Έναρξη έκδοσης συντάξεων με αυξημένη αναπλήρωση

Μετά από σχετική ενημέρωση συναδέλφου (συνοδευόμενη από αντίστοιχα στοιχεία), διαπιστώθηκε ότι από το τέλος Ιανουαρίου ο ΕΦΚΑ έχει αρχίσει να εκδίδει συντάξεις με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στο Ν.4670/20.
Αυτές οι πρόσφατα εκδοθείσες συντάξεις (με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης) αφορούν διαγραφές στο τέλος του 2020, για τις οποίες δεν προβλέπεται κανενός είδους προσωπική διαφορά.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το προηγούμενο (κάπως περίπλοκο) άρθρο: Νέα ποσοστά αναπλήρωσης & νέα προσωπική διαφορά
προβλέπεται προσωπική διαφορά για συντάξεις ακόμη και για διαγραφές μέχρι 30-9-2019 (ανάλογα με την περίπτωση).
Λογικά όλες οι αρχικές συντάξεις (χωρίς προσωπική διαφορά) θα υπολογίζονται πλέον με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά είναι άγνωστο πόσο ακόμη θα καθυστερήσει ο επανακαθορισμός των εκδοθέντων συντάξεων / προσωπικών διαφορών.
Με βάση τη μοναδική διαθέσιμη νέα Συνταξιοδοτική Πράξη, εξακριβώθηκε και πάλι η ακρίβεια των εφαρμογών του site όσον αφορά τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.