Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού

Α. Υπολογισμός ποσοστών αναπλήρωσης και με παλιό και με νέο τρόπο
Στο προηγούμενο άρθρο έγινε καταγραφή των κυριότερων αλλαγών που αφορούν στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας με το πρόσφατα ψηφισθέν νέο ασφαλιστικό –> Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου βελτιώθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε πλέον να υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ και με τον παλιό Ν.4387/16 και με το νέο Ν.4670/20, ώστε:
α. Να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των ποσών με τις παλιές και τις νέες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων δεν αλλάζει το τελικό πληρωτέο ποσό της σύνταξης, αλλά μειώνεται η προσωπική διαφορά.
β. Να υπάρχει ενημέρωση επί της ανάλυσης των συντάξεων όπως αποδίδονται τώρα από τον ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16 και το νέο φορολογικό 2020, διότι για την εφαρμογή του νέου νόμου θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο περίπου.
Το νέο ασφαλιστικό 2020 σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το φθινόπωρο, αλλά τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση στο πληρωτέο αυτή θα δοθεί από 1-10-2019.

Στο μεσαίο πίνακα στα δεξιά της επικεφαλίδας [Σύνταξη με νομοθεσία] υπάρχουν τώρα 3 επιλογές:
1. Προσωρινή: Υπολογισμός προσωρινής σύνταξης με παλιό μισθολόγιο –> Προσωρινή σύνταξη με παλιό μισθολόγιο
2. ΕΦΚΑ/16: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με βάση τον προηγούμενο νόμο Ν.4387/16.
3. ΕΦΚΑ/20: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με το Ν.4670/20 (εφαρμογή φθινόπωρο 2020).

Β. Ποσοστό αναπλήρωσης συντάξιμων ετών μετά την 40ετία
Στο νέο νόμο καθορίζεται ότι πάνω από τα 40 έτη η αναπλήρωση ανά έτος γίνεται 0,5% για όλους.
Με βάση προφορικές δηλώσεις, η ρύθμιση αυτή έγινε για να υπάρχει αντικίνητρο παραμονής στην εργασία μετά τα 40 έτη, με το σκεπτικό ότι αρκεί η 40ετία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, ώστε μετά οι παλαιότεροι να αποσύρονται από την αγορά εργασίας επ’ ωφελεία των νεώτερων. (καταγραφή ανεπίσημων δηλώσεων χωρίς σχολιασμό)
Επειδή υπάρχει σημαντική αύξηση 7,2% στην αναπλήρωση στα 40 συντάξιμα έτη, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς υπάρχει αύξηση (έστω και μικρότερη) του συνολικού ποσοστού αναπλήρωσης και για τις περιπτώσεις 40 ~ 45 συντάξιμων ετών, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί στις νέες σελίδες σύνταξης (σύγκριση επιλογής “ΕΦΚΑ/16” με “ΕΦΚΑ/20”).

Γ. Εξάμηνα επικινδυνότητας
Για τα εξάμηνα επικινδυνότητας προβλέπεται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης σε 2% / έτος μετά τα 45 συντάξιμα έτη.
Οπότε ο υπολογισμός του ποσοστού αναπλήρωσης στις σελίδες του site γίνεται ως εξής ανά περίπτωση:
1. 38 έτη + 5ετία = 43 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 3 τελευταία έτη.
2. 42 έτη + 5ετία = 47 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 7 τελευταία έτη, διότι δεν υπάρχουν εξάμηνα.
3. 38 έτη + 5ετία + 10 εξάμηνα = 48 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 3 έτη (μόνο για 6 εξάμηνα από τα 10).
4. 35 έτη + 62 εξάμηνα = 66 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 21 έτη (μόνο για 42 εξάμηνα από τα 62).
Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,5% ανά έτος για τη χρονική περίοδο από τα 40 μέχρι τα 45 έτη.

Έγινε μία δευτερεύουσα βελτίωση, ώστε με την επιλογή [Δικαιούμενη σύνταξη –> Εργασία] να μην επιβάλλεται περικοπή στους πολύτεκνους με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο και για αποστρατεία λόγω ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.