Αναδρομικά, μείωση χιλιοστών και παλιό μισθολόγιο 2011

Χθες (10-12-2014) το ΓΛΚ δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο τις αναλύσεις συντάξεων Ιανουαρίου 2015, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται και στους αποστράτους το νέο μισθολόγιο με βάση το Ν.4307/14 (αποκατάσταση του 50% των μειώσεων του μισθολογίου της 1-8-2012).
Στην ανάλυση αναγράφονται τα ακαθάριστα αναδρομικά που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, ενώ σε ορισμένους συναδέλφους ο επανακαθορισμός της σύνταξης με το νέο μισθολόγιο οδήγησε σε μείωση των χιλιοστών βασικής σύνταξης.

1. Δικαιούμενα αναδρομικά σύμφωνα με το Ν.4037/14 (νέο μισθολόγιο Νοεμβρίου 2014)
Η πρώτη σύνταξη που υπολογίζεται με το νέο μισθολόγιο είναι ο Ιανουάριος 2015, αλλά επειδή προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-8-2012, θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά μέχρι τις 31-12-2014, δηλαδή για 29 μήνες συνολικά.
Στη σύνταξη Ιανουαρίου περιλαμβάνονται τα αναδρομικά των τελευταίων 6 μηνών, δηλαδή από 1-7-2014 έως 31-12-2014.
Άρα απομένουν αναδρομικά για 23 μήνες για όσους διαγράφηκαν πριν από την 1-8-2012 (αλλιώς για όσους μήνες ήσασταν απόστρατοι).
Εάν τα υπόλοιπα αναδρομικά (για τους 23 μήνες) είναι κάτω από 250 €, θα δοθούν σε μία δόση μαζί με τη σύνταξη Φεβρουαρίου 2015.
Εάν είναι περισσότερα από 250 € θα διαιρεθούν διά 36 και θα δίνονται μηνιαία για τους επόμενους 36 μήνες (μέχρι το τέλος του 2017).

2. Προσθήκη πεδίου “Αναδρομικά” (κάτω από το οικογενειακό επίδομα)
Στην ανάλυση του ΓΛΚ αναγράφεται το ακαθάριστο ποσό των εν λόγω αναδρομικών (δεν έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί).
Το ποσό αυτό φορολογείται με σταθερό συντελεστή 20% και για το λόγο αυτό είναι αυξημένος ο φόρος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Εισάγοντας στο πεδίο “Αναδρομικά” το ποσό της ανάλυσης του ΓΛΚ, υπολογίζεται πλέον σωστά στη σελίδα και ο φόρος (όπως και οι κρατήσεις).
Το πεδίο αυτό θα είναι μόνιμο, αφού σε πολλούς αποστράτους θα προστίθεται ποσό αναδρομικών σε μηνιαία βάση για τα επόμενα 3 χρόνια!

3. Μείωση χιλιοστών
Τα χιλιοστά βασικής σύνταξης εξαρτώνται από τις συντάξιμες αποδοχές (Τμήμα Ι) και το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (Τμήμα ΙΙ).
Με την αλλαγή μισθολογίου το τμήμα Ι της σύνταξης αυξήθηκε περισσότερο από το τμήμα ΙΙ και αυτό οδηγεί σε μείωση των χιλιοστών.
Δηλαδή τα χιλιοστά μειώνονται όταν αυξάνεται το μισθολόγιο και αντίστοιχα αυξάνονται όταν μειώνεται το μισθολόγιο.
Με τον ίδιο τρόπο μειώθηκαν τα χιλιοστά σε όσους επανακαθορίστηκε η σύνταξη μετά το “ξεπάγωμα” των αποδοχών (1-7-2011 έως 1-8-2012).
Ο ακριβής υπολογισμός θα φανεί στον επανακαθορισμό της σύνταξης που θα πρέπει να αποστείλει το ΓΛΚ σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012.
Για αποστρατεία πριν τις 1-8-2012 δεν θα γίνει επανακαθορισμός των χιλιοστών, διότι η αλλαγή του μισθολογίου επήλθε μετά τη διαγραφή.
Έλεγχος μείωσης χιλιοστών
Συμπληρώστε τη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” με τα στοιχεία της συνταξιοδοτικής πράξης σας σύμφωνα με το υπόδειγμα στα δεξιά. Στη συνέχεια αλλάξτε μόνο τις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο (χωρίς να αλλάξετε το μέσο όρο πενταετίας) και θα δείτε ότι τα χιλιοστά μειώνονται!
Σχετική με το θέμα ήταν η ανάρτηση του Απριλίου 2013: http://enstoloi.net/lathos-epanakathorismos-vasikis-sintaxis-apo-to-glk/
… επί της οποίας υπάρχει κείμενο – απάντηση του ΓΛΚ στα δεξιά της σελίδας: Επαλήθευση – Σύνταξη ΓΛΚ

4. Προσθήκη μισθολογίου 2011
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των κλάδων και σωμάτων προστέθηκε η επιλογή μισθολογίου 2011 (που ίσχυε μέχρι 31-7-2012).
Υπολογίζοντας τη διαφορά της πληρωτέας σύνταξης 2015 – 2011, μπορεί εύκολα ο καθένας να δει άμεσα το ακριβές ποσό που χάνει ανά μήνα, λόγω της μερικής εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ (η οποία προβλέπει πλήρη επιστροφή στο παλιό μισθολόγιο).
Αφού δείτε τη διαφορά 2015-2011, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κάνετε προσφυγή (εφόσον θεωρείτε τη διαφορά στο πληρωτέο σημαντική).
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υπολογίσετε και την ακαθάριστη διαφορά στις συντάξεις (αυτή η διαφορά θα φαίνεται στην προσφυγή).
Όσον αφορά το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων, υπάρχουν πολλές απόψεις: http://apostolospapaparisis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_10.html

5. Υπολογισμός αναδρομικών
Για να υπολογίσετε μόνοι σας τα αναδρομικά θα πρέπει να συγκρίνετε τα φορολογητέα ποσά με τα 2 μισθολόγια (2012 και 2015).
Δεν συγκρίνουμε βασικές (μικτές) συντάξεις γιατί η αύξηση των μισθών προκαλεί αύξηση και των κρατήσεων, μειώσεων, περίθαλψης κλπ.
Φορολογητέο ποσό είναι αυτό που προκύπτει αφαιρώντας από τη Βασική Σύνταξη όλες τις κρατήσεις και μειώσεις, πλην του φόρου και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986, τα οποία συνυπολογίζονται πάντα στο “καθαρό” εισόδημα.
Το φορολογητέο είναι το “ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ” που αναγράφεται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών, με βάση το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.
1. Φορολογητέο ποσό 2012: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 1%”
2. Φορολογητέο ποσό 2015: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 0,7%”
Αφαιρώντας τα 2 ανωτέρω αθροίσματα έχουμε τα αναδρομικά ανά μήνα, πολλαπλασιάστε επί 6 (μήνες) και βγάζετε το ποσό της ανάλυσης ΓΛΚ!

Τα σχόλια είναι κλειστά.