Αναδρομικά λόγω αποκατάστασης μισθολογίου

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με το Ν.4093/12 (δεύτερο μνημόνιο) ίσχυσε το μισθολόγιο 2012 (αυθαίρετη ονομασία), το οποίο από 1-8-2012 μείωσε τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας κατά 5 ~ 12% σε σχέση με το προϋπάρχον μισθολόγιο 2011.
Με το Ν.4307/14 καταργήθηκε το μισθολόγιο 2012 (αναδρομικά από 1-8-2012) και αντικαταστάθηκε από το μισθολόγιο 2014.
Το μισθολόγιο 2014 είναι ο μέσος όρος των αποδοχών των δύο προηγούμενων μισθολογίων 2011 και 2012, διότι προέβλεπε αποκατάσταση των αποδοχών που ίσχυαν την 31-7-2012 κατά 50%.
Αυτό το μισθολόγιο 2014 ίσχυσε από 1-8-2012 μέχρι την 31-12-2016, οπότε και αντικαταστάθηκε από το νέο μισθολόγιο 2017 με βάση τους διοικητικούς βαθμούς και παράλληλη κατάργηση των μισθολογικών βαθμών.
Πρόσφατα διέρρευσε νομοσχέδιο που καταργεί αναδρομικά το μισθολόγιο 2014, οπότε από 1-8-2012 επανέρχεται πλέον σε ισχύ το παλαιότερο μισθολόγιο 2011 (προ δεύτερου μνημονίου) και οι επιπτώσεις στις παροχές των αποστράτων αναλύθηκαν στο άρθρο: Αποκατάσταση μισθολογίου (σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα)

Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εφόσον φυσικά ψηφιστεί ως έχει, θα ισχύσουν τα εξής:
1. Το μισθολόγιο 2014 δεν καταργείται όσον αφορά τη διαμόρφωση των μισθών με το νέο μισθολόγιο 2017 –> Άρθρο 1 παρ. 3
Δηλαδή δεν αναπροσαρμόζονται οι προσωπικές διαφορές που καθορίστηκαν από τη σύγκριση των αποδοχών 2016 και 2017.
Εάν γινόταν εκ νέου σύγκριση του μισθολογίου 2011 και 2017 (που δεν θα γίνει), τότε θα αυξάνονταν οι σημερινές αποδοχές όλου ανεξαιρέτως του προσωπικού και θα έπρεπε να δοθούν πρόσθετα αναδρομικά από 1-1-2017 μέχρι σήμερα (δεν θα δοθούν).
2. Το μισθολόγιο 2014 καταργείται αναδρομικά από 1-8-2012 μόνο όσον αφορά τις αποδοχές –> Άρθρο 1 παρ. 4
Σε όλους τους μισθολογικούς βαθμούς από Επχία και άνω ο επανακαθορισμός οδηγεί σε αύξηση των αποδοχών, κατά συνέπεια το εν ενεργεία προσωπικό δικαιούται αναδρομικές αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι 31-12-2016 (53 μήνες).
Μειώνεται μόνο ο βασικός μισθός Λοχία, διότι αυτός ο μισθός αυξήθηκε από 683 € το 2011 σε 718 € το 2014.
Ο μισθολογικός βαθμός Λοχία ισχύει μόνο για τα πρώτα 2 έτη υπηρεσίας ΕΜΘ – ΕΠΟΠ και επειδή δεν υπήρχαν σειρές ΕΠΟΠ μετά το 2012 δεν επηρεάζονται στρατιωτικοί, αλλά επηρεάζονται όσοι πληρώνονταν ως Ειδικοί Φρουροί αυτή την περίοδο, διότι ο μισθός τους καθοριζόταν με βάση το βασικό μισθό Αστυφύλακα (Λοχία), ο οποίος μειώνεται μετά την αποκατάσταση.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Δημιουργήθηκε νέα σελίδα “Εργαλεία –> Μισθολόγιο –> Αναδρομικά 2012-16“, όπου γίνεται ανάλυση των αποδοχών στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας με το υπό κατάργηση μισθολόγιο 2014 και με το “υπό αποκατάσταση” μισθολόγιο 2011.
Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτόματος υπολογισμός όλων των μισθών της περιόδου 2012 – 2016, διότι δεν μπορούν να προβλεφθούν όλες οι διοικητικές προαγωγές, καθώς εξαρτώνται από την υπηρεσία, την προέλευση, τη φοίτηση σε σχολεία κλπ.
Όμως υπολογίζεται αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός με βάση τα έτη υπηρεσίας και το διοικητικό βαθμό που εισάγει ο χρήστης.

1. Επιλογή πεδίου [Προέλευση]
Σχ.Αξκων –> Αξκός από σχολές ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ) ή σχολή αξιωματικών Αστυνομίας / Πυροσβεστικής / Λιμενικού.
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ –> ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και Πυροσβέστες / Αρχιπυροσβέστες ΜΗ παραγωγικής σχολής.
Ειδικοί Φρουροί –> Ισχύει για την πρώτη οκταετία, ενώ για τα έτη μετά την αλλαγή σε Αστυφύλακα επιλέξτε [Υπόλοιποι].
Υπόλοιποι –> Όλοι όσοι δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, δηλαδή παραγωγικές σχολές Υπξκών (οποιουδήποτε κλάδου και υπηρεσίας), μονιμοποιηθέντες Ανθστές, Αστυφύλακες ΑΥ – ΜΑΥ, Ανθμοι, Αξκοί ΤΕΜΑ, Αρχιπυροσβέστες σχολής, Πυρονόμοι κλπ.

2. Επιλογή πεδίου [Ημ/νία μισθού]
α. Εάν ήσασταν εν ενεργεία όλο το χρονικό διάστημα 2012 – 2016, αρκεί να υπολογίσετε τα αναδρομικά για το μισθό που αναλογεί στο μέσο της περιόδου (15-10-2014), όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.
Τα αναδρομικά αυτού του “μέσου μισθού” πολλαπλασιαζόμενα επί 53 μήνες είναι με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το συνολικό ποσό που δικαιούστε.

β. Εάν επιθυμείτε απόλυτη ακρίβεια ή ήσασταν ανώτατος αξκός (όπου υπάρχει σημαντική διαφορά ανάλογα με το βαθμό), θα πρέπει να κάνετε λίστα με τις διοικητικές προαγωγές της περιόδου 2012 – 2016 και να υπολογίσετε τις αποδοχές με βάση το διοικητικό βαθμό ξεχωριστά για κάθε χρονική περίοδο.
Πχ. για διοικητική προαγωγή την άνοιξη 2015, επιλέγετε [Ημ/νία μισθού] την 1-7-2015 ώστε να υπολογιστεί ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ για τη χρονική περίοδο μετά την προαγωγή, την οποία καταγράφετε (σε μήνες) μαζί με την αντίστοιχη διαφορά αποδοχών.
Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία για κάθε διοικητικό βαθμό που λάβατε μετά την 1-8-2012 και αθροίζοντας όλες τις περιόδους μέχρι την 31-12-2016, μπορείτε να βρείτε με απόλυτη ακρίβεια το συνολικό ποσό αναδρομικών. Φυσικά το άθροισμα όλων των περιόδων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 53 μήνες.

3. Ειδικές περιπτώσεις
α. Για αποστρατεία την περίοδο 2012 – 2016 στο πεδίο [Αποστρατεία] επιλέγετε ΝΑΙ και εισάγετε ημερομηνία διαγραφής, ώστε οι μήνες αναδρομικών μισθού να υπολογίζονται από 1-8-2012 έως τη διαγραφή (για αναδρομικά σύνταξης υπάρχουν άλλες σελίδες).
Για να χρησιμοποιηθεί ο “μέσος μισθός” της περιόδου, επιλέξτε μία ημερομηνία στο ενδιάμεσο από 1-8-2012 και τη διαγραφή.
Στους αποστράτους προστίθενται 3 επιπλέον μήνες αναδρομικών λόγω των τρίμηνων αποδοχών που έλαβαν σχεδόν όλοι.
Εάν κάποιος απόστρατος δεν έλαβε τρίμηνες θα πρέπει να υπολογίσει μόνος του τα συνολικά αναδρομικά αφαιρώντας 3 μήνες.
β. Για φοίτηση σε παραγωγική σχολή κατά την περίοδο 2012 – 2016 (πχ. εισαγωγή στη ΣΙ το 2010 και αποφοίτηση το 2014), θα πρέπει να εισάγετε κανονικά στο πεδίο [Κατάταξη] την ημερομηνία εισόδου στη σχολή και να εισάγετε στο πεδίο [Σχολή (μήνες)] τη διάρκεια της σχολής (πχ. 45,5 μήνες). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται σωστά το ΕΧΥ και για τα αναδρομικά λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την ορκωμοσία έως την 31-12-2016. Εννοείται ότι ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μισθού θα πρέπει να επιλεγεί το μεσοδιάστημα, δηλαδή στο προαναφερθέν παράδειγμα η ημερομηνία 1-7-2015 όπως στο υπόδειγμα –> Φοίτηση σε σχολή
γ. Για κατάταξη μετά την 1-8-2012 (χωρίς σχολή) οι μήνες αναδρομικών υπολογίζονται από την κατάταξη έως την 31-12-2016.
δ. Το πεδίο [Μήνες ΕΧΥ] υπάρχει για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες έχει αναγνωριστεί προηγούμενη υπηρεσία δημοσίου για προσαύξηση του ΕΧΥ αλλά όχι για μισθολογική προαγωγή.
ε. Τέλος μπορεί να μηδενιστεί η εισφορά εφάπαξ για όσους είχαν πάνω από 35 έτη υπηρεσίας και το έλαβαν ως εν ενεργεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.