Νέα ενημερωτικά ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2023

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά Φεβρουαρίου 2023, όπου περιλαμβάνεται η αύξηση του 7,75% σε όσους τη δικαιούνται.
Υπενθυμίζεται ότι στο site ήδη υπολογίζονται και αναλύονται οι συντάξεις όλων των αποστράτων.
Το μόνο που χρειάζεται ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι να συμπληρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα του (ημερομηνίες, βαθμοί, τέκνα κλπ), όπως περιγράφεται εδώ: Διόρθωση σελίδων σύνταξης μετά την έκδοση ΣΠ

Εάν συμπληρωθούν σωστά όλα τα υπηρεσιακά δεδομένα και γίνουν οι μικρο-διορθώσεις των προγνώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, τότε όλα τα νούμερα στον κάτω δεξιά πίνακα της ανάλυσης ΕΦΚΑ θα πρέπει να συμφωνούν 100% με τη στήλη ΕΦΚΑ 2023 στο site –> Αντιστοιχία enstoloi.net με ανάλυση ΕΦΚΑ

google_analyticsΥπόδειγμα ανάλυσης μηνιαίου ενημερωτικού ΕΦΚΑ και “ορολογίας” συντάξεων
Σύνταξη ΓΛΚ: Παλιά σύνταξη με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2016.
ΕΦΚΑ 2016: Αρχική νέα σύνταξη με βάση το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό).
ΕΦΚΑ 2020: Αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης (σταδιακή 20% ανά έτος μέχρι το 2024).
ΕΦΚΑ 2023: Τρέχουσα σύνταξη με αύξηση κατά 7,75% (μέσος όρος πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ).

Οπότε κατ’ αρχάς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει λάθος ούτε στον ΕΦΚΑ ούτε στη σελίδα, ενώ στη συνέχεια μπορεί να κατανοήσει το είδος της προσωπικής διαφοράς που εμπίπτει σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 100% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μεγάλη (θετική) προσωπική διαφορά που απλώς μειώθηκε λόγω της αύξησης του 7,75% αλλά δεν μηδενίστηκε, οπότε δεν υπάρχει αύξηση πληρωτέου διότι συνεχίζει να δίνεται φορολογητέο ποσό ίσο με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, η οποία εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη και από τη σύνταξη ΕΦΚΑ 2023.

β. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2023 > ΓΛΚ  –> Μηδενισμός θετικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη μικρή (θετική) προσωπική διαφορά που μηδενίστηκε από την αύξηση του 7,75%, οπότε υπάρχει μικρή αύξηση πληρωτέου καθώς η σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 έγινε μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ (ενώ η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 ήταν μικρότερη).

γ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 > ΓΛΚ  –> Μείωση αρνητικής διαφοράς = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με προηγούμενη αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή η σύνταξη ΕΦΚΑ 2020 (με αυξημένη αναπλήρωση) ήταν μεγαλύτερη και από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ και από την πρώτη σύνταξη ΕΦΚΑ 2016.
Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση σύνταξης του 2020 δεν δίνεται ολόκληρη (= διαφορά ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016) αλλά σε ποσοστό 80%, δηλαδή από τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 αφαιρείται το 20% της αύξησης [ΕΦΚΑ 2020 – ΕΦΚΑ 2016].
Το 2024 θα αποδοθεί το 100% της αύξησης, δηλαδή δεν θα αφαιρείται πλέον κανένα ποσό από τη σύνταξη ΕΦΚΑ.

δ. Ένδειξη ΕΦΚΑ 2020 < ΕΦΚΑ 2016 και Νέα Πρ.Δ.  –> Νέα θετική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις περιπτώσεις με πολλά εξάμηνα επικινδυνότητας, όπου ακόμη και η αρχική σύνταξη ΕΦΚΑ 2016 ήταν μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, αλλά το 2020 με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης μειώθηκαν (κατά 0,3%) οι συντάξεις ΕΦΚΑ 2020 με πάνω από 45 συντάξιμα έτη.
Αυτή η διαφορά του 0,3% (ΕΦΚΑ 2016 – ΕΦΚΑ 2020)  θα δίνεται σε μόνιμη βάση και το άθροισμα [ΕΦΚΑ 2016 + Νέα ΠΔ] θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος όπως γίνεται και με τις υπόλοιπες συντάξεις.

ε. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 και ΠΔ 25% ή 33% ή 50% –> Μείωση θετικής διαφοράς = ίδιο πληρωτέο
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δικαιούνται μικρότερο ποσοστό προσωπικής διαφοράς, αλλά μόνο εφόσον η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μεγαλύτερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ.

στ. Ένδειξη ΓΛΚ > ΕΦΚΑ 2023 (χωρίς ΠΔ) –> Χωρίς προσωπική διαφορά = αύξηση
Αφορά τις διαγραφές από 7ο 2016 έως 2018, οι οποίες δεν δικαιούνται καθόλου προσωπική διαφορά όταν η αρχική διαφορά [ΕΦΚΑ 2016 – ΓΛΚ] ήταν μικρότερη από το 20% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ, οπότε η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ λαμβάνει ολόκληρη την αύξηση του 7,75% αφού δεν υπάρχει προσωπική διαφορά.

ΥΓ. Οι επικαιροποιημένες σελίδες υπολογισμού σύνταξης έχουν ημερομηνία έκδοσης 14-2-2023.
Εάν εμφανίζεται παλαιότερη ημερομηνία σημαίνει ότι ο browser δεν “κατέβασε” τη νέα σελίδα, αλλά εξακολουθεί να σας δείχνει την παλαιότερη σελίδα που είναι αποθηκευμένη στον Η/Υ σας (μνήμη cache του browser).
Λύση 1 – Πατήστε ταυτόχρονα Control + F5 στο πληκτρολόγιο για να “αναγκάσετε” τον browser να ανανεώσει τη σελίδα.
Λύση 2 – Σβήστε τη μνήμη cache στις ρυθμίσεις του browser, πχ. στον Chrome γίνεται έτσι –> Διαγραφή cache

Τα σχόλια είναι κλειστά.