Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Οι κρατήσεις εφάπαξ στο μισθό και ο υπολογισμός των εφάπαξ ΤΑΠΑΣΑ είναι διαφορετικός για την τ.ΧΦ (ΤΠΑΣ) και την τ.ΑΠ (ΤΠΥΑΠ), ενώ επίσης διαφέρουν οι εισφορές και το δικαιούμενο ποσό για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Ο τρόπος υπολογισμού για κάθε περίπτωση περιγράφεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

2. Για Σχολή Αξκών και ΤΕΜΑ ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον τελευταίο διοικητικό βαθμό και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών, διότι πάντα υπάρχει διαφορά στους χρόνους προαγωγής λόγω οργανικών θέσεων, ειδικότητας κλπ.

3. Για όλες τις υπόλοιπες προελεύσεις η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα με βάση (και) το τελευταίο βαθμολόγιο που περιγράφεται εδώ: Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)
Ομοίως υπολογίζεται αυτόματα και ο καταληκτικός (αποστρατευτικός) βαθμός ανάλογα με την αιτία λήψης εφάπαξ, πχ. με όριο ηλικίας συνήθως ο αποστρατευτικός βαθμός είναι μεγαλύτερος (εξαρτάται και από τα συνολικά έτη υπηρεσίας).
Σημείωση: Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστική δικαίωση ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση Αξ.ΤΕΜΑ από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

4. Στα εφάπαξ ΤΠΑΣ (τ.ΧΦ) και ΤΠΥΑΠ (τ.ΑΠ) ισχύουν οι κρατήσεις που περιγράφονται εδώ: Κρατήσεις εφάπαξ αστυνομίας

5. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ δεν έχει κρατήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

6. Το πεδίο ΑΕΙ (σε έτη) επηρεάζει το εφάπαξ εάν το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη δεν έχει σημασία για το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = ΟΧΙ.

Β. Αναγνωρίσεις
Στο ΤΑΠΑΣΑ δεν προβλεπόταν κανενός είδους αναγνώριση και μόλις το 2017 δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης μόνο της σχολής αστυνομίας για χρόνο πριν το 1995: Αίτηση αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Επειδή και στο ΤΠΔΥ δεν μετρούσε η αστυνομική σχολή, μόνο για κατάταξη πριν το 1995 εμφανίζεται πεδίο σχολής σε μήνες, οι οποίοι αφαιρούνται από το χρόνο ασφάλισης –> Εισαγωγή μηνών σχολής (προ 1995)
Εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση και πλήρωσε εισφορές εφάπαξ για τη σχολή πρέπει να εισάγει μήνες σχολής 0 (μηδέν).

Αντίθετα δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τους βασικούς μισθούς (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).

Γ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται και από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία μόνο για όσους δικαιούνται εφάπαξ ΤΠΔΥ και μόνο για το Β’ τμήμα του εφάπαξ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.