Αλλαγή κλιμακίου τα έτη 2018-19 με νέο μισθολόγιο

Όπως αναλύθηκε στα παλαιότερα άρθρα: Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 1ο)
και Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 2ο)
προβλέπεται σύγκριση των ακαθάριστων αποδοχών παλιού και νέου μισθολογίου κατά την ημερομηνία 1-1-2017 για να καθοριστεί σε ποια περίπτωση εμπίπτει ο νέος μισθός (Α – μείωση, Β – μικρή αύξηση, Γ – αύξηση πάνω από 20 €).

Υπήρχε μία ασάφεια ως προς τις αυξήσεις κλιμακίου κατά τα έτη 2018 – 2019, η οποία κατανοήθηκε με οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από συναδέλφους, οι οποίοι έλαβαν πρόσφατα διοικητική προαγωγή ή ανέβηκαν κλιμάκιο λόγω ετών.

Αυτό που εφαρμόζεται είναι ότι κάθε φορά που προβλέπεται αύξηση μισθού κατά τα έτη 2018-19, διενεργείται εκ νέου σύγκριση των δύο μισθολογίων για να καθοριστεί σε ποια περίπτωση εμπίπτει πλέον ο μισθός (Α, Β ή Γ) με το νέο αυξημένο κλιμάκιο.

Κατά τη σύγκριση των νέων αποδοχών (μετά την προαγωγή) με τις αποδοχές που ίσχυαν την 31-12-2016, μπορούν να συμβούν και πάλι όλα τα ενδεχόμενα όπως έγινε κατά την πρώτη εφαρμογή του μισθολογίου την 1-1-2018.
α. Καμία μεταβολή μισθού μετά την αλλαγή κλιμακίου
Εάν οι αποδοχές με το νέο μισθολόγιο την 1-1-2018 ήταν μικρότερες από το παλιό δόθηκε προσωπική διαφορά.
Εάν η αύξηση κλιμακίου εντός του 2018 δεν καλύπτει την υπάρχουσα προσωπική διαφορά (της 1-1-2018) τότε ο μισθός παραμένει ίδιος, διότι όση είναι η αύξηση κλιμακίου, κατά το ίδιο ποσό μειώνεται η προσωπική διαφορά.
Πχ. για μικτές αποδοχές παλιού μισθολογίου 2.050 € και νέου 1.940 €, δόθηκε στις 1-1-2018 προσωπική διαφορά 110 €.
Εάν η αύξηση του κλιμακίου είναι 80 €, τότε οι αποδοχές του νέου μισθολογίου αυξάνονται σε 2.020 € (=1.940+80), αλλά συνεχίζουν να είναι μικρότερες από τα 2.050 € του παλιού μισθολογίου.
Οπότε συνεχίζουν να δίνονται τα 2.050 € του παλιού μισθολογίου και δεν αυξάνονται οι αποδοχές με την προαγωγή, παρά μόνο μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 80 € (όσο η αύξηση κλιμακίου) από 110 σε 30 €, ώστε 2.020 + 30 = 2.050 €.
Αύξηση αποδοχών θα υπάρξει μόνο εάν μηδενιστεί κάποια στιγμή η προσωπική διαφορά με μελλοντική προαγωγή.
β. Αύξηση μέχρι 20 € μετά την αλλαγή κλιμακίου
Δίνεται ο πλήρης βασικός μισθός του νέου κλιμακίου, διότι μετά την προαγωγή ο νέος μισθός είναι μέχρι 20 € μεγαλύτερος από τον μισθό που ίσχυε την 31-12-2016 (με το παλιό μισθολόγιο).
γ. Αύξηση πάνω από 20 € μετά την αλλαγή κλιμακίου
Εάν το νέο κλιμάκιο προκαλεί διαφορά άνω των 20 € σε σχέση με τις αποδοχές της 31-12-2016, εφαρμόζεται και πάλι μείωση στο νέο κλιμάκιο, ώστε να δοθεί το 50% της αύξησης το 2018 και το 75% της αύξησης από 1-1-2019.
Πχ. την 1-1-2018 με το νέο μισθολόγιο και κλιμάκιο Β11 (1.845 €) οι συνολικές αποδοχές αυξάνονταν κατά 70 €, οπότε δόθηκε μειωμένος ΒΜ 1.810 € (περίπτωση Γ με μείωση 35 €) και για τυχόν αύξηση κλιμακίου εντός του 2018 υπάρχουν 2 ενδεχόμενα:
γ.1. Για λήψη νέου κλιμακίου λόγω ετών υπηρεσίας, η υπάρχουσα μείωση των 35 € συνεχίζει να εφαρμόζεται και στο επόμενο κλιμάκιο Β10 των 1.925 €, δηλαδή ο νέος ΒΜ θα είναι 1.890 € (=1.925 – 35).
γ.2. Για λήψη νέου κλιμακίου λόγω προαγωγής, συγκρίνονται οι αποδοχές του παλιού μισθολογίου στις 31-12-2016, με τις υποθετικές αποδοχές εάν ο βαθμός προαγωγής ίσχυε την 1-1-2017.
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένα καινούριο (εντελώς διαφορετικό) ποσό μείωσης του νέου κλιμακίου.

Τροποποιήθηκε κατάλληλα η σελίδα “Μισθολόγιο 2017” και (ελπίζω ότι) πλέον υπολογίζεται σωστά ο μισθός με αλλαγή κλιμακίου τα έτη 2018-19, για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και ειδικά για τις περιπτώσεις Γ όπου ισχύει μειωμένος ΒΜ.
Υπενθυμίζεται ότι για διοικητική προαγωγή εντός του 2018 θα πρέπει να γίνει η επιλογή [Έτος αναφοράς –> 2018] (αντί για 1-1-2018) και φυσικά να αλλάξει ο βαθμός στο πεδίο [Διοικ. βαθμός 2018].

Σημείωση: Οι υπολογισμοί στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” δεν ισχύουν όταν η αύξηση μισθού οφείλεται σε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει μεγαλύτερο μισθό λόγω γάμου ή πρώτου παιδιού εντός της διετίας 2018-19 (διότι αυξάνεται το καινούριο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών), τότε δεν μπορεί να γίνει σωστή σύγκριση με τις παλιές αποδοχές της 31-12-2016, αφού τότε ίσχυε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση (επηρεάζεται το παλιό επίδομα εξομάλυνσης).

Τα σχόλια είναι κλειστά.