Τρόπος χρήσης και αξιοποίησης του site

Το παρόν site δεν λειτουργεί με μία “αυθεντία” που δέχεται ερωτήματα και παραθέτει απαντήσεις (ερώτηση 1.1 στις FAQ).
Τα συνταξιοδοτικά θέματα αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφων (εν ενεργεία και απόστρατους), οπότε λογικά θα είναι αντίστοιχα μεγάλος και ο αριθμός των αποριών.
Προφανώς είναι αδύνατη η επίλυση χιλιάδων αποριών από ένα άτομο, οπότε η λύση που επιλέχθηκε είναι η παροχή μίας περίληψης των ισχυουσών διατάξεων στην ενότητα FAQ, καθώς και η δημιουργία ειδικών εφαρμογών υπολογισμού, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης πρώτα να ενημερώνεται και μετά να βρίσκει μόνος του τις απαντήσεις στις απορίες του!

Η ανάλυση συνταξιοδοτικών θεμάτων γίνεται με ανάρτηση πρωτότυπων αναρτήσεων (όχι copy – paste από ιστοσελίδες) στην Αρχική σελίδα του site, ενώ οι τίτλοι των 2 τελευταίων άρθρων εμφανίζονται επάνω δεξιά σε όλες τις σελίδες.
Το site δεν είναι ειδησεογραφικό με καθημερινές ειδήσεις (δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να επιτευχθεί από ένα άτομο), οπότε ο ρυθμός ανάρτησης σημαντικών οικονομικών αναλύσεων είναι περίπου 1 ~ 2 άρθρα ανά μήνα.
Επίσης υπάρχει Αρχείο άρθρων με χρονολογική σειρά ή διαχωρισμό ανά θέμα (ειδήσεις, σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα).

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟ enstoloi.net
1. Περιεκτική ανάλυση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Ξεκινήστε διαβάζοντας ολόκληρη την ενότητα [FAQ – συχνές ερωτήσεις], για να ενημερωθείτε για αρκετά θέματα σχετικά με την απονομή σύνταξης, αναγνωρίσεις, εφάπαξ, πλασματικά έτη, προϋποθέσεις θεμελίωσης κλπ.
2. Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης
Για την εύρεση της ημ/νίας θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (λόγω παραίτησης) υπάρχει η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης] όπου εισάγετε τα δεδομένα σας, αφού διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στην ερώτηση 5.3 στις FAQ.
3. Υπολογισμός εφάπαξ
Για υπολογισμό του εφάπαξ υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε υπηρεσία και προέλευση (πχ. Εφάπαξ –> Εφάπαξ ΓΕΑ).
Για τους στρατιωτικούς υπάρχει περιγραφή της εφαρμογής εδώ: Βελτίωση εφαρμογής εφάπαξ στρατιωτικών
Για την αστυνομία υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης της εφαρμογής εδώ: Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)
4. Υπολογισμός ακαθάριστου & πληρωτέου σύνταξης – μερισμάτων – ΒΟΕΑ
Για τον υπολογισμό της πληρωτέας σύνταξης συμπληρώνετε την αντίστοιχη σελίδα του κλάδου σας [Σύνταξη ΓΕΣ – Αστυνομία τ.ΧΦ κλπ], προσέχοντας ιδιαίτερα το κόστος σε περίπτωση αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου.
Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι που έχουν αναγνωριστεί (θητεία, 5ετία κλπ), καθώς και τυχόν χρόνος ΙΚΑ / ΟΑΕΕ.
Στην ίδια σελίδα υπολογίζονται επίσης και τα μερίσματα – επικουρικά – ΒΟΕΑ που δικαιούστε όταν αποστρατευθείτε.
5. Υπολογισμός πληρωτέου σύνταξης με περικοπή λόγω εργασίας
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία [Σύνταξη ΓΕΣ-τ.Χ/Φ κλπ] υπολογίζεται επίσης η πληρωτέα σύνταξη σε περίπτωση ανάληψης εργασίας (περικοπή κατά 30% της ακαθάριστης σύνταξης).
6. Κόστος αναγνωρίσεων
Επίσης σε όλες τις σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία υπολογίζεται το κόστος όλων των αναγνωρίσεων, όπως η μάχιμη πενταετία για κατάταξη μετά την 1-10-1990, ο χρόνος θητείας, ΑΕΙ-ΤΕΙ και τριετίας –> Παράδειγμα κόστους αναγνωρίσεων
Τέλος ειδικά για τα σώματα ασφαλείας υπολογίζεται τυχόν οφειλή στο ΤΕΑΠΑΣΑ λόγω υποχρεωτικών ετών ασφάλισης.
7. Νέο μισθολόγιο από 1-1-2017
Στη σελίδα [Μισθολόγιο 2017] υπολογίζονται οι αποδοχές και οι κρατήσεις μισθού όπως ίσχυαν μέχρι την 31-12-2016 με το παλιό μισθολόγιο, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά με το νέο μισθολόγιο από 1-1-2017.
Εισάγοντας τον ισχύοντα διοικητικό βαθμό, υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού του μισθού για κάθε έτος μέχρι το 2040.
8. Άλλες πληροφορίες
Στο site υπάρχουν σελίδες με χρηστικές πληροφορίες (μενού και εικονίδια δεξιά), όπως η σελίδα [Απασχόληση] για τις επιπτώσεις στη σύνταξη λόγω εργασίας, υπολογισμός για το [Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ], διάφοροι χρήσιμοι [Σύνδεσμοι] που αφορούν ειδικά τους απόστρατους, η σελίδα [Έγγραφα] με χρήσιμα βοηθήματα, καθώς και το [Αρχείο άρθρων] όπου καταχωρούνται όλα τα άρθρα του site ημερολογιακά και θεματικά.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η έξυπνη χρήση όλων των ανωτέρω σελίδων υπολογισμού μπορεί να επιλύσει σχεδόν όλες τις πιθανές απορίες επί του συνταξιοδοτικού και της μισθοδοσίας, εκτελώντας τις κατάλληλες δοκιμές και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα:
1. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη εάν δεν αναγνωρίσω την 5ετία ή τη θητεία ή το ΑΕΙ;
Πχ. εάν δεν αναγνωρίσετε την θητεία εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο [Αναγνώριση –> ΟΧΙ] και βλέπετε το αποτέλεσμα.
2. Ποια είναι η διαφορά στη σύνταξη ανάλογα με την αναγνώριση πρόσθετων ετών (θητεία, πενταετία κλπ);
Μπορείτε να κάνετε δοκιμές εισάγοντας τη θητεία και επιλέγοντας διαδοχικά [Αναγνώριση –> ΟΧΙ/ΕΦΚΑ], ώστε να δείτε τη διαφορά στη σύνταξη στις δύο περιπτώσεις και ποιο είναι το αντίστοιχο κόστος αναγνώρισης.
Ομοίως για τη μάχιμη 5ετία εισάγοντας εναλλακτικά [Αναγνώριση –> ΟΧΙ/ΕΦΚΑ] εμφανίζεται το κόστος αναγνώρισης και μπορείτε να δείτε τη διαφορά στη σύνταξη.
3. Το 2023 θα λάβω διοικητική προαγωγή βαθμού, πόσο θα αυξηθεί ο μισθός μου;
Στη σελίδα του μισθολογίου επιλέγετε έτος 2023 και το βαθμό που θα λάβετε τότε και βλέπετε το αποτέλεσμα στο μισθό.
4. Σκέφτομαι να παραιτηθώ σε 4 χρόνια από σήμερα, ποιος θα είναι τότε ο μισθός, πόση η σύνταξη και πόσο το εφάπαξ;
Μπορείτε να υπολογίσετε μισθό, σύνταξη και εφάπαξ με όλα τα σενάρια προαγωγής, βαθμού και ετών υπηρεσίας!
5. Ποιο είναι το κόστος και το κέρδος σε μερίσματα & ΒΟΕΑ εάν αναγνωρίσω έτη (πενταετία, θητεία) στα Μετοχικά Ταμεία;
Δίπλα στις αντίστοιχες περιόδους (ΑΕΙ / θητεία κλπ) επιλέγετε πχ. [Αναγνώριση –> ΕΦΚΑ+ΜΤΣ] και βλέπετε το συνολικό κόστος αναγνώρισης (στον ΕΦΚΑ και στο ΜΤΣ), καθώς και την επίπτωση στη σύνταξη, τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ.

Τελικά πότε με συμφέρει να φύγω; Η απάντηση στο ερώτημα “να μείνω ή να φύγω” δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους, ούτε είναι η ίδια ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και με τις ίδιες αποδοχές. Πολύ απλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες εργασίας, οι μεταθέσεις, οι ανάγκες, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, το οικονομικό επίπεδο και οι απαιτήσεις του καθενός.
Μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε αυτό το ερώτημα (αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη της απόφασής σας), υποβοηθούμενοι από τα προαναφερθέντα εργαλεία που διατίθονται στο site, σε συνδυασμό με την ερώτηση 1.4 στις FAQ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.