Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο διαδίκτυο οι αυξήσεις που θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.
Ο νέος νόμος δημοσιεύεται εδώ: Διαβούλευση νόμου αυξήσεων μισθολογίου
Υπάρχει αυτή η αναλυτική καταγραφή: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Ενιαίο μισθολόγιο [πίνακες]
και οι αυξήσεις που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι οι κάτωθι:

1. Οριζόντια αύξηση όλων των κλιμακίων κατά 70 € (άρθρο 20).
2. Αύξηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εγγάμων κατά 15 € (άρθρο 24).
3. Αύξηση επιδόματος ευθύνης κατά 30%, πχ. για Σχη από 60 € γίνεται 78 € (άρθρο 22).
4. Αύξηση επιδόματος τέκνων κατά 20 € για 1 τέκνο και κατά 50 € (συνολικά) για 2 τέκνα και άνω (άρθρο 21).
5. Αύξηση επιδόματος παραμεθορίου κατά 30%, από 100 € σε 130 € (άρθρο 25).
6. Αύξηση αφορολόγητου ορίου κατά 90 € για ένα τέκνο, 220 € για 2~3 τέκνα και 240 € από 4 τέκνα και άνω (άρθρο 43).

Φυσικά αντίστοιχα αυξάνουν και όλες οι κρατήσεις (εισφορές και φόρος), αλλά ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ένα μέσο μισθό Ανθλγού ΑΣΣΥ με 20 έτη υπηρεσίας και 2 παιδιά χωρίς παραμεθόριο, οι ακαθάριστες αποδοχές αυξάνουν κατά 135 € (από 1.970 σε 2.105 €) και το πληρωτέο κατά 102 € (από 1.354 € σε 1.456 €).

Επικαιροποιήθηκε η σελίδα υπολογισμού μισθοδοσίας με όλες τις ανωτέρω αλλαγές και νέο όνομα “Μισθολόγιο 2024“.
Για σωστή σύγκριση προηγούμενου και νέου μισθολογίου, πρέπει να συγκρίνονται οι αποδοχές έτους [2023] (όχι 1-1-2023) και οι αποδοχές έτους [1-1-2024], ώστε να μην αλλάζει το κλιμάκιο –> Σύγκριση 2023 και 1-1-2024

Τα σχόλια είναι κλειστά.