Βελτιωτικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Με το Ν.4611/19 άρθρο 19 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας στο προϊσχύον πλαίσιο του Ν.4387/16.

Α. Κατάργηση ηλικιακού ορίου
1. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία του θανάτου.
Μετά την κατάργηση η σύνταξη χηρείας συνεχίζεται να καταβάλλεται (για πάντα) χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια.
2. Καταβάλλεται πλήρης σύνταξη χηρείας (70% αρχικής) εάν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη.
3. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 360 €.
4. Εάν ο επιζών σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
5. Όταν δίνονται πολλές συντάξεις το άθροισμα όλων των εθνικών συντάξεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 384 €.
Πχ. εάν ο επιζών σύζυγος λαμβάνει εθνική σύνταξη χηρείας 70% x 384 = 268,80 €, η εθνική σύνταξη της δικής του σύνταξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 115,20 € (τυχόν υπερβάλλον ποσό περικόπτεται), ώστε 268,80 + 115,20 = 384,00 €.
6. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό κατά τη στιγμή του θανάτου, όπως προβλεπόταν πριν.
Άρα δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 40 συντάξιμα έτη).

Β. Αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης από 50% σε 70%
Σύμφωνα με το Ν.4387/16, για θάνατο μετά την 13-5-2016 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων χηρείας ήταν 50%, όπως αναλύεται στο παλαιότερο άρθρο: Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας
Επίσης παλαιότερα η αρχική σύνταξη ΓΛΚ επαναπροσδιορίζονταν μετά το θάνατο με βάση το Ν.4387 ως νέα σύνταξη ΕΦΚΑ και επί αυτού του ποσού υπολογιζόταν το ποσοστό αναπλήρωσης 50% για τη σύνταξη χηρείας.

Β.1. Παλαιά σύνταξη χηρείας (50% x νέα σύνταξη ΕΦΚΑ)
anaplirosi-xireias-50Μετά την 13-5-2016 άρχισαν να εκδίδονται συντάξεις χηρείας με βάση το Ν.4387/16, όπως φαίνεται στο παράδειγμα αυτής της δημοσίευσης –> Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
Όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά, εισάγοντας την επιλογή [Χηρεία] στο αντίστοιχο πεδίο των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, τα αποτελέσματα στο site συμφωνούσαν πλήρως με την επίσημη ανάλυση σύνταξης χηρείας του ΓΛΚ που παρατίθεται στο ανωτέρω άρθρο.


Β.2. Νέα σύνταξη χηρείας (70% x παλιά σύνταξη ΓΛΚ όταν είναι μεγαλύτερη από νέα σύνταξη ΕΦΚΑ)
anaplirosi-xireias-70Αυξήθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης στις σελίδες υπολογισμού από 50% σε 70%.
Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνει αντίστοιχα και την προσωπική διαφορά που δικαιούνται οι επιζώντες σύζυγοι της περιόδου 2016 – 2018.
Στο παράδειγμα αριστερά φαίνεται πως διαμορφώνεται η σύνταξη της ανωτέρω παρ. Β.1 με την εφαρμογή ποσοστού αναπλήρωσης 70% στη νέα σύνταξη, καθώς και στην προσωπική διαφορά.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18-7-2019
Στις 18-7-2019 κυκλοφόρησε εγκύκλιος για τις προαναφερθείσες αλλαγές: Παροχή οδηγιών για έκδοση συντάξεων χηρείας

Τα σχόλια είναι κλειστά.