Επιστροφή αναδρομικών εισφορών εφάπαξ αστυνομίας

Συνάδελφος αστυνομικός έστειλε την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ –> Απόδοση κρατήσεων εφάπαξ στα στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, θα επιστραφεί το ποσό των κρατήσεων εφάπαξ στα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018, στα στελέχη των Σ.Α. που η ασφαλιστική σχέση εφάπαξ έληξε (ή θα λήξει) μετά την 1-1-2015.

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 όλα τα εφάπαξ με λήξη ασφαλιστικής σχέσης μετά το 2015 αποτελούνται από 2 τμήματα:
α. Το τμήμα Ι του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014 υπολογίζεται με τα τελευταία μισθολογικά δεδομένα.
Επειδή τα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018 θεωρήθηκαν “αποζημίωση” δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί του παλιού μισθολογίου, οπότε δεν αναπροσαρμόστηκε το εν λόγω τμήμα Ι του εφάπαξ.
β. Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015 είναι η (άτοκη) επιστροφή των εισφορών που πληρώθηκαν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κρατήσεις δεν εξαρτώνται από την αναπροσαρμογή των μισθών, το ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε να επιστρέψει τις εισφορές υπέρ εφάπαξ που κρατήθηκαν από την ακαθάριστη “αποζημίωση” και κατατέθηκαν στα ταμεία πρόνοιας.

Η συνολική διαφορά των εισφορών εφάπαξ μεταξύ των 2 μισθολογίων (πριν και μετά την αποκατάσταση) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ανέρχεται σε λίγες εκατοντάδες ευρώ, αλλά συνιστά δίκαιη μεταχείριση των ασφαλισμένων αστυνομικών και πυροσβεστών, αφού η επιστροφή των εισφορών εφάπαξ μετά την 1-1-2015 προβλέπεται από το Ν.4387/16 ασχέτως εφαρμοζόμενου μισθολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα στρατιωτικά ταμεία εφάπαξ απέρριψαν την αναπροσαρμογή του εφάπαξ με το σκεπτικό ότι δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθοί και δεν εκδόθηκαν νέα ΦΔΜ, όμως αυτό το επιχείρημα ισχύει μόνο για το τμήμα Ι του εφάπαξ!
Απορριπτική απάντηση ΟΛΚΕΣ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΝ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΑ

Από την άλλη σύμφωνα με αυτό το έγγραφο του ΥΠΕΘΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού
διενεργήθηκαν κανονικά οι κρατήσεις εφάπαξ στο χρηματικό ποσό (αποζημίωση) που δόθηκε λόγω αποκατάστασης μισθολογίου, άρα κανονικά θα πρέπει να επιστραφούν και στους στρατιωτικούς αυτές οι εισφορές (ή να ενσωματωθούν στα μελλοντικά εφάπαξ).
Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για αντίστοιχη επιστροφή των εισφορών επί των αναδρομικών από τα ταμεία εφάπαξ των στρατιωτικών, κατά τα πρότυπα του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.