Πιθανές αιτίες διαφοράς αναδρομικών αποστράτων

Σήμερα πιστώθηκαν τα αναδρομικά των αποστράτων και από τις πρώτες πληροφορίες στα σχόλια υπάρχουν περιπτώσεις με σχεδόν μηδενική απόκλιση, άλλες με μικρή απόκλιση (κάτω από 5%) και ορισμένες περιπτώσεις με εντελώς λάθος αποτελέσματα.

Α. Πιθανή λανθασμένη εισαγωγή δεδομένων
Πολλοί συνάδελφοι δεν διορθώνουν τα ποσά που εμφανίζονται στα μερίσματα (ακαθάριστο ποσό και κρατήσεις), διότι δεν γνωρίζουν ότι τα νούμερα στα συγκεκριμένα πεδία είναι τυχαία και δεν υπολογίζονται από την εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να τα αλλάξουν οι ίδιοι σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. ΣΤ.2.β στο σχετικό άρθρο: Δικαίωμα αναδρομικών (πλήρης οδηγός)

B. Αντικειμενικές αδυναμίες υπολογισμού
Ακόμη και εάν συμπληρωθούν σωστά όλα τα πεδία πάλι θα υπάρχουν διαφορές στα ποσά, οι οποίες οφείλονται στα κάτωθι:
1. Η κράτηση Ν.4093 ίσχυσε από 1-1-2013, άρα για το χρονικό διάστημα των πρώτων 5 μηνών του 2012 αλλάζουν τα αναδρομικά.
2. Η κράτηση περίθαλψης ήταν 4% πριν από την 1-7-2015, οπότε και αυξήθηκε στο σημερινό ποσοστό 6%.
3. Οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο, ενηλικίωση τέκνου κλπ) εντός του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος αρκετές φορές επηρεάζει τα δικαιούμενα αναδρομικά (εξαρτάται από τα υπόλοιπα ποσά και τις κρατήσεις).
4. Τυχόν καθυστέρηση λήψης μερισμάτων και επικουρικών (για μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά τη σύνταξη) επηρεάζει για αυτό το χρονικό διάστημα τις διάφορες μνημονιακές κρατήσεις και ιδίως την κράτηση Ν.4093.
5. Εντός του χρονικού διαστήματος 1-8-2012 ως 12-5-2016 μειώθηκαν διαδοχικά όλα τα μερίσματα με αποφάσεις των ταμείων.
α. Στο ΜΤΣ έγινε μείωση 10% ΕΚΟΕΜΣ και 9% ΜΤΣ από 1-1-2013, δεύτερη μείωση 4,10% ΜΤΣ από 1-1-2014 και δεύτερη μείωση 15% ΕΚΟΕΜΣ από 1-7-2014, τρίτη μείωση 5% ΕΚΟΕΜΣ από 1-3-2015.
β. Στο ΜΤΝ έγινε μείωση 15% ΕΚΟΕΜΝ από 1-1-2013 και μείωση 9% ΜΤΝ από 1-3-2013.
γ. Στο ΜΤΑ έγινε μείωση 37% από 1-7-2013 και μείωση ΕΚΟΕΜΣ 35,5% από 1-7-2014.
δ. Στο ΜΤΠΥ έγινε αναπροσαρμογή με μείωση σχεδόν 50% από 1-1-2016 (πρέπει να εισάγεται το παλιό μέρισμα προ 2016).

Αυτό σημαίνει ότι πχ. για την αεροπορία υπολογίζονται αναδρομικά ξεχωριστά για 4 περιόδους, ανάλογα με τις εκάστοτε αποδοχές.
Α’ περίοδος από 1-8-2012 έως 31-12-2012 (χωρίς κράτηση Ν.4093 και λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά μερίσματα της εποχής).
Β’ περίοδος από 31-12-2012 έως 1-7-2013 (με κράτηση Ν.4093 και υψηλά μερίσματα).
Γ’ περίοδος από 1-7-2013 έως 1-7-2014 (με κράτηση Ν.4093 και μειωμένο κατά 37% μέρισμα ΜΤΑ)
Δ’ περίοδος από 1-7-2014 έως 12-5-2016 (με κράτηση Ν.4093 και μειωμένο 37% ΜΤΑ και 35,5% ΕΚΟΕΜΣ όπως ισχύουν τώρα)

Όλες οι μικροδιαφορές των παρ. Β.1 ~ Β.5 επηρρεάζουν τις συνολικές κρατήσεις και το φορολογητέο ποσό, με αποτέλεσμα κάποιες συντάξεις (όχι όλες) να αυξάνονται πάνω από ορισμένα όρια και να αλλάζει το ποσοστό κάποιων κρατήσεων.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω μειώσεις μερισμάτων ανά μετοχικό ταμείο, εκτιμάται ότι στον υπολογισμό των αναδρομικών θα υπάρχουν πολύ μικρότερες αποκλίσεις στο Ναυτικό, διότι οι μειώσεις των μερισμάτων ΜΤΝ ήταν αρκετά μικρότερες σε σχέση με τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία στην εξεταζόμενη περίοδο (μετά την 1-8-2012).
Αυτό έγινε διότι το ΜΤΝ έκανε μεγάλες μειώσεις στα μερίσματα (25% στο ΜΤΝ και 35% στο ΕΚΟΕΜΣ) ήδη από την 1-7-2012 πριν από τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία, οπότε οι επόμενες μειώσεις του ήταν σχετικά μικρές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη (και όχι σίγουρη) η πλήρης επιβεβαίωση των υπολογισμών του ΕΦΚΑ και αφού μιλάμε για ένα εφάπαξ ποσό μάλλον δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Το βασικό που μπορεί (θα πρέπει) να κάνει κάποιος είναι η εισαγωγή των μερισμάτων σύμφωνα με την παρ. Α ανωτέρω.
Επίσης μπορεί να κάνει ενδεικτικές δοκιμές εισάγοντας στην εφαρμογή ποσά μερισμάτων 40 ~ 60% μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν σήμερα, ώστε να διαπιστώσει εάν αλλάζουν τα μηνιαία αναδρομικά για τις παλαιότερες περιόδους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.