Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ ΤΑΛΣ Λιμενικού

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού του εφάπαξ ΤΑΛΣ των λιμενικών για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024, καθώς και για αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιακών δεδομένων για τον καθορισμό του τμήματος ΙΙ του εφάπαξ (επιστροφή εισφορών από 1-1-2015).
Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Ε. του παλαιότερου άρθρου: Εισαγωγή δεδομένων εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ. Υπξκών] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3.α. Ο υπολογισμός του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΑΛΣ γίνεται με βάση τον τελευταίο μήνα μισθοδοσίας ως εξής:
Έτη μέχρι το 2014 x [Βασικός μισθός (κλιμάκιο) + 50% επιδόματος συνθηκών] x 78,4%.
3.β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

4. Για τους Λιμενοφύλακες η ασφάλιση στο ΤΑΛΣ ξεκινάει από την αποφοίτησή τους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους από την ημερομηνία κατάταξης –> Έναρξη ασφάλισης ΤΑΛΣ

5. Οι Λιμενοφύλακες μέχρι το 2002 πλήρωναν διπλάσιες εισφορές στο ΤΑΛΣ από την ονομασία τους μέχρι να γίνουν Κελευστές (και να ασφαλιστούν στο δεύτερο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε ο χρόνος αυτός μετράει διπλά στο ΤΑΛΣ.
Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα αυτός ο διπλάσιος χρόνος στο τμήμα Ι –> 1990 ως 2014 = 24 + 10 έτη ασφάλισης

6. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΑΛΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το Μάιο 2023 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: ΠΔ 57/2003 άρθρο 1
Όμως στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η μετοχική σχέση και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση (όπως γίνεται στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε δεν συμφέρει από οικονομική άποψη: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπεται αναγνώριση χρόνου
Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση πρόσθετου χρόνου (θητεία, ΑΕΙ, πενταετία κλπ), αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας επηρεάζει σημαντικά τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για το λόγο αυτό στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά σε κάποιες προελεύσεις η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).
► Προβλέπεται η αναγνώριση μόνο της Σχολής Λιμενοφυλάκων (συνήθως 6 μήνες), διότι σύμφωνα με την παρ. Α.4. η σχολή αυτή δεν έχει προσμετρηθεί στο εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Το εφάπαξ ΤΑΛΣ επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση διότι υπολογίζεται με βάση το 50% του επιδόματος ειδικών συνθηκών, το οποίο με τη σειρά του προσαυξάνεται για τους εγγάμους με ή χωρίς τέκνα.
Η εφαρμογή υπολογίζει τη διακοπή του επιδόματος τέκνων μεσοσταθμικά στα 23 έτη (κανονικά σταματάει στα 22 ~ 24 έτη), πχ. για έτος γέννησης τελευταίου τέκνου το 2003 μηδενίζεται το επίδομα τέκνων το 2026.
Σύμφωνα με την παρ. Α.3.α. στο εφάπαξ ΤΑΛΣ χρησιμοποιείται η μισθοδοσία του τελευταίου μήνα, άρα εάν κατά την αποστρατεία έχει διακοπεί το επίδομα τέκνων, τότε προσμετράται μειωμένο το επίδομα ειδικών συνθηκών (από 130 € σε 70 € εγγάμου χωρίς τέκνα).

Τα σχόλια είναι κλειστά.