Ενημέρωση εφαρμογής μισθολογίου

Στην εφαρμογή “Μισθολόγιο 2017” υπολογισμού αποδοχών / κρατήσεων αφαιρέθηκε το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε μέχρι το 2016, ενώ ενσωματώθηκαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ο πρόσφατος Ν.5018/23, με τις κάτωθι αλλαγές.

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Προστέθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης των νυχτερινών υπηρεσιών για τους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης: ΚΥΑ νυχτερινής απασχόλησης στρατιωτικών
Για κάθε νυχτερινή υπηρεσία αποζημιώνονται 5 ~ 5,6 ώρες στους στρατιωτικούς (στα σώματα ασφαλείας είναι 8 ώρες).
Στην αποζημίωση νυχτερινών κρατείται φόρος και εισφορά αλληλεγγύης (όπως σε όλες οι αποδοχές), καθώς και εισφορά υπέρ εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) που όμως είναι ανταποδοτική (αυξάνεται ισόποσα το εφάπαξ) –> Νυχτερινά και κρατήσεις

2. Προστέθηκε η εισφορά για τους ειδικούς λογαριασμούς πρόνοιας ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ που θεσπίστηκαν με το Ν.5018/23 για το στρατό και την αεροπορία (στο ναυτικό υπήρχε ήδη), σε ποσοστό 0,3% επί του κλιμακίου.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στα άρθρα 4 και 10 του Ν.5018/23: Σκοπός ΕΛΠΣΞ / ΕΛΠΠΑ (ισχύουν τα ίδια)

3. Προστέθηκε η κράτηση ειδικού λογαριασμού ΤΠΑΣ ποσοστού 0,1% επί του κλιμακίου.
Είναι υποχρεωτική στην τ.ΧΦ, ενώ στην τ.ΑΠ ισχύει για κατάταξη από 2023 και προαιρετικά για κατάταξη από 2013.
Καταγραφή των δικαιούχων και των παροχών στο άρθρο 84 του Ν.5018/23: Ειδικός Λογαριασμός ΤΠΑΣ

4. Αφαιρέθηκε η φορολόγηση των επιδομάτων επικινδυνότητας (ΠΝΠ ΦΕΚ 14/A/29-1-2022).

5. Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα (άρθρο 29 Ν.3986/11).

6. Αφαιρέθηκε η ειδική εισφορά ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών (άρθρο 38 παρ. 2.β. Ν.3986/11).

7. Συνεχίζει να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2.α. Ν.3986/11), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για να καθοριστεί ο μηνιαίος φόρος, οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές ανάγονται πρώτα σε ετήσια βάση (επί 12 μήνες), δηλαδή καθορίζεται το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (= καθαρό ποσό).
Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος (με βάση τις αποδοχές μόνο ενός μήνα), καθώς και μία “τεκμαρτή” ετήσια μείωση φόρου (με βάση το ετήσιο εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση).
Ο “τεκμαρτός” ετήσιος φόρος (αφαιρώντας τη μείωση) διαιρείται ξανά διά 12 για να προκύψει ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα.
Ειδικά για τις έκτακτες αποδοχές (πενθήμερα και νυχτερινά) που αλλάζουν κάθε μήνα και δεν μπορούν να προβλεφθούν, κάθε υπηρεσία υπολογίζει τον “τεκμαρτό” ετήσιο φόρο με διαφορετικό τρόπο:

1. Η πυροσβεστική φορολογεί τις συνολικές αποζημιώσεις εκάστου μήνα.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται όλα, υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 60 πενθημέρων (5 x 12), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μεγαλύτερος του κανονικού (μέχρι 52 πενθήμερα ετησίως).

2. Η αστυνομία λαμβάνει υπόψη ένα “μέσο όρο” αποζημιώσεων.
Πχ. σε μήνα με 5 πενθήμερα φορολογούνται τρία (περίπου), υπολογίζοντας “τεκμαρτές” ετήσιες αποδοχές 36 πενθημέρων (3 x 12 μήνες), οπότε ο προσωρινός φόρος του συγκεκριμένου μήνα είναι μικρότερoς (πάνω από 36 πενθήμερα ετησίως).

3. Τέλος στο στρατό εφαρμόζεται σταθερό ποσοστό φορολογίας 20% στα νυχτερινά που θεσπίστηκαν πρόσφατα.
Όμως το γενικό ποσοστό φορολογίας είναι 22% (και ανεβαίνει σε 29% για ανώτερους αξκούς λόγω υψηλότερων αποδοχών), οπότε και στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση φόρου είναι λίγο μικρότερη της πραγματικής οφειλής.

4. Τελικά όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι η μηνιαία παρακράτηση φόρου είναι προσωρινή και καμία διαδικασία υπολογισμού δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστή, αφού κανένας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πόσα πενθήμερα και νυχτερινά θα αποζημιωθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους!
Η οριστική φορολόγηση γίνεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, όπου με βάση το πραγματικό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος και η μείωση φόρου, από τον οποίο αφαιρούνται και οι 12 προσωρινοί μηνιαίοι φόροι που παρακρατήθηκαν και προκύπτει πάντα κάποιο ποσό προς επιστροφή ή πληρωμή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.