Κρατήσεις λόγω αναπηρίας και έκτακτη εισφορά 2015

Μετά από εύστοχες επισημάνσεις συναδέλφων στρατιωτικών στα σχόλια, βελτιώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης σε 2 σημεία:

α. Αλλαγή ποσοστού κράτησης έκτακτης εισφοράς για το 2015
Η έκτακτη εισφορά του Ν.3986 εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα και σήμερα ανέρχεται σε 1% για εισοδήματα από 12 ~ 20.000 € και σε 2% για μεγαλύτερα ποσά.
Από 1-1-2015 η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 30%, δηλαδή θα είναι 0,7% για εισοδήματα από 12 ~ 20.000 € και 1,4% για παραπάνω.
Η αλλαγή του ποσοστού της κράτησης εφαρμόζεται μόνο όταν επιλέγεται το μισθολόγιο 2015 στο αντίστοιχο πεδίο, ενώ για το μισθολόγιο 2012 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα ποσοστά.

β. Δυνατότητα ακύρωσης κρατήσεων λόγω αναπηρίας
Κάποιες από τις κρατήσεις που προβλέπονται για τις συντάξεις δεν εφαρμόζονται για ορισμένες κατηγορίες αποστράτων, όπως αναπηρία συζύγου ή τέκνου άνω του 80%, σύνταξη παθόντος εν υπηρεσία, παραπληγία, τυφλότητα, λήψη επιδόματος ανικανότητας του άρθρου 54 ΚΠΣΣ κλπ.
Προστέθηκε η δυνατότητα ακύρωσης κρατήσεων λόγω αναπηρίας, αλλά επειδή υπάρχουν διαφορετικοί δικαιούχοι κατά περίπτωση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν την κατηγορία που εμπίπτουν, ώστε να μηδενίσουν τις αντίστοιχες κρατήσεις.
Οι εξαιρέσεις επιβολής κρατήσεων ανάλογα με την πάθηση αναφέρονται στις παρ. Β ~ ΣΤ στη σελίδα: ΓΛΚ – Κρατήσεις Συντάξεων

Δικαστική διεκδίκηση: Οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης θα παραμείνουν ως έχουν μέχρι να γίνει η πρώτη πληρωμή από το ΓΛΚ με το νέο μισθολόγιο (στις 22 Δεκεμβρίου για τη σύνταξη Ιανουαρίου), για έλεγχο της ακρίβειας των υπολογισμών.
Από το 2015 το μισθολόγιο 2012 δεν θα έχει νόημα αφού δεν θα ισχύει πλέον, οπότε θα αντικατασταθεί με το μισθολόγιο 2011 (πριν τις μειώσεις της 1-8-2012), προκειμένου να μπορούν να υπολογιστούν οι πραγματικές απώλειες από τη μη πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να αποφασίσει ο καθένας εάν οικονομικά αξίζει τον κόπο η δικαστική διεκδίκηση αυτών των απωλειών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.