Έκδοση ΚΥΑ για “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού”

Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ για την αποζημίωση λόγω αποκατάστασης μισθολογίου 2012 –> Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού

Α. Κυριότερα σημεία
1. Η ανωτέρω απόφαση αφορά μόνο την αποζημίωση μισθοδοσίας του εν ενεργεία προσωπικού.
Το πιθανότερο είναι να εκδοθεί ξεχωριστή ΚΥΑ με διευκρινήσεις ειδικά για τα αναδρομικά των αποστράτων.
2. Δεν θα επιστραφούν ποσά από αρνητικές διαφορές λόγω μείωσης αποδοχών, περίπτωση που αφορά το μισθολογικό βαθμό Λοχία (Αστυφύλακα) και αναλύθηκε στην παρ. Β.2 στο άρθρο: Αναδρομικά μέρος 2ο – Αποκατάσταση μισθών
3. Θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις (σύνταξης, μερισμάτων, επικουρικών και εφάπαξ) που ίσχυαν το διάστημα 2012 – 2016, άσχετα από το γεγονός ότι δεν αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, τα μερίσματα και τα εφάπαξ.
4. Αντίθετα με την προηγούμενη αποκατάσταση κατά 50% όπου τα αναδρομικά μοιράστηκαν στα έτη 2012 ~ 2014, το ποσό που θα δοθεί τώρα θεωρείται ότι αποκτήθηκε το φορολογικό έτος 2018.

Β. Ασάφεια για εισφορές (μερισμάτων, εφάπαξ κλπ)
Γενικά θεωρείται τουλάχιστον άδικο (και ίσως αντισυνταγματικό) να παρακρατηθούν από το δικαιούμενο ποσό εισφορές εφάπαξ υπέρ ταμείων ενώ το ποσό του εφάπαξ δεν αναπροσαρμόζεται.
Εάν αποδοθούν εισφορές στα ταμεία υπάρχει νομικό έρεισμα για τη διεκδίκηση αναδρομικών στα εφάπαξ μετά το 2012.
Όμως στην ΚΥΑ εμμέσως υπονοείται ότι οι κρατήσεις θα ληφθούν υπόψη μόνο λογιστικά για να μειωθεί το οφειλόμενο ποσό στα στελέχη, αλλά τα αντίστοιχα ποσά των εισφορών δεν θα αποδοθούν τελικά στα ταμεία!
Στην παρ. 10 της ενότητας [Έχοντας υπόψη] αναφέρεται ότι η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού θα είναι 600 εκατ. ευρώ, αλλά η “καθαρή δαπάνη” μετά την αφαίρεση προβλεπόμενων κρατήσεων μόνο 363 εκατ. ευρώ. Εάν οι εισφορές αποδίδονταν στα ταμεία η καθαρή δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ήταν ολόκληρο το ποσό των 600 εκατομμυρίων, από τα οποία τα 363 εκατ. είναι το ποσό που θα δοθεί στο προσωπικό και τα άλλα 237 (=600-363) θα έπρεπε να δοθούν στα ταμεία.
Άρα τα 237 εκατ. ευρώ εισφορών αφαιρούνται μεν από το ακαθάριστο οφειλόμενο ποσό των 600 εκατ., αλλά δεν αποδίδονται πουθενά αφού δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό!

Γ. Ασάφεια για τη φορολόγηση
Σε πολλά ΜΜΕ αναπαράγεται η είδηση ότι η φορολόγηση των αναδρομικών θα είναι μόνο 20% χωρίς άλλη μελλοντική επιβάρυνση.
Αυτό το συμπέρασμα δεν προκύπτει ξεκάθαρα από την απόφαση, διότι το κείμενο επαναλαμβάνει απλώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αναφέροντας ότι: “… διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)”.
Η ειδική παραπομπή στο Ν.4172/13 είναι απαραίτητη διότι το ποσό που θα δοθεί δεν είναι αναδρομικά!
Πουθενά στην ΚΥΑ δεν υπάρχει η λέξη “αναδρομικά” και παντού αναφέρεται η φράση “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού”, το οποίο αποτελεί ειδική περίπτωση και κατά συνέπεια δεν διέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί “αναδρομικών”, οπότε για να εφαρμοστεί ο Ν.4172/13 έπρεπε να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στην ΚΥΑ.
Στο Ν.4172/13 προβλέπεται: “Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.”

Οπότε δεν είναι σαφές (με βάση την ΚΥΑ) ότι με την παρακράτηση φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.
Για να ισχύσει η φορολόγηση ειδικού τύπου (μόνο 20%), πρέπει να δοθούν οδηγίες στις οικονομικές υπηρεσίες για τον τρόπο αναγραφής του “εφάπαξ χρηματικού ποσού” στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών έτους 2018, ώστε αυτό να ΜΗΝ προστεθεί στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά να εμφανίζεται ως [Αμοιβή που υπόκειται σε ειδική φορολόγηση].
Στην περίπτωση αυτή για να μην φορολογηθεί ξανά αυτό το ποσό ως κανονικό εισόδημα, θα πρέπει να περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του 2019 σε ξεχωριστό πεδίο [Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα – κωδικός 781].
Μόνο με τον τρόπο αυτό το ποσό δεν θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης.

Προσθήκη 6/12 (19:30) Σύμφωνα με το συνάδελφο G.G.: https://enstoloi.net/sxolia/comment-page-191/#comment-70169
σήμερα δημοσιεύτηκε πρόταση τροπολογίας, η οποία ξεκαθαρίζει ότι με την κράτηση φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων –> Προσθήκη στο άρθρο 60 Ν.4172/13 (περί αναδρομικών)

Δ. Ασάφεια για το επίδομα τέκνων ΟΓΑ
Ανάλογα με το χαρακτηρισμό από την υπηρεσία του ποσού που θα δοθεί, ίσως επηρεαστεί το ύψος του δικαιούμενου επιδόματος τέκνων, αφού στο εισόδημα του 2018 προστίθεται ένα σημαντικό ποσό. Όπως και στην περίπτωση της παρ. Γ ανωτέρω, εάν το ποσό εξομοιωθεί με τα “εφάπαξ ταμείων πρόνοιας” (κωδικός 781 στη φορολογική δήλωση) δεν θα επηρεαστεί το επίδομα τέκνων.
Σε αντίθετη περίπτωση εάν προστεθεί στο ετήσιο εισόδημα τότε θα προκύψει μείωση του δικαιούμενου επιδόματος τέκνων.

Επίλογος
Ο σχολιασμός της νομοθεσίας και η καταγραφή ασαφειών δεν γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για να επισημαίνονται τα διφορούμενα σημεία ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να διορθώνουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα προτού αυτά προκύψουν.
Αποτελεί πλέον παράδοση οι νομοθετικές διατάξεις (νόμοι, ΚΥΑ κλπ) να μην ξεκαθαρίζουν τελείως όλα τα θέματα, αλλά να αφήνουν κάποιες ασάφειες ώστε να χρειάζονται στη συνέχεια επιπρόσθετες οδηγίες με άλλο έγγραφο ή ειδική εγκύκλιο!
Η “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού” είναι μία πρωτότυπη επινόηση, για την οποία δεν υπάρχει στο παρελθόν αντίστοιχη περίπτωση για σύγκριση και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Οι κύριες διαφορές με τα “κανονικά αναδρομικά” είναι οι κάτωθι:
1. Καταβάλλεται διαφορά αποδοχών χωρίς να αναπροσαρμόζονται μισθοί και συντάξεις.
2. Αφαιρούνται οι κρατήσεις αλλά δεν αυξάνονται οι αντίστοιχες παροχές των ταμείων.
3. Εφαρμόζεται ειδική φορολόγηση και όχι σύμφωνα με τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
4. Πέρα από το θέμα της φορολόγησης, ο τρόπος χαρακτηρισμού του ποσού στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών έχει σημασία και για το επίδομα τέκνων ΟΓΑ και για την εισφορά αλληλεγγύης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.