Υπολογισμός μισθού με νέο μισθολόγιο 2015

Μετά την εφαρμογή του (αναμενόμενου) νέου μισθολογίου στις συντάξεις των αποστράτων, δημιουργήθηκε σελίδα υπολογισμού για τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων (στο μενού “Εργαλεία”): Ανάλυση αποδοχών με νέο και παλιό μισθολόγιο

Η σελίδα αφορά όλους τους στρατιωτικούς και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (υπάρχει σχετική επιλογή Κλάδου / Σώματος).
Η αναγραφή των διοικητικών και οικονομικών βαθμών είναι ενιαία για όλους τους κλάδους με την εξής σειρά: ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΑΣΤΥΝ. – ΠΥΡΟΣΒ.

Εκτός του κλάδου, βαθμών και χρονοεπιδόματος υπάρχουν τα εξής πεδία εισαγωγής δεδομένων:
α. Οικογ. κατάσταση και αριθμός τέκνων για να υπολογιστούν το “Επίδομα τέκνων”, το “Επιδ. Εξομάλυνσης” και το ΒΟΕΑ στις κρατήσεις.
β. Ημ/νία κατάταξης (παλαιός / νέος ασφαλισμένος) για τη “Σύνταξη Δημοσίου” και τις κρατήσεις εφάπαξ σε κάποια Σώματα Ασφαλείας.
γ. Επίδομα αυξημένης επιχ. ετοιμότητας για όσους το δικαιούνται (για τα Σώματα Ασφαλείας υπολογίζονται και οι νυχτερινές ώρες).

Η στήλη “Διεκδίκηση” αφορά τα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε δικαστικά με αγωγή, λόγω μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ.
Όλες οι δικαστικές διεκδικήσεις διαφοράς μισθών γίνονται με βάση τα ακαθάριστα ποσά, όπου δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις.
Ομοίως η αμοιβή των δικηγόρων (πχ. 5%) αναφέρεται στο ακαθάριστο ποσό που τυχόν θα επιδικάσει το δικαστήριο σε περίπτωση δικαίωσης.
Βέβαια εάν δικαιωθείτε δεν επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της αγωγής (που αφορά μικτές αποδοχές), αλλά θα υπολογιστούν οι εισφορές, κρατήσεις και φόροι που αναλογούν στη διαφορά και θα αποδοθεί το καθαρό πλέον ποσό στο δικαιούχο.
Εάν μετά την 1-8-2012 λάβατε μισθολογική προαγωγή ή αύξηση χρονοεπιδόματος, θα πρέπει να υπολογίσετε ξεχωριστά για κάθε περίοδο τη διαφορά που δικαιούστε (συμπληρώνοντας ξανά τη σελίδα με τα νέα δεδομένα), αθροίζοντας στο τέλος όλα τα ποσά.

Πλέον οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να συγκρίνουν τις αποδοχές τους με τη σύνταξη που δικαιούνται (υπολογισμένα και τα δύο με το νέο μισθολόγιο), ώστε να αξιολογήσουν τη διαφορά και να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Σημείωση: Στο τελευταίο πεδίο “Διάφορες κρατήσεις” θα πρέπει να εισάγετε το άθροισμα των ειδικών ή προσωρινών κρατήσεων που δεν αναφέρονται στη σελίδα (συγγράματα, τρίμηνη κράτηση προαγωγής, αναγνώριση 5ετίας / θητείας / σχολής κλπ).
Πχ. εάν έχετε Συγγράματα 2,40 € και Κράτηση Προαγωγής 35,00 €, θα πρέπει να εισάγετε “Διάφορες κρατήσεις” = 37,40 €.
Εάν υπάρχει δόση δανείου δεν πρέπει να εισάγεται στη σελίδα (αποτελεί προσωπική οφειλή), διότι θα υπολογιστούν λανθασμένα ο φόρος και οι εισφορές αλληλεγγύης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.