Επικαιροποίηση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των υπηρεσιών με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο και έγιναν ορισμένες βελτιώσεις / επικαιροποίηση δεδομένων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Οι αλλαγές επιγραμματικά είναι οι κάτωθι:

1. Φορολογία έτους 2020
Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά φορολογίας σε σχέση με το ύψος του εισοδήματος, όπως αναλύθηκε σε παλαιότερο άρθρο πριν ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόμος: Νέοι φορολογικοί συντελεστές από το 2020
Η νέα φορολογία εφαρμόστηκε μόνο στη στήλη σύνταξης ΕΦΚΑ, αφενός ώστε τα ποσά στη στήλη ΓΛΚ να συμφωνούν πάντα με τα επίσημα μηνιαία ενημερωτικά ΓΛΚ έτους 2018, αφετέρου ώστε να φαίνεται εύκολα η διαφορά στο πληρωτέο ποσό από 1-1-2020 λόγω των πρόσφατων αλλαγών.

2. Αύξηση συντάξεων με αρνητική προσωπική διαφορά
Στις περιπτώσεις αύξησης σύνταξης (αρνητική προσωπική διαφορά) αυξάνεται το επιπλέον ποσό από 20% σε 40% από 1-1-2020. Οπότε για το έτος 2020 αφαιρείται το 60% της συνολικής αύξησης, ώστε ο δικαιούχος να λάβει το προβλεπόμενο 40% της αύξησης του φορολογητέου ποσού.

3. Συντάξεις ανικανότητας
Ειδικά για τις συντάξεις ανικανότητας με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω μηδενίζεται η εισφορά αλληλεγγύης.

4. Αύξηση κόστους αναγνωρίσεων
Αυξάνονται οι πρόσθετες εισφορές αναγνώρισης θητείας και ΑΕΙ σε 20% επί των μικτών αποδοχών (δεν αφορά τη μάχιμη 5ετία).

5. Σύνταξη με προσμέτρηση χρόνου ΙΚΑ
Για όσους διαθέτουν ασφαλιστικό χρόνο ΙΚΑ προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής των συντάξιμων αποδοχών ΙΚΑ που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτικη Πράξη (ΓΛΚ ή ΕΦΚΑ), προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.
Η αύξηση της σύνταξης λόγω ΙΚΑ εξαρτάται και από την ηλικία κατά τη διαγραφή (ερώτηση 3.6.β. στις FAQ), οπότε σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει μία πολύ μικρή απόκλιση, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή της ηλικίας του χρήστη.
Για όσους δεν έχουν λάβει ακόμη κανονική σύνταξη και ΣΠ, λαμβάνονται υπόψη συντάξιμες αποδοχές ΙΚΑ ίσες με 1.200 €.

6. Μέρισμα ΜΤΣ
Σύμφωνα με την πρώτη προσπάθεια νομοθέτησης του μερίσματος ΜΤΣ: Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο
… ο μέγιστος αριθμός μεριδίων ήταν 32 για την κατηγορία Α με το νέο μισθολόγιο.
Σε πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπήρχε άρθρο περί ρυθμίσεων ΜΤΣ, όπου προβλεπόταν αύξηση των μεριδίων σε 34 / 35 για τους βαθμούς ΓΕΠΣ / ΑΓΕΣ και αντιστοίχων, οπότε αυξήθηκαν τα αντίστοιχα μερίσματα στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.Χ/Φ”.
Επίσης προβλεπόταν μείωση των παλαιών μεριδίων μισθολογικού βαθμού Αλχία και Ταξχου, αλλά τελικά ολόκληρο το άρθρο αποσύρθηκε, θέμα για το οποίο έγινε σχολιασμός εδώ: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-258/#comment-81125

7. Μέρισμα ΜΤΝ
Ο υπολογισμός του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ για διαγραφή μετά το 2017 (με το νέο μισθολόγιο) γίνεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΥΕΘΑ του 2018 (νέος πίνακας μεριδίων στη δεύτερη σελίδα): Καθορισμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ με νέο μισθολόγιο
Ο καθορισμός μεριδίων για το μέρισμα ΜΤΝ δεν είναι εντελώς ξεκάθαρος και θα υπάρχουν μικροδιαφορές των αποτελεσμάτων στη σελίδα “Σύνταξη ΓΕΝ” με τα πραγματικά ποσά που απονέμει το ΜΤΝ, οι οποίες αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν όσο θα αυξάνεται η πληροφόρηση σχετικά με τα αποδιδόμενα νέα μερίσματα.
Τέλος υπάρχει η πληροφορία ότι δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα ΜΤΝ των νέων συνταξιούχων μετά την 1-1-2017: https://enstoloi.net/naftiko/comment-page-43/#comment-81239
… αλλά επειδή δεν έχουν βγει ακόμη οριστικές συντάξεις με διαγραφή μετά το 2017 λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου, υπάρχει η πιθανότητα (χωρίς φυσικά να είναι σίγουρο) να μην επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 όταν δίνεται προσωρινή σύνταξη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.