Διαβούλευση νέου νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ 2022

Δημοσιεύτηκε την 15-12-2022 προς διαβούλευση το (εδώ και πολλούς μήνες) αναμενόμενο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ στη σελίδα:
Opengov.gr – Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων …….»
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου (σε μία πρώτη ανάγνωση) είναι τα κάτωθι:

Άρθρο 25: Η διαγραφή γίνεται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ αποστρατείας.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απώλεια εισοδήματος, για το διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έναρξη καταβολής σύνταξης την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο ισχύει αναδρομικά από 1-3-2022, οπότε λογικά θα αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής και θα δοθούν αποδοχές εν ενεργεία για το χρονικό διάστημα που έχασαν όσοι αποστρατεύθηκαν φέτος χωρίς να λάβουν σύνταξη από την επόμενη ημέρα της διαγραφής.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ που διέρρευσε φέτος τον Ιούνιο, οπότε ίσως και να συνέβαλε το ανωτέρω άρθρο του site στην ανάδειξη και επίλυση του προβλήματος!

Άρθρο 29: Καθορίζονται μερίδια για τον υπολογισμό των μερισμάτων ΜΤΣ με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
Σε κάποιους συνδυασμούς βαθμού / ετών τα νέα μερίδια είναι περισσότερα από όσα ίσχυαν προσωρινά μέχρι σήμερα.

Άρθρο 30: Αυξάνεται επιπρόσθετα το μέρισμα ΜΤΣ ανωτάτων αξκών –> Πρόσθετα μερίδια ανωτάτων / ημερομηνία ισχύος
Προσαυξάνεται κατά 4 ~ 10 μερίδια το μέρισμα των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξιωματικών.
Το μέτρο αφορά την πλειοψηφία των απόστρατων αξκών παραγωγικής σχολής (ΣΣΕ ή ΣΑΕΑ), η οποία είχε διοικητικό βαθμό Ταξιάρχου και άνω κατά τη διαγραφή, λαμβάνοντας υπόψη και την προβλεπόμενη προαγωγή αποστρατείας.
.
Επίσης προβλέπεται ότι τυχόν αύξηση των μερισμάτων ΜΤΣ (θετική διαφορά όταν αυξάνονται τα μερίδια με το νέο νόμο) θα δοθεί από 1-1-2023, δηλαδή δεν θα δοθούν αναδρομικά μερισμάτων για την περίοδο 2017 ~ 2022.
Αυτή η ρύθμιση προκαλεί ασάφεια για την εξόφληση των ΒΟΕΑ ΜΤΣ που εκκρεμούν από το 2017 και μετά, καθώς δεν αποσαφηνίζεται εάν αυτά θα υπολογιστούν με τα αυξημένα μερίδια του νέου μισθολογίου (που καθορίζονται με το νέο νόμο) ή με τα προσωρινά μερίδια που εφάρμοζε το ΜΤΣ μέχρι σήμερα.

Άρθρο 31: Δίνεται η δυνατότητα και στο ΜΤΣ να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα (προβλέπονταν μόνο στο ΜΤΝ και στο ΜΤΑ), εφόσον με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων.

Άρθρο 35: Καταργείται αναδρομικά από 1-1-2022 η κράτηση Ν.4093/12 που επιβάλλονταν στα μερίσματα ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ των παλαιών συνταξιούχων προ 2016. Αυτή η κράτηση είχε ήδη αφαιρεθεί (πρόωρα) από τους υπολογισμούς στο site.

Άρθρο 36: Μειώνεται το ποσό αναγνώρισης γάμου στο ΜΤΣ στο 1/3 του κλιμακίου νέου μισθολογίου κατά το χρόνο εξόφλησης (με το παλιό μισθολόγιο ήταν ένας πλήρης βασικός μισθός), για τους γάμους που τελέστηκαν μέχρι την 22-7-2002, ενώ στη συνέχεια η αναγνώριση γάμου καταργήθηκε με το Ν.3036/02.

Άρθρο 38: Τροποποιείται η κράτηση για αναγνώριση γάμου στο ΜΤΝ με τον καθορισμό ενός σταθερού εφάπαξ ποσού (παλαιότερα προβλέπονταν και προσαύξηση της κράτησης λόγω προαγωγής) –> Ποσό αναγνώρισης ανά κατηγορία

Άρθρο 47: Αυξάνεται ο ανώτατος βαθμός εξέλιξης των ΕΜΘ από Ανθλγός σε Υπλγός και αντίστοιχα ο ανώτατος βαθμός αποστρατείας από Υπλγός σε Λγός.
Από την πρώτη ανάγνωση του νόμου δεν φαίνεται να θεσμοθετούνται μισθολογικά κλιμάκια για αξκούς προέλευσης ΕΜΘ (κατηγορία Γ), οπότε η προαγωγή σε βαθμό Ανθλγού και άνω συνεχίζει να μην παράγει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στην πρόταση νόμου που δημοσιεύτηκε για διαβούλευση την 15-12-2022.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το τελικό κείμενο του νόμου και να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω.

Τα σχόλια είναι κλειστά.