Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση (ανακεφαλαίωση)

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων του Ν.3865/10 που καθορίζει τα ελάχιστα συντάξιμα έτη που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να δικαιούται άμεσα σύνταξη σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος “παραίτηση” που χρησιμοποιείται συνήθως καταχρηστικά είναι λανθασμένος, διότι όταν κάποιος υποβάλλει παραίτηση σημαίνει ότι δεν έχει θεμελιώσει και δεν δικαιούται άμεσα σύνταξη, ενώ όταν κάποιος καλύπτει τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ο σωστός όρος είναι “αίτηση αποστρατείας”, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 2.3 της ενότητας FAQ.
Παράλληλα ανανεώθηκε σημαντικά η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης], ώστε να παρουσιάζονται πιο κατανοητά κάποιες “λεπτομέρειες” που αφορούν κυρίως όσους εμπίπτουν στην 40ετία.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Όσοι διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014 (20 έτη οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι) έχουν ήδη θεμελιώσει συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα 24,5 ~ 30,5 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση.
Όσοι δεν διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη το 2014 δικαιούνται σύνταξη συμπληρώνοντας 40 συντάξιμα έτη ή σε ηλικία 60 ετών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, όμως για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης (384 €) απαιτούνται τουλάχιστον 20 συντάξιμα έτη.
Για αυτεπάγγελτη αποστρατεία τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη είναι πολύ λιγότερα και αναφέρονται στην ερώτηση 2.3 στις FAQ.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. Ένστολη υπηρεσία
Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) χωρίς καταβολή εισφορών.
Στη σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” έναρξη ασφάλισης θεωρείται η είσοδος σε σχολή ή η κατάταξη για ΕΠΟΠ / Συνοριοφύλακες κλπ.

2. Θητεία
Η θητεία αυξάνει σε κάθε περίπτωση το μέσο όρο αποδοχών ασχέτως αναγνώρισης, διότι οι μισθολογικοί βαθμοί και το ΕΧΥ του παλιού μισθολογίου, καθώς και τα κλιμάκια του νέου καθορίζονται συνυπολογίζοντας και τη θητεία (για κατάταξη προ 2017).
Μόνο όμως με αναγνώριση και πληρωμή πρόσθετων εισφορών θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος θητείας (πχ. για συμπλήρωση 40ετίας), ενώ πέραν του μέσου όρου αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

3. Προϋπηρεσία ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ
Η προϋπηρεσία εργασίας με ασφάλιση σε άλλους φορείς μετράει κανονικά ως συντάξιμη, όπως ακριβώς η εργασία στο δημόσιο.
Κόστος: Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 δεν απαιτούνται εισφορές (χρειάζεται διαδικασία καταμέτρησης ενσήμων).
Για πρόσληψη στο δημόσιο πριν την 1-1-1983 απαιτείται η καταβολή πρόσθετων εισφορών (αφορά ελάχιστους εν ενεργεία).

4. Σπουδές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Αναγνωρίζεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που προβλέπεται για κάθε σχολή (όχι πόσα χρόνια χρειάστηκαν για λήψη πτυχίου).
Οι σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την πρόσληψη στο δημόσιο (άσχετα εάν ήταν προϋπόθεση πρόσληψης ή όχι), διότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος σπουδών παράλληλα με την εργασία (θα ήταν σαν να μετρούσαν δύο φορές τα έτη εργασίας).
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία (παρ. Β.2 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

5. Μάχιμη πενταετία
Σε περίπτωση παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας) η μάχιμη 5ετία προσμετράει μόνο μετά από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Σε αυτεπάγγελτες αποστρατείες (πχ. λόγω ανικανότητας ή ορίου ηλικίας) προσμετράει πάντα ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990, χρειάζεται αναγνώριση με πληρωμή εισφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
α. Κόστος αναγνώρισης Σωμάτων Ασφαλείας: 39,87 € (ανά μήνα) x 60 μήνες = 2.392,20 €.
β. Ποσοστό εισφορών στρατιωτικών: 6,67% x συντάξιμο μισθό αναγνωριζόμενης περιόδου (πχ. 1994 ~ 1999).
Ενδεικτικό κόστος: 2.500 ~ 4.000 € ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό της αναγνωριζόμενης περιόδου.

6. Πρόσθετη τριετία Ν.3865/10
Αυτή η τριετία δεν έχει καμία σχέση με την 3ετία Κονδύλη που δινόταν παλαιότερα δωρεάν και καταργήθηκε με το Ν.4387/16.
Προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3865/10 μόνο για θεμελίωση με 40ετία και όχι απλά για αύξηση του συντάξιμου χρόνου.
Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας έχοντας πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση μόνο 1,5 έτους από την τριετία ώστε να συμπληρώσει τα ελάχιστα αναγκαία 40 συντάξιμα έτη.
Άρα απαιτούνται να ισχύουν αθροιστικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Κατάταξη μέχρι 31-12-1995.
β. Θεμελίωση σύνταξης με το καθεστώς 40ετίας (δεν υπήρχαν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014).
γ. Υποβολή αίτησης αποστρατείας, διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 40ετία.
δ. Ύπαρξη 37 ~ 39,9 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες, ώστε με την προσθήκη τμήματος 3ετίας να συμπληρωθεί 40ετία.
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία και τις σπουδές (παρ. Β.2 και Β.4 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

7. Διπλά εξάμηνα
Όπως γίνεται και με την 5ετία, για πρόσληψη στο δημόσιο μέχρι την 30-9-1990 η προσμέτρηση των εξαμήνων γίνεται δωρεάν, ενώ από 1-10-1990 και μετά προβλέπεται προαιρετική αναγνώριση των εξαμήνων με πληρωμή εισφορών.
Για όσους εμπίπτουν στην 40ετία όλα τα διπλά εξάμηνα προσμετρούν μετά από 25 έτη υπηρεσίας (όπως και η 5ετία), χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΠΣΣ).
Αυτό δημιουργεί νομικό κενό για ορισμένους συναδέλφους ΕΠΟΠ που διαθέτουν διπλά εξάμηνα, οι οποίοι λόγω χαμηλού ορίου ηλικίας (50 έτη για Αλχίες) ίσως να μην συμπληρώνουν 25 έτη όταν τους αποστρατεύσει υποχρεωτικά η υπηρεσία.
Ποσοστό εισφορών: 2 x 6,67% x επίδομα επικινδυνότητας (ανά αναγνωριζόμενο εξάμηνο).
Κόστος: Επειδή οι αποζημιώσεις των εξαμήνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος, δεν μπορεί να γίνει γενική εκτίμηση κόστους.

Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ [Δικαίωμα Σύνταξης]
Προστέθηκε η αναγραφή του ενδεικτικού κόστους των αναγνωριζόμενων χρόνων που επιλέγει ο χρήστης (5ετία, θητεία, σπουδές, 3ετία), διότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι περισσότερες αναγνωρίσεις κοστίζουν πλέον υπερβολικά ποσά.


kratiseis-sintaksis-efka1. Διαχωρίστηκαν τα εξάμηνα σε 2 περιόδους (πριν και μετά το 2014), ώστε όταν υπάρχουν πολλά εξάμηνα να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συμπλήρωση 24,5 συντάξιμων ετών την 31-12-2014.
2. Σε κάθε τύπο εξαμήνων (πριν ή μετά το 2014) καθώς και στην 5ετία εμφανίζονται τα αναγκαία ελάχιστα έτη για να προσμετρηθούν.
3. Από την πρόσθετη τριετία μετράει μόνο η περίοδος που χρειάζεται για συμπλήρωση 40ετίας.


kratiseis-sintaksis-efka4. Αφού συμπληρώσετε τα υπηρεσιακά δεδομένα στα αριστερά (άσπρα πεδία σε γκρι φόντο), η εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης εμφανίζεται κάτω αριστερά με τονισμένα κόκκινα γράμματα.
5. Στον πίνακα Β (σε πράσινο φόντο) καταγράφονται αναλυτικά τα συντάξιμα έτη σε οποιαδήποτε ημερομηνία ασχέτως θεμελίωσης (εικόνα 1). Εάν θέλετε να ελέγξετε την ορθότητα της υπολογισθείσας ημερομηνίας θεμελίωσης, ο απλούστερος τρόπος είναι να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη μία ημέρα πριν από τη θεμελίωση, για να δείτε γιατί δεν συμπληρώνονται τότε τα αναγκαία συντάξιμα έτη.

Βελτιώσεις υπολογισμών στις σελίδες σύνταξης

Πριν από λίγες ημέρες έγινε μία τροποποίηση στους αλγόριθμους των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, η οποία προκάλεσε αρκετά σχόλια γιατί άλλαξε ο μέσος όρος αποδοχών και η υπολογιζόμενη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω).
Αν και εκ πρώτης άποψης θεωρείται λογική η ανωτέρω απορία, αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ (ειδικά του μέσου όρου αποδοχών), αλλά επίσης και παρανόηση σχετικά με το πως βγαίνουν τα αποτελέσματα στις διάφορες σελίδες στο site και ποιοι εγγενείς περιορισμοί υπάρχουν.

Α. Μέσος όρος αποδοχών
Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών επηρεάζεται από οκτώ (8) διαφορετικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, τα δώρα, την αναπροσαρμογή κάθε έτους λόγω πληθωρισμού, τις διοικητικές προαγωγές, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή κατάσταση (γάμος, γέννηση τέκνων κλπ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. ΣΤ του παρακάτω άρθρου:
Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]
Ο υπολογισμός του επίσημου μέσου όρου αποδοχών κατά την αποστρατεία γίνεται από την υπηρεσία ξεχωριστά για τον καθένα με βάση όλα τα φύλλα μισθοδοσίας του από το 2002 και μετά, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται ούτε στον ενδιαφερόμενο.

Β. Πότε είναι ίσες οι συντάξεις 2 αποστράτων
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια του μέσου όρου αποδοχών, για να λάβουν ακριβώς την ίδια σύνταξη ΕΦΚΑ πχ. 2 αστυνομικοί νέοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά όλα τα παρακάτω:
1. Να διαθέτουν την ίδια διάρκεια στρατιωτικής θητείας (σε ημέρες).
2. Να έχουν εισαχθεί την ίδια ημέρα και έτος στη σχολή.
3. Να διαγραφούν την ίδια ημέρα και έτος.
4. Να έχουν λάβει όλες τις διοικητικές και μισθολογικές προαγωγές ακριβώς την ίδια ημέρα.
5. Να έχουν παντρευτεί την ίδια ημέρα.
6. Να έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
7. Τα παιδιά τους να γεννήθηκαν σε ίδιες ημερομηνίες.
8. Να έχουν πραγματοποιήσει ακριβώς τον ίδιο αριθμό νυχτερινών σε όλα τα έτη από το 2002 και μετά.

Καθώς όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν είτε το μέσο όρο αποδοχών είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, εάν υπάρχει διαφορά έστω και σε ένα απο τα ανωτέρω υπηρεσιακά ή οικογενειακά δεδομένα, τότε οι 2 συντάξεις θα διαφέρουν είτε λιγότερο είτε περισσότερο.

Γ. Εγγενείς περιορισμοί στην ακρίβεια των προβλέψεων
Εφόσον κάποιος κατανοήσει πλήρως τα παραπάνω, θα καταλάβει ότι είναι εντελώς αδύνατον να υπάρξει τέλεια πρόβλεψη στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, τ.ΧΦ, τ.ΑΠ, ΠΣ), διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν πεδία για τις ημερομηνίες προαγωγών (για παλιούς ασφαλισμένους), ούτε λεπτομέρειες της οικογενειακής κατάστασης και τυχόν πρόσθετα συντάξιμα επιδόματα (για νέους ασφαλισμένους).
Για μία σχετικά καλή ακρίβεια στο μέσο όρο αποδοχών χρειάζονται πολλά δεδομένα και ιδιαίτερα περίπλοκοι υπολογισμοί, οι οποίοι γίνονται μόνο στη σελίδα [ΕΦΚΑ 2017], η οποία διαθέτει και τα αντίστοιχα πεδία εισαγωγής (ημ/νίες γάμου, τέκνων, προαγωγών κλπ).
Όλα τα ανωτέρω καταγράφονται αναλυτικά στις ερωτήσεις 5.2.α και ειδικά στην ερώτηση 5.2.β στην ενότητα FAQ (που πολλοί σχολιαστές δεν την έχουν επισκεφθεί ποτέ), όπου επισημαίνεται επί λέξει ότι:
“Στις υπόλοιπες σελίδες (Σύνταξη ΓΕΣ, τ.Χ/Φ κλπ) ο μέσος όρος αποδοχών για τη νέα σύνταξη τίθεται χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια (κοινώς “μπακαλίστικα”), διότι σε αυτές τις σελίδες δεν υπάρχει κανένα από τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων α ~ δ.”

Δ. Αιτία αλλαγών
Μόλις πρόσφατα άρχισαν να εκδίδονται νέες συντάξεις ΕΦΚΑ με διαγραφή μετά το 2017 (ισχύς νέου μισθολογίου) και ορισμένοι συνάδελφοι απέστειλαν στοιχεία, με τα οποία βελτιώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με βάση τις νέες επίσημες ΣΠ του ΕΦΚΑ, η οποία για την πλειοψηφία των περιπτώσεων τώρα υπερβαίνει το 99% (τελική απόκλιση στη σύνταξη από 0 ~ 15 €).
Η ακρίβεια αυτή επιτυγχάνεται μόνο στις υπηρεσίες που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία (κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομία).
Καταλήγοντας το θέμα είναι ότι οι αλλαγές στους υπολογισμούς δεν είναι απόρροια λάθους, αλλά είναι αναμενόμενες, αποβλέπουν στη βελτίωση των προβλέψεων και θα συνεχίσουν και στο μέλλον.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι υπολογισμοί ποτέ δεν θα είναι τελικοί και όλες οι σελίδες κάποια στιγμή θα ξανατροποποιηθούν στο μέλλον, διότι λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος πάντα θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων που καθορίζουν το ακαθάριστο ποσό σύνταξης με το παλιό συνταξιοδοτικό σύστημα (προ 2015) και με το νέο που ισχύει από το 2016 (εθνική και αναλογική σύνταξη).
Παρά την κατάργηση του παλιού ασφαλιστικού συστήματος, στη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων η παλιά σύνταξη που εκδόθηκε από το ΓΛΚ θα επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ για πολλά χρόνια ακόμη, μέσω της προσωπικής διαφοράς.
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής οι συνταξιούχοι χωρίζονται (άτυπα) στις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-2007
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 80% για 35 συντάξιμα έτη (ή 88% για 40 πραγματικά έτη υπηρεσίας).
γ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

diagrafi-mexri-20072. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.


Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1-1-2008 ΕΩΣ 31-12-2018
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή για τα συντάξιμα έτη μέχρι 31-12-2007.
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας για τα συντάξιμα έτη μετά την 1-1-2008.
γ. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό που μειώνεται σταδιακά από 79% το 2008 έως 70% το 2017.
δ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 99% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α.1. Τον τελευταίο μισθό για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
α.2. Το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 για διαγραφή ή παραίτηση μετά την 1-7-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
kratiseis-sintaksis-efka
Όταν απαιτείται οποιοσδήποτε μέσος όρος αποδοχών (πενταετίας ή/και από το 2002) δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη ακρίβεια, διότι το ποσό αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, καθώς εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (ημερομηνίες προαγωγών και αλλαγής ΕΧΥ) και οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνων).


kratiseis-sintaksis-efkaΕάν η πρόγνωση της παλιάς σύνταξης διαφέρει με τη ΣΠ του ΓΛΚ, υπάρχουν 2 τρόποι για διόρθωση:
i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός] και διόρθωση της πρόγνωσης των χιλιοστών, όπως το πρώτο υπόδειγμα στα αριστερά.
ii. Επιλογή μεθόδου –> [2. Διαγραφή 2008 – 2018] και εισαγωγή του μέσου όρου πενταετίας, όπως το δεύτερο υπόδειγμα στα αριστερά.
Μετά την 1-7-2016 χρειάζεται επιπλέον και η διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών από 2002.


Γ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2019
1. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εμφανίζεται πλέον η στήλη [Παλιά ΓΛΚ] στα αποτελέσματα διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε δεν έχει νόημα (και δεν υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ) η σύνταξη με τις παλιές διατάξεις προ του 2016.

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

kratiseis-sintaksis-efkaΔεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια διότι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αφού εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (προαγωγές, αλλαγές ΕΧΥ / κλιμακίων) και αλλαγές οικογενειακής κατάστασης μετά το 2002 (γάμος, τέκνα κλπ).

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], και διόρθωση της πρόγνωσης του μέσου όρου αποδοχών όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με βάση τα ανωτέρω έγιναν οι παρακάτω αλλαγές σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία:
1. Η μέθοδος υπολογισμού με εισαγωγή μέσου όρου πενταετίας από τη ΣΠ του ΓΛΚ μετονομάστηκε σε [2. Διαγραφή από 2008 – 2018] διότι όπως υπονοεί η ονομασία, αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-1-2008 έως 31-12-2018.
2. Όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τη μέθοδο [1. Αυτόματος υπολογισμός] με τις επισημάνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. Σε περίπτωση λήψης ετών Κονδύλη, οι συντάξιμες αποδοχές στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση το μικρότερο μισθολογικό βαθμό (όχι τον πραγματικό) που χρησιμοποιήθηκε από το ΓΛΚ κατά την έκδοση της αρχικής ΣΠ, προκειμένου να συμφωνούν τα αποτελέσματα με τη μηνιαία ανάλυση του ΕΦΚΑ.
4. Για διαγραφή μετά το 2019 δεν εμφανίζονται αποτελέσματα για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, διότι δεν έχουν κανένα νόημα λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και μπερδεύουν το μέσο χρήστη σχετικά ως προς το ποια σύνταξη ισχύει.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Διόρθωση συντάξιμου μισθού από ΕΦΚΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Tον Οκτώβριο 2019 αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι για διαγραφή από 1-1-2008 έως 13-11-2014 χρησιμοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ λανθασμένος συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρ. Β του σχετικού άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
Λόγω αυτού του λάθους κάποιοι ωφελούνταν έχοντας μικρότερη προσωπική διαφορά από αυτή που έπρεπε (παρ. Β.2 του ανωτέρω άρθρου), ενώ κάποιοι άλλοι αδικούνταν έχοντας μεγαλύτερη προσωπική διαφορά από την κανονική (παρ. Β.3).

Για τον ανωτέρω λόγο είχαν διαμορφωθεί κατάλληλα οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης στο site, ώστε να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά και με το σωστό τρόπο (επιλογή ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ), αλλά και με τη λανθασμένη μέθοδο του ΕΦΚΑ (επιλογή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ), όπως αναλύεται στις παρ. Α.2 και Α.3 του άρθρου: Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με τη σύνταξη Μαρτίου 2020 ο ΕΦΚΑ διόρθωσε το συντάξιμο μισθό σε όλους τους συνταξιούχους με διαγραφή μετά το 2008.
Έτσι για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι τον Ιούνιο 2016 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές του τελευταίου μήνα.
Οπότε ενώ μέχρι σήμερα στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ συμφωνούσε με τα (επίτηδες υπολογισμένα με λάθος τρόπο) αποτελέσματα της μεθόδου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ, από τώρα και στο εξής ισχύουν για όλους τα αποτελέσματα με τη (σωστή) μέθοδο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ.

Γ. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτή που υπολογίζεται με την επιλογή ΕΦΚΑ/20, αλλά όπως είναι φυσικό η εφαρμογή οποιουδήποτε νέου νόμου δεν γίνεται άμεσα, διότι χρειάζεται πρώτα να ενημερωθούν οι υπηρεσίες επίσημα, να εκδοθούν τυχόν εγκύκλιοι και να ενημερωθεί κατάλληλα το λογισμικό του ΕΦΚΑ.
Όπως έχει ανακοινωθεί το νέο ασφαλιστικό θα μπορέσει να εφαρμοστεί μετά το καλοκαίρι 2020 (αναδρομικά από 1-10-2019), οπότε μέχρι τότε η σύνταξη θα βγαίνει με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή με την επιλογή ΕΦΚΑ/16 στις σελίδες του site.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μετά τα παραπάνω για να συμφωνούν 100% όλα τα ποσά στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης του site (νέα σύνταξη, προσωπική διαφορά, φόρος κλπ) με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ του Μαρτίου 2020, θα πρέπει:
1. Να συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα και ειδικά ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών της αρχικής ΣΠ, όπως περιγράφεται (με υπόδειγμα) στην παρ. Β.2.β.ii στο άρθρο: Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών
2. Να επιλέγεται η μέθοδος υπολογισμού [2. Διαγραφή 2008 – 2018]
3.α. Μέχρι την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/16]
3.β. Μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού (πιθανώς το φθινόπωρο) να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/20]

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού

Α. Υπολογισμός ποσοστών αναπλήρωσης και με παλιό και με νέο τρόπο
Στο προηγούμενο άρθρο έγινε καταγραφή των κυριότερων αλλαγών που αφορούν στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας με το πρόσφατα ψηφισθέν νέο ασφαλιστικό –> Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου βελτιώθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε πλέον να υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ και με τον παλιό Ν.4387/16 και με το νέο Ν.4670/20, ώστε:
α. Να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των ποσών με τις παλιές και τις νέες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων δεν αλλάζει το τελικό πληρωτέο ποσό της σύνταξης, παρά μόνο μειώνεται η προσωπική διαφορά.
β. Να υπάρχει ενημέρωση επί της ανάλυσης των συντάξεων όπως αποδίδονται τώρα από τον ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16 και το νέο φορολογικό 2020, διότι για την εφαρμογή του νέου νόμου θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο περίπου.
Το νέο ασφαλιστικό 2020 σχεδιάζεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως το φθινόπωρο, αλλά τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση στο πληρωτέο αυτή θα δοθεί από 1-10-2019.

Στο μεσαίο πίνακα στα δεξιά της επικεφαλίδας [Σύνταξη με νομοθεσία] υπάρχουν τώρα 3 επιλογές:
1. Προσωρινή: Υπολογισμός προσωρινής σύνταξης με το παλιό μισθολόγιο –> Προσωρινή σύνταξη με βάση το παλιό μισθολόγιο
2. ΕΦΚΑ/16: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με βάση τον προηγούμενο νόμο Ν.4387/16.
3. ΕΦΚΑ/20: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με το Ν.4670/20 (εφαρμογή το φθινόπωρο 2020).

Β. Ποσοστό αναπλήρωσης συντάξιμων ετών μετά την 40ετία
Στο νέο νόμο καθορίζεται ότι πάνω από τα 40 έτη η αναπλήρωση ανά έτος γίνεται 0,5% για όλους.
Με βάση προφορικές δηλώσεις αξιωματούχων, η ρύθμιση αυτή έγινε για να υπάρχει αντικίνητρο παραμονής στην εργασία μετά τα 40 έτη, με το σκεπτικό ότι αρκεί η 40ετία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και μετά οι παλαιότεροι είναι προτιμότερο να αποσύρονται από την αγορά εργασίας επ’ ωφελεία των νεώτερων. (καταγραφή ανεπίσημων δηλώσεων χωρίς σχολιασμό)
Επειδή υπάρχει σημαντική αύξηση 7,2% στην αναπλήρωση στα 40 συντάξιμα έτη, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς υπάρχει αύξηση (έστω και μικρότερη) του συνολικού ποσοστού αναπλήρωσης και για τις περιπτώσεις 40 ~ 45 συντάξιμων ετών, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί στις νέες σελίδες σύνταξης (σύγκριση επιλογής “ΕΦΚΑ/16” με “ΕΦΚΑ/20”).

Γ. Εξάμηνα επικινδυνότητας
Ειδικά για τα εξάμηνα επικινδυνότητας προβλέπεται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης σε 2% / έτος μετά τα 45 συντάξιμα έτη.
Οπότε ο υπολογισμός του ποσοστού αναπλήρωσης στις σελίδες του site γίνεται ως εξής ανά περίπτωση:
1. 38 έτη + 5ετία = 43 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 3 τελευταία έτη.
2. 42 έτη + 5ετία = 47 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 7 τελευταία έτη, διότι δεν υπάρχουν εξάμηνα.
3. 38 έτη + 5ετία + 10 εξάμηνα = 48 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 3 έτη (μόνο για 6 εξάμηνα από τα 10).
4. 35 έτη + 62 εξάμηνα = 66 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 21 έτη (μόνο για 42 εξάμηνα από τα 62).
Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,5% ανά έτος για τη χρονική περίοδο από τα 40 μέχρι τα 45 έτη.

Τέλος έγινε μία δευτερεύουσα βελτίωση, ώστε με την επιλογή [Δικαιούμενη σύνταξη –> Εργασία] να μην επιβάλλεται περικοπή στους πολύτεκνους με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο και για αποστρατεία λόγω ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020

Κατατέθηκε σήμερα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται ορισμένες βελτιώσεις στο Ν.4387/16.
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι:

Α. Συνεχίζει να ισχύει η βασική φιλοσοφία του Ν.4387/16
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν καταργεί τον προηγούμενο νόμο, αλλά τροποποιεί ορισμένα σημεία του.
Εξακολουθεί να ισχύει ο καθορισμός της σύνταξης ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που καθορίζεται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών μετά το 2002, ενώ τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν τα ίδια μέχρι τα 30 συντάξιμα έτη.
Συνεχίζει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συνταξιούχων πριν και μετά το 2016 και εξακολουθεί να ισχύει η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων με τον τρόπο που εφαρμόστηκε την 1-1-2019.

Β. Αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από 30 έως 45 συντάξιμα έτη
Αυξάνεται το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης από 30 μέχρι 45 συντάξιμα έτη.
Πχ. για 35 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 3,5%, για 40 έτη η αύξηση είναι 7,2%, ενώ από τα 40 μέχρι τα 45 έτη η αύξηση μειώνεται σταδιακά αλλά συνεχίζει να υπάρχει και έτσι για 43 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 2,7% (από 48,81% σε 51,51%).
Από τα 45 συντάξιμα έτη και άνω προκύπτει μία πολύ μικρή μείωση 0,3% (σταθερή) στη συνολική αναπλήρωση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, έτσι πχ. για 50 συντάξιμα έτη η αναπλήρωση μειώνεται ελάχιστα από 62,81% σε 62,52%.

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων λαμβάνουν μεγάλη προσωπική διαφορά (η παλιά σύνταξη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη νέα), για αυτούς η ανωτέρω αύξηση είναι μόνο λογιστική (δεν αυξάνεται το πληρωτέο που λαμβάνουν), διότι μειώνεται ισόποσα η προσωπική διαφορά. Το “κέρδος” θα φανεί στο (απώτερο!) μέλλον διότι θα χρειαστούν λιγότερα χρόνια για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά με μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων (λόγω πληθωρισμού) σε όσους διαθέτουν πάνω από 30 έτη.
Επίσης ορισμένοι παλιοί συνταξιούχοι με 42 ~ 45 συντάξιμα έτη που είχαν πολύ μικρή προσωπική διαφορά θα λάβουν πραγματική αύξηση στη σύνταξή τους, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η νέα σύνταξη γίνεται μεγαλύτερη από την παλιά.

Γ. Βελτιώνεται αρκετά το καθεστώς περικοπής λόγω εργασίας
Οι κυριότερες αλλαγές στην περικοπή σύνταξης λόγω εργασίας είναι οι κάτωθι:
1. Μειώνεται το ποσοστό περικοπής στην ακαθάριστη σύνταξη και τις επικουρικές συντάξεις σε 30% (από 60% πριν).
2. Δεν επιβάλλεται περικοπή για ετήσιο εισόδημα από αγροτικές εργασίες μέχρι 10.000 € (από 4.923 € πριν).
3. Δεν επιβάλλεται περικοπή σε πολύτεκνους συνταξιούχους, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή να σπουδάζει έως 24 ετών ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
4. Για εργασία στο δημόσιο με ηλικία άνω των 62 ετών (το 2021) ή 61 ετών (το 2020) επιβάλλεται περικοπή 30% (από 100% πριν).
Συνεχίζει να ισχύει η πλήρης περικοπή 100% όλων των συντάξεων για εργασία στο δημόσιο με ηλικία κάτω των 61 / 62 ετών.

Δ. Θεσπίζεται πολύ υψηλό πρόστιμο σε περίπτωση μη δήλωσης απασχόλησης
Μέχρι τώρα σε περίπτωση μη δήλωσης εργασίας συνταξιούχου, προβλέπονταν η αναδρομική περικοπή της σύνταξης για το χρόνο απασχόλησης, με μικρή επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, άρα ουσιαστικά δεν υπήρχαν κυρώσεις εάν δεν δηλωνόταν η εργασία.
Πλέον η παράλειψη της δήλωσης ανάληψης εργασίας (στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ) συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με δώδεκα μηνιαίες συντάξεις –> Άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4670/20
Σημειώνεται ότι η δήλωση ανάληψης εργασίας πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν προβλέπεται περικοπή ή όχι.

ΥΓ. Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (σύμφωνα με την παρ. Β), καθώς και οι πίνακες ανάλυσης των περικοπών / εξαιρέσεων στη σελίδα “Απασχόληση” με τις αλλαγές της ανωτέρω παραγράφου Γ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επικαιροποίηση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των υπηρεσιών με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο και έγιναν ορισμένες βελτιώσεις / επικαιροποίηση δεδομένων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Οι αλλαγές επιγραμματικά είναι οι κάτωθι:

1. Φορολογία έτους 2020
Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά φορολογίας σε σχέση με το ύψος του εισοδήματος, όπως αναλύθηκε σε παλαιότερο άρθρο πριν ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόμος: Νέοι φορολογικοί συντελεστές από το 2020
Η νέα φορολογία εφαρμόστηκε μόνο στη στήλη σύνταξης ΕΦΚΑ, αφενός ώστε τα ποσά στη στήλη ΓΛΚ να συμφωνούν πάντα με τα επίσημα μηνιαία ενημερωτικά ΓΛΚ έτους 2018, αφετέρου ώστε να φαίνεται εύκολα η διαφορά στο πληρωτέο ποσό από 1-1-2020 λόγω των πρόσφατων αλλαγών.

2. Αύξηση συντάξεων με αρνητική προσωπική διαφορά
Στις περιπτώσεις αύξησης σύνταξης (αρνητική προσωπική διαφορά) αυξάνεται το επιπλέον ποσό από 20% σε 40% από 1-1-2020. Οπότε για το έτος 2020 αφαιρείται το 60% της συνολικής αύξησης, ώστε ο δικαιούχος να λάβει το προβλεπόμενο 40% της αύξησης του φορολογητέου ποσού.

3. Συντάξεις ανικανότητας
Ειδικά για τις συντάξεις ανικανότητας με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω μηδενίζεται η εισφορά αλληλεγγύης.

4. Αύξηση κόστους αναγνωρίσεων
Αυξάνονται οι πρόσθετες εισφορές αναγνώρισης θητείας και ΑΕΙ σε 20% επί των μικτών αποδοχών (δεν αφορά τη μάχιμη 5ετία).

5. Σύνταξη με προσμέτρηση χρόνου ΙΚΑ
Για όσους διαθέτουν ασφαλιστικό χρόνο ΙΚΑ προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής των συντάξιμων αποδοχών ΙΚΑ που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτικη Πράξη (ΓΛΚ ή ΕΦΚΑ), προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.
Η αύξηση της σύνταξης λόγω ΙΚΑ εξαρτάται και από την ηλικία κατά τη διαγραφή (ερώτηση 3.6.β. στις FAQ), οπότε σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει μία πολύ μικρή απόκλιση, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή της ηλικίας του χρήστη.
Για όσους δεν έχουν λάβει ακόμη κανονική σύνταξη και ΣΠ, λαμβάνονται υπόψη συντάξιμες αποδοχές ΙΚΑ ίσες με 1.200 €.

6. Μέρισμα ΜΤΣ
Σύμφωνα με την πρώτη προσπάθεια νομοθέτησης του μερίσματος ΜΤΣ: Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο
… ο μέγιστος αριθμός μεριδίων ήταν 32 για την κατηγορία Α με το νέο μισθολόγιο.
Σε πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπήρχε άρθρο περί ρυθμίσεων ΜΤΣ, όπου προβλεπόταν αύξηση των μεριδίων σε 34 / 35 για τους βαθμούς ΓΕΠΣ / ΑΓΕΣ και αντιστοίχων, οπότε αυξήθηκαν τα αντίστοιχα μερίσματα στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.Χ/Φ”.
Επίσης προβλεπόταν μείωση των παλαιών μεριδίων μισθολογικού βαθμού Αλχία και Ταξχου, αλλά τελικά ολόκληρο το άρθρο αποσύρθηκε, θέμα για το οποίο έγινε σχολιασμός εδώ: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-258/#comment-81125

7. Μέρισμα ΜΤΝ
Ο υπολογισμός του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ για διαγραφή μετά το 2017 (με το νέο μισθολόγιο) γίνεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΥΕΘΑ του 2018 (νέος πίνακας μεριδίων στη δεύτερη σελίδα): Καθορισμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ με νέο μισθολόγιο
Ο καθορισμός μεριδίων για το μέρισμα ΜΤΝ δεν είναι εντελώς ξεκάθαρος και θα υπάρχουν μικροδιαφορές των αποτελεσμάτων στη σελίδα “Σύνταξη ΓΕΝ” με τα πραγματικά ποσά που απονέμει το ΜΤΝ, οι οποίες αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν όσο θα αυξάνεται η πληροφόρηση σχετικά με τα αποδιδόμενα νέα μερίσματα.
Τέλος υπάρχει η πληροφορία ότι δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα ΜΤΝ των νέων συνταξιούχων μετά την 1-1-2017: https://enstoloi.net/naftiko/comment-page-43/#comment-81239
… αλλά επειδή δεν έχουν βγει ακόμη οριστικές συντάξεις με διαγραφή μετά το 2017 λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου, υπάρχει η πιθανότητα (χωρίς φυσικά να είναι σίγουρο) να μην επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 όταν δίνεται προσωρινή σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πότε “συμφέρει” να παραιτηθώ;

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που ρωτούν είτε στα σχόλια, είτε με mail, ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή (πότε “συμφέρει”) να υποβάλλουν παραίτηση.
Η υποβολή και μόνο αυτής της ερώτησης σημαίνει ότι ο ερωτών δεν έχει κατανοήσει επαρκώς το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα!
Το δεύτερο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι συγκρίνουν τη σύνταξη που δικαιούνται τώρα με τον τρέχοντα μισθό και λαμβάνουν αποφάσεις με βάση μόνο αυτή τη διαφορά. Σκέφτονται πχ. ο πληρωτέος μισθός τώρα είναι 1.600 € και η σύνταξη μαζί με τα μερίσματα βγαίνει 1.200 €, άρα εάν φύγω θα χάσω 400 € το μήνα για τα επόμενα λίγα χρόνια.
Όμως αυτή η σύγκριση είναι ελλιπής και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.

Α. ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΜΙΣΘΟΥ
Για την ολοκληρωμένη αποτίμηση των δύο εναλλακτικών (παραίτηση ή παραμονή) χρειάζεται να γίνουν τρεις συγκρίσεις:
1. Σύγκριση της σύνταξης λόγω παραίτησης με το μέσο μελλοντικό μισθό (έως την αυτεπάγγελτη αποστρατεία).
2. Σύγκριση του εφάπαξ λόγω παραίτησης με το εφάπαξ αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
3. Σύγκριση της σύνταξης λόγω παραίτησης με τη μελλοντική σύνταξη αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Στο παρόν site μπορείτε να υπολογίσετε όλα τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία (σε οποιοδήποτε μελλοντικό χρόνο), τα οποία είναι απαραίτητα για να υπολογιστεί το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του ενδιαφερόμενου και με τα δύο ενδεχόμενα για όλη τη διάρκεια του προσδόκιμου ζωής (στην Ελλάδα 81 έτη).

Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
Ας υποθέσουμε ότι ένας συνάδελφος προέλευσης ΣΜΥ εμπίπτει στην 40ετία και θέλει να συγκρίνει οικονομικά δύο πιθανές επιλογές, είτε να παραιτηθεί το 2027 ως Ανχης με 35 έτη υπηρεσίας (+5ετία = 40 συντάξιμα) σε ηλικία 53 ετών, είτε να αποστρατευθεί το 2032 ως Σχης με 40 έτη υπηρεσίας (45 συντάξιμα) σε ηλικία 58 ετών.
Για να γίνει ολοκληρωμένη σύγκριση χρειάζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. Α.
α. Σύνταξη + μερίσματα με παραίτηση το 2027 (σελίδα “Σύνταξη ΓΕΣ”) –> 1.240
β. Σύνταξη + μερίσματα με αποστρατεία το 2032 (σελίδα “Σύνταξη ΓΕΣ”) –> 1.400
γ. Εφάπαξ με παραίτηση το 2027 (σελίδα “Εφάπαξ ΓΕΣ”) –> 83.000
δ. Εφάπαξ με αποστρατεία το 2032 (σελίδα “Εφάπαξ ΓΕΣ”) –> 92.000
ε. Μέσος μελλοντικός μισθός περιόδου 2027-2032 έτους 2029 (σελίδα “Μισθολόγιο 2017”) –> 1.920

Β.1. Διαθέσιμο εισόδημα με παραίτηση το 2027
α. Λήψη μικρότερης σύνταξης για 28 έτη (ηλικία 81 – 53): 28 x 12 x 1.240 = 416.640 €
β. Δικαιούμενο εφάπαξ το 2027 = 83.000
Σύνολο αποδοχών με παραίτηση το 2027: 416.640 + 83.000 = 500.000 € περίπου.

Β.2 Διαθέσιμο εισόδημα με αποστρατεία το 2032
α. Λήψη μισθού για 5 έτη (2027 ~ 2032): 5 x 12 x 1.920 = 115.200 €
β. Λήψη μεγαλύτερης σύνταξης για 23 έτη (ηλικία 81 – 58): 23 x 12 x 1.400 = 386.400 €
γ. Δικαιούμενο εφάπαξ το 2032 = 92.000
Σύνολο αποδοχών με αποστρατεία το 2032: 115.200 + 386.400 + 92.000 = 594.000 € περίπου.

Άρα η διαφορά μεταξύ των 2 επιλογών είναι 94.000 € μέχρι την ηλικία των 81 ετών (= 19% διαφορά διαθέσιμου εισοδήματος).
Εννοείται φυσικά ότι εάν απαιτείται οποιαδήποτε αναγνώριση συντάξιμων ετών για τη λήψη σύνταξης με παραίτηση (πχ. πληρωμή εισφορών για πρόσθετη τριετία), το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να αφαιρεθεί από το διαθέσιμο εισόδημα της ανωτέρω παρ. Β.1.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός διότι επηρεάζει εξίσου και τις 2 εναλλακτικές, ούτε συμπεριλαμβάνονται τυχόν τόκοι διότι με το τρέχον επιτόκιο 0,20% ανά έτος (για προθεσμιακές καταθέσεις) δεν έχει καν νόημα ο υπολογισμός τους.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Με το νέο ασφαλιστικό δεν υπάρχουν τριακοστά πέμπτα, ούτε τελευταίος μισθός, ούτε ακέραια συντάξιμα έτη, ούτε διάκριση παλιού / νέου ασφαλισμένου, ούτε ανώτατο ποσοστό σύνταξης 80% σε σχέση με το μισθό, ενώ το μόνο ισχύον όριο είναι τα 66 συντάξιμα έτη.
Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μέσος όρος αποδοχών σε συνδυασμό με τις συνολικές συντάξιμες ημέρες, οπότε από οικονομική άποψη δεν υπάρχει “συμφερότερη” στιγμή για παραίτηση, αφού η σύνταξη και το εφάπαξ αυξάνονται με κάθε επιπλέον ημέρα εργασίας!
Καθώς οι εργάσιμες ημέρες είναι περίπου 240 ανά έτος (= 1.200 ημέρες εργασίας σε 5 χρόνια), ο συνάδελφος του ανωτέρω παραδείγματος κερδίζει για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας 78 € (= 94.000 / 1.200), μεσοσταθμικά σε όλη τη ζωή του.

Φυσικά η ανωτέρω σύγκριση αφορά μόνο την οικονομική διάσταση του θέματος χρησιμοποιώντας μόνο μαθηματικά, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικοί παράγοντες που μπορεί να είναι σημαντικότεροι από τα χρήματα.
Στο παρόν site μπορούν να υπολογιστούν όλα τα αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνυπολογίσει και να αξιολογήσει με τα προσωπικά του κριτήρια τα υποκειμενικά δεδομένα που γνωρίζει μόνο αυτός, όπως:
Ύπαρξη άλλων εσόδων ή περιουσίας.
Εργασία και εισόδημα συζύγου.
Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.
Υποχρεώσεις παιδιών, εκπαίδευση κλπ.
Επιθυμητό επίπεδο ζωής.
Διαμονή στο επιθυμητό μέρος / μεταθέσεις κλπ.
Συνθήκες εργασίας στην υπηρεσία.
Δυνατότητα / επιθυμία εργασίας μετά την αποστρατεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λήψη εφάπαξ την περίοδο του παγώματος αποδοχών

Οι στρατιωτικοί που διαγράφηκαν τη χρονική περίοδο από 1-7-2011 έως 31-7-2012 είχαν λάβει εφάπαξ με μειωμένο μισθολογικό βαθμό ή/και ΕΧΥ, διότι εκείνη την περίοδο είχαν “παγώσει” οι αποδοχές και δεν επιτρέπονταν μισθολογικές αυξήσεις.

Αρχικά το 2014 το ΥΠΕΘΑ είχε αποφασίσει κατά της αναπροσαρμογής: Απόρριψη αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω παγώματος
Όμως το Μάιο 2019 το θέμα διευθετήθηκε νομοθετικά (μόνο για τους στρατιωτικούς) –> Άρθρο 17 του Ν. 4609/19

Πρόσφατα όλα τα ταμεία εφάπαξ στρατιωτικών αποφάσισαν να χορηγήσουν τα συμπληρωματικά εφάπαξ για εκείνη την περίοδο, με βάση τον προβλεπόμενο βαθμό και ΕΧΥ εάν δεν είχε μεσολαβήσει το πάγωμα των αποδοχών.

ΕΛΟΑΣ
Σύμφωνα με σχετική απάντηση του ΕΛΟΑΣ σε ερώτημα συναδέλφου από την Κρήτη (ο οποίος ενημέρωσε με mail), θα αρχίσουν να αποδίδονται συμπληρωματικά εφάπαξ από το Φεβρουάριο 2020 –> Συμπληρωματικό εφάπαξ παγώματος αποδοχών

ΕΛΟΑΝ
Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση για το θέμα, με την οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την απόφαση του ταμείου να χορηγήσει συμπληρωματικό εφάπαξ για τις εν λόγω περιπτώσεις: Ανακοίνωση καταβολής συμπληρωματικών εφάπαξ

ΕΛΟΑΑ
Ο ΕΛΟΑΑ δεν εξέδωσε ανακοίνωση, αλλά αυτή την περίοδο ενημερώνει τηλεφωνικά τους δικαιούχους εφάπαξ με διαγραφή κατά την περίοδο του παγώματος, προκειμένου αυτοί να αποστείλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη λήψη συμπληρωματικού εφάπαξ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
αναβαθμίστηκαν όλες οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε να συμπεριληφθεί και ο (λανθασμένος) υπολογισμός της νέας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα ενημερωτικά έτους 2019, καθώς και για να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με τη χρήση του συντάξιμου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών που αναγράφονται στην αρχική ΣΠ του ΓΛΚ.
Για μια ακόμη φορά ήταν σημαντική η βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που ανέλυσε στοιχεία πολλών συναδέλφων, ανακάλυψε υπολογιστικά λάθη και έκανε υποδείξεις για τη διόρθωσή τους, ώσπου τελικά επιτεύχθηκε απόλυτη ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη και τις αποδοχές ως εξής:
α. Για διαγραφή μέχρι 31-12-2007 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα προ της διαγραφής.
β. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα (για τα έτη πριν το 2007), σε συνδυασμό με το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (για τα έτη μετά το 2008).
Για τον καθορισμό της σύνταξης ΓΛΚ οι ανωτέρω αποδοχές (συντάξιμος μισθός και μέσος όρος πενταετίας) πολλαπλασιάζονται με ειδικούς συντελεστές (χιλιοστά τμήματος Ι και ΙΙ αντίστοιχα), οι οποίοι εξαρτώνται από τα έτη υπηρεσίας πριν και μετά το 2007.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Υπάρχουν πλέον 3 μέθοδοι υπολογισμού παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, με ειδικό πεδίο επιλογής από το χρήστη.

1. Αυτόματος υπολογισμός
Η μέθοδος αυτή είναι ο (προσεγγιστικός) υπολογισμός παλιάς και νέας σύνταξης όπως γινόταν μέχρι σήμερα στο site.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Για διαγραφή μετά το 2008 και επειδή ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας είναι διαφορετικός για τον καθένα λόγω διαφορετικής μισθολογικής εξέλιξης (ακόμη και μεταξύ συμμαθητών), ο υπολογισμός της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ γίνεται προσεγγιστικά με ειδικό αλγόριθμο και μπορεί να υπάρχει απόκλιση έως 1% στο τελικό ποσό (συνήθως μέχρι 3 χιλιοστά).
Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδικό πεδίο διόρθωσης των χιλιοστών ΓΛΚ που υπολογίζονται προσεγγιστικά από την εφαρμογή.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ
Με αυτή τη μέθοδο εμφανίζονται προς συμπλήρωση 2 νέα πεδία, ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας, ποσά τα οποία αναγράφονται στο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ αντίστοιχα της αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης, για την οποία υπάρχει σχετικό υπόδειγμα στην ειδική σελίδα επεξήγησης –> Συνταξιοδοτική Πράξη ΓΛΚ
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Μετά την εισαγωγή των 2 ανωτέρω ποσών της ΣΠ, η εφαρμογή υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια την παλιά σύνταξη ΓΛΚ χωρίς να χρειάζεται διόρθωση των χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που εισάγει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

Εξαίρεση: Μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που έχει αναθεωρηθεί η ΣΠ λόγω αλλαγής των βαθμολογικών δεδομένων του δικαιούχου, πχ. αύξηση μισθολογικού βαθμού και ΕΧΥ λόγω διοικητικής αποκατάστασης ή μετά το ξεπάγωμα των αποδοχών, τότε πρέπει να εισαχθούν τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στη δεύτερη (αναθεωρημένη) ΣΠ, καθώς η αρχική θεωρείται άκυρη.

3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ
Η μέθοδος αυτή έχει νόημα μόνο για όσους έχει εκδοθεί ΣΠ από το ΓΛΚ, όπου η νέα ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τη (λανθασμένη) μεθοδολογία του ΕΦΚΑ, ώστε να συμφωνεί με το μηνιαίο ενημερωτικό έτους 2019.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ υπολογίζεται όπως και στη μέθοδο [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] με απόλυτη ακρίβεια χωρίς διόρθωση χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
1. Για διαγραφή έως 31-12-2007 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014), κατά συνέπεια τα αποτελέσματα συμφωνούν πλήρως με τις 2 προηγούμενες μεθόδους.
2. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ (λανθασμένα) με βάση τα κάτωθι:
α. To συντάξιμο μισθό (αποδοχές τελευταίου μήνα) που αναγράφεται στην αρχική ΣΠ που εκδόθηκε από το ΓΛΚ αμέσως μετά τη διαγραφή, με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε εκείνη την εποχή (ακόμη και με το κατηργημένο μισθολόγιο της 1-8-2012).
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας που αναγράφεται στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη.
γ. Την αναλογία συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Εν ενεργεία –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(για προσεγγιστικό υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια της μελλοντικής σύνταξης που δικαιούνται)
2. Απόστρατοι χωρίς ΣΠ –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(όσοι διαγράφηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχει εκδοθεί ακόμη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ ή τον ΕΦΚΑ)
3. Διαγραφή μετά το 2008 –> [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] και σύγκριση με [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ]
(ακριβής υπολογισμός παλιάς & νέας σύνταξης με σωστή μεθοδολογία και σύγκριση με τη λανθασμένη του ενημερωτικού ΕΦΚΑ)
4. Διαγραφή έως το 2007 –> Όλα τα ποσά είναι ίδια ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού.
(δεν προβλέπεται μέσος όρος αποδοχών πενταετίας και ο ΕΦΚΑ υπολογίζει σωστά την ανταποδοτική σύνταξη)

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
kratiseis-sintaksis-efka1. Για τις διαγραφές μετά το 2008, το λάθος του ΕΦΚΑ είναι ο καθορισμός του συντάξιμου μισθού ως αναλογίας του τελευταίου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, με βάση τον αριθμό συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.
Όμως σε όλες τις Συνταξιοδοτικές Πράξεις που εκδίδει το ΓΛΚ (δύο παραδείγματα στα αριστερά), ως Συντάξιμος Μισθός θεωρείται πάντα ο μισθός του τελευταίου μήνα, χωρίς αναλογία ετών και χωρίς να συμμετέχει ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας.
2. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους συναδέλφους προέλευσης ΑΣΣΥ που έχουν κάνει χρήση των ετών Κονδύλη, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με μικρότερο μισθολογικό βαθμό από τον πραγματικό (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Στις σελίδες σύνταξης με τις 2 πρώτες επιλογές η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση τον πραγματικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας, ενώ με την επιλογή [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ] χρησιμοποιείται ο μειωμένος βαθμός της Συνταξιοδοτικής Πράξης.
Η διόρθωση αυτής της αδικίας είναι δύσκολη υπόθεση, διότι όλες οι εκδοθείσες ΣΠ αναγράφουν το Συντάξιμο Μισθό με βάση το μειωμένο μισθολογικό βαθμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να εκδοθεί νέα Συνταξιοδοτική Πράξη ειδικά για τη σύνταξη ΕΦΚΑ με αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας, ενδεχόμενο για το οποίο μάλλον χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση ή τουλάχιστον εγκύκλιος.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης