Βελτίωση παρουσίασης – διορθώσεις – ανάλυση κράτησης Ν.4093/12

Αφαιρέθηκε η μηνιαία κράτηση της έκτακτης εισφοράς 1 ή 2% επί του ετήσιου εισοδήματος.
Έγιναν αλλαγές στην εμφάνιση των κρατήσεων, ώστε αυτές να αναγράφονται με τη ίδια σειρά όπως το τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΓΛΚ.
Διορθώθηκε (ελπίζω) μικρό λάθος στον υπολογισμό μερισμάτων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ για συγκεκριμένους βαθμούς.

Όλες οι αλλαγές περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί”.

Ουσιαστικά μένει μόνο μία εκκρεμότητα για να “κλειδώσουν” οι υπολογισμοί των συντάξεων:
Ο τρόπος αθροίσματος του συνολικού εισοδήματος, από το οποίο προκύπτει το ποσοστό κράτησης του Ν.4093/12 (5-10-15-20%), όπου υπάρχουν 3 ενδεχόμενα:
1. Καθαρή Σύνταξη + Καθαρό ΜΤΣ/Ν/Α + ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α (έτσι το υπολογίζω τώρα)
2. Καθαρή Σύνταξη + Ακαθάριστο ΜΤΣ/Ν/Α + ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α (το δυσμενέστερο σενάριο)
3. Καθαρή Σύνταξη + Ακαθάριστο ΜΤΣ/Ν/Α (εάν εξαιρέθηκε το ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α)

Το ΕΚΟΕΜ δεν το ξεχωρίζω σε καθαρό ή ακαθάριστο γιατί δεν έχει κρατήσεις (ο φόρος δεν αποτελεί κράτηση).
Από μερικά mail που μου έστειλαν μέχρι τώρα μετά την εφαρμογή της κράτησης δεν μπορώ να βγάλω σίγουρο συμπέρασμα, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να ισχύει η περίπτωση Νο 1 ή 2, ενώ σε άλλους φαίνεται να ισχύει η Νο 3!
Μόνο όταν έχουμε στα χέρια μας ανάλυση των μερισμάτων α’ τριμήνου 2013 θα βγάλουμε οριστικά άκρη, όταν θα δούμε το ποσοστό αλλά και το ακριβές ποσό κράτησης στα μερίσματα.
Αν και έχω μία υποψία ότι πιθανώς τα ταμεία μας να μην εφαρμόζουν με τον ίδιο τρόπο το νόμο (κάποιο να εξαιρεί το ΕΚΟΕΜ και κάποια όχι)!

Τα σχόλια είναι κλειστά.