Βελτιωτικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Με το Ν.4611/19 άρθρο 19 επήλθαν δύο σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο του Ν.4387/16.

Α. Κατάργηση ηλικιακού ορίου
1. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία του θανάτου.
Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας συνεχίζεται να καταβάλλεται (για πάντα) χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια.
2. Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη (δηλαδή το 70%) όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν παίρνει δική του σύνταξη.
3. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 360 €.
4. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό κατά τη στιγμή του θανάτου, όπως προβλεπόταν πριν.
Οπότε δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης αυτής με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 43 συντάξιμα έτη).

Β. Αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης από 50% σε 70%
Σύμφωνα με το Ν.4387/16, για θάνατο μετά την 13-5-2016 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων χηρείας ήταν 50% και έτσι υπολογιζόταν οι συντάξεις χηρείας στο site, όπως αναλύεται σε παλαιότερο άρθρο: Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας
Επίσης μετά το θάνατο η αρχική (παλαιά) σύνταξη επαναπροσδιορίζεται με βάση το Ν.4387 ως νέα σύνταξη και επί αυτού του ποσού υπολογιζόταν το ποσοστό αναπλήρωσης 50% για τη σύνταξη συζύγου.

Β.1. Παλαιά σύνταξη χηρείας (50% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-50Μετά την 13-5-2016 άρχισαν να εκδίδονται συντάξεις χηρείας με βάση το Ν.4387/16, όπως φαίνεται στο παράδειγμα αυτής της δημοσίευσης –> Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
Όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά, εισάγοντας την επιλογή [Χηρεία] στο αντίστοιχο πεδίο των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, τα αποτελέσματα στο site συμφωνούσαν πλήρως με την επίσημη ανάλυση σύνταξης χηρείας του ΓΛΚ που παρατίθεται στο ανωτέρω άρθρο.


Β.2. Νέα σύνταξη χηρείας (70% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-70Αυξήθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης χηρείας στις σελίδες υπολογισμού από 50% σε 70%.
Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνει αντίστοιχα και την προσωπική διαφορά που δικαιούνται οι επιζώντες σύζυγοι της περιόδου 2016 – 2018.
Στο παράδειγμα αριστερά φαίνεται πως διαμορφώνεται η σύνταξη της ανωτέρω παρ. Β.1 με την εφαρμογή ποσοστού αναπλήρωσης 70% στη νέα σύνταξη, καθώς και στην προσωπική διαφορά.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18-7-2019
Στις 18-7-2019 κυκλοφόρησε εγκύκλιος για τις προαναφερθείσες αλλαγές: Παροχή οδηγιών για έκδοση συντάξεων χηρείας

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.