Βελτίωση παρουσίασης – ανάλυση κράτησης Ν.4093/12

Βελτιώσεις
– Άλλαξε η σειρά εμφάνισης των κρατήσεων, ώστε να αναγράφονται όπως στο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΓΛΚ.
– Διορθώθηκε ένα μικρό λάθος στον υπολογισμό μερισμάτων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ για συγκεκριμένους βαθμούς.

Τρόπος υπολογισμού κράτησης Ν.4093/12
Ως γνωστόν η μνημονιακή κράτηση του Ν.4093/12 εφαρμόζεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό της εξαρτάται από το άθροισμα των ποσών σύνταξης και μερισμάτων.

Το συνολικό εισόδημα για τον προσδιορισμό του ποσοστού κράτησης Ν.4093 είναι το άθροισμα α+β+γ παρακάτω:
α. Καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης (μικτό ποσό μείον μνημονιακές κρατήσεις)
β. Ακαθάριστο ποσό ΜΤΣ/Ν/Α
γ. Ακαθάριστο ποσό ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α

Ανάλογα με το ανωτέρω άθροισμα το ποσοστό κράτησης Ν.4093 (στη σύνταξη και στα μερίσματα) καθορίζεται σε 5% για 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 €, 15% για 2.000 ~ 3.000 € κλπ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.