Ημερομηνία έναρξης πληρωμής σύνταξης

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 2018 θεσπίστηκε η καταβολή σύνταξης από τον επόμενο μήνα μετά τη διαγραφή –> Αρθρο 1 παρ. 2.α Ν.4554/2018
Όμως στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του 2021, αυτή η διάταξη δεν εφαρμοζόταν στους στρατιωτικούς & σώματα ασφαλείας και η σύνταξη ξεκινούσε από την επόμενη ημέρα της διαγραφής, όπως γινόταν και παλαιότερα.

Φέτος ψηφίστηκε ο Ν.4921/22 στις 18-4-2022 όπου το άρθρο 52 επέφερε κάποιες αλλαγές στο ανωτέρω άρθρο 1 του Ν.4554, οι οποίες όμως έχουν σχέση με τυχόν οφειλές και όχι με την έναρξη καταβολής της σύνταξης –> Προσθήκη Ν.4921/22 στο άρθρο 1 Ν.4554/18
Παρά ταύτα, μετά την ψήφιση του Ν.4921/22 οι συντάξεις που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ έχουν ως ημερομηνία έναρξης την πρώτη ημέρα του επόμενου της διαγραφής μήνα –> Απόσπασμα Συνταξιοδοτικής Πράξης 2022

Υπάρχει η πιθανότητα να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διάταξη μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), καθώς στο άρθρο 1 του Ν.4554 χρησιμοποιείται η έκφραση “υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης”.
Χρειάζονται στοιχεία από περισσότερους συναδέλφους για να ελεγθεί η ανωτέρω υπόθεση, αλλά εάν ισχύει σημαίνει ότι η πληρωμή σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο της διαγραφής μήνα μόνο στις περιπτώσεις παραίτησης / αίτησης αποστρατείας και όχι στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.

Β. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.4554 πιθανώς να έχει νόημα για ιδιώτες που επιλέγουν οι ίδιοι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ πχ. στις 30 του μήνα για να δικαιούνται σύνταξη από την πρώτη του επόμενου μήνα.
Όμως δημιουργεί αδικίες στους στρατιωτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να επιλέξουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ αποστρατείας τους και χάνουν ένα σημαντικό ποσό κατά την αποστρατεία, καθώς για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έναρξη της σύνταξης δεν δικαιούνται ούτε μισθό ούτε σύνταξη!
Κατά μέσο όρο χάνεται μισή σύνταξη σε όλες τις αποστρατείες, αλλά θα υπάρχουν και περιπτώσεις με διαγραφή πχ. 3 Ιουλίου (άρα έναρξη σύνταξης 1 Αυγούστου), όπου οι απόστρατοι θα χάσουν σύνταξη 27 ημερών, δηλαδή σχεδόν μία ολόκληρη σύνταξη!

Προσωπική άποψη είναι ότι οι ενώσεις των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να αναδείξουν το θέμα και να γίνουν προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση διόρθωσης της αδικίας, καθώς όλοι οι απόστρατοι “τιμωρούνται” για την ημερομηνία διαγραφής τους, για την οποία όμως ούτε ευθύνονται, ούτε μπορούν να την επιλέξουν!

Επειδή τυχόν αλλαγή του νόμου είναι δύσκολη, απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα και δεν είναι σε καμία περίπτωση σίγουρη, θα μπορούσε να επιλυθεί έμμεσα το πρόβλημα μετά από (προφορική;) συνεννόηση των υπηρεσιών που προωθούν τις αποστρατείες με την Προεδρία της Δημοκρατίας, ώστε τα προεδρικά διατάγματα αποστρατείας να εκδίδονται πάντα τις τελευταίες ημέρες κάθε μήνα και να ελαχιστοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα χωρίς αποδοχές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.