Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Α. Όπως περιγράφεται στην παρ. Β.6 εδώ: Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση
η προαιρετική πρόσθετη τριετία προβλέπεται μόνο για συμπλήρωση ακριβώς 40 συντάξιμων ετών (ούτε ημέρα παραπάνω) και μόνο για υποβολή αίτησης αποστρατείας (παραίτηση), κατάταξη μέχρι 31-12-1995 και θεμελίωση με 40ετία.
Αυτό σημαίνει ότι η τριετία δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Κατάταξη μετά το 1996 (ως κατάταξη εννοείται η εισαγωγή στη σχολή ή ο διορισμός και όχι η θητεία).
2. Κατάταξη μέχρι το 1995 αλλά θεμελίωση μέχρι 31-12-2014 με τις παλιές διατάξεις.
3. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία (όριο ηλικίας, κρίσεις, ανικανότητα).
4. Ύπαρξη λιγότερων από 37 ή περισσότερων από 40 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες.

Β. Ακριβώς επειδή η δυνατότητα χρήσης της τριετίας έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση αναγνώρισης λογικά θα εξετάζεται από τον ΕΦΚΑ κατά την αποστρατεία και όχι πριν, ώστε να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενοι από απώλεια χρημάτων!
Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα τι θα γινόταν εάν ο ΕΦΚΑ επέτρεπε την πρόωρη εξόφληση της τριετίας:
1. Εάν ο ενδιαφερόμενος υπηρετούσε τελικά πάνω από 32 έτη (πχ. 33,5 έτη + 5ετία = 38,5), τότε θα χρησιμοποιούνταν μόνο 1,5 χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας και τα υπόλοιπα χρήματα της αναγνώρισης θα χάνονταν.
2. Εάν υποβαλόταν παραίτηση ακριβώς στα 32 έτη (+5ετία +3ετία = 40) πάλι θα χάνονταν χρήματα, διότι μέχρι τη διαγραφή πάντα περνά κάποιο χρονικό διάστημα (πχ. 3 μήνες) και χωρίς την τριετία θα συμπληρώνονταν 37 έτη και 3 μήνες συντάξιμα, άρα θα χρησιμοποιούνταν μόνο δύο έτη και 9 μήνες για συμπλήρωση 40ετίας, οπότε θα χάνονταν οι εισφορές 3 μηνών.
3. Εάν προέκυπτε αυτεπάγγελτη αποστρατεία που δεν είχε προβλεφθεί (λόγω κρίσεων ή ορίου ηλικίας ή ανικανότητας), τότε θα χάνονταν όλα τα χρήματα της αναγνώρισης στο σύνολό τους.

Άρα ασχέτως του χρόνου υποβολής της αίτησης αναγνώρισης τριετίας, η μόνη λογική διαδικασία είναι να εξεταστεί η αίτηση από τον ΕΦΚΑ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης μετά τη διαγραφή, διότι μόνο τότε μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής απαιτούμενος χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας.
Πχ. με συντάξιμο χρόνο χωρίς τριετία 33,25 + 5ετία = 38,25 έτη, θα αναγνωριστούν μόνο 1,75 έτη (= σύνολο 40,00 έτη).
Αντίστοιχα δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εάν η αποστρατεία είναι αυτεπάγγελτη ή υπάρχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη.

Γ. Λόγω των ανωτέρω άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής της τριετίας στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης και πλέον δεν γίνεται επιλογή αριθμού ετών τριετίας όπως παλιά (0 ~ 3), αλλά επιλογή αναγνώρισης ή όχι της 3ετίας χωρίς διάρκεια.
Η εφαρμογή υπολογίζει την ακριβή διάρκεια που απαιτείται για συμπλήρωση 40 ετών με βάση την ημερομηνία διαγραφής που εισάγει ο χρήστης, ενώ το κόστος αναγνώρισης αφορά μόνο το αναγκαίο τμήμα 3ετίας  –> Προσθήκη τμήματος τριετίας
Εάν δεν προκύπτει θεμελίωση (ακόμη και με την 3ετία) δεν υπολογίζεται σύνταξη –> Ανάγκη αναβολής διαγραφής
και τότε θα πρέπει να μετατοπιστεί η ημερομηνία διαγραφής μέχρι να συμπληρωθούν 40 συντάξιμα έτη.

Με την επιλογή [ΕΦΚΑ] εμφανίζονται στην εφαρμογή όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δηλαδή το τμήμα τριετίας (σε έτη) που πρέπει να αναγνωριστεί, καθώς και το κόστος με βάση το τελευταίο μισθό κατά τη διαγραφή.
Εάν η αίτηση γίνει νωρίτερα από την αποστρατεία, το κόστος ανά μήνα αναγνώρισης είναι το 20% του συνολικού ακαθάριστου μισθού κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.