Έκδοση ΚΥΑ για “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού”

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αποζημίωση λόγω αποκατάστασης του μισθολογίου 2012 –> Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού

Α. Κυριότερα σημεία
1. Η ανωτέρω απόφαση αφορά μόνο την αποζημίωση μισθοδοσίας του εν ενεργεία προσωπικού.
Το πιθανότερο είναι να εκδοθεί ξεχωριστή ΚΥΑ με διευκρινήσεις ειδικά για τα αναδρομικά των αποστράτων.
2. Δεν θα επιστραφούν ποσά από αρνητικές διαφορές λόγω μείωσης αποδοχών, περίπτωση που αφορά ειδικά το μισθολογικό βαθμό Λοχία (Αστυφύλακα) και αναλύθηκε στην παρ. Β.2 στο άρθρο: Αναδρομικά μέρος 2ο – Αποκατάσταση μισθών
3. Θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις (σύνταξης, μερισμάτων, επικουρικών και εφάπαξ) που ίσχυαν το διάστημα 2012 – 2016, άσχετα από το γεγονός ότι δεν αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, τα μερίσματα και τα εφάπαξ.
4. Αντίθετα με την προηγούμενη αποκατάσταση κατά 50% όπου τα αναδρομικά μοιράστηκαν στα έτη 2012 ~ 2014, το ποσό που θα δοθεί τώρα θεωρείται ότι αποκτήθηκε το φορολογικό έτος 2018.

Β. Ασάφεια για εισφορές (μερισμάτων, εφάπαξ κλπ)
Γενικά θεωρείται τουλάχιστον άδικο (και ίσως αντισυνταγματικό) να παρακρατηθούν από το δικαιούμενο ποσό εισφορές εφάπαξ υπέρ ταμείων ενώ το ποσό του εφάπαξ δεν αναπροσαρμόζεται, καθώς δεν αναπροσαρμόζονται οι μισθοί και οι συντάξεις.
Εάν αποδοθούν οι εισφορές στα ταμεία θα υπάρχει νομικό έρεισμα για τη διεκδίκηση αναδρομικών σε όλα τα εφάπαξ μετά το 2012.
Όμως στην ΚΥΑ εμμέσως υπονοείται ότι οι κρατήσεις θα ληφθούν υπόψη μόνο λογιστικά για να μειωθεί το οφειλόμενο ποσό στα στελέχη, αλλά τα αντίστοιχα ποσά των εισφορών δεν θα αποδοθούν τελικά στα ταμεία!
Στην παρ. 10 της ενότητας [Έχοντας υπόψη] αναφέρεται ότι η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού θα είναι 600 εκατ. ευρώ, αλλά η “καθαρή δαπάνη” μετά την αφαίρεση προβλεπόμενων κρατήσεων μόνο 363 εκατ. ευρώ. Εάν οι εισφορές αποδίδονταν στα ταμεία η καθαρή δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ήταν ολόκληρο το ποσό των 600 εκατομμυρίων, από τα οποία τα 363 εκατ. είναι το ποσό που θα δοθεί στο προσωπικό και τα άλλα 237 (=600-363) θα έπρεπε να δοθούν στα ταμεία.
Άρα τα 237 εκατ. ευρώ εισφορών αφαιρούνται μεν από το ακαθάριστο οφειλόμενο ποσό των 600 εκατ., αλλά δεν αποδίδονται πουθενά αφού δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό!

Γ. Ασάφεια για τη φορολόγηση
Σε πολλά ΜΜΕ αναπαράγεται η είδηση ότι η φορολόγηση των αναδρομικών θα είναι μόνο 20% χωρίς άλλη μελλοντική επιβάρυνση.
Αυτό το συμπέρασμα δεν προκύπτει ξεκάθαρα από την απόφαση, διότι το κείμενο επαναλαμβάνει απλώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αναφέροντας ότι: “… διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)”.
Η ειδική παραπομπή στο Ν.4172/13 είναι απαραίτητη διότι το ποσό που θα δοθεί δεν είναι αναδρομικά!
Πουθενά στην ΚΥΑ δεν υπάρχει η λέξη “αναδρομικά” και παντού αναφέρεται η φράση “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού”, το οποίο αποτελεί ειδική περίπτωση και κατά συνέπεια δεν διέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί “αναδρομικών”, οπότε για να εφαρμοστεί ο Ν.4172/13 έπρεπε να προστεθεί σχετική πρόβλεψη στην ΚΥΑ.
Στο Ν.4172/13 προβλέπεται: “Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.”

Οπότε δεν είναι σαφές (με βάση το κείμενο της ΚΥΑ) ότι με την παρακράτηση φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.
Και στα προηγούμενα αναδρομικά μισθών / συντάξεων έγινε παρακράτηση φόρου 20% κατά τη χορήγησή τους, αλλά αυτά φορολογήθηκαν ξανά με αναγωγή σε προηγούμενα έτη, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
Για να ισχύσει η φορολόγηση ειδικού τύπου (μόνο 20%), πρέπει να δοθούν οδηγίες στις οικονομικές υπηρεσίες για τον τρόπο αναγραφής του “εφάπαξ χρηματικού ποσού” στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών έτους 2018, ώστε αυτό να ΜΗΝ προστεθεί στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά να εμφανίζεται ως [Αμοιβή που υπόκειται σε ειδική φορολόγηση].
Στην περίπτωση αυτή και για να μην φορολογηθεί ξανά αυτό το ποσό με τους συντελεστές που ισχύουν για το εισόδημα, θα πρέπει να περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του 2019 σε ξεχωριστό πεδίο [Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα – κωδικός 781].
Μόνο με τον τρόπο αυτό το ποσό δεν θα επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης.

Προσθήκη 6/12 (19:30) Όπως ανακάλυψε ο συνάδελφος G.G.: https://enstoloi.net/sxolia/comment-page-191/#comment-70169
πριν καν προλάβει να “στεγνώσει το μελάνι”, σήμερα δημοσιεύτηκε πρόταση τροπολογίας, η οποία ξεκαθαρίζει ότι με την κράτηση φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων –> Προσθήκη στο άρθρο 60 Ν.4172/13 (περί αναδρομικών)

Δ. Ασάφεια για το επίδομα τέκνων ΟΓΑ
Ανάλογα με το χαρακτηρισμό από την υπηρεσία του ποσού που θα δοθεί, ίσως επηρεαστεί το ύψος του δικαιούμενου επιδόματος τέκνων, αφού στο εισόδημα του 2018 προστίθεται ένα σημαντικό ποσό. Όπως και στην περίπτωση της παρ. Γ ανωτέρω, εάν το ποσό εξομοιωθεί με τα “εφάπαξ ταμείων πρόνοιας” (κωδικός 781 στη φορολογική δήλωση) δεν θα επηρεαστεί το επίδομα τέκνων.
Σε αντίθετη περίπτωση εάν προστεθεί στο ετήσιο εισόδημα τότε θα προκύψει μείωση του δικαιούμενου επιδόματος τέκνων.

Επίλογος
Ο σχολιασμός της νομοθεσίας και η καταγραφή ασαφειών δεν γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για να επισημαίνονται τα διφορούμενα σημεία ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να διορθώνουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα προτού αυτά προκύψουν.
Αποτελεί πλέον παράδοση οι νομοθετικές διατάξεις (νόμοι, ΚΥΑ κλπ) να μην ξεκαθαρίζουν τελείως όλα τα θέματα, αλλά να αφήνουν κάποιες ασάφειες ώστε να χρειάζονται στη συνέχεια επιπρόσθετες οδηγίες με άλλο έγγραφο ή ειδική εγκύκλιο!
Η “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού” είναι μία πρωτότυπη επινόηση, για την οποία δεν υπάρχει στο παρελθόν αντίστοιχη περίπτωση για σύγκριση και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Οι κύριες διαφορές με τα “κανονικά αναδρομικά” είναι οι κάτωθι:
1. Καταβάλλεται διαφορά αποδοχών χωρίς να αναπροσαρμόζονται μισθοί και συντάξεις.
2. Αφαιρούνται οι κρατήσεις αλλά δεν αυξάνονται οι αντίστοιχες παροχές (πιθανότατα δεν αποδίδονται οι εισφορές στα ταμεία).
3. Εφαρμόζεται ειδική φορολόγηση και όχι σύμφωνα με τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
4. Πέρα από το θέμα της φορολόγησης, ο τρόπος χαρακτηρισμού του ποσού στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών έχει σημασία και για το επίδομα τέκνων ΟΓΑ και για την εισφορά αλληλεγγύης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προσωρινή σύνταξη με βάση το παλιό μισθολόγιο

Η προσωρινή σύνταξη αναλύθηκε παλαιότερα στο άρθρο: Προσωρινή σύνταξη και παραπληροφόρηση
Στο Ν.4151/13 προβλέπεται ότι δίνεται “… προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.”
Με βάση αυτή τη διατύπωση και για διαγραφή μετά την 1-1-2018, ως προσωρινή σύνταξη στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης στο site υπολογιζόταν το 50% του κλιμακίου με το νέο μισθολόγιο.

Όμως πρόσφατα υπήρξε ενημέρωση από αρκετούς συναδέλφους ότι ο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ απονέμει προσωρινές συντάξεις με βάση το παλιό μισθολόγιο, με το σκεπτικό ότι για την προσωρινή σύνταξη απαιτείται βασικός μισθός και χρονοεπίδομα, οπότε χρησιμοποιούνται τα οικονομικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016 που είναι ο τελευταίος μήνας που ισχύει το παλιό μισθολόγιο.
Φυσικά αυτή η ερμηνεία οδηγεί σε μικρότερη προσωρινή σύνταξη, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος βαθμός του στελέχους κατά τη διαγραφή, αλλά ο μισθολογικός βαθμός που ίσχυε την 31-12-2016.
Για να αρχίσει να χρησιμοποιείται το τελευταίο κλιμάκιο (του νέου μισθολογίου) στον προσδιορισμό της προσωρινής σύνταξης, θα πρέπει να εκδοθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση ή τουλάχιστον σχετική εγκύκλιος για το θέμα.
Πάντως με την έκδοση κανονικής σύνταξης γίνεται πάντα συμψηφισμός δικαιούμενης και ληφθείσας σύνταξης από την ημερομηνία  διαγραφής, οπότε το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει μόνιμες οικονομικές επιπτώσεις.

Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης και όταν επιλέγεται προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώνονται τα πεδία [Μισθολογικός βαθμός] και [ΕΧΥ] με μισθολογικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2016 –> Υπόδειγμα στοιχείων προσωρινής σύνταξης

ΥΓ. Πέραν της ανωτέρω “ιδιαιτερότητας”, οι νέοι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμη μία, καθώς το ΓΛΚ από το 2016 υπολογίζει (λανθασμένα) στις συντάξεις των εγγάμων με παιδιά μείωση φόρου που αντιστοιχεί σε διαζευγμένους (!), όπως περιγράφηκε στο άρθρο: Αύξηση φορολογίας στα ενημερωτικά ΓΛΚ
Στις σελίδες του site για να εμφανίζεται ο φόρος στη σύνταξη και στα μερίσματα όπως ακριβώς υπολογίζεται από το ΓΛΚ (δηλαδή λανθασμένα), θα πρέπει στο πεδίο “Οικογ. κατάσταση” να εισάγεται η επιλογή [Διαζευγμ.] σε κάθε περίπτωση!
Φυσικά κανένας έγγαμος με παιδιά δεν χάνει τίποτε, αφού η μείωση φόρου των 50 ή 100 € (για 1 ή 2 παιδιά αντίστοιχα) συνυπολογίζεται και επιστρέφεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Φορολογία αναδρομικών

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Τα αναδρομικά αποτελούν εισόδημα, άρα είναι φυσικό να φορολογούνται όπως όλες οι υπόλοιπες αποδοχές, ενώ φορολογούνται στο έτος στο οποίο εκδόθηκε ο νόμος (ή απόφαση δικαστηρίου) με τον οποίο γεννήθηκε το δικαίωμα λήψης τους.
Αυτή η διάταξη ίσχυσε για τα αναδρομικά σύνταξης που δόθηκαν με το Ν.4307/14 (αποκατάσταση 50%) και όλα τα αναδρομικά των ετών 2015 ~ 2017 δηλώθηκαν τελικά στο έτος 2014, αυξάνοντας το εισόδημα εκείνης της χρονιάς και τον οφειλόμενο φόρο.
Για τα αντίστοιχα αναδρομικά μισθού έγινε κατανομή στα έτη που αφορούσαν (2012 – 2014) με αποτέλεσμα να μην αυξηθεί πολύ ο αναλογούν φόρος.
Εάν ισχύσει το ίδιο και αυτή τη φορά, στην περίπτωση αναδρομικών μισθού πχ. 8.000 € συνολικά, θα προστεθούν 1.000 € στο εισόδημα του 2012, 1.500 € στο 2013 και στο 2014, 2.000 € στο 2015 και στο 2016, καθώς λόγω προαγωγών και αύξησης ΕΧΥ τα αναδρομικά αυξάνονται κάθε χρόνο.
Επίσης τα αναδρομικά δηλώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους από τη λήψη τους.
Άρα εάν τα αναδρομικά δοθούν εντός του 2018 θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία μέχρι 31-12-2019 (ανεξάρτητα από το κανονικό εισόδημα), ενώ εάν δοθούν από τον Ιανουάριο του 2019 και μετά, θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία μέχρι 31-12-2020.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα αναδρομικά όταν εκταμιεύονται φορολογούνται προσωρινά με πάγιο ποσοστό 20%, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι και ο τελικός φόρος που αναλογεί, ο οποίος πάντα είναι μεγαλύτερος.
Ακριβώς όπως γίνεται στους ενδιάμεσους λογαριασμούς “έναντι” της ΔΕΗ, γίνεται μία πρώτη εκτίμηση φορολογίας των αναδρομικών (με αυθαίρετο ποσοστό 20%), αλλά η τελική εκκαθάριση γίνεται με τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας προηγουμένων ετών.
2. Η φορολόγηση των αναδρομικών μισθού στα έτη στα οποία ανάγονται, σημαίνει ότι θα ισχύσουν οι διατάξεις φορολογίας που ίσχυαν εκείνα τα χρόνια και όχι οι σημερινές, αφού φορολογούνται σαν να εισπράχθηκαν κατά το παρελθόν.
3. Για το μεγαλύτερο μέρος του χρονικού διαστήματος που μας ενδιαφέρει (έτη 2013 – 2014 – 2015), ίσχυαν τα εξής:
α. Οι κλίμακες φορολογίες ήταν 22% για εισόδημα μέχρι 25.000 €, 32% από 25 ~ 42.000 € και μετά τα 42.000 € αυξάνονταν σε 42%.
β. Η εισφορά αλληλεγγύης (2013 – 2014) ήταν 1% μέχρι 20.000 € και 2% μετά, υπολογιζόμενη σε όλο το ποσό.
Το 2015 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0,7% και 1,4% (σε όλο το ποσό), ενώ από το 2016 ο υπολογισμός γίνεται σταδιακά.
γ. Τα έτη 2013 – 2015 υπήρχε έκπτωση φόρου 2.100 €, η οποία μειώνονταν κατά 100 € για κάθε 1.000 € εισοδήματος άνω των 21.000 €. Οπότε με εισόδημα 21.900 € η έκπτωση φόρου ήταν 2.000 €, με 22.100 € ήταν 1.900 €, με 23.500 ήταν 1.800 € κλπ.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
1. Οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι (ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και υπαξιωματικοί), όπου το συνολικό εισόδημα μαζί με τα αναδρομικά τα προηγούμενα έτη ήταν μικρότερο από 20.000 € ετησίως, δεν θα έχουν μεγάλη επιβάρυνση από την “εκκαθαριστική” φορολόγηση των αναδρομικών.
Η πρόσθετη φορολογία θα είναι συνολικά περίπου 3% επί των αναδρομικών, η οποία αναλύεται ως πρόσθετο ποσοστό 2% φόρου (κρατήθηκε ποσοστό 20% με ισχύον 22%) συν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% μέχρι τα 20.000 €.
2. Αντίθετα στους ανώτερους αξκούς (Τχης και άνω) που δικαιούνται αρκετά αναδρομικά, η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι τουλάχιστον 24%, περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών αναδρομικών. Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής:
α. Ετήσιο εισόδημα άνω των 25.000 € φορολογούνταν με 32%, δηλαδή 12% πάνω από τον προσωρινό φόρο 20% των αναδρομικών.
β. Οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ως πρόσθετο ποσοστό 2% επί των αναδρομικών.
γ. Για κάθε 1.000 € αναδρομικών ανά έτος μειώνεται η έκπτωση φόρου κατά 100 €, δηλαδή για ετήσια αναδρομικά το έτος 2014 ύψους 2.000 € θα αυξηθεί ο φόρος κατά 200 €, ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για αναδρομικά 1.000 € χάνονται 100 €, αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση από αυτή τη ρύθμιση ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 10% των αναδρομικών (κατά περίπτωση είναι μεγαλύτερο το ποσσοτό).
Άρα για ετήσια εισοδήματα άνω των 25.000 €, η επιβάρυνση θα είναι (α + β + γ) = 12% + 2% + 10% = 24% επί των αναδρομικών.
3. Οι ενδιάμεσοι βαθμοί (ετήσια φορολογητέα εισοδήματα 20 ~ 25.000 €), θα επιβαρυνθούν σε ποσοστό 4 ~ 15% επί των αναδρομικών ανάλογα με τα επί μέρους οικονομικά δεδομένα (πχ. πόση μείωση φόρου θα χάσουν ετησίως).
Επίσης εάν προσθέτοντας τα αναδρομικά κάποιος υπερβαίνει το όριο των 20.000 €, θα επιβαρυνθεί για κάθε έτος με ακόμη 200 € λόγω αλλαγής του ποσοστού εισφοράς αλληλεγγύης από 1% σε 2% για όλο το εισόδημα (20.000 x πρόσθετο 1% = 200 €).
4. Παράδειγμα “άτυχου” συναδέλφου με δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 19.900 € το 2014, ο οποίος δικαιούται αναδρομικά 1.200 € και ανεβαίνει στα 21.100 € για αυτό το έτος.
Θα οφείλει 4% του ποσού (2% + 2%) λόγω διαφοράς φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης = 1.200 x 4% = 48 €.
Επίσης οφείλει 200 € από εισφορά αλληλεγγύης επειδή πέρασε τα 20.000 € και χάνει 100 € από την έκπτωση φόρου διότι ξεπέρασε τα 21.000 €. Συνολική επιβάρυνση 48 + 200 + 100 = 348 €, δηλαδή ποσοστό 29% επί των αναδρομικών του έτους (= 348 / 1.200).

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Στη σελίδα αναδρομικών μισθού λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές διατάξεις φορολογίας για κάθε έτος (παρ. Β.3 ανωτέρω).
Άρα όταν επιλέγεται ο μέσος μισθός της 15-10-2014, τα εισοδήματα και με τα δύο μισθολόγια φορολογούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν το 2014, πχ. για Σχη με 29 χρόνια υπηρεσίας το 2014 ισχύει –> Διαφορά φορολογητέου / πληρωτέου ποσού
Στο υπόδειγμα φαίνεται ότι η αύξηση του φόρου ποτέ δεν είναι ανάλογη με την αύξηση του εισοδήματος, καθώς για αύξηση αποδοχών 8,5% ο φόρος αυξάνεται κατά 18,8% (υπερδιπλάσια αύξηση).
Επίσης αναλύεται ο υπολογισμός του ποσού οφειλής, καθώς το ακριβές ποσό που δικαιούστε ανά μήνα είναι η διαφορά των πληρωτέων ποσών (119,2 € στο παράδειγμα), διότι τα πληρωτέα ποσά προκύπτουν από την εφαρμογή όλων των διατάξεων φορολογίας της παρ. Β.3 (ενώ στο φορολογητέο επιβάλλεται μόνο ένα πάγιο ποσοστό 20%).
Η διαδικασία επιστροφής αναδρομικών με βάση φορολογητέα ποσά (με ταυτόχρονη οφειλή στην εφορία) γίνεται καθαρά για πρακτικούς λόγους, γιατί είναι δύσκολο να συνυπολογίζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του καθενός ξεχωριστά για όλα τα έτη 2012 – 2016 και να εφαρμόζονται για κάθε έτος οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας.

Ε. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
1. Ο συνοπτικός υπολογισμός αναδρομικών / οφειλών με βάση το μέσο μισθό του Οκτωβρίου 2014 είναι μεν εύκολος και γρήγορος, αλλά φυσικά δεν είναι (και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι) εντελώς σωστός.
Όποιος θέλει απόλυτη ακρίβεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη σελίδα για κάθε έτος ξεχωριστά (υπολογίζοντας και τα αναδρομικά και την οφειλή), αλλάζοντας κάθε φορά την ημερομηνία / έτος και εισάγοντας το διοικητικό βαθμό που είχε το συγκεκριμένο έτος.
2. Ο υπολογισμός στη σελίδα έγινε αφαιρώντας τις εισφορές μερισμάτων και εφάπαξ, όπως είναι η κανονική μισθοδοσία.
Εάν στην επικείμενη ΚΥΑ οριστεί ότι δεν θα παρακρατηθούν αυτές οι εισφορές, εννοείται ότι τα αποτελέσματα δεν θα ισχύουν πλέον και θα αντικατασταθεί η σελίδα με βάση ότι θα προβλέπει η ΚΥΑ.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά που ονομάζουμε εμείς “αναδρομικά” στο νόμο αναφέρονται ως “καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού” και εφόσον υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στην ΚΥΑ, υπάρχει η πιθανότητα αντί να δοθεί η διαφορά φορολογητέων ποσών (που ισχύει για αναδρομικά), να δοθεί η διαφορά πληρωτέων ποσών μισθοδοσίας (μαύρη γραμματοσειρά στη σελίδα).
Σε αυτή την περίπτωση θα συνυπολογιστούν πρώτα όλες οι φορολογικές διατάξεις της παρ. Β.3 και το συνολικό ποσό θα είναι αρκετά μικρότερο (διαφορά “Αναδρομικά” μείον “Οφειλή εφορίας”), αλλά ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει καμία οφειλή στην εφορία.
4. Ολόκληρο το άρθρο βασίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις αναδρομικών που ίσχυσαν κατά το παρελθόν, αλλά επειδή το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση (όχι αναδρομικά αλλά καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού), τίποτε δεν είναι σίγουρο μέχρι την έκδοση σχετικής ΚΥΑ που θα περιέχει διευκρινίσεις για την υλοποίηση του νόμου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Δικαίωμα αναδρομικών (πλήρης οδηγός)

Με (λογική) ερμηνεία της πρόσφατης τροπολογίας είναι δυνατόν να αποσαφηνιστεί τι αναδρομικά θα λάβει ο καθένας και γιατί.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχει σύγχυση αφού όλοι ακούν για αναδρομικά χωρίς να πολυκαταλαβαίνουν εάν τους αφορούν και για ποιο χρονικό διάστημα, οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μια και καλή!

Α. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Τα αναδρομικά αφορούν μόνο αποδοχές μισθού ή/και σύνταξης, όχι εφάπαξ και μερίσματα, διότι στην τροπολογία αποσυνδέθηκαν από την αλλαγή του μισθολογίου (δίνονται σαν ένα είδος αποζημίωσης χωρίς κατάργηση του αντισυνταγματικού μισθολογίου), σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο: Τροπολογία αναδρομικών – Ανατροπή δεδομένων

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Όλοι οι στρατιωτικοί / σώματα ασφαλείας δικαιούνται κάποιο ποσό αναδρομικών (σύνταξης ή/και μισθού), ανεξάρτητα εάν είναι στην ενέργεια ή απόστρατοι και ανεξάρτητα πότε διαγράφηκαν. Ακόμη και κάποιος που αποστρατεύθηκε το 1975 δικαιούται αναδρομικά.
Αυτό γίνεται διότι οι συντάξεις των αποστράτων επανακαθορίζονταν κάθε φορά που άλλαζε το μισθολόγιο των εν ενεργεία (μέχρι το 2016). Οπότε η σύνταξη του αποστράτου από το 1975 επανακαθορίστηκε για τελευταία φορά το Δεκέμβριο 2014 μαζί με τις συντάξεις ΟΛΩΝ των μέχρι τότε αποστράτων, λόγω αποκατάστασης του αντισυνταγματικού μισθολογίου της 1-8-2012 κατά 50%.

Γ. ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Διαγραφή μέχρι 1-8-2012
Όσοι ήταν ήδη απόστρατοι την 1-8-2012 (ασχέτως ημ/νίας διαγραφής – παρ. Β ανωτέρω), δικαιούνται μόνο αναδρομικά σύνταξης από 1-8-2012 μέχρι και 12-5-2016, δηλαδή ακριβώς 45,40 μήνες (45 μήνες και 12 ημέρες) –> Παράδειγμα Γ.1
Η ημερομηνία 12-5-2016 είναι η προηγουμένη της ψήφισης του Ν.4387/16, με τον οποίο καθορίστηκε ότι από 13-5-2016 όλες οι παλιές συντάξεις θα επανακαθοριστούν ως άθροισμα [εθνική + αναλογική + προσωπική διαφορά], άσχετα από το γεγονός ότι ο εν λόγω επανυπολογισμός δεν έχει γίνει ακόμη μέχρι σήμερα!

2. Διαγραφή από 1-8-2012 έως 12-5-2016.
Δικαιούνται αναδρομικά μισθού και σύνταξης, τα αναδρομικά μισθού για το διάστημα από 1-8-2012 μέχρι τη διαγραφή και τα αναδρομικά σύνταξης από τη διαγραφή μέχρι 12-5-2016 –> Παράδειγμα Γ.2

3. Διαγραφή από 12-5-2016 έως 31-12-2016.
Δικαιούνται μόνο αναδρομικά μισθού έως την ημερομηνία διαγραφής, διότι δεν δίνονται αναδρομικά σύνταξης μετά την 12-5-2016 (παρ. Γ.1 ανωτέρω).

4. Εν ενεργεία την 31-12-2016, άσχετα εάν αποστρατεύθηκαν μετά ή συνεχίζουν στην ενέργεια.
Δικαιούνται μόνο αναδρομικά μισθού για όλη την περίοδο 1-8-2012 έως 31-12-2016 (53 μήνες). Αυτό γίνεται διότι από 1-1-2017 ισχύει το μισθολόγιο με διοικητικούς βαθμούς και η πρόσφατη τροπολογία αποσύνδεσε τα αναδρομικά από το νέο μισθολόγιο.

5. Κατάταξη μετά την 1-8-2012.
Αφορά τους εισαχθέντες σε παραγωγικές σχολές μετά την 1-8-2012, οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά μισθού από την ημερομηνία ονομασίας σε αξκό / υπαξκό μέχρι 31-12-2016. Κανονικά δικαιούνται και διαφορά αποδοχών για τη φοίτηση στη σχολή καθώς η αποζημίωση ήταν 15% του βασικού μισθού, αλλά αυτά τα αναδρομικά εάν δοθούν θα είναι μερικές δεκάδες ευρώ.

6. Χηρεία
α. Οι συντάξεις χηρείας με έκδοση πριν την 1-8-2012 ΔΕΝ δικαιούνται αναδρομικά, διότι το παλιό μισθολόγιο δεν καταργείται και η σύνταξη του θανόντος δεν αναπροσαρμόζεται, κατά συνέπεια δεν αναπροσαρμόζεται ούτε η σύνταξη χηρείας.
β. Εάν ο απόστρατος απεβίωσε μετά την 1-8-2012, υπάρχουν αναδρομικά σύνταξης για το διάστημα από 1-8-2012 έως την ημ/νία θανάτου, τα οποία αφορούν τη σύνταξη του δικαιούχου όσο αυτός ήταν εν ζωή (όχι τη σύνταξη χηρείας) –> Παράδειγμα Γ.6

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Ειδικά για τους απόστρατους, οι ανωτέρω ημερομηνίες μετατοπίζονται κατά 3 μήνες για όσους έλαβαν τρίμηνες αποδοχές, καθώς οι τρίμηνες αποδοχές είναι μισθός που πληρώνεται από την υπηρεσία και όχι σύνταξη.
Πχ. όσοι διαγράφηκαν κατά το διάστημα 1-5-2012 έως 1-8-2012 (της υποπερίπτωσης Γ.1) δικαιούνται και λίγα αναδρομικά μισθού.
Εάν κάποιος διαγράφηκε την 30-6-2012 πήρε τρίμηνες αποδοχές μέχρι 30-9-2012 (μετά την αλλαγή του μισθολογίου) και δικαιούται τώρα αναδρομικά μισθού για 2 μήνες (Αυγ. + Σεπτ. 2012), ενώ τα αναδρομικά σύνταξης θα ξεκινούν από τον Οκτώβριο 2012 που έληξαν οι τρίμηνες αποδοχές.
2. Στις συντάξεις ανικανότητας είναι αρκετά μεγάλο το ποσό των αναδρομικών, διότι σε αυτά δεν επιβάλλονται όλες οι μνημονιακές κρατήσεις και κατά περίπτωση ούτε φόρος, οπότε δίνεται σχεδόν όλο το ακαθάριστο ποσό της διαφοράς.

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ENSTOLOI.NET
1. Τα αναδρομικά μισθού (παρ. Γ.2 ~ Γ.5) υπολογίζονται στη σελίδα –> Αναδρομικά μισθού 2012 – 2016
Υπάρχει πεδίο ημερομηνίας διαγραφής για αποστράτους (παρ. Γ.1 ~ Γ.4) και διάρκειας σχολής για πρόσφατη κατάταξη (παρ. Γ.5).
Επίσης στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας αναφέρεται το αντίστοιχο αναλυτικό άρθρο με πληροφορίες και σχετικά υποδείγματα.

2. Τα αναδρομικά σύνταξης (παρ. Γ.1, Γ.2 και Γ.6) υπολογίζονται στη σελίδα –> Αναδρομικά σύνταξης 2012 – 2016
Εάν δικαιούστε και αναδρομικά μισθού εμφανίζεται σχετική ένδειξη, ανάλογα με την ημ/νία διαγραφής (υπόδειγμα στην παρ. Γ.2).
Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε το άθροισμα των αναδρομικών και στις 2 σελίδες υπολογισμού.
Για χηρεία υπολογίζονται αναδρομικά μόνο για ημ/νία θανάτου μετά την 1-8-2012 (υπόδειγμα στην παρ. Γ.6).

ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα υπολογισμού αναδρομικών σύνταξης δεν χρειάζεται να θυμάστε (ούτε καν να καταλάβετε) απολύτως τίποτε από τα παραπάνω!
Αρκεί απλά να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως ακριβώς ισχύουν και η εφαρμογή θα λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα (ημ/νία διαγραφής, τρίμηνες, χηρεία κλπ) και θα υπολογίσει τα αναδρομικά για το σωστό χρονικό διάστημα.
Επίσης θα σας ενημερώσει εάν δικαιούστε και αναδρομικά μισθού ή εάν δεν δικαιούστε καθόλου αναδρομικά.
2. Τα αναδρομικά μάλλον θα δοθούν εφάπαξ και θα ήταν υπερβολική σπατάλη ενέργειας να δημιουργηθούν 6 διαφορετικές σελίδες υπολογισμού λόγω των διαφορετικών μερισμάτων ανάλογα με την υπηρεσία.
Οπότε οι απόστρατοι θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι δύο ποσά στα μερίσματα / επικουρικά που λαμβάνουν ως εξής:
α. Το πρώτο ποσό (μπλε) είναι το ακαθάριστο μέρισμα ή επικουρικό.
β. Το δεύτερο ποσό (κόκκινο) είναι το άθροισμα των κρατήσεων, εκτός κράτησης Ν.4093/12 και φόρου –> Υπόδειγμα
Τα βοηθήματα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α συνήθως δεν έχουν κρατήσεις πέραν του Ν.4093 και του φόρου, οπότε εισάγεται μηδέν.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τροπολογία αναδρομικών – Ανατροπή δεδομένων

Πριν από λίγες ώρες κατατέθηκε η τροπολογία με την οποία προβλέπεται η παροχή αναδρομικών αποδοχών στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα σώματα ασφαλείας, καθώς και στους απόστρατους αυτών των κατηγοριών.
Όμως υπήρξαν δύο σημαντικότατες αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο που διέρρευσε πριν από λίγο καιρό:
Militaire.gr – Όλο το νομοσχέδιο για τα αναδρομικά των στρατιωτικών! Τι προβλέπει
Τελικά η κατατεθείσα τροπολογία είναι αυτή –> Τροπολογία αναδρομικών 7-11-2018

α. Απαλείφθηκε η παράγραφος που καταργούσε το μισθολόγιο της 1-8-2012 –> Σύγκριση ανεπίσημης / επίσημης τροπολογίας
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει αναδρομικά το μισθολόγιο που ίσχυσε μέχρι 31-12-2016, κατά συνέπεια δεν αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις των αποστράτων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.
Από τη στιγμή που δεν αναπροσαρμόζονται οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν υπάρχει έρεισμα ούτε για την αναπροσαρμογή των εφάπαξ για τις αποστρατείες μετά την 1-8-2012.

β. Ομοίως αφαιρέθηκε το άρθρο 5 με τίτλο “Καταβολή διαφοράς συντάξεων” –> Άρθρο 5 ανεπίσημης τροπολογίας (απεσύρθη)
και προστέθηκε νέο άρθρο 6 με τίτλο “Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους” –> Άρθρο 6 επίσημης τροπολογίας
Στο άρθρο αυτό διευκρινίζεται πλέον ότι το καταβαλλόμενο ποσό δίνεται εφάπαξ (ως ένα είδος αποζημίωσης), αλλά αναφέρεται ρητά ότι δεν αναπροσαρμόζονται οι υφιστάμενες συντάξεις.
Στην αρχική τροπολογία υπήρχε πρόβλεψη μη αναπροσαρμογής μόνο για τους μισθούς –> Άρθρο 1 ανεπίσημης τροπολογίας

Μετά τα παραπάνω δεν ισχύει το προτελευταίο άρθρο στο σύνολό του: Αναδρομικά μέρος 1ο – Σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα
το οποίο περιέγραφε την αναπροσαρμογή των συντάξεων που προβλεπόταν με βάση την ανεπίσημη τροπολογία που διέρρευσε, αφού η τελική τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση διαφοροποιήθηκε σημαντικά και δεν καταργεί το μισθολόγιο της 1-8-2012, οπότε δεν αναπροσαρμόζονται ούτε οι συντάξεις ούτε τα εφάπαξ.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο θα ενημερώνεται ανάλογα με τη ροή των ειδήσεων σχετικά με το θέμα.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά μέρος 2ο – Αποκατάσταση μισθών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με το Ν.4093/12 (δεύτερο μνημόνιο) ίσχυσε το μισθολόγιο 2012 (αυθαίρετη ονομασία), το οποίο από 1-8-2012 μείωσε τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας κατά 5 ~ 12% σε σχέση με το προϋπάρχον μισθολόγιο 2011.
Με το Ν.4307/14 καταργήθηκε το μισθολόγιο 2012 (αναδρομικά από 1-8-2012) και αντικαταστάθηκε από το μισθολόγιο 2014.
Το μισθολόγιο 2014 είναι ο μέσος όρος των αποδοχών των δύο προηγούμενων μισθολογίων 2011 και 2012, διότι προέβλεπε αποκατάσταση των αποδοχών που ίσχυαν την 31-7-2012 κατά 50%.
Αυτό το μισθολόγιο 2014 ίσχυσε από 1-8-2012 μέχρι την 31-12-2016, οπότε και αντικαταστάθηκε από το νέο μισθολόγιο 2017 με βάση τους διοικητικούς βαθμούς και παράλληλη κατάργηση των μισθολογικών βαθμών.
Πρόσφατα διέρρευσε νομοσχέδιο που καταργεί αναδρομικά το μισθολόγιο 2014, οπότε από 1-8-2012 επανέρχεται πλέον σε ισχύ το παλαιότερο μισθολόγιο 2011 (προ δεύτερου μνημονίου) και οι επιπτώσεις στις παροχές των αποστράτων αναλύθηκαν στο άρθρο: Αποκατάσταση μισθολογίου (σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα)

Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εφόσον φυσικά ψηφιστεί ως έχει, θα ισχύσουν τα εξής:
1. Το μισθολόγιο 2014 δεν καταργείται όσον αφορά τη διαμόρφωση των μισθών με το νέο μισθολόγιο 2017 –> Άρθρο 1 παρ. 3
Δηλαδή δεν αναπροσαρμόζονται οι προσωπικές διαφορές που καθορίστηκαν από τη σύγκριση των αποδοχών 2016 και 2017.
Εάν γινόταν εκ νέου σύγκριση του μισθολογίου 2011 και 2017 (που δεν θα γίνει), τότε θα αυξάνονταν οι σημερινές αποδοχές όλου ανεξαιρέτως του προσωπικού και θα έπρεπε να δοθούν πρόσθετα αναδρομικά από 1-1-2017 μέχρι σήμερα (δεν θα δοθούν).
2. Το μισθολόγιο 2014 καταργείται αναδρομικά από 1-8-2012 μόνο όσον αφορά τις αποδοχές –> Άρθρο 1 παρ. 4
Σε όλους τους μισθολογικούς βαθμούς από Επχία και άνω ο επανακαθορισμός οδηγεί σε αύξηση των αποδοχών, κατά συνέπεια το εν ενεργεία προσωπικό δικαιούται αναδρομικές αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι 31-12-2016 (53 μήνες).
Μειώνεται μόνο ο βασικός μισθός Λοχία, διότι αυτός ο μισθός αυξήθηκε από 683 € το 2011 σε 718 € το 2014.
Ο μισθολογικός βαθμός Λοχία ισχύει μόνο για τα πρώτα 2 έτη υπηρεσίας ΕΜΘ – ΕΠΟΠ και επειδή δεν υπήρχαν σειρές ΕΠΟΠ μετά το 2012 δεν επηρεάζονται στρατιωτικοί, αλλά επηρεάζονται όσοι πληρώνονταν ως Ειδικοί Φρουροί αυτή την περίοδο, διότι ο μισθός τους καθοριζόταν με βάση το βασικό μισθό Αστυφύλακα (Λοχία), ο οποίος μειώνεται μετά την αποκατάσταση.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Δημιουργήθηκε νέα σελίδα “Εργαλεία –> Μισθολόγιο –> Αναδρομικά 2012-16“, όπου γίνεται ανάλυση των αποδοχών στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας με το υπό κατάργηση μισθολόγιο 2014 και με το “υπό αποκατάσταση” μισθολόγιο 2011.
Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτόματος υπολογισμός όλων των μισθών της περιόδου 2012 – 2016, διότι δεν μπορούν να προβλεφθούν όλες οι διοικητικές προαγωγές, καθώς εξαρτώνται από την υπηρεσία, την προέλευση, τη φοίτηση σε σχολεία κλπ.
Όμως υπολογίζεται αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός με βάση τα έτη υπηρεσίας και το διοικητικό βαθμό που εισάγει ο χρήστης.

1. Επιλογή πεδίου [Προέλευση]
Σχ.Αξκων –> Αξκός από σχολές ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ) ή σχολή αξιωματικών Αστυνομίας / Πυροσβεστικής / Λιμενικού.
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ –> ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και Πυροσβέστες / Αρχιπυροσβέστες ΜΗ παραγωγικής σχολής.
Ειδικοί Φρουροί –> Ισχύει για την πρώτη οκταετία, ενώ για τα έτη μετά την αλλαγή σε Αστυφύλακα επιλέξτε [Υπόλοιποι].
Υπόλοιποι –> Όλοι όσοι δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, δηλαδή παραγωγικές σχολές Υπξκών (οποιουδήποτε κλάδου και υπηρεσίας), μονιμοποιηθέντες Ανθστές, Αστυφύλακες ΑΥ – ΜΑΥ, Ανθμοι, Αξκοί ΤΕΜΑ, Αρχιπυροσβέστες σχολής, Πυρονόμοι κλπ.

2. Επιλογή πεδίου [Ημ/νία μισθού]
α. Εάν ήσασταν εν ενεργεία όλο το χρονικό διάστημα 2012 – 2016, αρκεί να υπολογίσετε τα αναδρομικά για το μισθό που αναλογεί στο μέσο της περιόδου (15-10-2014), όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.
Τα αναδρομικά αυτού του “μέσου μισθού” πολλαπλασιαζόμενα επί 53 μήνες είναι με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το συνολικό ποσό που δικαιούστε.

β. Εάν επιθυμείτε απόλυτη ακρίβεια ή ήσασταν ανώτατος αξκός (όπου υπάρχει σημαντική διαφορά ανάλογα με το βαθμό), θα πρέπει να κάνετε λίστα με τις διοικητικές προαγωγές της περιόδου 2012 – 2016 και να υπολογίσετε τις αποδοχές με βάση το διοικητικό βαθμό ξεχωριστά για κάθε χρονική περίοδο.
Πχ. για διοικητική προαγωγή την άνοιξη 2015, επιλέγετε [Ημ/νία μισθού] την 1-7-2015 ώστε να υπολογιστεί ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ για τη χρονική περίοδο μετά την προαγωγή, την οποία καταγράφετε (σε μήνες) μαζί με την αντίστοιχη διαφορά αποδοχών.
Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία για κάθε διοικητικό βαθμό που λάβατε μετά την 1-8-2012 και αθροίζοντας όλες τις περιόδους μέχρι την 31-12-2016, μπορείτε να βρείτε με απόλυτη ακρίβεια το συνολικό ποσό αναδρομικών. Φυσικά το άθροισμα όλων των περιόδων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 53 μήνες.

3. Ειδικές περιπτώσεις
α. Για αποστρατεία την περίοδο 2012 – 2016 στο πεδίο [Αποστρατεία] επιλέγετε ΝΑΙ και εισάγετε ημερομηνία διαγραφής, ώστε οι μήνες αναδρομικών μισθού να υπολογίζονται από 1-8-2012 έως τη διαγραφή (για αναδρομικά σύνταξης υπάρχουν άλλες σελίδες).
Για να χρησιμοποιηθεί ο “μέσος μισθός” της περιόδου, επιλέξτε μία ημερομηνία στο ενδιάμεσο από 1-8-2012 και τη διαγραφή.
Στους αποστράτους προστίθενται 3 επιπλέον μήνες αναδρομικών λόγω των τρίμηνων αποδοχών που έλαβαν σχεδόν όλοι.
Εάν κάποιος απόστρατος δεν έλαβε τρίμηνες θα πρέπει να υπολογίσει μόνος του τα συνολικά αναδρομικά αφαιρώντας 3 μήνες.
β. Για φοίτηση σε παραγωγική σχολή κατά την περίοδο 2012 – 2016 (πχ. εισαγωγή στη ΣΙ το 2010 και αποφοίτηση το 2014), θα πρέπει να εισάγετε κανονικά στο πεδίο [Κατάταξη] την ημερομηνία εισόδου στη σχολή και να εισάγετε στο πεδίο [Σχολή (μήνες)] τη διάρκεια της σχολής (πχ. 45,5 μήνες). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται σωστά το ΕΧΥ και για τα αναδρομικά λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την ορκωμοσία έως την 31-12-2016. Εννοείται ότι ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μισθού θα πρέπει να επιλεγεί το μεσοδιάστημα, δηλαδή στο προαναφερθέν παράδειγμα η ημερομηνία 1-7-2015 όπως στο υπόδειγμα –> Φοίτηση σε σχολή
γ. Για κατάταξη μετά την 1-8-2012 (χωρίς σχολή) οι μήνες αναδρομικών υπολογίζονται από την κατάταξη έως την 31-12-2016.
δ. Το πεδίο [Μήνες ΕΧΥ] υπάρχει για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες έχει αναγνωριστεί προηγούμενη υπηρεσία δημοσίου για προσαύξηση του ΕΧΥ αλλά όχι για μισθολογική προαγωγή.
ε. Τέλος μπορεί να μηδενιστεί η εισφορά εφάπαξ για όσους είχαν πάνω από 35 έτη υπηρεσίας και το έλαβαν ως εν ενεργεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά μέρος 1ο – Σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα

Ενημέρωση 7-11-2018: Το παρόν άρθρο δεν ισχύει πλέον, διότι στην κατατεθείσα τροπολογία δεν περιλήφθηκε τελικά η διάταξη που καταργούσε το μισθολόγιο του 2012 και αναφερόταν στο κείμενο που διέρρευσε –> Αρχικό κείμενο τροπολογίας

Σήμερα διέρευσε το νομοσχέδιο με το οποίο αποκαθίσταται το μισθολόγιο των στρατιωτικών όπως ίσχυε την 31-7-2012:
militaire.gr – Όλο το νομοσχέδιο για τα αναδρομικά των στρατιωτικών
Με την προτεινόμενη παρ. 4 του άρθρου 1 καταργείται το μισθολόγιο που ίσχυσε από 1-8-2012 έως 31-12-2016 με βάση το Ν.4307/14, οπότε όλες οι αποδοχές (βασικός μισθός, ΕΧΥ, επιδόματα) επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα.
Η αναδρομική κατάργηση αυτού του μισθολογίου έχει συνέπειες σχεδόν σε όλες τις παροχές που δικαιούνται οι απόστρατοι, καθώς αυτές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές πριν από τη διαγραφή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ
Με το Ν.4387 αποσυνδέθηκαν οι συντάξεις των αποστράτων από το μισθολόγιο των εν ενεργεία και για αυτό το λόγο δεν έγινε αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων από 1-1-2017 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο με βάση τους διοικητικούς βαθμούς.
Όμως η πρόσφατη απόφαση αφορά την αναδρομική ακύρωση του παλαιού μισθολογίου της 1-8-2012, δηλαδή θεωρείται ότι αυτό το μισθολόγιο δεν υπήρξε ποτέ.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να αλλάξουν αναδρομικά οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή (έκδοση νέου ΦΔΜ από την υπηρεσία) και να επανακαθοριστούν οι συντάξεις όλων των αποστράτων, άσχετα από την ημερομηνία διαγραφής.
Με την αποκατάσταση του μισθολογίου αυξάνεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης όλων των συντάξεων από 1-8-2012, ως κάτωθι:
1. Διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016
α. Οι συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα μέχρι και διοικητικό βαθμό Σχη αυξάνονται κατά 5~7% περίπου (ανάλογα με τα έτη και την προέλευση), άρα η ακαθάριστη σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 5~7% διότι είναι ευθέως ανάλογη του τελευταίου μισθού.
β. Για τους διοικητικούς βαθμούς Ταξχου και άνω οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται κατά 9~12% περίπου, διότι η μείωση των βασικών μισθών την 1-8-2012 ήταν μεγαλύτερη για τους ανώτατους και επίσης αυξάνεται το επίδομα υψηλής ευθύνης, άρα η ακαθάριστη σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 9~12% διότι είναι ευθέως ανάλογη του τελευταίου μισθού.
Όμως σε όλους η πληρωτέα σύνταξη θα αυξηθεί πολύ λιγότερο (περίπου 0~5% ανά περίπτωση) λόγω των μνημονιακών μειώσεων, οι οποίες μεσοσταθμικά αυξάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη σύνταξη.
Θα υπάρξουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου θα υπάρξει ελάχιστη ή ακόμη και μηδενική αύξηση στο πληρωτέο παρά την σημαντική αύξηση της μικτής σύνταξης, όπως έχει αναλυθεί σε παλαιότερο άρθρο –> Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο
2. Διαγραφή / παραίτηση μετά την 1-7-2016
Η αύξηση της ακαθάριστης σύνταξης θα είναι πολύ μικρή σε αυτή την περίπτωση, διότι η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002 (15 έτη περίπου), ενώ η αναδρομική αύξηση του μισθολογίου αφορά μόνο 4,5 έτη (2012 ~ 2016).
Οπότε ο μέσος όρος αποδοχών και κατά συνέπεια η αναλογική σύνταξη αυξάνεται μόνο κατά 1,5~2%, άρα το άθροισμα [βασική + αναλογική] που είναι η συνολική νέα σύνταξη θα αυξηθεί περίπου 1~1,5%.

Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Τα στρατιωτικά μερίσματα από ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ δεν μεταβάλλονται όταν αλλάζει το μισθολόγιο, διότι υπολογίζονται με βάση πίνακες μεριδίων που εξαρτώνται από τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό (όχι τις αποδοχές).
2. Όσον αφορά το μέρισμα ΜΤΠΥ και τα επικουρικά των Σωμάτων Ασφαλείας, μόνο για διαγραφές μετά την 1-8-2012 θα αυξηθούν  κατά 0~2% (εξαρτάται από την ημερομηνία διαγραφής), διότι τα ακαθάριστα ποσά αυτών των παροχών προκύπτουν με βάση το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά.

Γ. ΕΦΑΠΑΞ
Όλα τα εφάπαξ με διαγραφή από 1-8-2012 έως 31-12-2016 πρέπει να επανεκδοθούν λόγω αποκατάστασης του μισθολογίου:
1. Τα στρατιωτικά εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ), το εφάπαξ ΤΠΑΣ της τ.Χ/Φ και το ΤΑΛΣ του λιμενικού θα αυξηθούν κατά 5~7%, διότι είναι ευθέως ανάλογα με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα.
2. Το εφάπαξ ΤΠΥΑΠ της τ.ΑΠ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας, οπότε θα αυξηθεί κατά 0~6% ανάλογα με το πόσο απέχει η ημερομηνία διαγραφής από την 1-8-2012.
3. Το εφάπαξ ΤΠΥΠΣ της Πυροσβεστικής εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίου έτους.
α. Άρα εάν η διαγραφή είναι μετά την 1-8-2013 (συμπλήρωση πλήρους έτους από 1-8-2012) το εφάπαξ αυξάνεται κατά 5~7%, ακριβώς όσο αυξάνονται οι αποδοχές μετά την αποκατάσταση.
β. Για διαγραφή από 1-8-2012 έως 1-8-2013 το εφάπαξ αυξάνεται σταδιακά κατά 0~6% ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής.
4. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ (δημοσίων υπαλλήλων) αυξάνεται σε ποσοστό 2% περίπου, διότι προκύπτει από το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013 και την επιστροφή των κρατήσεων μετά το 2014.
Δεν είναι σίγουρο εάν προβλέπεται από το καταστατικό του συγκεκριμένου ταμείου ο επανακαθορισμός του εφάπαξ λόγω αλλαγής μισθολογίου. Υπενθυμίζεται ότι για τα άλλα ταμεία εφάπαξ απαιτήθηκε σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ και αποδοχή της απόφασης, προκειμένου να αποδοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ αρκετά χρόνια μετά την τελευταία αλλαγή μισθολογίου (2014).

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
1. Σύνταξη ΕΦΚΑ
Ενημερώθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ 2019” με την αλλαγή μισθολογίου από 1-8-2012 μέχρι 31-12-2016 και προκύπτει αύξηση της δικαιούμενης σύνταξης σε σχέση με πριν, σύμφωνα με τις παραγράφους Α.1 και Α.2 ανωτέρω. Η παλιά σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ 2017” αφαιρέθηκε τελείως, αφού το ισχύον (αντισυνταγματικό) μισθολόγιο 2012 καταργείται προτού να προλάβει να εφαρμοστεί στους νέους συνταξιούχους!
2. Σύνταξη ανά υπηρεσία
Για τον καθορισμό σύνταξης ανά υπηρεσία, αναρτήθηκαν νέες σελίδες υπολογισμού με ένδειξη έτους 2019 με το “αποκατεστημένο” μισθολόγιο, οι οποίες θα υπάρχουν παράλληλα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες (με ένδειξη 2017), ώστε να γίνεται σύγκριση μεταξύ των συντάξεων με τα δύο μισθολόγια (Παλιά ΓΛΚ 2017 και Νέα ΓΛΚ 2019) και να προκύπτει η διαφορά.
Αυτή τη διαφορά τη δικαιούστε αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής μέχρι και σήμερα. Όμως στις σελίδες υπολογισμού “Σύνταξη 2019” δεν υπάρχει (ακόμη) η προβλεπόμενη περικοπή της προσωπικής διαφοράς, μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα.
3. Εφάπαξ
Λόγω του νέου μισθολογίου της 1-1-2017 κάθε σελίδα υπολογισμού εφάπαξ περιέχει ήδη 2 μισθολόγια (2012 και 2017), οπότε θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη η ενσωμάτωση και τρίτου μισθολογίου (2011, 2012 και 2017) για να προκύπτει αυτόματα η διαφορά.
Για το λόγο αυτό αναρτήθηκαν πρόσθετες σελίδες εφάπαξ για όλες τις υπηρεσίες (πάλι με ένδειξη 2019) με αποκατάσταση του παλιού μισθολογίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνοντας και τις 2 σελίδες (εφάπαξ 2017 και 2019) να μπορούν να βρουν τη διαφορά στο πληρωτέο ποσό, η οποία κανονικά θα πρέπει να δοθεί ως συμπληρωματικό εφάπαξ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό, τα εφάπαξ των ταμείων που υπάγονται στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζονται με μαθηματικό τύπο για το διάστημα μέχρι 2013 ή 2014 (ανάλογα το ταμείο) και μετά επιστρέφονται οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από το μισθό.
Για τα ταμεία του πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ, ΤΠΥΠΣ) υπάρχει σχετική ανάλυση εδώ –> Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας

Όπως υπάρχει στα ανωτέρω ταμεία διαχωρισμός του εφάπαξ σε 2 τμήματα, κατά τον ίδιο τρόπο το εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο μέχρι την 31-12-2013 και μετά την 1-1-2014 απλά επιστρέφονται οι κρατήσεις.
Η διαφορά είναι ότι στο ΤΠΔΥ για διαγραφή μετά την 12-5-2016 (ημ/νία ισχύος του Ν.4387) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες αποδοχές πριν από τη διαγραφή (όπως γίνεται στο ΤΕΑΠΑΣΑ), αλλά χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής –> Άρθρο 35 παρ. 4 Ν.4387/16

Πχ. για αποστρατεία το 2031, το πρώτο τμήμα του εφάπαξ ΤΠΔΥ θα υπολογιστεί με το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013, δηλαδή με τις αποδοχές μιας εικοσαετίας πριν την αποστρατεία!
Ουσιαστικά πρόκειται για μία έμμεση μείωση του εφάπαξ ΤΠΔΥ χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό αναπλήρωσης (60%).

Αυτή η παράμετρος ενσωματώθηκε σήμερα στις σελίδες εφάπαξ αστυνομίας και πυροσβεστικής, όπου πλέον για τον υπολογισμό του ΤΠΔΥ χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 με το παλιό μισθολόγιο (για διαγραφές μετά την 12-5-2016).
Ειδικότερα για το χρόνο από 1-1-2009 ~ 31-7-2012 λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί μισθοί που ίσχυαν το 2011 (προ μειώσεων), ενώ από 1-8-2012 ~ 31-12-2013 χρησιμοποιούνται οι βασικοί μισθοί που ίσχυσαν μέχρι το 2016 (με αποκατάσταση 50% των μειώσεων).

ΥΓ. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που αναλύθηκε εδώ: Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387
η παράταση εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού μέχρι 30-6-2016 για τους στρατιωτικούς αφορούσε μόνο τον υπολογισμό της σύνταξης, οπότε για όλα τα υπόλοιπα θέματα (όπως το εφάπαξ) εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Ν.4387 από 13-5-2016.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018-2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας

Α. Εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες σύνταξης
Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων πληροφοριών, προστέθηκε σε όλες τις σελίδες (ανά υπηρεσία) ο υπολογισμός της σύνταξης χηρείας επιζώντος συζύγου και ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν).
Η κανονική σύνταξη υπολογίζεται εισάγοντας στο πεδίο “Δικαιούμενη σύνταξη” την επιλογή [Πλήρης].
Με την επιλογή [Εργ.ΙΚΑ] εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης και επικουρικών σε ποσοστό 60%, όταν ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό δικαιούμενης σύνταξης πέφτει στο 40% (100% – 60% περικοπή) –> Περικοπή λόγω εργασίας
Με τις επιλογές [Χήρος/α] ή [Τέκνο] εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ποσοστό σύνταξης και εμφανίζεται το πεδίο “Ημερομηνία θανάτου“, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για να καθοριστεί τυχόν προσωπική διαφορά (για θανάτους μέχρι 31-12-2018).
Η σύνταξη κάθε τέκνου προκύπτει από τον αριθμό ανήλικων τέκνων που επιλέγονται στη σελίδα –> Ποσοστό σύνταξης τέκνου
Οι βασικές παράμετροι καθορισμού των συντάξεων χηρείας είναι οι κάτωθι:

Β. Γενικά περί σύνταξης επιζώντων
Ο χαρακτηρισμός της σύνταξης χηρείας ως παλιάς ή νέας (πριν ή μετά την 13-5-2016) γίνεται με βάση την ημερομηνία θανάτου.
Δηλαδή εάν ο θάνατος αποστράτου επήλθε μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, η σύνταξη χηρείας θεωρείται νέα σύνταξη όσον αφορά την προσωπική διαφορά, άσχετα εάν ο θανών ήταν παλιός συνταξιούχος (πολύ πριν το 2016).
Τα ποσοστά της σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα δικαιούχα μέλη (σύζυγος και τέκνα) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Οι δύο πρώτες στήλες αφορούν τα ποσοστά με τις παλαιές διατάξεις (θάνατος πριν από 12-5-2016) που είναι διαφορετικά για παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Η τρίτη στήλη αφορά τα ποσοστά που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό για όλους (θάνατος από 13-5-2016).

Δικαιούχοι σύνταξης
λόγω θανάτου
Xηρεία έως 12-5-2016
(παλιός ασφαλισμένος)
Xηρεία έως 12-5-2016
(νέος ασφαλισμένος)
Xηρεία από 13-5-2016
(ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)
Επιζών σύζυγος (χήρος/α)
χωρίς προστατευόμενα τέκνα
70%50%50%
Επιζών σύζυγος και ένα (1)
προστατευόμενο τέκνο
70%
( 35% + 35% )
75%
( 50% + 25% )
75%
( 50% + 25% )
Επιζών σύζυγος και δύο (2)
προστατευόμενα τέκνα
70%
( 35% + 2 x 17,5% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
Επιζών σύζυγος και τρία (3)
προστατευόμενα τέκνα
80%
( 40% + 3 x 13,33% )
100%
( 40% + 3 x 20% )
100%
( 50% + 3 x 16,66% )
Επιζών σύζυγος και τέσσερα (4)
προστατευόμενα τέκνα
90%
( 45% + 4 x 11,25% )
100%
( 33,33% + 4 x 16,67% )
100%
( 50% + 4 x 12,5% )
Επιζών σύζυγος και πέντε (5)
προστατευόμενα τέκνα
100%
( 50% + 5 x 10% )
100%
( 25% + 5 x 15% )
100%
( 50% + 5 x 10% )
Με το νέο ασφαλιστικό προστέθηκαν ηλικιακά όρια στον επιζώντα σύζυγο για δικαίωμα λήψης σύνταξης χηρείας (πχ. ηλικία άνω των 55 ετών), τα οποία εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχουν τέκνα ή μετά την ενηλικίωση αυτών.
Η σύνταξη χηρείας χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
Στα επιζώντα μέλη χορηγούνται επίσης μερίσματα & επικουρικά σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό σύνταξης που δικαιούνται.
Σχετική εγκύκλιος με λεπτομέρειες για τις συντάξεις λόγω θανάτου με το νέο ασφαλιστικό: Εγκύκλιος 6 / 5-2-2018 (pdf)
Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού ΔΕΝ εφαρμόζονται στις συντάξεις λόγω ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία (και στις αντίστοιχες συντάξεις χηρείας), οι οποίες υπολογίζονται με βάση την παλιά νομοθεσία που ίσχυε πριν το Ν.4387/16.

Γ.1. Χηρεία μέχρι 12-5-2016
google_analyticsH προσωπική διαφορά που δικαιούνται τα επιζώντα μέλη είναι το 100% της προσωπικής διαφοράς του αποστράτου επί το ποσοστό του επιζώντος μέλους. Ισχύουν τα παλαιά ποσοστά σύνταξης (ανωτέρω πίνακας), ενώ για χηρεία μετά το 2010 η σύνταξη δίνεται ολόκληρη για 3 έτη και στη συνέχεια μειώνεται κατά 50% εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται (αρθρο 13 παρ. 1 Ν.3863/10).
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.2. Χηρεία από 13-5-2016 έως 31-12-2018
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η αρχική προσωπική διαφορά του θανόντος (που μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για τη σύνταξη χηρείας ισχύουν τα ποσοστά προσωπικής διαφοράς που ισχύουν για νέες συντάξεις, δηλαδή ποσοστό 50%, 33% και 25% για ημερομηνία θανάτου το Β’ εξάμηνο 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.3. Χηρεία μετά την 1-1-2019
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαφορά του θανόντος (η οποία μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για ημερομηνία θανάτου μετά το 2019 η σύνταξη χηρείας υπολογίζεται πάντα χωρίς προσωπική διαφορά, όπως όλες οι καινούριες συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό.


Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Σωμάτων Ασφαλείας

Α. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ
Το Σεπτέμβριο 2015 τα τρία επικουρικά ταμεία του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ: https://enstoloi.net/entaxi-teapasa-sto-etea/
και από τότε σταμάτησε η έκδοση επικουρικών για αποστράτους αστυνομίας και πυροσβεστικής, μέχρι να δοθούν σχετικές οδηγίες.
Το 2016 με το νέο ασφαλιστικό καθορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού του επικουρικού για διαγραφή μετά την 1-1-2015, ενώ η σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για τα επικουρικά εκδόθηκε μόλις το Νοέμβριο 2017: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ (pdf)

Η ανωτέρω εγκύκλιος προβλέπει ότι το επικουρικό θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους τμημάτων / περιόδων:
1. Για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, το επικουρικό είναι το γινόμενο των ετών ασφάλισης, επί σταθερό συντελεστή 0,45%, επί το μέσο όρο ασφαλιστέων αποδοχών από το 2002 μέχρι και το 2014.
2. Για τα έτη μετά το 2015 το επικουρικό θα προκύπτει με διανεμητικό σύστημα με νοητή κεφαλαιοποίηση, δηλαδή επιστρέφονται οι εισφορές έντοκα με επιτόκιο που αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο και προκύπτει με βάση τεχνικούς δείκτες βιωσιμότητας του ταμείου.
Πέραν των προσωπικών δεδομένων (έτη ασφάλισης, ασφαλιστέες αποδοχές κλπ), προβλέπονται επιπρόσθετα 18 παράμετροι που επηρεάζουν το ύψος του επικουρικού, οι οποίες θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο: Τμήμα απόφασης 23123/785/7-6-2016 για ΕΤΕΑΕΠ

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια στον υπολογισμό των επικουρικών για διαγραφή μετά το 2015, διότι δεν χρησιμοποιείται πλέον ο τελευταίος μισθός (όπως γινόταν παλιά) αλλά ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002, ενώ το αναλογούν ποσό μετά το 2015 εξαρτάται από δεκάδες παραμέτρους (έσοδα – έξοδα ταμείου, αναλογία εν ενεργεία – συνταξιούχων, μέσο προσδόκιμο ζωής, φύλο κλπ) που φυσικά είναι αδύνατον να προβλεφθούν.
Οπότε αναγκαστικά στις σελίδες “Σύνταξη τ.ΧΦ – τ.ΑΠ – ΠΣ” το επικουρικό υπολογίζεται κατά προσέγγιση για διαγραφή μετά το 2015, ενώ θα βελτιστοποιείται συνέχεια ο σχετικός αλγόριθμος (εφόσον βέβαια γνωστοποιούνται αντίστοιχα δεδομένα συναδέλφων).

Β. Προσθήκη πεδίου για προϋπηρεσία ΤΕΒΕ
Η προϋπηρεσία ΤΕΒΕ προσμετρά ακριβώς το ίδιο όπως και το ΙΚΑ για τον υπολογισμό της νέας σύνταξης, όμως δεν προσμετρά για τα επικουρικά του ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ (ενώ αντίθετα ο χρόνος ΙΚΑ συνυπολογίζεται).
Για το λόγο αυτό προστέθηκε ξεχωριστό πεδίο για εισαγωγή προϋπηρεσίας ΤΕΒΕ (σε μήνες), ώστε να υπολογίζονται σωστά τα συνολικά έτη ασφάλισης υπέρ σύνταξης και επικουρικού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εισφορές που απαιτούνται για συμπλήρωση των ελάχιστων ετών ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ (όπου επίσης δεν μετράει το ΤΕΒΕ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης