Τροποποίηση κρατήσεων στο εφάπαξ αστυνομίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι κρατήσεις εφάπαξ στους αστυνομικούς είναι διαφορετικές για παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ως προς το ποσοστό και ως προς τον ασφαλιστέο μισθό, διαφοροποίηση που ισχύει και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο.
Λόγω των διαφορετικών εισφορών, το τμήμα Ι του εφάπαξ (που αφορά χρόνο έως 31-12-2014) υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή για παλιούς και νέους ασφαλισμένους –> Εφάπαξ νέου ασφαλισμένου
Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ (διάστημα μετά την 1-1-2015) προκύπτει από την επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν.
Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ για όλες τις περιπτώσεις αναλύεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονταν κατά τη λήψη του εφάπαξ (από το 2014 και μετά) ήταν οι κάτωθι:
1. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, η οποία ισχύει μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας με λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης στο ΤΑΠΑΣΑ.

2. Κράτηση ίση με τις εισφορές 12 ή 18 μηνών στον τελευταίο και προτελευταίο βαθμό (12 μήνες για αυτεπάγγελτη αποστρατεία και 18 μήνες για παραίτηση) –> Υπουργική Απόφαση 8000/20/89α/2014 – ΦΕΚ 625/Β/13-2-2014
Εάν ο ενδιαφερόμενος είχε υπηρετήσει 12 ή 18 μήνες αντίστοιχα στους δύο τελευταίους βαθμούς και είχε πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές από το μισθό, τότε δεν επιβάλλονταν αυτή η κράτηση.
Όμως σε περίπτωση αποστρατείας με όριο ηλικίας προβλέπεται απονομή προαγωγής μέχρι και 2 διοικητικών βαθμών ένα μήνα πριν την αποστρατεία, έτσι στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονταν στο εφάπαξ πρόσθετη κράτηση 11 μηνών και για τους 2 τελευταίους βαθμούς, επειδή πληρώθηκαν από το μισθό εισφορές υπέρ εφάπαξ μόνο για 1 μήνα.

Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 31-10-2021
Οι κρατήσεις που επιβάλλονται κατά τη λήψη του εφάπαξ (από 31-10-2021 και μετά) είναι πλέον οι κάτωθι:
1. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας σε ποσοστό 1,2% επί του ακαθάριστου ποσού του εφάπαξ, μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας έχοντας λιγότερα από 30 έτη μετοχικής σχέσης με το ΤΑΠΑΣΑ.

2. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση: Υπουργική Απόφαση 8000/28/59-θ – ΦΕΚ 4302/Β/11-8-2022
θεσμοθετήθηκε νέα κράτηση με σταθερό ποσοστό 3% επί του ακαθάριστου ποσού εφάπαξ, η οποία ισχύει για όλους (παλιούς και νέους ασφαλισμένους), ασχέτως προαγωγής αποστρατείας ή παραίτησης –> Απόσπασμα ΥΑ 8000/28/59-θ
Προσθήκη 24/8: Μετά από σχετική ενημέρωση από το ΤΑΠΑΣΑ, η νέα κράτηση 3% που ισχύει από 31-10-2021 αντικαθιστά πλήρως (και υποχρεωτικά) την προϊσχύουσα κράτηση λόγω προαγωγής της παρ. Β.2 ανωτέρω.

3. Ενημερώθηκε η σελίδα εφάπαξ αστυνομίας και για διαγραφή μέχρι 30-11-2021 αφαιρείται η παλιά εισφορά 12μήνου ή 18μήνου λόγω προαγωγής (Β.2), ενώ από 31-12-2021 αφαιρείται σταθερή κράτηση 3% (Γ.2) –> Αλλαγή κράτησης εφάπαξ

Τα σχόλια είναι κλειστά.