Διόρθωση σελίδων σύνταξης μετά την έκδοση ΣΠ

Για όσους αποστράτους διαθέτουν επίσημη ΣΠ του ΕΦΚΑ, η σωστή συμπλήρωση των σελίδων σύνταξης με παράλληλη διόρθωση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, επιτρέπει την επίλυση πολλών αποριών σχετικά με τη σύνταξη.
Χρειάζεται προσοχή στη συμπλήρωση μηνών θητείας και ΙΚΑ με δεκαδικά (= ακρίβεια ημέρας), τη διόρθωση των χιλιοστών παλιάς σύνταξης ΓΛΚ (εάν απαιτείται), καθώς και τη διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών για διαγραφή μετά το 2016.
Οι στρατιωτικοί & λιμενικοί αρκεί να διαβάσουν μόνο μία από τις κατωτέρω παρ. Α ~ Γ (ανάλογα με την ημερομηνία αποστρατείας) και να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις των προγνώσεων της σελίδας εάν απαιτείται.
Οι απόστρατοι αστυνομικοί και πυροσβέστες ακολουθούν επιπρόσθετα και τις υποδείξεις της παρ. Δ.

Α. Αποστρατεία έως 30-6-2016
Υπολογίζεται η παλιά (ΓΛΚ) και νέα σύνταξη (ΕΦΚΑ) με προσωπική διαφορά 100% | συντάξιμος μισθός = τελευταίος μισθός.
Διαγραφή έως 30-6-20161. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθούν οι μήνες με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Χιλιοστά ΓΛΚ: Επηρεάζονται από την ασφάλιση ΙΚΑ (εάν υπάρχει), ενώ για διαγραφή μετά το 2007 εξαρτώνται και από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας, ο οποίος υπολογίζεται κατά προσέγγιση.
Εάν απαιτείται, προστίθεται ή αφαιρείται ακέραιος αριθμός χιλιοστών (συνήθως έως ± 5), ώστε να συμφωνεί η πρόγνωση χιλιοστών στη σελίδα με τα χιλιοστά της ΣΠ (υπόδειγμα αριστερά).
► Διορθώνοντας τα (1) και (2) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις θα συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Β. Αποστρατεία από 1-7-2016 έως 31-12-2018
Υπολογίζεται παλιά (ΓΛΚ) και νέα σύνταξη (ΕΦΚΑ) με προσωπική διαφορά 50-33-25% | συντάξιμος μισθός = μέσος όρος.
Διαγραφή από 2016 έως 20181. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός μηνών με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Χιλιοστά ΓΛΚ: Επηρεάζονται από την ασφάλιση ΙΚΑ (εάν υπάρχει), ενώ για διαγραφή μετά το 2007 εξαρτώνται και από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας, ο οποίος υπολογίζεται κατά προσέγγιση.
Εάν απαιτείται, προστίθεται ή αφαιρείται ακέραιος αριθμός χιλιοστών (συνήθως έως ± 5), ώστε να συμφωνεί η πρόγνωση χιλιοστών στη σελίδα με τα χιλιοστά της ΣΠ (υπόδειγμα αριστερά).
3. Μέσος όρος αποδοχών: Επειδή στη σελίδα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, αφαιρείται ή προστίθεται το κατάλληλο ποσό ώστε να συμφωνεί πλήρως η πρόγνωση (μέχρι και δεύτερο δεκαδικό) με το μέσο όρο που αναφέρει ο ΕΦΚΑ (υπόδειγμα).
► Διορθώνοντας τα (1), (2) και (3) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Γ. Αποστρατεία μετά την 1-1-2019
Υπολογίζεται μόνο η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (δεν υπάρχει προσωπική διαφορά) | συντάξιμος μισθός = μέσος όρος από 2002.
Διαγραφή από 1-1-20191. Συντάξιμος χρόνος: Πρέπει να συμφωνεί με την επίσημη ΣΠ με ακρίβεια ημέρας για να βγει σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως η θητεία και το ΙΚΑ δεν είναι ακέραιοι μήνες και θα πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός μηνών με ακρίβεια 2 δεκαδικών (υπόδειγμα αριστερά).
2. Μέσος όρος αποδοχών: Επειδή στη σελίδα υπολογίζεται κατά προσέγγιση, αφαιρείται ή προστίθεται το κατάλληλο ποσό ώστε να συμφωνεί πλήρως η πρόγνωση (μέχρι και δεύτερο δεκαδικό) με το μέσο όρο που αναφέρει ο ΕΦΚΑ (υπόδειγμα αριστερά).
► Διορθώνοντας τα (1) και (2) ανωτέρω, η σύνταξη και οι κρατήσεις θα συμφωνούν 100% με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.


Δ. Διόρθωση ΜΤΠΥ & Επικουρικών (Αστυνομία & Πυροσβεστική)
Διόρθωση επικουρικώνΣτα Σώματα Ασφαλείας το μέρισμα ΜΤΠΥ και τα επικουρικά ΕΤΕΑΕΠ δεν προκύπτουν από πίνακες με βάση το βαθμό (όπως γίνεται στους στρατιωτικούς), αλλά με βάση μέσους όρους αποδοχών προηγούμενων ετών, όπως γίνεται και με τη σύνταξη ΕΦΚΑ.
Για το λόγο αυτό οι υπολογισμοί δεν έχουν απόλυτη ακρίβεια και προστέθηκαν ειδικά πεδία ώστε να διορθώνονται οι προγνώσεις με βάση τα ποσά που καθορίζουν τα ταμεία ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ.
► Διορθώνοντας και τα επικουρικά θα συμφωνούν πλήρως όλα τα ποσά (και ο φόρος) με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ.

Ε. Πληροφόρηση για μελλοντικές αλλαγές στη σύνταξη
Αφού εφαρμοστούν οι ανωτέρω διορθώσεις, τότε  τα ποσά στις σελίδες σύνταξης θα ταυτίζονται με τις μηνιαίες αναλύσεις σύνταξης / μερισμάτων / επικουρικών και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα παρακάτω μελλοντικά ενδεχόμενα:
1. Nέα ποσοστά αναπλήρωσης –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Στο πεδίο [Σύνταξη με νομοθεσία] επιλέγεται ΕΦΚΑ/20 –> Νέα ποσοστά αναπλήρωσης
2. Λήξη επιδόματος τέκνου –> μείωση ακαθάριστης σύνταξης (για διαγραφή προ 2016)
Στη σελίδα μειώνονται τα [Ανήλικα τέκνα] κατά ένα (πχ. από 2 σε 1 ή από 1 σε 0) –> Ενηλικίωση τέκνου
και μειώνεται η προσωπική διαφορά (εάν υπάρχει), το οποίο προκαλεί και αντίστοιχη μείωση της σύνταξης.
3. Λήψη ΒΟΕΑ τέκνου –> αύξηση πληρωτέου μερίσματος και μείωση πληρωτέας σύνταξης
Στη σελίδα μειώνονται τα [Τέκνα ΒΟΕΑ] κατά ένα (πχ. από 2 σε 1 ή από 1 σε 0) –> Λήψη ΒΟΕΑ τέκνου
4. Ηλικία 55 ετών –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Για παραίτηση πριν το 2016 χωρίς 35 συντάξιμα έτη, ισχύει κράτηση 40% άνω των 1.000 € στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
Επιλέγοντας [Ηλικία (έτη) –> 55 έως 59] μειώνεται αυτή η κράτηση σε 20% άνω των 1.200 € –> Μείωση κράτησης Ν.4024
5. Ηλικία 60 ετών –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης υπό προϋποθέσεις
Για παραίτηση πριν το 2016 και παλιά σύνταξη ΓΛΚ άνω των 1.809 € εφαρμόζεται κράτηση 6% άνω των 1.700 €.
Επιλέγοντας [Ηλικία (έτη) –> 60 και άνω] δεν εφαρμόζεται πλέον αυτή η κράτηση  –> Κατάργηση κράτησης Ν.4002
6. Ανάληψη εργασίας –> περικοπή 30% στη σύνταξη και τα επικουρικά
Επιλέγοντας [Μεικτές αποδοχές –> Εργασία] εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περικοπή 30% –> Περικοπή λόγω εργασίας
7. Πραγματικό κόστος αναγνώρισης –> πληρωτέο με συνυπολογισμό της μηνιαίας δόσης
Στο πεδίο “Αναγνώριση (οφειλή)” εισάγεται η μηνιαία εισφορά αναγνώρισης για να υπολογιστεί σωστά η πραγματική πληρωτέα σύνταξη με μειωμένο φόρο, καθώς η εισφορά αυτή είναι αφορολόγητη –> Εισαγωγή μηνιαίας αναγνώρισης
8. Αύξηση βαθμού / ετών με δικαστική απόφαση –> αύξηση ακαθάριστης σύνταξης
Εισάγονται τα νέα υπηρεσιακά δεδομένα (υψηλότερος διοικητικός / μισθολογικός βαθμός και νέα ημερομηνία διαγραφής), με βάση τα καθοριζόμενα στην απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου –> Προαγωγή με δικαστική απόφαση
Σε περίπτωση που η ημερομηνία διαγραφής καθοριστεί μεταγενέστερα της 30-6-2016, τότε ο επανακαθορισμός της σύνταξης θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες για νέους συνταξιούχους (παρ. Β ή Γ ανωτέρω).

Τα σχόλια είναι κλειστά.