Μικρή αύξηση στην τιμή μεριδίου ΜΤΣ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022: ΜΤΣ – Ανακοίνωση Τιμής Μεριδίου
Η νέα τιμή μεριδίου είναι 5,1524 € και είναι αυξημένη κατά 3,33% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 4,9865 €.

Ενημερώθηκαν οι υπολογισμοί με τη νέα τιμή μεριδίου στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, για τους στρατιωτικούς και αστυνομικούς που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ –> Νέα τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 1-7-2022

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει το ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται τα τέκνα, το οποίο υπολογίζεται ήδη με τη μεγαλύτερη τιμή μεριδίου ΜΤΣ (= 7,619 €) που ίσχυε το 2011.

Τα σχόλια είναι κλειστά.