Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων του Ν.3865/10 που καθορίζει τα ελάχιστα συντάξιμα έτη που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να δικαιούται άμεσα σύνταξη σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος “παραίτηση” που χρησιμοποιείται συνήθως καταχρηστικά είναι λανθασμένος, διότι όταν κάποιος υποβάλλει παραίτηση σημαίνει ότι δεν έχει θεμελιώσει και δεν δικαιούται άμεσα σύνταξη, ενώ όταν κάποιος καλύπτει τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ο σωστός όρος είναι “αίτηση αποστρατείας”, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 2.3 της ενότητας FAQ.
Παράλληλα ανανεώθηκε σημαντικά η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης], ώστε να παρουσιάζονται πιο κατανοητά κάποιες “λεπτομέρειες” που αφορούν κυρίως όσους εμπίπτουν στην 40ετία.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Όσοι διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014 (20 έτη οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι) έχουν ήδη θεμελιώσει συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα 24,5 ~ 30,5 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση.
Όσοι δεν διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη το 2014 δικαιούνται σύνταξη συμπληρώνοντας 40 συντάξιμα έτη ή σε ηλικία 60 ετών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, όμως για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης (384 €) απαιτούνται τουλάχιστον 20 συντάξιμα έτη.
Για αυτεπάγγελτη αποστρατεία τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη είναι πολύ λιγότερα και αναφέρονται στην ερώτηση 2.3 στις FAQ.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. Ένστολη υπηρεσία
Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) χωρίς καταβολή εισφορών.
Στη σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” έναρξη ασφάλισης θεωρείται η είσοδος σε σχολή ή η κατάταξη για ΕΠΟΠ / Συνοριοφύλακες κλπ.

2. Θητεία
Η θητεία αυξάνει σε κάθε περίπτωση το μέσο όρο αποδοχών ασχέτως αναγνώρισης, διότι οι μισθολογικοί βαθμοί και το ΕΧΥ του παλιού μισθολογίου, καθώς και τα κλιμάκια του νέου καθορίζονται συνυπολογίζοντας και τη θητεία (για κατάταξη προ 2017).
Μόνο όμως με αναγνώριση και πληρωμή πρόσθετων εισφορών θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος θητείας (πχ. για συμπλήρωση 40ετίας), ενώ πέραν του μέσου όρου αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.
Ποσοστό εισφορών: 20% x συνολικές (ακαθάριστες) αποδοχές κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

3. Προϋπηρεσία ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ
Η προϋπηρεσία εργασίας με ασφάλιση σε άλλους φορείς μετράει κανονικά ως συντάξιμη, όπως ακριβώς η εργασία στο δημόσιο.
Κόστος: Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 δεν απαιτούνται εισφορές (χρειάζεται διαδικασία καταμέτρησης ενσήμων).
Για πρόσληψη στο δημόσιο πριν την 1-1-1983 απαιτείται η καταβολή πρόσθετων εισφορών (αφορά ελάχιστους εν ενεργεία).

4. Σπουδές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Αναγνωρίζεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που προβλέπεται για κάθε σχολή (όχι πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι τη λήψη πτυχίου).
Οι σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την πρόσληψη στο δημόσιο (άσχετα εάν ήταν προϋπόθεση πρόσληψης ή όχι), διότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος σπουδών παράλληλα με την εργασία (θα ήταν σαν να μετρούσαν δύο φορές τα έτη εργασίας).
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία (παρ. Β.2 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

5. Μάχιμη πενταετία
Σε περίπτωση παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας) η μάχιμη 5ετία προσμετράει μόνο μετά από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Σε αυτεπάγγελτες αποστρατείες (πχ. λόγω ανικανότητας ή ορίου ηλικίας) προσμετράει πάντα ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990, χρειάζεται αναγνώριση με πληρωμή εισφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
α. Κόστος αναγνώρισης Σωμάτων Ασφαλείας: 39,87 € (ανά μήνα) x 60 μήνες = 2.392,20 €.
β. Ποσοστό εισφορών στρατιωτικών: 6,67% x συντάξιμο μισθό αναγνωριζόμενης περιόδου (πχ. 1994 ~ 1999).
Ενδεικτικό κόστος: 2.500 ~ 4.000 € ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό της αναγνωριζόμενης περιόδου.

6. Πρόσθετη τριετία Ν.3865/10
Αυτή η τριετία δεν έχει καμία σχέση με την 3ετία Κονδύλη που δινόταν παλαιότερα δωρεάν και καταργήθηκε με το Ν.4387/16.
Προβλέπεται μόνο για συμπλήρωση 40ετίας σε περίπτωση παραίτησης και όχι απλά για αύξηση του συντάξιμου χρόνου.
Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας έχοντας πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση μόνο 1,5 έτους από την τριετία ώστε να συμπληρώσει τα ελάχιστα αναγκαία 40 συντάξιμα έτη.
Άρα απαιτούνται να ισχύουν αθροιστικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Κατάταξη μέχρι 31-12-1995.
β. Θεμελίωση σύνταξης με το καθεστώς 40ετίας (δεν υπήρχαν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014).
γ. Υποβολή αίτησης αποστρατείας (καταχρηστικά “παραίτηση”), διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 40ετία.
δ. Ύπαρξη 37 ~ 39,9 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες, ώστε με την προσθήκη τμήματος 3ετίας να συμπληρωθεί 40ετία.
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία και τις σπουδές (παρ. Β.2 και Β.4 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x ακαθάριστες αποδοχές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

7. Διπλά εξάμηνα
Όπως γίνεται και με την 5ετία, για πρόσληψη στο δημόσιο μέχρι την 30-9-1990 η προσμέτρηση των εξαμήνων γίνεται δωρεάν, ενώ από 1-10-1990 και μετά προβλέπεται προαιρετική αναγνώριση των εξαμήνων με πληρωμή εισφορών.
Για όσους εμπίπτουν στην 40ετία όλα τα διπλά εξάμηνα προσμετρούν μετά από 25 έτη υπηρεσίας (όπως και η 5ετία), χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΠΣΣ).
Αυτό δημιουργεί νομικό κενό για ορισμένους συναδέλφους ΕΠΟΠ που διαθέτουν διπλά εξάμηνα, οι οποίοι λόγω χαμηλού ορίου ηλικίας (50 έτη για Αλχίες) ίσως να μην συμπληρώνουν 25 έτη όταν τους αποστρατεύσει υποχρεωτικά η υπηρεσία.
Τα αναγνωρισμένα εξάμηνα προ 2016 δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών (αυξάνουν μόνο την αναπλήρωση), ενώ τα εξάμηνα μετά το 2017 λαμβάνονται υπόψη και στο μέσο όρο, διότι πληρώνονται πρόσθετες εισφορές και επί του μισθού.
Ποσοστό εισφορών μετά το 2017: 6,67% x άθροισμα [επίδομα επικινδυνότητας + μισθός].
Κόστος: Επειδή οι αποζημιώσεις των εξαμήνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος, δεν μπορεί να γίνει γενική εκτίμηση κόστους.

8. Άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου
Μπορεί να αναγνωριστεί η άδεια άνευ αποδοχών μόνο για ανατροφή τέκνων (καμία άλλη), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2084/92 για τους ΔΥ –> Άδεια ανατροφής τέκνων ΔΥ
Στον ίδιο νόμο επεκτείνεται αυτή η διάταξη και στους στρατιωτικούς –> Άδεια ανατροφής τέκνων στρατιωτικών
Ποσοστό εισφορών: 20% x ακαθάριστες αποδοχές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης.
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ [Δικαίωμα Σύνταξης]
Προστέθηκε η αναγραφή του ενδεικτικού κόστους των αναγνωριζόμενων χρόνων που επιλέγει ο χρήστης (5ετία, θητεία, σπουδές, 3ετία), διότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι περισσότερες αναγνωρίσεις κοστίζουν πλέον υπερβολικά ποσά.


kratiseis-sintaksis-efka1. Διαχωρίστηκαν τα εξάμηνα σε 2 περιόδους (πριν και μετά το 2014), ώστε όταν υπάρχουν πολλά εξάμηνα να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συμπλήρωση 24,5 συντάξιμων ετών την 31-12-2014.
2. Σε κάθε τύπο εξαμήνων (πριν ή μετά το 2014) καθώς και στην 5ετία εμφανίζονται τα αναγκαία ελάχιστα έτη για να προσμετρηθούν.
3. Από την πρόσθετη τριετία μετράει μόνο η περίοδος που χρειάζεται για συμπλήρωση 40ετίας.


kratiseis-sintaksis-efka4. Αφού συμπληρώσετε τα υπηρεσιακά δεδομένα στα αριστερά (άσπρα πεδία σε γκρι φόντο), η εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης εμφανίζεται κάτω αριστερά με τονισμένα κόκκινα γράμματα.
5. Στον πίνακα Β (σε πράσινο φόντο) καταγράφονται αναλυτικά τα συντάξιμα έτη σε οποιαδήποτε ημερομηνία ασχέτως θεμελίωσης (εικόνα 1). Εάν θέλετε να ελέγξετε την ορθότητα της υπολογισθείσας ημερομηνίας θεμελίωσης, ο απλούστερος τρόπος είναι να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη μία ημέρα πριν από τη θεμελίωση, για να δείτε γιατί δεν συμπληρώνονται τότε τα αναγκαία συντάξιμα έτη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.