Σημαντική αλλαγή στο κόστος αναγνωρίσεων

Σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ, για δημοσίους υπαλλήλους το ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το 2017 θα είναι μόνο 3,33% (αντί για 13,33%), γεγονός που σημαίνει ότι οι συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου θα είναι 6,67+3,33 = 10% το 2017 αντί για 20% (που συνεχίζει να ισχύει για το ΙΚΑ).
Το ποσοστό εισφοράς εργοδότη θα βαίνει αυξανόμενο από 3,33% έως 10% το 2019, ενώ διαμορφώνεται στο τελικό 13,33% το 2020.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Μάχιμη πενταετία (η αντίθετη άποψη)

Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στα σχόλια της Αστυνομίας για το κατά πόσο η μάχιμη πενταετία θεωρείται πλασματική ή πραγματική υπηρεσία, οπότε καλό θα ήταν να παρατεθεί και η αντίθετη άποψη στο προηγούμενο άρθρο “Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)”, η οποία υποστηρίζει ότι με το νέο ασφαλιστικό δεν αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς αναγνώρισης για την πενταετία: Σημαντική διευκρίνιση για την αναγνώριση της πενταετίας Το επίμαχο κείμενο στο άρθρο 15.1.β του Ν.4387/16 είναι το εξής: “1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται: β. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Απομένει μόνο ένας μήνας για την εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/16) όσον αφορά τις αναγνωρίσεις. Σύμφωνα με το νόμο, υπάρχουν 3 διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση χρόνου (πενταετίας, θητείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ). α. Από 1-1-2017 το ποσοστό εισφορών αναγνώρισης για σύνταξη αυξάνεται σταδιακά από 6,67% μέχρι να φτάσει το 20% το 2020 (τριπλασιάζεται). β. Εάν η αναγνώριση αρχίσει πριν την 1-1-2017 (με βάση την ημερομηνία αίτησης), η εξαγορά συνεχίζεται με τις παλιές διατάξεις (παρ. 34.1.δ). Επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, οπότε ως συνέπεια της διάταξης (β) παύει η αναγνώριση της πενταετίας στα σώματα ασφαλείας με βάση τις αποδοχές…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ρύθμιση για ανώτατο όριο σύνταξης 2.000 €

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος για τον τρόπο περικοπής των συντάξεων πάνω από το όριο των 2.000 € που ορίζει ο Ν.4387/16: taxheaven.gr – Εγκύκλιος Το ποσό της σύνταξης που ελέγχεται είναι όντως το “Μερικό Σύνολο” που εμφανίζεται στη σελίδα, όπως είχε αναφερθεί σε παλαιότερα σχόλια: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-135/#comment-38287 https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-193/#comment-39193 Ο λόγος που χρειαζόταν διευκρίνιση του νόμου ήταν ότι η εισφορά αλληλεγγύης που έπεται της νέας περικοπής, κανονικά υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό σύνταξης (πριν από όλες τις περικοπές), γεγονός που θα οδηγούσε σε αδικίες, όπως αναλύεται στην παρ. 5 του άρθρου: Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση Η πρόσφατη εγκύκλιος για να αντιμετωπίσει αυτές τις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387

Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για αίτηση αποστρατείας μέχρι και την 30-6-2016, υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν την 31-12-2014.
Διατάξεις για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Πότε αναμένεται η έκδοση νέων συντάξεων

Καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας από το ΓΛΚ για διαγραφή μετά την 12-5-2016.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Παραμονή ή αποστρατεία: Οικονομική σύγκριση

Οικονομική σύγκριση παραίτησης (αίτησης αποστρατείας) και παραμονής στην υπηρεσία.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αλλαγές στις κρατήσεις της σύνταξης

Αύξηση του πληρωτέου ποσού σύνταξης λόγω μείωσης του ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά περίθαλψης 6%.
Εφαρμογή κράτησης 0,20 € υπέρ σωματείων συνταξιούχων.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Επιλογή νομοθεσίας και χρήση σελίδων σύνταξης

Υπολογισμός συντάξεων αποστράτων – σωμάτων ασφαλείας με παλιές διατάξεις (31-12-2014) και με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο Ν.4387/2016, καθώς και καθορισμός προσωπικής διαφοράς, ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής.

Διαβάστε τη συνέχεια >>