Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020

Κατατέθηκε σήμερα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται ορισμένες βελτιώσεις στο Ν.4387/16.
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι:

Α. Συνεχίζει να ισχύει η βασική φιλοσοφία του Ν.4387/16
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν καταργεί τον προηγούμενο νόμο, αλλά τροποποιεί ορισμένα σημεία του.
Εξακολουθεί ο καθορισμός της σύνταξης ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που καθορίζεται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών μετά το 2002, ενώ τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν τα ίδια μέχρι τα 30 συντάξιμα έτη.
Συνεχίζει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συνταξιούχων πριν και μετά το 2016 και εξακολουθεί να ισχύει η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων με τον τρόπο που εφαρμόστηκε την 1-1-2019.

Β. Αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από 30 έως 45 συντάξιμα έτη
Αυξάνεται το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης από 30 μέχρι 45 συντάξιμα έτη.
Πχ. για 35 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 3,5%, για 40 έτη η αύξηση είναι 7,2%, από τα 40 μέχρι τα 45 έτη η αύξηση μειώνεται σταδιακά αλλά συνεχίζει να υπάρχει και στα 43 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 2,7% (από 48,81% σε 51,51%).
Από τα 45 συντάξιμα έτη και άνω προκύπτει μία πολύ μικρή μείωση 0,3% (σταθερή) στη συνολική αναπλήρωση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, έτσι πχ. για 50 συντάξιμα έτη η αναπλήρωση μειώνεται ελάχιστα από 62,81% σε 62,52%.

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων λαμβάνουν μεγάλη προσωπική διαφορά (η παλιά σύνταξη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη νέα), για αυτούς η ανωτέρω αύξηση είναι μόνο λογιστική (δεν αυξάνεται το πληρωτέο που λαμβάνουν), διότι μειώνεται ισόποσα η προσωπική διαφορά. Το “κέρδος” θα φανεί στο (απώτερο!) μέλλον διότι θα χρειαστούν λιγότερα χρόνια για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά με μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων (λόγω πληθωρισμού) σε όσους διαθέτουν πάνω από 30 έτη.
Μόνο οι παλιοί συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη (και είχαν πολύ μικρή προσωπική διαφορά) θα λάβουν πραγματική αύξηση στη σύνταξή τους, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η νέα σύνταξη γίνεται μεγαλύτερη από την παλιά.

Γ. Βελτιώνεται αρκετά το καθεστώς περικοπής λόγω εργασίας
Οι κυριότερες αλλαγές στην περικοπή σύνταξης λόγω εργασίας είναι οι κάτωθι:
1. Μειώνεται το ποσοστό περικοπής στην ακαθάριστη σύνταξη και τις επικουρικές συντάξεις σε 30% (από 60% πριν).
2. Δεν επιβάλλεται περικοπή για ετήσιο εισόδημα από αγροτικές εργασίες μέχρι 10.000 € (από 4.923 € πριν).
3. Δεν επιβάλλεται περικοπή σε πολύτεκνους συνταξιούχους, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή να σπουδάζει έως 24 ετών ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
4. Για εργασία στο δημόσιο με ηλικία άνω των 62 ετών (το 2021) ή 61 ετών (το 2020) επιβάλλεται περικοπή 30% (από 100%).
Συνεχίζει να ισχύει η πλήρης περικοπή 100% όλων των συντάξεων για εργασία στο δημόσιο με ηλικία κάτω των 61 / 62 ετών.

Δ. Θεσπίζεται πολύ υψηλό πρόστιμο σε περίπτωση μη δήλωσης απασχόλησης
Μέχρι τώρα σε περίπτωση μη δήλωσης εργασίας συνταξιούχου, προβλέπονταν η αναδρομική περικοπή της σύνταξης για το χρόνο απασχόλησης, με μικρή επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, άρα ουσιαστικά δεν υπήρχαν κυρώσεις εάν δεν δηλωνόταν η εργασία.
Πλέον η παράλειψη της δήλωσης ανάληψης εργασίας (στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ) συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με δώδεκα μηνιαίες συντάξεις –> Άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4670/20
Σημειώνεται ότι η δήλωση ανάληψης εργασίας πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν προβλέπεται περικοπή ή όχι.

ΥΓ. Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (σύμφωνα με την παρ. Β), καθώς και οι πίνακες ανάλυσης των περικοπών / εξαιρέσεων στη σελίδα “Απασχόληση” με τις αλλαγές της ανωτέρω παραγράφου Γ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.