Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο

Κρατήσεις συντάξεων αποστράτων Εδώ και καιρό έκανα δοκιμές για να βρω έναν απλό και κατανοητό τρόπο επεξήγησης της ισχύουσας αντιφατικής κατάστασης, όπου αρκετοί συνάδελφοι ενώ με το νέο μισθολόγιο δικαιούνται μεγαλύτερη βασική σύνταξη, τελικά καταλήγουν να εισπράττουν μικρότερο πληρωτέο ποσό!
Η απλή παράθεση πινάκων με δεκάδες νούμερα είναι εξαιρετικά κουραστική, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις κατέληξα στη λύση της γραφικής παράστασης!

Ο πίνακας στα αριστερά παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα από την αθροιστική εφαρμογή των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων.
Επειδή για τις κρατήσεις λαμβάνεται υπόψη το επίδομα τέκνων αλλά και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα, για να υπάρχει δίκαιη σύγκριση όλα τα ποσά υπολογίστηκαν για έγγαμο με 2 παιδιά και άθροισμα (ακαθάριστων) μερισμάτων 300 € το μήνα.

Α. Ανάλυση γραφικής παράστασης
1. Η διαφορά βασικής (μικτής) και πληρωτέας σύνταξης αυξάνει σε ποσοστό όσο μεγαλύτερη είναι η βασική σύνταξη.
Έτσι για μικτά 1.250 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.050 €, δηλαδή μείωση: 150 / 1.250 = 12% (επί της βασικής σύνταξης).
Όμως για μικτά 1.800 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.250 €, δηλαδή μείωση: 550 / 1.800 = 31% (επί της βασικής σύνταξης).
Τέλος για μικτά 2.400 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.400 €, δηλαδή μείωση: 1.000 / 2.400 = 42% (επί της βασικής σύνταξης).

2. Όταν αλλάζει το ποσοστό κράτησης και ισχύει όριο ασφαλείας, το πληρωτέο δεν αυξάνεται όταν αυξάνεται η βασική σύνταξη.
α. Στα 1.400 € αρχίζει να επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης N.3865 3%, αλλά ταυτόχρονα τα 1.400 € αποτελούν όριο ασφαλείας.
Έτσι κάποιος με βασική σύνταξη 1.420 € κανονικά θα έπρεπε να έχει κράτηση 3% x 1.420 = 43 € (δηλαδή καθαρά 1.377 €), αλλά τότε θα έπεφτε κάτω από κάποιον με μικρότερη βασική σύνταξη 1.399 € στον οποίο δεν επιβάλλεται αυτή η κράτηση.
Για να αποφευχθεί αυτό όλες οι βασικές συντάξεις από 1.400 έως 1.444 € “ισοπεδώνονται” στα 1.400 €, διότι 1.444 x 0,97 = 1.400 €.
β. Το ίδιο ισχύει για την κράτηση Ν.4002 για όσους παραιτήθηκαν (6% πάνω από τα 1.700 €).
Όλα τα ποσά συντάξεων από 1.700 ~ 1.808,54 € με αυτή την κράτηση “ισοπεδώνονται” στα 1.700 €, καθώς 1.808,54 x 0,94 = 1.700 €.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η γραμμή της πληρωτέας σύνταξης είναι οριζόντια (δεν αυξάνεται με τη βασική σύνταξη), όπως:
γ. Παραίτηση με συμπληρωμένη 35ετία (πράσινη γραμμή):
Συντάξεις 1.400 ~ 1.450 € (σημεία Γ-Δ) καταλήγουν ίσες στα 1.100 €, ενώ συντάξεις 1.800 ~ 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.250 €.
Το πληρωτέο ποσό ουσιαστικά σταματά να αυξάνει μετά τα 2.150 € σύνταξης (σημείο Μ) και παγιώνεται στα 1.330 € περίπου.
δ. Παραίτηση χωρίς συμπληρωμένη 35ετία (κόκκινη γραμμή):
Συντάξεις 1.350 ~ 1.500 € (σημεία Β-Ε) καταλήγουν ίσες στα 1.050 €, ενώ συντάξεις 1.800 ~ 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.130 €.
Δηλαδή στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις συνάδελφοι με διαφορά στη σύνταξη μέχρι και 150 € παίρνουν το ίδιο πληρωτέο!

3. Όταν αυξάνεται η σύνταξη και ισχύει υψηλότερο ποσοστό κρατήσεων χωρίς όριο ασφαλείας, το τελικό πληρωτέο μειώνεται!
Αυτό συμβαίνει για βασικές συντάξεις λίγο πάνω από 1.700 € για όλους και 2.300 € για τις αυτοδίκαιες αποστρατείες.
Πχ. Στις συντάξεις μέχρι 1.700 € η εισφορά αλληλεγγύης N.3865 είναι 3%, άρα μετά την κράτηση απομένουν 1.700 x 0,97 = 1.649 €.
Όμως για σύνταξη 1.701 € η εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865 γίνεται 6%, οπότε 1.701 x 0,94 = 1.599 €, δηλαδή 50 € λιγότερα από πριν!
Αυτή η απότομη μείωση του πληρωτέου (όταν αυξάνεται η μικτή σύνταξη) είναι τα σημεία Ζ και Ξ της γραφικής παράστασης.

Β. Αναλογία με λογαριασμό ΔΕΗ
Οι μνημονιακές κρατήσεις που επιβάλλονται σε όλο το ποσό μπορούν να παρομοιαστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ !
Για κατανάλωση μέχρι 1.200 kWh η τιμή ανά κιλοβατώρα είναι 0,15 €/kWh, δηλαδή συνολικά 1.200 x 0,15 = 180 €.
Όταν υπερβεί κάποιος τις 1.200 kWh πληρώνει 0,20 €/kWh για όλες τις kWh (όχι μόνο για αυτές πάνω από 1.200).
Άρα για 1.201 kWh ο λογαριασμός είναι 1.201 x 0,20 €/kWh = 240,2 € (δηλαδή η μία τελευταία κιλοβατώρα κοστίζει 60 €).
Ομοίως κάποιος με αρχική σύνταξη 1.699 € μπορεί να έχει μνημονιακές κρατήσεις 350 € και να λαμβάνει στο χέρι 1.349 €, αλλά κάποιος με μεγαλύτερη αρχική σύνταξη 1.701 € να έχει μνημονιακές κρατήσεις 400 € και να λαμβάνει στο χέρι 1.301 €.

Γ. Συμπεράσματα
α. Ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων δημιουργεί πολλές αδικίες, καθώς συνάδελφοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη εισπράττουν τα ίδια ή και λιγότερα από συναδέλφους με μικρότερη βασική σύνταξη (δηλαδή με μικρότερο βαθμό ή με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας).
Σε πολλές περιπτώσεις διαφορές στη βασική σύνταξη έως 150 € “ισοπεδώνονται” μετά τη διαδοχική εφαρμογή όλων των μειώσεων.

β. Για βασικές συντάξεις μέχρι 1.809 €, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παραίτησης με 35ετία και αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
Για μεγαλύτερες βασικές συντάξεις η σύνταξη ουσιαστικά “παγώνει” στα επίπεδα των 1.809 € σε περίπτωση παραίτησης.

γ. Θα μπορούσαν οι ίδιες αριθμητικές μειώσεις στις συντάξεις να εφαρμοστούν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο, δηλαδή πάντα κάποιος με μεγαλύτερη αρχική βασική σύνταξη να λαμβάνει μεγαλύτερο πληρωτέο, ακολουθώντας ευθεία γραμμή όπως η “Δίκαιη κατανομή” στο γράφημα.

δ. Όλα τα ανωτέρω έχουν μεγάλη σημασία και για τους εν ενεργεία συναδέλφους, διότι γίνεται κατανοητό γιατί ο μεγαλύτερος βαθμός ή/και χρονοεπίδομα αυξάνουν μεν τη βασική σύνταξη, αλλά δεν οδηγούν πάντα σε μεγαλύτερο πληρωτέο ποσό!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.