Υπολογισμός αύξησης συντάξεων έτους 2023

Αντιστοιχία enstoloi.net με ανάλυση ΕΦΚΑΕνσωματώθηκε στις εφαρμογές σύνταξης η ανακοινωθείσα αύξηση για το 2023 (7,75%), με τροποποίηση των ποσών στην τελευταία στήλη, η οποία μετονομάζεται σε ΕΦΚΑ 2023.
Στην αριστερή εικόνα φαίνεται η αντιστοιχία των ποσών ΓΛΚ & ΕΦΚΑ 2023 στις σελίδες του site με την 1η και 4η στήλη των ενημερωτικών ΕΦΚΑ, ενώ μετά αναλύονται οι αλλαγές κάθε ποσού ξεχωριστά.

1. Εθνική σύνταξη ΕΦΚΑ 2023
Η εθνική σύνταξη αυξάνεται σε 413,76 € (= 384 x 1,0775) για όλους τους συνταξιούχους (υφιστάμενους και μελλοντικούς).

2. Ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ 2023
α. Διαγραφή έως 2022: Η ισχύουσα ανταποδοτική σύνταξη (της Συνταξιοδοτικής Πράξης ΕΦΚΑ) αυξάνεται κατά 7,75%.
β. Διαγραφή από 2023: Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με αυξημένο μέσο όρο αποδοχών κατά 9% περίπου.
Η αύξηση της ανταποδοτικής μετά το 2023 επεξηγείται αναλυτικά στο άρθρο: Αναπροσαρμογή συντάξεων από 1-1-2023

Παρά τις (αβάσιμες) ανησυχίες ότι η διαδικασία της αύξησης αδικεί όσους διαγράφονται μετά το 2023:
https://enstoloi.net/sxolia/epikerotita/comment-page-73/#comment-112502
… στην πραγματικότητα η αύξηση σύνταξης για διαγραφή το 2023 είναι μεγαλύτερη, διότι ο μέσος όρος αποδοχών αυξάνεται με τον πληθωρισμό 9,9% και όχι με το μέσο όρο πληθωρισμού / αύξησης ΑΕΠ (7,75%). Αυτό αποδεικνύεται εύκολα συγκρίνοντας τη διαγραφή 31-12-2022 και 1-1-2023 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα –> Σύνταξη 2022 vs 2023

3. Θετική / Αρνητική προσωπική διαφορά (διαγραφή μέχρι το 2018)
Καταγράφεται η διαφορά της αρχικής σύνταξης ΓΛΚ με την προσαυξημένη κατά 7,75% σύνταξη ΕΦΚΑ 2023.
Υπάρχουν 3 περιπτώσεις ανάλογα με το ύψος της υφιστάμενης προσωπικής διαφοράς (θετικής ή αρνητικής).

α. Μείωση θετικής προσωπικής διαφοράς –> Αμετάβλητο φορολογητέο ποσό
Όταν η προσωπική διαφορά είναι μεγάλη (πάνω από το 7,75% της σύνταξης), η αύξηση του 2023 δεν την καλύπτει και διαμορφώνεται μία νέα προσωπική διαφορά (αρκετά μειωμένη).
Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η εισφορά περίθαλψης (λόγω αυξημένης σύνταξης ΕΦΚΑ 2023), αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς (όπως γινόταν και πριν), ώστε να μην αλλάξει καθόλου το φορολογητέο ποσό.

β. Αλλαγή από θετική σε αρνητική προσωπική διαφορά –> Μικρή αύξηση φορολογητέου
Η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το 7,75% της σύνταξης και η αύξηση την υπερκαλύπτει, οπότε η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 γίνεται πλέον μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ.
Το 2023 θα δοθεί το 80% αυτής της αύξησης (αφαιρείται το 20%), ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται αρκετά η εισφορά περίθαλψης και σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνεται και η κράτηση Ν.3865/10 όπως αναλύεται στην παρ. 4.

γ. Διαγραφή μετά το 2019 /  Αύξηση αρνητικής διαφοράς  –> Σημαντική αύξηση φορολογητέου
Η σύνταξη ΕΦΚΑ ήταν ήδη μεγαλύτερη μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα αύξηση αποδίδεται σχεδόν στο σύνολό της (αφαιρείται μόνο το 20% για ένα έτος), ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να περιοριστεί λόγω πιθανής αύξησης της κράτησης Ν.3865/10 όπως αναλύεται ακριβώς παρακάτω.

4. Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων Ν.3865/10
Η εισφορά αυτή απορροφά ένα ποσοστό της αύξησης μόνο στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.400 €.
Εάν η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 υπερβεί κάποιο όριο (1.400 € – 1.700 € – 2.000 €), τότε θα αυξηθεί το ποσοστό της κράτησης (από 0% σε 3% ή από 3% σε 6% ή από 6% σε 7% κλπ) και τότε θα αυξηθεί σημαντικά η συγκεκριμένη εισφορά.

5. Μνημονιακή μείωση Ν.4002/11
Η μείωση αυτή αφορά πολύ μικρό ποσοστό αποστράτων, διότι εφαρμόζεται σε υψηλές συντάξεις (άνω των 1.700 €), μόνο στις περιπτώσεις παραίτησης και μόνο μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Εάν η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 υπερβεί κάποιο όριο (1.700 € – 2.300 €), τότε θα αυξηθεί το ποσοστό της κράτησης (από 0% σε 6% ή από 6% σε 8%) και θα αυξηθεί σημαντικά η συγκεκριμένη κράτηση.

6. Εισφορά περίθαλψης
Η εισφορά περίθαλψης 6% αυξάνεται γενικά σε όλους διότι αυξάνεται το μεικτό (ακαθάριστο) ποσό της σύνταξης ΕΦΚΑ.
Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) με θετική προσωπική διαφορά αυτή η αύξηση δεν έχει σημασία, διότι το ποσό της περίθαλψης συνυπολογίζεται στην προσωπική διαφορά, ώστε το τελικό φορολογητέο να είναι ακριβώς ίδιο με πριν.

7. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986/11
Αφαιρέθηκε η εισφορά αλληλεγγύης που υπολογιζόταν με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

8. Κατάργηση κράτησης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Αφαιρέθηκε η κράτηση από τα μερίσματα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ, διότι λογικά θα καταργηθεί (!) με το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ.
Όμως η κατάργηση αυτής της κράτησης στα μερίσματα αυξάνει το φόρο και στη σύνταξη όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ, καθώς αυξάνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πληρωτέα νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2023 προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων των ανωτέρω αλλαγών (προσωπική διαφορά, εισφορά Ν.3865/10, αύξηση περίθαλψης, κατάργηση εισφοράς Ν.3986/11, κατάργηση κράτησης Ν.4093/12 στα μερίσματα, αύξηση φόρου), οπότε δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να ισχύει για όλους.

Όσοι ήδη είχαν αρνητική προσωπική διαφορά ή διαγράφηκαν μετά το 2019 θα έχουν σημαντική αύξηση (7,75%), η οποία ενδέχεται να μειωθεί μόνο εάν γίνει υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων της εισφοράς Ν.3865/10 (παρ. 4).

Όμως για όσους είχαν υψηλή προσωπική διαφορά που δεν μηδενίζεται, το μοναδικό κέρδος είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα μετοχικών ταμείων στρατιωτικών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.