Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο

Κρατήσεις συντάξεων αποστράτων Εδώ και καιρό ισχύει μία ιδιαίτερα αντιφατική κατάσταση, όπου αρκετοί συνάδελφοι ενώ με το νέο μισθολόγιο δικαιούνται μεγαλύτερη βασική σύνταξη, τελικά καταλήγουν να εισπράττουν μικρότερο πληρωτέο ποσό!
Η απλή παράθεση πινάκων με δεκάδες νούμερα είναι εξαιρετικά κουραστική, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις επιλέχθηκε η λύση της γραφικής παράστασης!
Ο πίνακας στα αριστερά παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αθροιστική εφαρμογή των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων.

Επειδή για τις κρατήσεις λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μηνιαίο εισόδημα (με το επίδομα τέκνων), για να υπάρχει δίκαιη σύγκριση όλα τα ποσά υπολογίστηκαν για έγγαμο με 2 παιδιά και άθροισμα μερισμάτων 300 € το μήνα.

Α. Ανάλυση γραφικής παράστασης
1. Η διαφορά βασικής (μικτής) και πληρωτέας σύνταξης αυξάνει σε ποσοστό όσο μεγαλύτερη είναι η βασική σύνταξη.
Έτσι για μικτά 1.250 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.050 €, δηλαδή μείωση: 150 / 1.250 = 12% της βασικής σύνταξης.
Όμως για μικτά 1.800 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.250 €, δηλαδή μείωση: 550 / 1.800 = 31% της βασικής σύνταξης.
Τέλος για μικτά 2.400 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.400 €, δηλαδή μείωση: 1.000 / 2.400 = 42% της βασικής σύνταξης.

2. Όταν αυξάνεται η σύνταξη και αλλάζει ποσοστό κράτησης με όριο ασφαλείας, τότε το πληρωτέο μένει σταθερό.
α. Στα 1.400 € επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης N.3865 3%, αλλά ταυτόχρονα τα 1.400 € αποτελούν όριο ασφαλείας.
Έτσι κάποιος με βασική σύνταξη 1.420 € κανονικά θα έπρεπε να έχει κράτηση 3% x 1.420 = 43 € (δηλαδή καθαρά 1.377 €), αλλά τότε θα έπεφτε κάτω από κάποιον με μικρότερη βασική σύνταξη 1.399 € στον οποίο δεν επιβάλλεται η κράτηση.
Οπότε όλες οι βασικές συντάξεις από 1.400 έως 1.444 € “ισοπεδώνονται” στα 1.400 €, διότι 1.444 x 0,97 = 1.400 €.
β. Το ίδιο ισχύει για την κράτηση Ν.4002 για όσους παραιτήθηκαν (6% πάνω από τα 1.700 €).
Όλες οι συντάξεις από 1.700 ~ 1.808,54 € λόγω της κράτησης “ισοπεδώνονται” στα 1.700 €, αφού 1.808,54 x 0,94 = 1.700 €.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η γραμμή της πληρωτέας σύνταξης είναι οριζόντια (δεν αυξάνεται με τη βασική σύνταξη), όπως:
γ. Παραίτηση με συμπληρωμένη 35ετία (πράσινη γραμμή):
Συντάξεις 1.400 ~ 1.450 € (σημεία Γ-Δ) καταλήγουν στα 1.100 €, ενώ συντάξεις 1.800 ~ 1.950 € (σημεία Θ-Κ) στα 1.250 €.
Το πληρωτέο ποσό ουσιαστικά δεν αυξάνεται μετά τα 2.150 € σύνταξης (σημείο Μ) και παγιώνεται στα 1.330 € περίπου.
δ. Παραίτηση χωρίς συμπληρωμένη 35ετία (κόκκινη γραμμή):
Συντάξεις 1.350 ~ 1.500 € (σημεία Β-Ε) καταλήγουν στα 1.050 €, ενώ συντάξεις 1.800 ~ 1.950 € (σημεία Θ-Κ) στα 1.130 €.
Δηλαδή στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις συνάδελφοι με διαφορά στη σύνταξη μέχρι και 150 € παίρνουν το ίδιο πληρωτέο!

3. Όταν αυξάνεται η σύνταξη και αλλάζει ποσοστό κράτησης χωρίς όριο ασφαλείας, τότε το πληρωτέο μειώνεται!
Αυτό συμβαίνει για βασικές συντάξεις λίγο πάνω από 1.700 € για όλους και 2.300 € για τις αυτοδίκαιες αποστρατείες.
Πχ. σε συντάξεις ως 1.700 € η εισφορά αλληλεγγύης N.3865 είναι 3% και μετά την κράτηση μένουν 1.700 x 0,97 = 1.649 €.
Όμως σε σύνταξη 1.701 € η εισφορά αλληλεγγύης γίνεται 6% και 1.701 x 0,94 = 1.599 €, δηλαδή 50 € λιγότερα από πριν!
Αυτή η απότομη μείωση του πληρωτέου (όταν αυξάνεται η σύνταξη) είναι τα σημεία Ζ και Ξ της γραφικής παράστασης.

Β. Αναλογία με το λογαριασμό ΔΕΗ (!)
Οι μνημονιακές κρατήσεις που επιβάλλονται σε όλο το ποσό μπορούν να παρομοιαστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Για κατανάλωση μέχρι 1.200 kWh η τιμή ανά κιλοβατώρα είναι 0,15 €/kWh, δηλαδή συνολικά 1.200 x 0,15 = 180 €.
Όταν υπερβεί κάποιος τις 1.200 kWh πληρώνει 0,20 €/kWh για όλες τις kWh (όχι μόνο για αυτές πάνω από 1.200).
Άρα για 1.201 kWh ο λογαριασμός είναι 1.201 x 0,20 €/kWh = 240,2 € (δηλαδή η μία τελευταία κιλοβατώρα κοστίζει 60 €).
Ομοίως κάποιος με αρχική σύνταξη 1.699 € μπορεί να έχει μνημονιακές κρατήσεις 350 € και να λαμβάνει στο χέρι 1.349 €, αλλά κάποιος με μεγαλύτερη αρχική σύνταξη 1.701 € να έχει μνημονιακές κρατήσεις 400 € και να λαμβάνει στο χέρι 1.301 €.

Γ. Συμπεράσματα
α. Ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων δημιουργεί πολλές αδικίες, καθώς συνάδελφοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη εισπράττουν ακριβώς τα ίδια ή και λιγότερα από συναδέλφους με μικρότερο βαθμό ή με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.
Σε πολλές περιπτώσεις διαφορές στη σύνταξη έως 150 € “ισοπεδώνονται” με τη διαδοχική εφαρμογή όλων των μειώσεων.

β. Για βασικές συντάξεις μέχρι 1.809 €, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παραίτησης με 35ετία και αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ενώ για μεγαλύτερες συντάξεις με παραίτηση η σύνταξη ουσιαστικά “παγώνει” στα επίπεδα των 1.809 €.

γ. Θα μπορούσαν οι ίδιες αριθμητικές μειώσεις στις συντάξεις να εφαρμοστούν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο, δηλαδή πάντα κάποιος με μεγαλύτερη αρχική βασική σύνταξη να λαμβάνει μεγαλύτερο πληρωτέο, ακολουθώντας ευθεία γραμμή όπως η “Δίκαιη κατανομή” στο γράφημα.

δ. Όλα τα ανωτέρω έχουν μεγάλη σημασία και για τους εν ενεργεία συναδέλφους, καθώς ο μεγαλύτερος βαθμός ή/και χρονοεπίδομα αυξάνουν μεν τη βασική σύνταξη, αλλά δεν οδηγούν πάντα σε μεγαλύτερο πληρωτέο ποσό!

Τα σχόλια είναι κλειστά.