Προσμέτρηση πρόσθετης τριετίας

Α. Όπως περιγράφεται στην παρ. Β.6 εδώ: Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση
η προαιρετική πρόσθετη τριετία προβλέπεται μόνο για ικανοποίηση της προϋπόθεσης των 40 συντάξιμων ετών, δηλαδή ισχύει μόνο για αίτηση αποστρατείας (κοινώς παραίτηση), κατάταξη μέχρι 31-12-1995 και θεμελίωση με 40ετία.
Αυτό σημαίνει ότι η τριετία δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Κατάταξη μετά το 1996 (ως κατάταξη εννοείται η εισαγωγή στη σχολή ή ο διορισμός και όχι η θητεία).
2. Κατάταξη μέχρι το 1995 αλλά θεμελίωση με τις παλιές διατάξεις χωρίς να απαιτείται 40ετία.
3. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία (όριο ηλικίας, κρίσεις, ανικανότητα).
4. Ύπαρξη λιγότερων από 37 ή περισσότερων από 40 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες.

Β. Ακριβώς επειδή η τριετία έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αίτηση αναγνώρισης λογικά θα εξετάζεται από τον ΕΦΚΑ κατά την αποστρατεία και όχι πριν, ώστε να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενοι από απώλεια χρημάτων!

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα τι θα γινόταν εάν ο ΕΦΚΑ επέτρεπε την πρόωρη εξόφληση της τριετίας:
1. Εάν ο ενδιαφερόμενος υπηρετούσε τελικά πάνω από 32 έτη (πχ. 33,5 έτη + 5ετία = 38,5), τότε θα χρησιμοποιούνταν μόνο 1,5 χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας και τα υπόλοιπα χρήματα της αναγνώρισης θα χάνονταν.
2. Εάν υποβαλόταν παραίτηση ακριβώς στα 32 έτη (+5ετία +3ετία = 40) πάλι θα χάνονταν χρήματα, διότι μέχρι τη διαγραφή πάντα περνά κάποιο χρονικό διάστημα (πχ. 3 μήνες) και χωρίς την τριετία θα συμπληρώνονταν 37 έτη και 3 μήνες συντάξιμα, άρα θα χρησιμοποιούνταν μόνο δύο έτη και 9 μήνες για συμπλήρωση 40ετίας, οπότε θα χάνονταν οι εισφορές 3 μηνών.
3. Εάν προέκυπτε αυτεπάγγελτη αποστρατεία που δεν είχε προβλεφθεί (λόγω κρίσεων ή ορίου ηλικίας ή ανικανότητας), τότε θα χάνονταν όλα τα χρήματα της αναγνώρισης στο σύνολό τους.

Άρα ασχέτως του χρόνου υποβολής της αίτησης αναγνώρισης τριετίας, η μόνη λογική διαδικασία είναι να εξεταστεί η αίτηση από τον ΕΦΚΑ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης μετά τη διαγραφή, διότι μόνο τότε μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής απαιτούμενος χρόνος για συμπλήρωση 40ετίας.
Πχ. με συντάξιμο χρόνο χωρίς τριετία 33,25 + 5ετία = 38,25 έτη, θα αναγνωριστούν μόνο 1,75 έτη (= σύνολο 40,00 έτη).
Αντίστοιχα δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτηση εάν η αποστρατεία είναι αυτεπάγγελτη ή υπάρχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη.

Γ. Λόγω των ανωτέρω άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής της τριετίας στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης και πλέον δεν γίνεται επιλογή αριθμού ετών τριετίας όπως παλιά (0 ~ 3), αλλά επιλογή αναγνώρισης ή όχι της 3ετίας χωρίς διάρκεια.
Η εφαρμογή υπολογίζει τη διάρκεια που απαιτείται για συμπλήρωση ακριβώς 40,00 συντάξιμων ετών με βάση τη διαγραφή, ενώ το κόστος αναγνώρισης αφορά μόνο το αναγκαίο τμήμα 3ετίας  –> Προσθήκη τμήματος τριετίας
Εάν δεν προκύπτει θεμελίωση (ακόμη και με την 3ετία) δεν υπολογίζεται σύνταξη –> Ανάγκη αναβολής διαγραφής
και τότε θα πρέπει να μετατοπιστεί η ημερομηνία διαγραφής μέχρι να συμπληρωθούν 40 συντάξιμα έτη.

Με την επιλογή [ΕΦΚΑ] εμφανίζονται στην εφαρμογή όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δηλαδή το τμήμα τριετίας (σε έτη) που πρέπει να αναγνωριστεί, καθώς και το κόστος με βάση το τελευταίο μισθό κατά τη διαγραφή.
Εάν η αίτηση γίνει νωρίτερα από την αποστρατεία, το κόστος ανά μήνα αναγνώρισης είναι το 20% του συνολικού ακαθάριστου μισθού κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.