Θεμελίωση σύνταξης & αναγνωρίσεις

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων του Ν.3865/10 που καθορίζει τα ελάχιστα συντάξιμα έτη που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να δικαιούται άμεσα σύνταξη σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος “παραίτηση” που χρησιμοποιείται καταχρηστικά είναι λανθασμένος, διότι όταν κάποιος υποβάλλει παραίτηση σημαίνει ότι δεν έχει θεμελιώσει και δεν δικαιούται άμεσα σύνταξη, ενώ όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ο σωστός όρος είναι “αίτηση αποστρατείας”, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 2.3 της ενότητας FAQ.
Παράλληλα ανανεώθηκε σημαντικά η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης], ώστε να παρουσιάζονται πιο κατανοητά κάποιες “λεπτομέρειες” που αφορούν κυρίως όσους εμπίπτουν στην 40ετία.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Όσοι διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014 (20 έτη οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι) έχουν ήδη θεμελιώσει συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα 24,5 ~ 30,5 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση.
Όσοι δεν διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη το 2014 δικαιούνται σύνταξη συμπληρώνοντας 40 συντάξιμα έτη ή σε ηλικία 60 ετών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, όμως για πλήρη εθνική σύνταξη (384 €) απαιτούνται τουλάχιστον 20 συντάξιμα έτη.
Για αυτεπάγγελτη αποστρατεία τα αναγκαία συντάξιμα έτη είναι πολύ λιγότερα και αναφέρονται στην ερώτηση 2.3 των FAQ.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. Ένστολη υπηρεσία
Συμπεριλαμβάνεται πάντα η φοίτηση σε παραγωγική σχολή (στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) χωρίς αναγνώριση.
Στη σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” έναρξη ασφάλισης θεωρείται είτε η είσοδος στη παραγωγική σχολή, είτε η ημερομηνία κατάταξης ως μόνιμος για όσους δεν φοίτησαν σε παραγωγική σχολή (ΕΜΘ / ΕΠΟΠ / Συνοριοφύλακες κλπ).

2. Θητεία
Η θητεία αυξάνει πάντα το μέσο όρο αποδοχών ασχέτως αναγνώρισης διότι οι αποδοχές, όπως οι μισθολογικοί βαθμοί & το ΕΧΥ παλιού μισθολογίου και τα κλιμάκια του νέου, καθορίζονται προσμετρώντας και τη θητεία (για κατάταξη προ 2017).
Πολύ απλά με θητεία ο μισθός είναι μεγαλύτερος (σε σχέση με κάποιον χωρίς θητεία) από την κατάταξη μέχρι τη διαγραφή!
Άρα οι μήνες θητείας πρέπει να εισάγονται στις εφαρμογές άσχετα εάν αναγνωρίστηκαν (υπάρχει άλλο πεδίο για αυτό).

Μόνο όμως με αναγνώριση και πληρωμή πρόσθετων εισφορών θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος θητείας (πχ. για συμπλήρωση 40ετίας), ώστε πέραν του μέσου όρου να αυξηθεί και το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 20% x ακαθάριστες αποδοχές την ημερομηνία της αίτησης (για αίτηση πριν το 2016 ισχύει 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και το κλιμάκιο.
Για εφάπαξ εξόφληση ισχύει έκπτωση 2% για κάθε ακέραιο έτος (πχ. 1,75 έτος δικαιούται έκπτωση 1 έτος x 2% = 2%).

3. Προϋπηρεσία ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ
Η προϋπηρεσία εργασίας με ασφάλιση σε άλλους φορείς μετράει κανονικά ως συντάξιμη, όπως η εργασία στο δημόσιο.
Κόστος: Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 δεν απαιτούνται εισφορές (απαιτείται καταμέτρηση ενσήμων).
Για πρόσληψη στο δημόσιο πριν την 1-1-1983 απαιτείται καταβολή πρόσθετων εισφορών (αφορά ελάχιστους εν ενεργεία).

4. Σπουδές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Αναγνωρίζεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που προβλέπεται για κάθε σχολή (όχι τα πραγματικά χρόνια για λήψη πτυχίου).
Οι σπουδές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την πρόσληψη στο δημόσιο (άσχετα εάν ήταν προϋπόθεση πρόσληψης ή όχι), διότι δεν προσμετράει χρόνος σπουδών παράλληλα με την εργασία (δεν μετράει διπλό το ίδιο ημερολογιακό διάστημα).
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία (παρ. Β.2 ανωτέρω).
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 20% x ακαθάριστες αποδοχές την ημερομηνία της αίτησης (για αίτηση πριν το 2016 ισχύει 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και το κλιμάκιο.
Για εφάπαξ εξόφληση ισχύει έκπτωση 2% για κάθε ακέραιο έτος (πχ. 3,75 έτη δικαιούνται έκπτωση 3 έτη x 2% = 6%).

5. Μάχιμη πενταετία
Σε περίπτωση παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας) η μάχιμη 5ετία μετράει μόνο μετά από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Σε αυτεπάγγελτες αποστρατείες (πχ. λόγω ανικανότητας ή ορίου ηλικίας) προσμετράει πάντα ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990, χρειάζεται αναγνώριση με πληρωμή εισφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 39,87 € / μήνα x 60 μήνες = 2.392,20 €.
β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ: 6,67% x συντάξιμο μισθό αναγνωριζόμενης περιόδου (πχ. 1994 ~ 1999).
Ενδεικτικό κόστος: 2.500 ~ 4.000 € ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό της αναγνωριζόμενης περιόδου.
Δεν ισχύει έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση, διότι η 5ετία αποτελεί πραγματικό συντάξιμο χρόνο και όχι πλασματικό.

6. Πρόσθετη τριετία Ν.3865/10
Αυτή η τριετία δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη (και δωρεάν) 3ετία Κονδύλη που καταργήθηκε με το Ν.4387/16.
Προβλέπεται μόνο για συμπλήρωση 40ετίας σε περίπτωση παραίτησης και όχι απλά για αύξηση του συντάξιμου χρόνου.
Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας έχοντας πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση μόνο 1,5 έτους από την τριετία ώστε να συμπληρώσει τα ελάχιστα αναγκαία 40 συντάξιμα έτη.
Άρα απαιτούνται να ισχύουν αθροιστικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Κατάταξη μέχρι 31-12-1995 (εννοείται η εισαγωγή στη σχολή ή ο διορισμός και όχι η θητεία).
β. Θεμελίωση σύνταξης με το καθεστώς 40ετίας (δεν υπήρχαν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014).
γ. Υποβολή αίτησης αποστρατείας (καταχρηστικά “παραίτηση”), διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 40ετία.
δ. Ύπαρξη 37 ~ 39,9 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες, ώστε με την προσθήκη τμήματος 3ετίας να συμπληρωθεί 40ετία.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 20% x ακαθάριστες αποδοχές την ημερομηνία της αίτησης (για αίτηση πριν το 2016 ισχύει 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και το κλιμάκιο.
Για εφάπαξ εξόφληση ισχύει έκπτωση 2% για κάθε ακέραιο έτος (πχ. 2,75 έτη δικαιούνται έκπτωση 2 έτη x 2% = 4%).

7. Διπλά εξάμηνα
Για πρόσληψη στο δημόσιο μέχρι την 30-9-1990 η προσμέτρηση των εξαμήνων γίνεται δωρεάν, ενώ για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990 προβλέπεται προαιρετική αναγνώριση των εξαμήνων με πληρωμή εισφορών.
Για όσους εμπίπτουν στην 40ετία όλα τα διπλά εξάμηνα προσμετρούν μετά από 25 έτη υπηρεσίας (όπως και η 5ετία), χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΠΣΣ).
Αυτό δημιουργεί νομικό κενό για ορισμένους συναδέλφους ΕΠΟΠ που διαθέτουν διπλά εξάμηνα, οι οποίοι λόγω χαμηλού ορίου ηλικίας (50 έτη για Αλχίες) ίσως να μην συμπληρώνουν 25 έτη όταν τους αποστρατεύσει υποχρεωτικά η υπηρεσία.

Τα αναγνωρισμένα εξάμηνα προ 2016 δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών (αυξάνουν μόνο την αναπλήρωση), ενώ τα εξάμηνα μετά το 2017 λαμβάνονται υπόψη και στο μέσο όρο, διότι πληρώνονται πρόσθετες εισφορές και επί του μισθού.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 6,67% x άθροισμα [επίδομα επικινδυνότητας + μισθός] αναγνωριζόμενης περιόδου.
Κόστος: Οι αποζημιώσεις εξαμήνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος και δεν μπορεί να γίνει γενική εκτίμηση κόστους.
Δεν ισχύει έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση, διότι τα εξάμηνα αποτελούν πραγματικό συντάξιμο χρόνο και όχι πλασματικό.

8. Άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου
Μπορεί να αναγνωριστεί η άδεια άνευ αποδοχών μόνο για ανατροφή τέκνων (καμία άλλη), η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.2084/92 για τους ΔΥ –> Άδεια ανατροφής τέκνων ΔΥ
Στον ίδιο νόμο επεκτείνεται αυτή η διάταξη και στους στρατιωτικούς –> Άδεια ανατροφής τέκνων στρατιωτικών
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 20% x ακαθάριστες αποδοχές την ημερομηνία της αίτησης (για αίτηση πριν το 2016 ισχύει 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και το κλιμάκιο.
Για εφάπαξ εξόφληση ισχύει έκπτωση 2% για κάθε ακέραιο έτος (πχ. 2,75 έτη δικαιούται έκπτωση 2 έτη x 2% = 4%).

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “Δικαίωμα Σύνταξης
Προστέθηκε η αναγραφή του ενδεικτικού κόστους των αναγνωριζόμενων χρόνων που επιλέγει ο χρήστης (5ετία, θητεία, σπουδές, 3ετία), διότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι αναγνωρίσεις κοστίζουν πλέον υπερβολικά ποσά.


kratiseis-sintaksis-efka1. Διαχωρίστηκαν τα εξάμηνα σε 2 περιόδους (προ / μετά το 2014), ώστε για πολλά εξάμηνα να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συμπλήρωση 24,5 συντάξιμων ετών την 31-12-2014.
2. Σε κάθε τύπο εξαμήνων (πριν ή μετά το 2014) καθώς και στην 5ετία εμφανίζονται τα αναγκαία ελάχιστα έτη για να προσμετρηθούν.
3. Από την πρόσθετη τριετία μετράει μόνο η περίοδος που χρειάζεται για συμπλήρωση 40ετίας.


kratiseis-sintaksis-efka4. Αφού συμπληρώσετε τα υπηρεσιακά δεδομένα στα αριστερά (άσπρα πεδία σε γκρι φόντο), η εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης εμφανίζεται κάτω αριστερά με κόκκινα γράμματα.
5. Στον πίνακα Β (σε πράσινο φόντο) καταγράφονται αναλυτικά τα συντάξιμα έτη σε οποιαδήποτε ημερομηνία ασχέτως θεμελίωσης (εικόνα 1). Για να ελέγξετε την ορθότητα του υπολογισμού, ο απλούστερος τρόπος είναι να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη μία ημέρα πριν από τη θεμελίωση, για να δείτε γιατί δεν συμπληρώνονται τότε τα αναγκαία συντάξιμα έτη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.