Πρόσθετες κρατήσεις σε αλλαγή κλιμακίου

Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου με το νέο μισθολόγιο προβλέπεται επιπρόσθετη κράτηση για το εφάπαξ και τα μερίσματα, η οποία είναι διαφορετική για κάθε ταμείο. Με μικρή επιφύλαξη λόγω πολλών διαφορετικών περιπτώσεων, ισχύουν τα κάτωθι ανά υπηρεσία:

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Ανχης με 29 έτη γίνεται Σχης στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 292,5 €).

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΝ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΝ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΑ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΑ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΑ & ΕΛΟΑΣ/Ν/Α με νέο μισθολόγιο
Κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες στους άγαμους και για 4 μήνες στους έγγαμους.
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Έγγαμος Ασμχος με 29 έτη γίνεται Σμχος στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 4 μήνες (συνολική κράτηση 390 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Χ/Φ
α. Εφάπαξ ΤΠΑΣ → ΚΥΑ εισφορών ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ-ΤΠΥΠΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).
γ. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Αρχκας ΑΥ με 24 έτη γίνεται Ανθμος στα 25 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 14ο στο 12ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 14ου και 13ου κλιμακίου –> 1.725 – 1.665 = 60 x 50% = 30 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 90 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Α.Π.
α. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
α. Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού.
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Εφάπαξ ΤΑΛΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται ολόκληρη η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες.
γ. Μέρισμα ΜΤΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λάθος αναδρομικά μείωσης Ν.4093

Δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο τα ποσά που θα λάβουν σύντομα οι συνταξιούχοι λόγω επιστροφής της μείωσης Ν.4093/12.
Στην πλειοψηφία το ποσό συμφωνεί με την παρ. Γ του προηγούμενου άρθρου: Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Όμως σε αρκετούς το αναγραφόμενο ποσό είναι μικρότερο από το αναμενόμενο ή ακόμη και μηδενικό.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως διαγραφές κατά την περίοδο 2015 ~ 2016 για τους κάτωθι λόγους:
α. Όταν διαγράφεται κάποιος η σύνταξη και τα μερίσματα δεν εκδίδονται αμέσως αλλά μετά από πολλούς μήνες.
Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν ανηρτημένες στο διαδίκτυο οι μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση της ΣΠ.
β. Ακόμη και οι αναλύσεις των πρώτων μηνών (μετά την έκδοση της ΣΠ) που είναι ανηρτημένες στο διαδίκτυο δεν είναι οριστικές, διότι το ύψος της μείωσης Ν.4093 εξαρτάται και από τα μερίσματα, τα οποία συνήθως εκδίδονταν αρκετά αργότερα από την ΣΠ.
Μετά την έναρξη πληρωμής των μερισμάτων σχεδόν πάντα αυξανόταν το ποσοστό μείωσης του Ν.4093 στη σύνταξη, γεγονός που αναλύεται και στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
γ. Ειδικά όσοι διαγράφηκαν την περίοδο από 13-3-2015 έως 12-5-2016 δικαιούνται λιγότερα αναδρομικά, διότι εκείνη την εποχή σχεδόν όλοι έπαιρναν τρίμηνες αποδοχές κατά την αποστρατεία. Αυτό σημαίνει ότι για 3 μήνες μετά τη διαγραφή πληρώνονταν ως εν ενεργεία από την υπηρεσία τους (όχι από το ΓΛΚ) και αυτό το διάστημα δεν είχαν τη μείωση του Ν.4093 που αφορούσε τις συντάξεις.

Τυπικό παράδειγμα σύνταξης με διαγραφή κατά την επίμαχη περίοδο:
1. Διαγραφή Απρίλιος 2015, άρα υπάρχει δικαίωμα αναδρομικών για όλη την περίοδο αναφοράς (Ιούνιος 2015 ~ Μάιος 2016).
2. Η ΣΠ εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2015, άρα για τους 5 πρώτους μήνες δεν υπάρχει ξεχωριστή μηνιαία ανάλυση κρατήσεων.
3. Η κράτηση Ν.4093 για αυτό το διάστημα προκύπτει μόνο από τη σύνταξη και ήταν πχ. 5% για σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €.
4. Τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκαν και άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα (με αναδρομικότητα από τη διαγραφή).
5. Από τον Ιανουάριο 2016 που άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα, η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη αυξήθηκε στο 10%.

Είναι λογικό ότι ο καθορισμός των αναδρομικών για περιπτώσεις σαν την ανωτέρω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της μείωσης Ν.4093 ξεχωριστά για κάθε μήνα του 11μήνου, αναλύοντας το αρχικό αναδρομικό ποσό σύνταξης (από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση ΣΠ), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη αλλαγή του ποσοστού κράτησης Ν.4093 μετά την έναρξη πληρωμής μερισμάτων.
Ο ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι γνωρίζει αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και θα γίνει οριστικός υπολογισμός των δικαιούμενων αναδρομικών μέχρι το τέλος του έτους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Α. Ιστορικό
Δημοσιοποιήθηκε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη βουλή για τα αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου:
Τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του δημοσίου
Με την τροπολογία επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους η καταβολή αναδρομικών με βάση την απόφαση του ΣτΕ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, άσχετα από το γεγονός ότι για τους συνταξιούχους του δημοσίου αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν έχει εκδώσει ακόμη οριστική απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της μείωσης του Ν.4093, ούτε για την περίοδο που αφορά.

Β. Διατάξεις τροπολογίας
1. Άτοκη επιστροφή μόνο της μείωσης του Ν.4093 που παρακρατήθηκε από τις συντάξεις, για χρονική περίοδο 11 μηνών, ήτοι από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ (11-6-2015) έως την ψήφιση του Ν.4387 (12-5-2016).
2. Δεν επιστρέφεται η μείωση του Ν.4051 όπως στον ιδιωτικό τομέα, διότι η συγκεκριμένη μείωση έχει κριθεί ως συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο (απόφαση της 27-3-2017).
3. Δεν θα γίνει τώρα παρακράτηση φόρου στα αναδρομικά, αλλά θα φορολογηθούν όταν δηλωθούν στην εφορία (το 2021).
4. Ολοκλήρωση της καταβολής των ποσών μέχρι την 31-12-2020 (προφορικές δηλώσεις για καταβολή τέλος Οκτωβρίου).
5. Δεν προβλέπεται επιστροφή της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, ούτε των δώρων (ίσχυαν για ηλικία άνω των 60 ετών).
6. Με την καταβολή των εν λόγω αναδρομικών διαγράφονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για όλες τις μειώσεις που επέφερε ο Ν.4093 (σε συντάξεις, μερίσματα, επικουρικά, δώρα κλπ), για το χρονικό διάστημα από 11-5-2015 έως 12-5-2016.

Γ. Υπολογισμός αναδρομικών
Αφού δεν θα γίνει φέτος η φορολόγηση των αναδρομικών, από το ακαθάριστο ποσό θα αφαιρεθεί μόνο η εισφορά περίθαλψης.
Άρα το συνολικό ποσό θα προκύπτει από τη μηνιαία παρακράτηση Ν.4093 της περιόδου 2015-2016 ως εξής:
Μείωση Ν.4093 x 0,94 (αφαιρείται περίθαλψη 6%) x 11 (μήνες) = μηνιαία μείωση Ν.4093 x 10,34  (συνολικός συντελεστής)

Υπενθυμίζεται ότι τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων ΓΛΚ των ετών 2015 και 2016 εξακολουθούν να βρίσκονται στο διαδίκτυο και στη σελίδα [Σύνδεσμοι] υπάρχει σχετικό link (δεύτερη επιλογή στη στήλη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ).
Φυσικά εάν κάποιος διαγράφηκε πχ. στο τέλος του 2015 θα λάβει αναδρομικά για λιγότερους μήνες (από διαγραφή μέχρι Μάιο 2016).
Ομοίως εάν άλλαξε η μείωση Ν.4093 κατά τη διάρκεια του 11μήνου 2015-2016 (πχ. λόγω ηλικίας), θα επιστραφεί η μείωση Ν.4093 ακριβώς όπως παρακρατήθηκε (διαφορετικά ποσά ανά περίοδο).

Δ. Φορολογία αναδρομικών
Όλα τα αναδρομικά λόγω δικαστικής απόφασης (σύνταξης / μισθού, οφειλόμενοι μισθοί εργοδότη, εργατικές αποζημιώσεις κλπ) προστίθενται στα εισοδήματα του έτους που αντιστοιχούν και φορολογούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.
Όταν υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση για τα ανωτέρω αναδρομικά (το 2021 για τα έτη 2015 και 2016), θα επιβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο πρόσθετο εισόδημα (συνήθως 22% και για υψηλές συντάξεις 29% μόνο για το 2016), ενώ θα συνυπολογιστεί και πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016 με τις διατάξεις που ίσχυαν για το κάθε έτος ξεχωριστά.
Κατά συνέπεια επί των φορολογητέων αναδρομικών που θα καταβληθούν φέτος θα υπάρξει το επόμενο έτος πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από 22,5% έως 29,5% (22% ~ 29% φόρος και περίπου 0,5% εισφορά αλληλεγγύης).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προαιρετική ασφάλιση στο εφάπαξ ΤΠΔΥ

A. Πως πρέπει να τεθεί το ερώτημα
Σχεδόν όλα τα εφάπαξ στους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι υποχρεωτικά (ΕΛΟΑΣ, ΤΑΛΣ, ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ, ΤΠΥΠΣ), αλλά υπάρχουν και κάποια προαιρετικά, όπως είναι το εφάπαξ ΤΠΔΥ στην αστυνομία και την Πυροσβεστική.
Η εύλογη ερώτηση που κάνουν αρκετοί συνάδελφοι είναι “εάν συμφέρει η ασφάλιση σε προαιρετικό εφάπαξ”, όμως αυτή η ερώτηση είναι ελλιπής διότι αυτό που θα πρέπει να αναρωτηθούν είναι εάν το προαιρετικό εφάπαξ συμφέρει σε σχέση με ποια εναλλακτική;

Προκειμένου να εξεταστεί εάν οποιαδήποτε ασφάλιση μελλοντικού εισοδήματος (όπως το εφάπαξ) είναι συμφέρουσα ή όχι, θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι εναλλακτικές λύσεις εγγυημένου κεφαλαίου, που είναι οι κάτωθι:
α. Να γίνει ασφάλιση στο προαιρετικό εφάπαξ ΤΠΔΥ με τα δεδομένα που ισχύουν τώρα.
β. Αντί για ασφάλιση στο ΤΠΔΥ να αποταμιεύεται μηνιαίως ποσό ίσο με την κράτηση σε προθεσμιακή κατάθεση ή ομόλογα.
γ. Να μη γίνει ασφάλιση στο ΤΠΔΥ, ούτε αποταμίευση σε τράπεζα.

Η σύγκριση των λύσεων (α ή β) με το (γ) αποτελεί καθαρά υποκειμενικό θέμα και δεν μπορεί να δοθεί κάποια συμβουλή, διότι ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί εάν θα χρειαστεί ένα σχετικά σημαντικό ποσό κατά την αποστρατεία του (για τον ίδιο ή τα παιδιά του) ή εάν προτιμά να διαθέτει μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα όσο είναι εν ενεργεία.

B. Οικονομοτεχνική σύγκριση μεταξύ εφάπαξ και αποταμίευσης σε τράπεζα
Το εφάπαξ ΤΠΔΥ (όπως και όλα τα εφάπαξ δημοσίου) επιστρέφει τις εισφορές που παρακρατήθηκαν μετά την 1-1-2015 προσαυξημένες με ένα “συντελεστή συσσώρευσης εισφορών”, ο οποίος εξαρτάται από την ετήσια αναλογία εισφορών και παροχών του εκάστοτε ταμείου και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από μηδέν (δεν προκύπτει ποτέ αρνητική απόδοση).
Επί του παρόντος αυτός ο συντελεστής είναι μηδενικός για τα έτη 2015 ~ 2017 σχεδόν για όλα τα ταμεία, δηλαδή με το εφάπαξ επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές αυτών των ετών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφέρει η ασφάλιση, το αντίθετο μάλιστα!

Όπως έχει αναλυθεί σε αυτό το άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις κοστίζουν 22 ~ 30% φθηνότερα
η κράτηση υπέρ εφάπαξ εκπίπτει από το φορολογητέο ποσό, δηλαδή εάν πχ. η κράτηση ΤΠΔΥ είναι 100 € και αποφασίσετε να τη διακόψετε, ο μισθός δεν θα αυξηθεί κατά 100 € αλλά μόνο κατά 78 €, διότι τα υπόλοιπα 22 € θα παρακρατηθούν ως φόρος.

Ουσιαστικά χάνετε από τον πληρωτέο μισθό 78 € και με το εφάπαξ ΤΠΔΥ λαμβάνετε 100 € (απόδοση 28,2 % διότι 100 / 78 = 1,282).
Πέραν της ανωτέρω σημαντικής απόδοσης, αυτό που παραβλέπουν όλοι είναι το γεγονός ότι ενώ η εισφορά εφάπαξ του πρώτου μισθού παρακρατείται για 34 έτη και 11 μήνες (μέχρι τη λήψη του εφάπαξ), αντίθετα η εισφορά εφάπαξ του τελευταίου μισθού παρακρατείται μόλις για 1 μήνα (αφού αμέσως μετά τη διαγραφή δίνεται το εφάπαξ).
Αυτό σημαίνει ότι η μέση περίοδος παρακράτησης όλων των εισφορών εφάπαξ είναι 17,5 έτη (το μισό των 35 ετών).
Η αύξηση 78 € σε 100 € σε μέση περίοδο 17,5 ετών μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση ΤΠΔΥ 1,43 %, αφού 78 x 1,0143^17,5 = 100.

Η ανωτέρω απόδοση από την επιστροφή των εισφορών είναι η ελάχιστη δυνατή, καθώς ίσως μελλοντικά να υπάρξει “συντελεστής συσσώρευσης εισφορών” μεγαλύτερος του μηδενός για κάποια έτη και να αυξηθεί η απόδοση για αυτά τα έτη πάνω από 1,43%.
Ειδικά σε όσους φορολογούνται με ποσοστό 28% (ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 €) η ετήσια απόδοση των εισφορών ΤΠΔΥ είναι 1,90%, διότι για κάθε 72 € εισφορών επιστρέφονται 100 €, με συνολικό κέρδος λόγω φόρου 28 € = 39% (διότι 100 / 72 = 1,39).

Από την άλλη οι αποδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων στις μεγάλες ελληνικές τράπεζες κυμαίνονται περίπου στο 0,30%.

Γ. Άλλες επενδυτικές λύσεις
Στην παρ. Β ανωτέρω δεν ελήφθησαν υπόψη άλλες επενδυτικές λύσεις χωρίς εγγύηση αρχικού κεφαλαίου (αγορά μετοχών ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά από οικονομικό σύμβουλο, κατανοώντας ότι η προοπτική μεγαλύτερων αποδόσεων συνοδεύεται πάντα από κίνδυνο απομείωσης του αρχικού κεφαλαίου.
Σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων (μικτά αμοιβαία κεφάλαια) ανήκει και το προαιρετικό εφάπαξ ΤΕΑΑΠΛ στα σώματα ασφαλείας, το οποίο όπως φαίνεται από τη διακύμανση της τιμής του έχει και πιθανότητα αρνητικής απόδοσης: Διακύμανση ΤΕΑΑΠΛ έτους 2020

Δ. Συμπέρασμα
Εάν η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου είναι οριακή (πχ. αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή/και πολλές υποχρεώσεις) θα είχε νόημα μία διακοπή της ασφάλισης ΤΠΔΥ, αφού ειδικά στην περίπτωση αυτή χρειάζεται κάθε ευρώ του διαθέσιμου μισθού.
Εάν όμως είστε υπέρ της σταθερής αποταμίευσης (έστω και μικρής) και μπορούν να περισσέψουν από το μισθό περίπου 50 € μηνιαίως, η άτοκη επιστροφή των εισφορών ΤΠΔΥ μετά από 35 έτη σε συνδυασμό με το κέρδος της φορολογίας, είναι η συμφερότερη εγγυημένη απόδοση αποταμίευσης που μπορεί να πετύχει κάποιος σήμερα (1,43% ~ 1,90% / έτος).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Θεμελίωση σύνταξης με παραίτηση

Το παρόν άρθρο αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων του Ν.3865/10 που καθορίζει τα ελάχιστα συντάξιμα έτη που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να δικαιούται άμεσα σύνταξη σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο όρος “παραίτηση” που χρησιμοποιείται συνήθως καταχρηστικά είναι λανθασμένος, διότι όταν κάποιος υποβάλλει παραίτηση σημαίνει ότι δεν έχει θεμελιώσει και δεν δικαιούται άμεσα σύνταξη, ενώ όταν κάποιος καλύπτει τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ο σωστός όρος είναι “αίτηση αποστρατείας”, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 2.3 της ενότητας FAQ.
Παράλληλα ανανεώθηκε σημαντικά η σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης], ώστε να παρουσιάζονται πιο κατανοητά κάποιες “λεπτομέρειες” που αφορούν κυρίως όσους εμπίπτουν στην 40ετία.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Όσοι διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014 (20 έτη οι τρίτεκνοι παλιοί ασφαλισμένοι) έχουν ήδη θεμελιώσει συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα 24,5 ~ 30,5 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση.
Όσοι δεν διέθεταν 24,5 συντάξιμα έτη το 2014 δικαιούνται σύνταξη συμπληρώνοντας 40 συντάξιμα έτη ή σε ηλικία 60 ετών ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, όμως για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης (384 €) απαιτούνται τουλάχιστον 20 συντάξιμα έτη.
Για αυτεπάγγελτη αποστρατεία τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη είναι πολύ λιγότερα και αναφέρονται στην ερώτηση 2.3 στις FAQ.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1. Ένστολη υπηρεσία
Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) χωρίς καταβολή εισφορών.
Στη σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” έναρξη ασφάλισης θεωρείται η είσοδος σε σχολή ή η κατάταξη για ΕΠΟΠ / Συνοριοφύλακες κλπ.

2. Θητεία
Η θητεία αυξάνει σε κάθε περίπτωση το μέσο όρο αποδοχών ασχέτως αναγνώρισης, διότι οι μισθολογικοί βαθμοί και το ΕΧΥ του παλιού μισθολογίου, καθώς και τα κλιμάκια του νέου καθορίζονται συνυπολογίζοντας και τη θητεία (για κατάταξη προ 2017).
Μόνο όμως με αναγνώριση και πληρωμή πρόσθετων εισφορών θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος θητείας (πχ. για συμπλήρωση 40ετίας), ενώ πέραν του μέσου όρου αυξάνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης.
Ποσοστό εισφορών: 20% x συνολικές (ακαθάριστες) αποδοχές κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

3. Προϋπηρεσία ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ
Η προϋπηρεσία εργασίας με ασφάλιση σε άλλους φορείς μετράει κανονικά ως συντάξιμη, όπως ακριβώς η εργασία στο δημόσιο.
Κόστος: Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 δεν απαιτούνται εισφορές (χρειάζεται διαδικασία καταμέτρησης ενσήμων).
Για πρόσληψη στο δημόσιο πριν την 1-1-1983 απαιτείται η καταβολή πρόσθετων εισφορών (αφορά ελάχιστους εν ενεργεία).

4. Σπουδές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Αναγνωρίζεται ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που προβλέπεται για κάθε σχολή (όχι πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι τη λήψη πτυχίου).
Οι σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την πρόσληψη στο δημόσιο (άσχετα εάν ήταν προϋπόθεση πρόσληψης ή όχι), διότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος σπουδών παράλληλα με την εργασία (θα ήταν σαν να μετρούσαν δύο φορές τα έτη εργασίας).
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία (παρ. Β.2 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x συντάξιμο μισθό που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

5. Μάχιμη πενταετία
Σε περίπτωση παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας) η μάχιμη 5ετία προσμετράει μόνο μετά από 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Σε αυτεπάγγελτες αποστρατείες (πχ. λόγω ανικανότητας ή ορίου ηλικίας) προσμετράει πάντα ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας.
Για πρόσληψη στο δημόσιο μετά την 1-10-1990, χρειάζεται αναγνώριση με πληρωμή εισφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
α. Κόστος αναγνώρισης Σωμάτων Ασφαλείας: 39,87 € (ανά μήνα) x 60 μήνες = 2.392,20 €.
β. Ποσοστό εισφορών στρατιωτικών: 6,67% x συντάξιμο μισθό αναγνωριζόμενης περιόδου (πχ. 1994 ~ 1999).
Ενδεικτικό κόστος: 2.500 ~ 4.000 € ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό της αναγνωριζόμενης περιόδου.

6. Πρόσθετη τριετία Ν.3865/10
Αυτή η τριετία δεν έχει καμία σχέση με την 3ετία Κονδύλη που δινόταν παλαιότερα δωρεάν και καταργήθηκε με το Ν.4387/16.
Προβλέπεται μόνο για συμπλήρωση 40ετίας σε περίπτωση παραίτησης και όχι απλά για αύξηση του συντάξιμου χρόνου.
Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας έχοντας πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση μόνο 1,5 έτους από την τριετία ώστε να συμπληρώσει τα ελάχιστα αναγκαία 40 συντάξιμα έτη.
Άρα απαιτούνται να ισχύουν αθροιστικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Κατάταξη μέχρι 31-12-1995.
β. Θεμελίωση σύνταξης με το καθεστώς 40ετίας (δεν υπήρχαν 24,5 συντάξιμα έτη την 31-12-2014).
γ. Υποβολή αίτησης αποστρατείας (καταχρηστικά “παραίτηση”), διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 40ετία.
δ. Ύπαρξη 37 ~ 39,9 συντάξιμων ετών από άλλες αιτίες, ώστε με την προσθήκη τμήματος 3ετίας να συμπληρωθεί 40ετία.
Το κόστος αναγνώρισης είναι το ίδιο με τη θητεία και τις σπουδές (παρ. Β.2 και Β.4 ανωτέρω).
Ποσοστό εισφορών: 20% x ακαθάριστες αποδοχές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης (πριν το 2016 ίσχυε ποσοστό 6,67%).
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

7. Διπλά εξάμηνα
Όπως γίνεται και με την 5ετία, για πρόσληψη στο δημόσιο μέχρι την 30-9-1990 η προσμέτρηση των εξαμήνων γίνεται δωρεάν, ενώ από 1-10-1990 και μετά προβλέπεται προαιρετική αναγνώριση των εξαμήνων με πληρωμή εισφορών.
Για όσους εμπίπτουν στην 40ετία όλα τα διπλά εξάμηνα προσμετρούν μετά από 25 έτη υπηρεσίας (όπως και η 5ετία), χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΠΣΣ).
Αυτό δημιουργεί νομικό κενό για ορισμένους συναδέλφους ΕΠΟΠ που διαθέτουν διπλά εξάμηνα, οι οποίοι λόγω χαμηλού ορίου ηλικίας (50 έτη για Αλχίες) ίσως να μην συμπληρώνουν 25 έτη όταν τους αποστρατεύσει υποχρεωτικά η υπηρεσία.
Τα αναγνωρισμένα εξάμηνα προ 2016 δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών (αυξάνουν μόνο την αναπλήρωση), ενώ τα εξάμηνα μετά το 2017 λαμβάνονται υπόψη και στο μέσο όρο, διότι πληρώνονται πρόσθετες εισφορές και επί του μισθού.
Ποσοστό εισφορών μετά το 2017: 6,67% x άθροισμα [επίδομα επικινδυνότητας + μισθός].
Κόστος: Επειδή οι αποζημιώσεις των εξαμήνων διαφέρουν ανάλογα με το είδος, δεν μπορεί να γίνει γενική εκτίμηση κόστους.

8. Άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου
Μπορεί να αναγνωριστεί η άδεια άνευ αποδοχών μόνο για ανατροφή τέκνων (καμία άλλη), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2084/92 για τους ΔΥ –> Άδεια ανατροφής τέκνων ΔΥ
Στον ίδιο νόμο επεκτείνεται αυτή η διάταξη και στους στρατιωτικούς –> Άδεια ανατροφής τέκνων στρατιωτικών
Ποσοστό εισφορών: 20% x ακαθάριστες αποδοχές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησης.
Ενδεικτικό κόστος με νέο μισθολόγιο: 400 ~ 650 € ανά μήνα αναγνώρισης, ανάλογα με το βαθμό και την κατηγορία κλιμακίου.

Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ [Δικαίωμα Σύνταξης]
Προστέθηκε η αναγραφή του ενδεικτικού κόστους των αναγνωριζόμενων χρόνων που επιλέγει ο χρήστης (5ετία, θητεία, σπουδές, 3ετία), διότι πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι περισσότερες αναγνωρίσεις κοστίζουν πλέον υπερβολικά ποσά.


kratiseis-sintaksis-efka1. Διαχωρίστηκαν τα εξάμηνα σε 2 περιόδους (πριν και μετά το 2014), ώστε όταν υπάρχουν πολλά εξάμηνα να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συμπλήρωση 24,5 συντάξιμων ετών την 31-12-2014.
2. Σε κάθε τύπο εξαμήνων (πριν ή μετά το 2014) καθώς και στην 5ετία εμφανίζονται τα αναγκαία ελάχιστα έτη για να προσμετρηθούν.
3. Από την πρόσθετη τριετία μετράει μόνο η περίοδος που χρειάζεται για συμπλήρωση 40ετίας.


kratiseis-sintaksis-efka4. Αφού συμπληρώσετε τα υπηρεσιακά δεδομένα στα αριστερά (άσπρα πεδία σε γκρι φόντο), η εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης εμφανίζεται κάτω αριστερά με τονισμένα κόκκινα γράμματα.
5. Στον πίνακα Β (σε πράσινο φόντο) καταγράφονται αναλυτικά τα συντάξιμα έτη σε οποιαδήποτε ημερομηνία ασχέτως θεμελίωσης (εικόνα 1). Εάν θέλετε να ελέγξετε την ορθότητα της υπολογισθείσας ημερομηνίας θεμελίωσης, ο απλούστερος τρόπος είναι να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη μία ημέρα πριν από τη θεμελίωση, για να δείτε γιατί δεν συμπληρώνονται τότε τα αναγκαία συντάξιμα έτη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτιώσεις υπολογισμών στις σελίδες σύνταξης

Πριν από λίγες ημέρες έγινε μία τροποποίηση στους αλγόριθμους των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, η οποία προκάλεσε αρκετά σχόλια γιατί άλλαξε ο μέσος όρος αποδοχών και η υπολογιζόμενη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω).
Αν και εκ πρώτης άποψης θεωρείται λογική η ανωτέρω απορία, αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ (ειδικά του μέσου όρου αποδοχών), αλλά επίσης και παρανόηση σχετικά με το πως βγαίνουν τα αποτελέσματα στις διάφορες σελίδες στο site και ποιοι εγγενείς περιορισμοί υπάρχουν.

Α. Μέσος όρος αποδοχών
Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών επηρεάζεται από οκτώ (8) διαφορετικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, τα δώρα, την αναπροσαρμογή κάθε έτους λόγω πληθωρισμού, τις διοικητικές προαγωγές, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή κατάσταση (γάμος, γέννηση τέκνων κλπ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. ΣΤ του παρακάτω άρθρου:
Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]
Ο υπολογισμός του επίσημου μέσου όρου αποδοχών κατά την αποστρατεία γίνεται από την υπηρεσία ξεχωριστά για τον καθένα με βάση όλα τα φύλλα μισθοδοσίας του από το 2002 και μετά, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται ούτε στον ενδιαφερόμενο.

Β. Πότε είναι ίσες οι συντάξεις 2 αποστράτων
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια του μέσου όρου αποδοχών, για να λάβουν ακριβώς την ίδια σύνταξη ΕΦΚΑ πχ. 2 αστυνομικοί νέοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά όλα τα παρακάτω:
1. Να διαθέτουν την ίδια διάρκεια στρατιωτικής θητείας (σε ημέρες).
2. Να έχουν εισαχθεί την ίδια ημέρα και έτος στη σχολή.
3. Να διαγραφούν την ίδια ημέρα και έτος.
4. Να έχουν λάβει όλες τις διοικητικές και μισθολογικές προαγωγές ακριβώς την ίδια ημέρα.
5. Να έχουν παντρευτεί την ίδια ημέρα.
6. Να έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
7. Τα παιδιά τους να γεννήθηκαν σε ίδιες ημερομηνίες.
8. Να έχουν υπηρετήσει τον ίδιο αριθμό μηνών σε παραμεθόριο.

Καθώς όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν είτε το μέσο όρο αποδοχών είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, εάν υπάρχει διαφορά έστω και σε ένα απο τα ανωτέρω υπηρεσιακά ή οικογενειακά δεδομένα, τότε οι 2 συντάξεις θα διαφέρουν είτε λιγότερο είτε περισσότερο.

Γ. Αιτία αλλαγών
Μόλις πρόσφατα άρχισαν να εκδίδονται νέες συντάξεις ΕΦΚΑ με διαγραφή μετά το 2017 (ισχύς νέου μισθολογίου) και ορισμένοι συνάδελφοι απέστειλαν στοιχεία, με τα οποία βελτιώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με βάση τις νέες επίσημες ΣΠ του ΕΦΚΑ, η οποία για την πλειοψηφία των περιπτώσεων τώρα υπερβαίνει το 99% (τελική απόκλιση στη σύνταξη από 0 ~ 15 €).
Η ακρίβεια αυτή επιτυγχάνεται μόνο στις υπηρεσίες που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία (κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομία).
Καταλήγοντας το θέμα είναι ότι οι αλλαγές στους υπολογισμούς δεν είναι απόρροια λάθους, αλλά είναι αναμενόμενες, αποβλέπουν στη βελτίωση των προβλέψεων και θα συνεχίσουν και στο μέλλον.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι υπολογισμοί ποτέ δεν θα είναι τελικοί και όλες οι σελίδες κάποια στιγμή θα ξανατροποποιηθούν στο μέλλον, διότι λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος πάντα θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων που καθορίζουν το ακαθάριστο ποσό σύνταξης με το παλιό συνταξιοδοτικό σύστημα (προ 2015) και με το νέο που ισχύει από το 2016 (εθνική και αναλογική σύνταξη).
Παρά την κατάργηση του παλιού ασφαλιστικού συστήματος, στη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων η παλιά σύνταξη που εκδόθηκε από το ΓΛΚ θα επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ για πολλά χρόνια ακόμη, μέσω της προσωπικής διαφοράς.
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής οι συνταξιούχοι χωρίζονται (άτυπα) στις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-2007
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 80% για 35 συντάξιμα έτη (ή 88% για 40 πραγματικά έτη υπηρεσίας).
γ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

diagrafi-mexri-20072. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.


Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1-1-2008 ΕΩΣ 31-12-2018
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή για τα συντάξιμα έτη μέχρι 31-12-2007.
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας για τα συντάξιμα έτη μετά την 1-1-2008.
γ. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό που μειώνεται σταδιακά από 79% το 2008 έως 70% το 2017.
δ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 99% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α.1. Τον τελευταίο μισθό για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
α.2. Το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 για διαγραφή ή παραίτηση μετά την 1-7-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
kratiseis-sintaksis-efka
Όταν απαιτείται οποιοσδήποτε μέσος όρος αποδοχών (πενταετίας ή/και από το 2002) δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη ακρίβεια, διότι το ποσό αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, καθώς εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (ημερομηνίες προαγωγών και αλλαγής ΕΧΥ) και οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνων).


kratiseis-sintaksis-efkaΕάν η πρόγνωση της παλιάς σύνταξης διαφέρει με τη ΣΠ του ΓΛΚ, υπάρχουν 2 τρόποι για διόρθωση:
i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός] και διόρθωση της πρόγνωσης των χιλιοστών, όπως το πρώτο υπόδειγμα στα αριστερά.
ii. Επιλογή μεθόδου –> [2. Διαγραφή 2008 – 2018] και εισαγωγή του μέσου όρου πενταετίας, όπως το δεύτερο υπόδειγμα στα αριστερά.
Μετά την 1-7-2016 χρειάζεται επιπλέον και η διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών από 2002.


Γ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2019
1. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εμφανίζεται πλέον η στήλη [Παλιά ΓΛΚ] στα αποτελέσματα διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε δεν έχει νόημα (και δεν υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ) η σύνταξη με τις παλιές διατάξεις προ του 2016.

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

kratiseis-sintaksis-efkaΔεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια διότι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αφού εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (προαγωγές, αλλαγές ΕΧΥ / κλιμακίων) και αλλαγές οικογενειακής κατάστασης μετά το 2002 (γάμος, τέκνα κλπ).

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], και διόρθωση της πρόγνωσης του μέσου όρου αποδοχών όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με βάση τα ανωτέρω έγιναν οι παρακάτω αλλαγές σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία:
1. Η μέθοδος υπολογισμού με εισαγωγή μέσου όρου πενταετίας από τη ΣΠ του ΓΛΚ μετονομάστηκε σε [2. Διαγραφή από 2008 – 2018] διότι όπως υπονοεί η ονομασία, αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-1-2008 έως 31-12-2018.
2. Όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τη μέθοδο [1. Αυτόματος υπολογισμός] με τις επισημάνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. Σε περίπτωση λήψης ετών Κονδύλη, οι συντάξιμες αποδοχές στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση το μικρότερο μισθολογικό βαθμό (όχι τον πραγματικό) που χρησιμοποιήθηκε από το ΓΛΚ κατά την έκδοση της αρχικής ΣΠ, προκειμένου να συμφωνούν τα αποτελέσματα με τη μηνιαία ανάλυση του ΕΦΚΑ.
4. Για διαγραφή μετά το 2019 δεν εμφανίζονται αποτελέσματα για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, διότι δεν έχουν κανένα νόημα λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και μπερδεύουν το μέσο χρήστη σχετικά ως προς το ποια σύνταξη ισχύει.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Διόρθωση συντάξιμου μισθού από ΕΦΚΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Tον Οκτώβριο 2019 αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι για διαγραφή από 1-1-2008 έως 13-11-2014 χρησιμοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ λανθασμένος συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρ. Β του σχετικού άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
Λόγω αυτού του λάθους κάποιοι ωφελούνταν έχοντας μικρότερη προσωπική διαφορά από αυτή που έπρεπε (παρ. Β.2 του ανωτέρω άρθρου), ενώ κάποιοι άλλοι αδικούνταν έχοντας μεγαλύτερη προσωπική διαφορά από την κανονική (παρ. Β.3).

Για τον ανωτέρω λόγο είχαν διαμορφωθεί κατάλληλα οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης στο site, ώστε να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά και με το σωστό τρόπο (επιλογή ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ), αλλά και με τη λανθασμένη μέθοδο του ΕΦΚΑ (επιλογή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ), όπως αναλύεται στις παρ. Α.2 και Α.3 του άρθρου: Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με τη σύνταξη Μαρτίου 2020 ο ΕΦΚΑ διόρθωσε το συντάξιμο μισθό σε όλους τους συνταξιούχους με διαγραφή μετά το 2008.
Έτσι για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι τον Ιούνιο 2016 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές του τελευταίου μήνα.
Οπότε ενώ μέχρι σήμερα στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ συμφωνούσε με τα (επίτηδες υπολογισμένα με λάθος τρόπο) αποτελέσματα της μεθόδου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ, από τώρα και στο εξής ισχύουν για όλους τα αποτελέσματα με τη (σωστή) μέθοδο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ.

Γ. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτή που υπολογίζεται με την επιλογή ΕΦΚΑ/20, αλλά όπως είναι φυσικό η εφαρμογή οποιουδήποτε νέου νόμου δεν γίνεται άμεσα, διότι χρειάζεται πρώτα να ενημερωθούν οι υπηρεσίες επίσημα, να εκδοθούν τυχόν εγκύκλιοι και να ενημερωθεί κατάλληλα το λογισμικό του ΕΦΚΑ.
Όπως έχει ανακοινωθεί το νέο ασφαλιστικό θα μπορέσει να εφαρμοστεί μετά το καλοκαίρι 2020 (αναδρομικά από 1-10-2019), οπότε μέχρι τότε η σύνταξη θα βγαίνει με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή με την επιλογή ΕΦΚΑ/16 στις σελίδες του site.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μετά τα παραπάνω για να συμφωνούν 100% όλα τα ποσά στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης του site (νέα σύνταξη, προσωπική διαφορά, φόρος κλπ) με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ του Μαρτίου 2020, θα πρέπει:
1. Να συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα και ειδικά ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών της αρχικής ΣΠ, όπως περιγράφεται (με υπόδειγμα) στην παρ. Β.2.β.ii στο άρθρο: Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών
2. Να επιλέγεται η μέθοδος υπολογισμού [2. Διαγραφή 2008 – 2018]
3.α. Μέχρι την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/16]
3.β. Μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού (πιθανώς το φθινόπωρο) να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/20]

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού

Α. Υπολογισμός ποσοστών αναπλήρωσης και με παλιό και με νέο τρόπο
Στο προηγούμενο άρθρο έγινε καταγραφή των κυριότερων αλλαγών που αφορούν στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας με το πρόσφατα ψηφισθέν νέο ασφαλιστικό –> Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου βελτιώθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε πλέον να υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ και με τον παλιό Ν.4387/16 και με το νέο Ν.4670/20, ώστε:
α. Να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των ποσών με τις παλιές και τις νέες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων δεν αλλάζει το τελικό πληρωτέο ποσό της σύνταξης, παρά μόνο μειώνεται η προσωπική διαφορά.
β. Να υπάρχει ενημέρωση επί της ανάλυσης των συντάξεων όπως αποδίδονται τώρα από τον ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16 και το νέο φορολογικό 2020, διότι για την εφαρμογή του νέου νόμου θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο περίπου.
Το νέο ασφαλιστικό 2020 σχεδιάζεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως το φθινόπωρο, αλλά τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση στο πληρωτέο αυτή θα δοθεί από 1-10-2019.

Στο μεσαίο πίνακα στα δεξιά της επικεφαλίδας [Σύνταξη με νομοθεσία] υπάρχουν τώρα 3 επιλογές:
1. Προσωρινή: Υπολογισμός προσωρινής σύνταξης με το παλιό μισθολόγιο –> Προσωρινή σύνταξη με βάση το παλιό μισθολόγιο
2. ΕΦΚΑ/16: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με βάση τον προηγούμενο νόμο Ν.4387/16.
3. ΕΦΚΑ/20: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με το Ν.4670/20 (εφαρμογή το φθινόπωρο 2020).

Β. Ποσοστό αναπλήρωσης συντάξιμων ετών μετά την 40ετία
Στο νέο νόμο καθορίζεται ότι πάνω από τα 40 έτη η αναπλήρωση ανά έτος γίνεται 0,5% για όλους.
Με βάση προφορικές δηλώσεις αξιωματούχων, η ρύθμιση αυτή έγινε για να υπάρχει αντικίνητρο παραμονής στην εργασία μετά τα 40 έτη, με το σκεπτικό ότι αρκεί η 40ετία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και μετά οι παλαιότεροι είναι προτιμότερο να αποσύρονται από την αγορά εργασίας επ’ ωφελεία των νεώτερων. (καταγραφή ανεπίσημων δηλώσεων χωρίς σχολιασμό)
Επειδή υπάρχει σημαντική αύξηση 7,2% στην αναπλήρωση στα 40 συντάξιμα έτη, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς υπάρχει αύξηση (έστω και μικρότερη) του συνολικού ποσοστού αναπλήρωσης και για τις περιπτώσεις 40 ~ 45 συντάξιμων ετών, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί στις νέες σελίδες σύνταξης (σύγκριση επιλογής “ΕΦΚΑ/16” με “ΕΦΚΑ/20”).

Γ. Εξάμηνα επικινδυνότητας
Ειδικά για τα εξάμηνα επικινδυνότητας προβλέπεται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης σε 2% / έτος μετά τα 45 συντάξιμα έτη.
Οπότε ο υπολογισμός του ποσοστού αναπλήρωσης στις σελίδες του site γίνεται ως εξής ανά περίπτωση:
1. 38 έτη + 5ετία = 43 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 3 τελευταία έτη.
2. 42 έτη + 5ετία = 47 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 7 τελευταία έτη, διότι δεν υπάρχουν εξάμηνα.
3. 38 έτη + 5ετία + 10 εξάμηνα = 48 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 3 έτη (μόνο για 6 εξάμηνα από τα 10).
4. 35 έτη + 62 εξάμηνα = 66 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 21 έτη (μόνο για 42 εξάμηνα από τα 62).
Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,5% ανά έτος για τη χρονική περίοδο από τα 40 μέχρι τα 45 έτη.

Τέλος έγινε μία δευτερεύουσα βελτίωση, ώστε με την επιλογή [Δικαιούμενη σύνταξη –> Εργασία] να μην επιβάλλεται περικοπή στους πολύτεκνους με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο και για αποστρατεία λόγω ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020

Κατατέθηκε σήμερα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται ορισμένες βελτιώσεις στο Ν.4387/16.
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι:

Α. Συνεχίζει να ισχύει η βασική φιλοσοφία του Ν.4387/16
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν καταργεί τον προηγούμενο νόμο, αλλά τροποποιεί ορισμένα σημεία του.
Εξακολουθεί να ισχύει ο καθορισμός της σύνταξης ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που καθορίζεται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών μετά το 2002, ενώ τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν τα ίδια μέχρι τα 30 συντάξιμα έτη.
Συνεχίζει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συνταξιούχων πριν και μετά το 2016 και εξακολουθεί να ισχύει η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων με τον τρόπο που εφαρμόστηκε την 1-1-2019.

Β. Αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από 30 έως 45 συντάξιμα έτη
Αυξάνεται το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης από 30 μέχρι 45 συντάξιμα έτη.
Πχ. για 35 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 3,5%, για 40 έτη η αύξηση είναι 7,2%, ενώ από τα 40 μέχρι τα 45 έτη η αύξηση μειώνεται σταδιακά αλλά συνεχίζει να υπάρχει και έτσι για 43 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 2,7% (από 48,81% σε 51,51%).
Από τα 45 συντάξιμα έτη και άνω προκύπτει μία πολύ μικρή μείωση 0,3% (σταθερή) στη συνολική αναπλήρωση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, έτσι πχ. για 50 συντάξιμα έτη η αναπλήρωση μειώνεται ελάχιστα από 62,81% σε 62,52%.

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων λαμβάνουν μεγάλη προσωπική διαφορά (η παλιά σύνταξη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη νέα), για αυτούς η ανωτέρω αύξηση είναι μόνο λογιστική (δεν αυξάνεται το πληρωτέο που λαμβάνουν), διότι μειώνεται ισόποσα η προσωπική διαφορά. Το “κέρδος” θα φανεί στο (απώτερο!) μέλλον διότι θα χρειαστούν λιγότερα χρόνια για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά με μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων (λόγω πληθωρισμού) σε όσους διαθέτουν πάνω από 30 έτη.
Μόνο οι παλιοί συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη (και είχαν πολύ μικρή προσωπική διαφορά) θα λάβουν πραγματική αύξηση στη σύνταξή τους, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η νέα σύνταξη γίνεται μεγαλύτερη από την παλιά.

Γ. Βελτιώνεται αρκετά το καθεστώς περικοπής λόγω εργασίας
Οι κυριότερες αλλαγές στην περικοπή σύνταξης λόγω εργασίας είναι οι κάτωθι:
1. Μειώνεται το ποσοστό περικοπής στην ακαθάριστη σύνταξη και τις επικουρικές συντάξεις σε 30% (από 60% πριν).
2. Δεν επιβάλλεται περικοπή για ετήσιο εισόδημα από αγροτικές εργασίες μέχρι 10.000 € (από 4.923 € πριν).
3. Δεν επιβάλλεται περικοπή σε πολύτεκνους συνταξιούχους, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή να σπουδάζει έως 24 ετών ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
4. Για εργασία στο δημόσιο με ηλικία άνω των 62 ετών (το 2021) ή 61 ετών (το 2020) επιβάλλεται περικοπή 30% (από 100% πριν).
Συνεχίζει να ισχύει η πλήρης περικοπή 100% όλων των συντάξεων για εργασία στο δημόσιο με ηλικία κάτω των 61 / 62 ετών.

Δ. Θεσπίζεται πολύ υψηλό πρόστιμο σε περίπτωση μη δήλωσης απασχόλησης
Μέχρι τώρα σε περίπτωση μη δήλωσης εργασίας συνταξιούχου, προβλέπονταν η αναδρομική περικοπή της σύνταξης για το χρόνο απασχόλησης, με μικρή επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, άρα ουσιαστικά δεν υπήρχαν κυρώσεις εάν δεν δηλωνόταν η εργασία.
Πλέον η παράλειψη της δήλωσης ανάληψης εργασίας (στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ) συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με δώδεκα μηνιαίες συντάξεις –> Άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4670/20
Σημειώνεται ότι η δήλωση ανάληψης εργασίας πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν προβλέπεται περικοπή ή όχι.

ΥΓ. Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (σύμφωνα με την παρ. Β), καθώς και οι πίνακες ανάλυσης των περικοπών / εξαιρέσεων στη σελίδα “Απασχόληση” με τις αλλαγές της ανωτέρω παραγράφου Γ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης