Αναδρομικά μέρος 1ο – Σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα

Ενημέρωση 7-11-2018: Το παρόν άρθρο δεν ισχύει πλέον, διότι στην κατατεθείσα τροπολογία δεν περιλήφθηκε τελικά η διάταξη που καταργούσε το μισθολόγιο του 2012 και αναφερόταν στο κείμενο που διέρρευσε –> Αρχικό κείμενο τροπολογίας

Σήμερα διέρευσε το νομοσχέδιο με το οποίο αποκαθίσταται το μισθολόγιο των στρατιωτικών όπως ίσχυε την 31-7-2012:
militaire.gr – Όλο το νομοσχέδιο για τα αναδρομικά των στρατιωτικών
Με την προτεινόμενη παρ. 4 του άρθρου 1 καταργείται το μισθολόγιο που ίσχυσε από 1-8-2012 έως 31-12-2016 με βάση το Ν.4307/14, οπότε όλες οι αποδοχές (βασικός μισθός, ΕΧΥ, επιδόματα) επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα.
Η αναδρομική κατάργηση αυτού του μισθολογίου έχει συνέπειες σχεδόν σε όλες τις παροχές που δικαιούνται οι απόστρατοι, καθώς αυτές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές πριν από τη διαγραφή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ
Με το Ν.4387 αποσυνδέθηκαν οι συντάξεις των αποστράτων από το μισθολόγιο των εν ενεργεία και για αυτό το λόγο δεν έγινε αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων από 1-1-2017 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο με βάση τους διοικητικούς βαθμούς.
Όμως η πρόσφατη απόφαση αφορά την αναδρομική ακύρωση του παλαιού μισθολογίου της 1-8-2012, δηλαδή θεωρείται ότι αυτό το μισθολόγιο δεν υπήρξε ποτέ.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να αλλάξουν αναδρομικά οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή (έκδοση νέου ΦΔΜ από την υπηρεσία) και να επανακαθοριστούν οι συντάξεις όλων των αποστράτων, άσχετα από την ημερομηνία διαγραφής.
Με την αποκατάσταση του μισθολογίου αυξάνεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης όλων των συντάξεων από 1-8-2012, ως κάτωθι:
1. Διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016
α. Οι συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα μέχρι και διοικητικό βαθμό Σχη αυξάνονται κατά 5~7% περίπου (ανάλογα με τα έτη και την προέλευση), άρα η ακαθάριστη σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 5~7% διότι είναι ευθέως ανάλογη του τελευταίου μισθού.
β. Για τους διοικητικούς βαθμούς Ταξχου και άνω οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται κατά 9~12% περίπου, διότι η μείωση των βασικών μισθών την 1-8-2012 ήταν μεγαλύτερη για τους ανώτατους και επίσης αυξάνεται το επίδομα υψηλής ευθύνης, άρα η ακαθάριστη σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 9~12% διότι είναι ευθέως ανάλογη του τελευταίου μισθού.
Όμως σε όλους η πληρωτέα σύνταξη θα αυξηθεί πολύ λιγότερο (περίπου 0~5% ανά περίπτωση) λόγω των μνημονιακών μειώσεων, οι οποίες μεσοσταθμικά αυξάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη σύνταξη.
Θα υπάρξουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου θα υπάρξει ελάχιστη ή ακόμη και μηδενική αύξηση στο πληρωτέο παρά την σημαντική αύξηση της μικτής σύνταξης, όπως έχει αναλυθεί σε παλαιότερο άρθρο –> Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο
2. Διαγραφή / παραίτηση μετά την 1-7-2016
Η αύξηση της ακαθάριστης σύνταξης θα είναι πολύ μικρή σε αυτή την περίπτωση, διότι η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002 (15 έτη περίπου), ενώ η αναδρομική αύξηση του μισθολογίου αφορά μόνο 4,5 έτη (2012 ~ 2016).
Οπότε ο μέσος όρος αποδοχών και κατά συνέπεια η αναλογική σύνταξη αυξάνεται μόνο κατά 1,5~2%, άρα το άθροισμα [βασική + αναλογική] που είναι η συνολική νέα σύνταξη θα αυξηθεί περίπου 1~1,5%.

Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Τα στρατιωτικά μερίσματα από ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ δεν μεταβάλλονται όταν αλλάζει το μισθολόγιο, διότι υπολογίζονται με βάση πίνακες μεριδίων που εξαρτώνται από τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό (όχι τις αποδοχές).
2. Όσον αφορά το μέρισμα ΜΤΠΥ και τα επικουρικά των Σωμάτων Ασφαλείας, μόνο για διαγραφές μετά την 1-8-2012 θα αυξηθούν  κατά 0~2% (εξαρτάται από την ημερομηνία διαγραφής), διότι τα ακαθάριστα ποσά αυτών των παροχών προκύπτουν με βάση το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά.

Γ. ΕΦΑΠΑΞ
Όλα τα εφάπαξ με διαγραφή από 1-8-2012 έως 31-12-2016 πρέπει να επανεκδοθούν λόγω αποκατάστασης του μισθολογίου:
1. Τα στρατιωτικά εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ), το εφάπαξ ΤΠΑΣ της τ.Χ/Φ και το ΤΑΛΣ του λιμενικού θα αυξηθούν κατά 5~7%, διότι είναι ευθέως ανάλογα με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα.
2. Το εφάπαξ ΤΠΥΑΠ της τ.ΑΠ εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας, οπότε θα αυξηθεί κατά 0~6% ανάλογα με το πόσο απέχει η ημερομηνία διαγραφής από την 1-8-2012.
3. Το εφάπαξ ΤΠΥΠΣ της Πυροσβεστικής εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίου έτους.
α. Άρα εάν η διαγραφή είναι μετά την 1-8-2013 (συμπλήρωση πλήρους έτους από 1-8-2012) το εφάπαξ αυξάνεται κατά 5~7%, ακριβώς όσο αυξάνονται οι αποδοχές μετά την αποκατάσταση.
β. Για διαγραφή από 1-8-2012 έως 1-8-2013 το εφάπαξ αυξάνεται σταδιακά κατά 0~6% ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής.
4. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ (δημοσίων υπαλλήλων) αυξάνεται σε ποσοστό 2% περίπου, διότι προκύπτει από το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013 και την επιστροφή των κρατήσεων μετά το 2014.
Δεν είναι σίγουρο εάν προβλέπεται από το καταστατικό του συγκεκριμένου ταμείου ο επανακαθορισμός του εφάπαξ λόγω αλλαγής μισθολογίου. Υπενθυμίζεται ότι για τα άλλα ταμεία εφάπαξ απαιτήθηκε σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ και αποδοχή της απόφασης, προκειμένου να αποδοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ αρκετά χρόνια μετά την τελευταία αλλαγή μισθολογίου (2014).

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
1. Σύνταξη ΕΦΚΑ
Ενημερώθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ 2019” με την αλλαγή μισθολογίου από 1-8-2012 μέχρι 31-12-2016 και προκύπτει αύξηση της δικαιούμενης σύνταξης σε σχέση με πριν, σύμφωνα με τις παραγράφους Α.1 και Α.2 ανωτέρω. Η παλιά σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ 2017” αφαιρέθηκε τελείως, αφού το ισχύον (αντισυνταγματικό) μισθολόγιο 2012 καταργείται προτού να προλάβει να εφαρμοστεί στους νέους συνταξιούχους!
2. Σύνταξη ανά υπηρεσία
Για τον καθορισμό σύνταξης ανά υπηρεσία, αναρτήθηκαν νέες σελίδες υπολογισμού με ένδειξη έτους 2019 με το “αποκατεστημένο” μισθολόγιο, οι οποίες θα υπάρχουν παράλληλα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες (με ένδειξη 2017), ώστε να γίνεται σύγκριση μεταξύ των συντάξεων με τα δύο μισθολόγια (Παλιά ΓΛΚ 2017 και Νέα ΓΛΚ 2019) και να προκύπτει η διαφορά.
Αυτή τη διαφορά τη δικαιούστε αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής μέχρι και σήμερα. Όμως στις σελίδες υπολογισμού “Σύνταξη 2019” δεν υπάρχει (ακόμη) η προβλεπόμενη περικοπή της προσωπικής διαφοράς, μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα.
3. Εφάπαξ
Λόγω του νέου μισθολογίου της 1-1-2017 κάθε σελίδα υπολογισμού εφάπαξ περιέχει ήδη 2 μισθολόγια (2012 και 2017), οπότε θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη η ενσωμάτωση και τρίτου μισθολογίου (2011, 2012 και 2017) για να προκύπτει αυτόματα η διαφορά.
Για το λόγο αυτό αναρτήθηκαν πρόσθετες σελίδες εφάπαξ για όλες τις υπηρεσίες (πάλι με ένδειξη 2019) με αποκατάσταση του παλιού μισθολογίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνοντας και τις 2 σελίδες (εφάπαξ 2017 και 2019) να μπορούν να βρουν τη διαφορά στο πληρωτέο ποσό, η οποία κανονικά θα πρέπει να δοθεί ως συμπληρωματικό εφάπαξ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό, τα εφάπαξ των ταμείων που υπάγονται στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζονται με μαθηματικό τύπο για το διάστημα μέχρι 2013 ή 2014 (ανάλογα το ταμείο) και μετά επιστρέφονται οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από το μισθό.
Για τα ταμεία του πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ, ΤΠΥΠΣ) υπάρχει σχετική ανάλυση εδώ –> Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας

Όπως υπάρχει στα ανωτέρω ταμεία διαχωρισμός του εφάπαξ σε 2 τμήματα, κατά τον ίδιο τρόπο το εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο μέχρι την 31-12-2013 και μετά την 1-1-2014 απλά επιστρέφονται οι κρατήσεις.
Η διαφορά είναι ότι στο ΤΠΔΥ για διαγραφή μετά την 12-5-2016 (ημ/νία ισχύος του Ν.4387) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες αποδοχές πριν από τη διαγραφή (όπως γίνεται στο ΤΕΑΠΑΣΑ), αλλά χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής –> Άρθρο 35 παρ. 4 Ν.4387/16

Πχ. για αποστρατεία το 2031, το πρώτο τμήμα του εφάπαξ ΤΠΔΥ θα υπολογιστεί με το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013, δηλαδή με τις αποδοχές μιας εικοσαετίας πριν την αποστρατεία!
Ουσιαστικά πρόκειται για μία έμμεση μείωση του εφάπαξ ΤΠΔΥ χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό αναπλήρωσης (60%).

Αυτή η παράμετρος ενσωματώθηκε σήμερα στις σελίδες εφάπαξ αστυνομίας και πυροσβεστικής, όπου πλέον για τον υπολογισμό του ΤΠΔΥ χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 με το παλιό μισθολόγιο (για διαγραφές μετά την 12-5-2016).
Ειδικότερα για το χρόνο από 1-1-2009 ~ 31-7-2012 λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί μισθοί που ίσχυαν το 2011 (προ μειώσεων), ενώ από 1-8-2012 ~ 31-12-2013 χρησιμοποιούνται οι βασικοί μισθοί που ίσχυσαν μέχρι το 2016 (με αποκατάσταση 50% των μειώσεων).

ΥΓ. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που αναλύθηκε εδώ: Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387
η παράταση εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού μέχρι 30-6-2016 για τους στρατιωτικούς αφορούσε μόνο τον υπολογισμό της σύνταξης, οπότε για όλα τα υπόλοιπα θέματα (όπως το εφάπαξ) εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Ν.4387 από 13-5-2016.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018-2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας

Α. Εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες σύνταξης
Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων πληροφοριών, προστέθηκε σε όλες τις σελίδες (ανά υπηρεσία) ο υπολογισμός της σύνταξης χηρείας επιζώντος συζύγου και ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν).
Η κανονική σύνταξη υπολογίζεται εισάγοντας στο πεδίο “Δικαιούμενη σύνταξη” την επιλογή [Πλήρης].
Με την επιλογή [Εργ.ΙΚΑ] εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης και επικουρικών σε ποσοστό 60%, όταν ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό δικαιούμενης σύνταξης πέφτει στο 40% (100% – 60% περικοπή) –> Περικοπή λόγω εργασίας
Με τις επιλογές [Χήρος/α] ή [Τέκνο] εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ποσοστό σύνταξης και εμφανίζεται το πεδίο “Ημερομηνία θανάτου“, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για να καθοριστεί τυχόν προσωπική διαφορά (για θανάτους μέχρι 31-12-2018).
Η σύνταξη κάθε τέκνου προκύπτει από τον αριθμό ανήλικων τέκνων που επιλέγονται στη σελίδα –> Ποσοστό σύνταξης τέκνου
Οι βασικές παράμετροι καθορισμού των συντάξεων χηρείας είναι οι κάτωθι:

Β. Γενικά περί σύνταξης επιζώντων
Ο χαρακτηρισμός της σύνταξης χηρείας ως παλιάς ή νέας (πριν ή μετά την 13-5-2016) γίνεται με βάση την ημερομηνία θανάτου.
Δηλαδή εάν ο θάνατος αποστράτου επήλθε μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, η σύνταξη χηρείας θεωρείται νέα σύνταξη όσον αφορά την προσωπική διαφορά, άσχετα εάν ο θανών ήταν παλιός συνταξιούχος (πολύ πριν το 2016).
Τα ποσοστά της σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα δικαιούχα μέλη (σύζυγος και τέκνα) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Οι δύο πρώτες στήλες αφορούν τα ποσοστά με τις παλαιές διατάξεις (θάνατος πριν από 12-5-2016) που είναι διαφορετικά για παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Η τρίτη στήλη αφορά τα ποσοστά που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό για όλους (θάνατος από 13-5-2016).

Δικαιούχοι σύνταξης
λόγω θανάτου
Xηρεία έως 12-5-2016
(παλιός ασφαλισμένος)
Xηρεία έως 12-5-2016
(νέος ασφαλισμένος)
Xηρεία από 13-5-2016
(ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)
Επιζών σύζυγος (χήρος/α)
χωρίς προστατευόμενα τέκνα
70%50%50%
Επιζών σύζυγος και ένα (1)
προστατευόμενο τέκνο
70%
( 35% + 35% )
75%
( 50% + 25% )
75%
( 50% + 25% )
Επιζών σύζυγος και δύο (2)
προστατευόμενα τέκνα
70%
( 35% + 2 x 17,5% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
100%
( 50% + 2 x 25% )
Επιζών σύζυγος και τρία (3)
προστατευόμενα τέκνα
80%
( 40% + 3 x 13,33% )
100%
( 40% + 3 x 20% )
100%
( 50% + 3 x 16,66% )
Επιζών σύζυγος και τέσσερα (4)
προστατευόμενα τέκνα
90%
( 45% + 4 x 11,25% )
100%
( 33,33% + 4 x 16,67% )
100%
( 50% + 4 x 12,5% )
Επιζών σύζυγος και πέντε (5)
προστατευόμενα τέκνα
100%
( 50% + 5 x 10% )
100%
( 25% + 5 x 15% )
100%
( 50% + 5 x 10% )
Με το νέο ασφαλιστικό προστέθηκαν ηλικιακά όρια στον επιζώντα σύζυγο για δικαίωμα λήψης σύνταξης χηρείας (πχ. ηλικία άνω των 55 ετών), τα οποία εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχουν τέκνα ή μετά την ενηλικίωση αυτών.
Η σύνταξη χηρείας χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό ηλικίας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
Στα επιζώντα μέλη χορηγούνται επίσης μερίσματα & επικουρικά σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό σύνταξης που δικαιούνται.
Σχετική εγκύκλιος με λεπτομέρειες για τις συντάξεις λόγω θανάτου με το νέο ασφαλιστικό: Εγκύκλιος 6 / 5-2-2018 (pdf)
Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού ΔΕΝ εφαρμόζονται στις συντάξεις λόγω ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία (και στις αντίστοιχες συντάξεις χηρείας), οι οποίες υπολογίζονται με βάση την παλιά νομοθεσία που ίσχυε πριν το Ν.4387/16.

Γ.1. Χηρεία μέχρι 12-5-2016
google_analyticsH προσωπική διαφορά που δικαιούνται τα επιζώντα μέλη είναι το 100% της προσωπικής διαφοράς του αποστράτου επί το ποσοστό του επιζώντος μέλους. Ισχύουν τα παλαιά ποσοστά σύνταξης (ανωτέρω πίνακας), ενώ για χηρεία μετά το 2010 η σύνταξη δίνεται ολόκληρη για 3 έτη και στη συνέχεια μειώνεται κατά 50% εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται (αρθρο 13 παρ. 1 Ν.3863/10).
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.2. Χηρεία από 13-5-2016 έως 31-12-2018
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η αρχική προσωπική διαφορά του θανόντος (που μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για τη σύνταξη χηρείας ισχύουν τα ποσοστά προσωπικής διαφοράς που ισχύουν για νέες συντάξεις, δηλαδή ποσοστό 50%, 33% και 25% για ημερομηνία θανάτου το Β’ εξάμηνο 2016, το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.
Η προσωπική διαφορά θα χορηγείται και μετά το 2019 (μέχρι να εξισωθούν παλιές και νέες συντάξεις).

Γ.3. Χηρεία μετά την 1-1-2019
google_analyticsΔεν λαμβάνεται υπόψη η προσωπική διαφορά του θανόντος (η οποία μπορεί να ήταν μέχρι και 100%) και για ημερομηνία θανάτου μετά το 2019 η σύνταξη χηρείας υπολογίζεται πάντα χωρίς προσωπική διαφορά, όπως όλες οι καινούριες συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό.


Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Σωμάτων Ασφαλείας

Α. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ
Το Σεπτέμβριο 2015 τα τρία επικουρικά ταμεία του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ: https://enstoloi.net/entaxi-teapasa-sto-etea/
και από τότε σταμάτησε η έκδοση επικουρικών για αποστράτους αστυνομίας και πυροσβεστικής, μέχρι να δοθούν σχετικές οδηγίες.
Το 2016 με το νέο ασφαλιστικό καθορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού του επικουρικού για διαγραφή μετά την 1-1-2015, ενώ η σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για τα επικουρικά εκδόθηκε μόλις το Νοέμβριο 2017: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ (pdf)

Η ανωτέρω εγκύκλιος προβλέπει ότι το επικουρικό θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους τμημάτων / περιόδων:
1. Για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, το επικουρικό είναι το γινόμενο των ετών ασφάλισης, επί σταθερό συντελεστή 0,45%, επί το μέσο όρο ασφαλιστέων αποδοχών από το 2002 μέχρι και το 2014.
2. Για τα έτη μετά το 2015 το επικουρικό θα προκύπτει με διανεμητικό σύστημα με νοητή κεφαλαιοποίηση, δηλαδή επιστρέφονται οι εισφορές έντοκα με επιτόκιο που αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο και προκύπτει με βάση τεχνικούς δείκτες βιωσιμότητας του ταμείου.
Πέραν των προσωπικών δεδομένων (έτη ασφάλισης, ασφαλιστέες αποδοχές κλπ), προβλέπονται επιπρόσθετα 18 παράμετροι που επηρεάζουν το ύψος του επικουρικού, οι οποίες θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο: Τμήμα απόφασης 23123/785/7-6-2016 για ΕΤΕΑΕΠ

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια στον υπολογισμό των επικουρικών για διαγραφή μετά το 2015, διότι δεν χρησιμοποιείται πλέον ο τελευταίος μισθός (όπως γινόταν παλιά) αλλά ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002, ενώ το αναλογούν ποσό μετά το 2015 εξαρτάται από δεκάδες παραμέτρους (έσοδα – έξοδα ταμείου, αναλογία εν ενεργεία – συνταξιούχων, μέσο προσδόκιμο ζωής, φύλο κλπ) που φυσικά είναι αδύνατον να προβλεφθούν.
Οπότε αναγκαστικά στις σελίδες “Σύνταξη τ.ΧΦ – τ.ΑΠ – ΠΣ” το επικουρικό υπολογίζεται κατά προσέγγιση για διαγραφή μετά το 2015, ενώ θα βελτιστοποιείται συνέχεια ο σχετικός αλγόριθμος (εφόσον βέβαια γνωστοποιούνται αντίστοιχα δεδομένα συναδέλφων).

Β. Προσθήκη πεδίου για προϋπηρεσία ΤΕΒΕ
Η προϋπηρεσία ΤΕΒΕ προσμετρά ακριβώς το ίδιο όπως και το ΙΚΑ για τον υπολογισμό της νέας σύνταξης, όμως δεν προσμετρά για τα επικουρικά του ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ (ενώ αντίθετα ο χρόνος ΙΚΑ συνυπολογίζεται).
Για το λόγο αυτό προστέθηκε ξεχωριστό πεδίο για εισαγωγή προϋπηρεσίας ΤΕΒΕ (σε μήνες), ώστε να υπολογίζονται σωστά τα συνολικά έτη ασφάλισης υπέρ σύνταξης και επικουρικού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εισφορές που απαιτούνται για συμπλήρωση των ελάχιστων ετών ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ (όπου επίσης δεν μετράει το ΤΕΒΕ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Περί προσωπικής διαφοράς το ανάγνωσμα (ενημέρωση Δεκ. 2018)

Την 1-1-2019 προβλέπεται η πλήρης εφαρμογή του Ν.4387/16 με αντικατάσταση της σύνταξης των παλιών συνταξιούχων (που εκδόθηκε από το ΓΛΚ) με τη σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (εθνική + αναλογική), η οποία θα συμπληρώνεται με την προσωπική διαφορά κάθε δικαιούχου.
Με αυτή την αφορμή τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης στο site, ώστε να εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία καθορισμού της προσωπικής διαφοράς (πλήρες ποσό, ποσοστό, φορολογητέα ποσά, τυχόν αύξηση κλπ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Γίνεται σύγκριση των φορολογητέων ποσών
Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνονται τα φορολογητέα ποσά παλιάς και νέας σύνταξης (όχι τα πληρωτέα).
Για το παλιό φορολογητέο αφαιρούνται από τη μικτή σύνταξη όλες οι μνημονιακές κρατήσεις, η περίθαλψη και η εισφορά Ν.3865.
Σε όλες τις σελίδες σύνταξης προστέθηκε και το φορολογητέο ποσό, ώστε να γίνει κατανοητό πως προκύπτει η προσωπική διαφορά.
1. Παράδειγμα με διαγραφή 2015 –> Προσωπική διαφορά 100%
2. Παράδειγμα με διαγραφή Δεκ. 2016 (παραίτηση > 1-7-2016) –> Προσωπική διαφορά 50%
3. Παράδειγμα με διαγραφή 2018 –> Προσωπική διαφορά 25%

Β. Η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται με βάση μόνο τη σύνταξη
Ειδικά για την προσωπική διαφορά η κράτηση Ν.4093 προκύπτει με βάση μόνο τη σύνταξη – ΟΧΙ το άθροισμα [σύνταξη+μερίσματα].
Πχ. με σύνταξη 1.400 € και μερίσματα 250 € η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη έχει ποσοστό 10% (γιατί 1.400 + 250 > 1.500 €), όμως για την προσωπική διαφορά το ποσοστό κράτησης Ν.4093 θεωρείται 5%, που αντιστοιχεί στα 1.400 € της σύνταξης (χωρίς μερίσματα).
Για να γίνει πλήρως κατανοητός ο υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς (με σύγκριση των σωστών φορολογητέων ποσών), θα πρέπει στις σελίδες σύνταξης δίπλα στα μερίσματα να επιλεγεί [Πληρωμή: ΟΧΙ], όπως στο παράδειγμα Α.1 ανωτέρω.

Γ. Οικογενειακό επίδομα γάμου / τέκνων
Το επίδομα αυτό προσαυξάνει την προσωπική διαφορά μέχρι να ενηλικιωθούν τα τέκνα –> Εγκύκλιος 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9 (Δεκ. 2016)
Η από 11-12-2018 ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις σημαίνει ότι οι παλιοί συνταξιούχοι (διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016) θα συνεχίσουν να παίρνουν κανονικά το οικογενειακό επίδομα μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (ερώτηση 2.5 στις FAQ).
Οι νέοι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα στη σύνταξη, παρά μόνο το επίδομα τέκνων ΟΓΑ.
Οπότε το οικογενειακό επίδομα δεν προσαυξάνει ποτέ την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, αφού στους παλιούς συνταξιούχους θα συνεχίσει να δίνεται ξεχωριστά, ενώ οι νέοι συνταξιούχοι δεν το δικαιούνται.

Δ. Ορισμένοι ΝΕΟΙ συνταξιούχοι ΔΕΝ δικαιούνται πρ. διαφορά
Το ποσοστό 25 ~ 50% της προσωπικής διαφοράς μέχρι 31-12-2018 δεν δίνεται σε όλους τους νέους συνταξιούχους, αλλά μόνο εάν η νέα σύνταξη είναι μικρότερη πάνω από 20% σε σχέση με την παλιά σύνταξη. Εάν δηλαδή η νέα σύνταξη υπολείπεται της παλιάς “μόνο” κατά 19%, τότε δεν υπολογίζεται καθόλου προσωπική διαφορά –> Όριο προσωπικής διαφοράς 20%

Ε. Οι συντάξεις όσων διαθέτουν πολλά διπλά εξάμηνα θα αυξηθούν
Με βάση το Ν.4387/16 δεν υπάρχει περιορισμός στην προσμέτρηση των συντάξιμων ετών και υπάρχει μόνο όριο αναπλήρωσης 100% στην αναλογική σύνταξη, δηλαδή το ανώτατο όριο είναι τα 68,6 συντάξιμα έτη. Η αύξηση στη σύνταξη που θα προκύψει για όσους έχουν πολλά συντάξιμα έτη (πάνω από 44 περίπου) θα καταβληθεί σταδιακά σε 5 δόσεις (ανά 20%) κατά τα έτη 2019 ~ 2023.
Στις σελίδες σύνταξης στο enstoloi.net προστέθηκε επιλογή ετών από 2019 έως 2023 για υπολογισμό αυτής της σταδιακής αύξησης.
1. Επιβεβαίωση ποσού αύξησης με επιλογή έτους [2023] –> Συνολική αύξηση σύνταξης το 2023
Στο υπόψη παράδειγμα οι ακαθάριστες συντάξεις ΓΛΚ/ΕΦΚΑ είναι παραπλήσιες, αλλά τα φορολογητέα ποσά διαφέρουν κατά 808 € !
2. Παράδειγμα σταδιακής αύξησης με επιλογή έτους [2019] –> Σταδιακή αύξηση σύνταξης 20% το 2019

ΣΤ. Όσοι εμπίπτουν στην κράτηση του 40% ίσως δικαιούνται αύξηση μελλοντικά
Όσοι παραιτήθηκαν με λιγότερα από 35 συντάξιμα έτη υφίστανται μείωση σύνταξης 40% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.000 € (κράτηση Ν.4024), οπότε μειώνεται κατά πολύ η παλιά φορολογητέα σύνταξη και αντίστοιχα μειώνεται η προσωπική διαφορά.
Σε ηλικία 55 ετών αυτή η κράτηση θα μειωθεί σε 20% στο ποσό σύνταξης άνω των 1.200 € –> Επανυπολογισμός προσ. διαφοράς
Τότε θα επανυπολογιστεί (θα αυξηθεί) η παλιά φορολογητέα σύνταξη και θα αυξηθεί η δικαιούμενη προσωπική διαφορά.
Εάν η νέα προσωπική διαφορά υπερβεί το 18% της παλιάς σύνταξης, θα δοθεί το υπόλοιπο ως αύξηση όπως στην ανωτέρω παρ. Γ.
Η δοκιμή είναι πολύ απλή, αφού αρκεί να αλλάξετε την ηλικία στη σελίδα από [Μέχρι 54] σε [55 έως 59] για να επανυπολογιστούν αυτόματα όλα τα ποσά (κρατήσεις, παλιά σύνταξη κλπ) και ίσως προκύψει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μετά το 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία χωρίς προϋποθέσεις:
α. Νέα σύνταξη και προσωπική διαφορά σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό).
β. Άρθρο 2 παρ. 1,3 του Ν.4472/17 –> Κατάργηση οικογ. επιδόματος και προσωπικής διαφοράς (ακυρώθηκε)
γ. Άρθρο 10 του Ν.4472/17 –> Περικοπή της μείωσης φόρου κατά 650 €
Δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλέψεις, υποσχέσεις, εκτιμήσεις, διαβεβαιώσεις κλπ περί μελλοντικών βελτιώσεων στη νομοθεσία.
Εάν και όταν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή είτε θετική είτε αρνητική (πχ. τυχόν μείωση συντελεστή φορολογίας από 22% σε 20%), εννοείται ότι θα περαστεί αμέσως σε όλες τις σελίδες υπολογισμού του enstoloi.net (σε συντάξεις και μισθολόγιο), αλλά όχι πριν.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες εισφορές αναγνώρισης στρατιωτικών (μέρος 2ο)

Η πρόσφατη εγκύκλιος για τις αναγνωρίσεις, με την οποία μειώνονται οι εισφορές για διπλούς χρόνους υπηρεσίας, είναι ένα παράδειγμα καλών προθέσεων αλλά βιαστικής / πρόχειρης υλοποίησης. Όπως έγινε και με αρκετές από τις προηγούμενες εγκυκλίους επί του Ν.4387/16, λύνονται κάποια θέματα αλλά σχεδόν πάντα δημιουργούνται νέα ερωτηματικά και ασάφειες.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Η μάχιμη πενταετία θεσπίστηκε με το ΝΔ 142/1974 και ίσχυε μόνο για χρόνο υπηρεσίας μέχρι το 1979.
2. Στη συνέχεια με το Ν.1204/1981 επεκτάθηκε η προσμέτρηση διπλού χρόνου πενταετίας για υπηρεσία έως το 1984.
Μέχρι τότε δεν απαιτούνταν εισφορές διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν εισφορές σύνταξης στο Δημόσιο (ούτε στο μισθό).
3. Με το Ν.1902/1990 (άρθρο 6 παρ. 3) καθιερώθηκαν για πρώτη φορά εισφορές σύνταξης 6,67% για τους ΔΥ (στα πρότυπα του ΙΚΑ).
Οπότε για διορισμό μετά την 1-10-1990 η αναγνώριση διπλών εξαμήνων απαιτούσε καταβολή εισφορών (η πενταετία είχε λήξει).
4. Με το Ν.2084/1992 έγινε διαχωρισμός σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους και ειδικά για τους νέους έγινε υποχρεωτική η αναγνώριση των διπλών εξαμήνων με αυτόματη παρακράτηση εισφορών.
Παρέμεινε προαιρετική η αναγνώριση εξαμήνων μόνο για παλιούς ασφαλισμένους (με κατάταξη από 1-10-1990 έως 31-12-1992).
5. Αρκετά χρόνια μετά, με το Ν.3234/2004 (άρθρο 2 παρ. 3) επεκτάθηκε αναδρομικά η προσμέτρηση της πενταετίας για υπηρεσία από το 1985 έως και το 1992 –> https://i.imgur.com/vLMQqfY.png
6. Τελικά με το Ν.3513/2006 (άρθρο 4 παρ. 11α) επεκτάθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης πενταετίας και μετά το 1993 (χωρίς χρονικό όριο λήξης) για πρώτη φορά και για τους νέους ασφαλισμένους –> https://i.imgur.com/6rPQBP9.png
Σημειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω νόμοι το 2007 ενσωματώθηκαν στον ΚΠΣΣ (ΠΔ 169/07).

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Ν.3513/06 που επέκτεινε την πενταετία πέραν του 1993 (παρ. Α.6), έδωσε το δικαίωμα στους νέους ασφαλισμένους να αρνηθούν τη (μέχρι τότε) υποχρεωτική αναγνώριση όλων των διπλών χρόνων υπηρεσίας (εξάμηνα και πενταετία πλέον).
Η αναγνώριση των διπλών χρόνων προβλέπεται να γίνεται αυτόματα από την υπηρεσία, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική δήλωση με την οποία ζητά εξαίρεση από την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου. –> https://i.imgur.com/lf6UQDY.png
Η αιτιολογική έκθεση εξηγεί την αλλαγή αναγνώρισης από υποχρεωτική σε προαιρετική –> https://i.imgur.com/3WzTqr5.png
Από έρευνα στο διαδίκτυο προέκυψε ότι η Ελληνική Αστυνομία ακολούθησε την ανωτέρω διαδικασία με την υπ’ αριθμ. 8010/4/17-κβ από 02-07-2011 διαταγή, με την οποία ζητήθηκαν αρνητικές δηλώσεις μη επιθυμίας αναγνώρισης –> https://i.imgur.com/r1m0rJI.png

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Συνδυάζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι εάν είχε εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία θα έπρεπε τώρα να υπάρχουν μόνο 2 ενδεχόμενα:
1. Στρατιωτικός να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση μη αναγνώρισης σύμφωνα με το Ν.3513/06, οπότε εάν αλλάξει γνώμη θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση αναγνώρισης και οι εισφορές θα είναι 6,67% επί των αποδοχών κατά την υποβολή της νέας αίτησης.
2. Εάν δεν υποβλήθηκε αρνητική δήλωση, η υπηρεσία έπρεπε να είχε ήδη προβεί σε αναγνώριση πενταετίας βάσει του Ν.3513/06.

Φαίνεται όμως ότι η συνηθέστερη περίπτωση είναι ένα τρίτο ενδεχόμενο, όπου από τη μία δεν έχουν υποβληθεί αρνητικές δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους, αλλά από την άλλη δεν έχει γίνει αυτόματη παρακράτηση των εισφορών αναγνώρισης από την υπηρεσία.
Στη νέα εγκύκλιο δεν αναφέρεται το βασικό θέμα της ημερομηνίας ισχύος της, σε σχέση με την υποβολή αίτησης αναγνώρισης.
Προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν αυθαίρετη τυχόν ερμηνεία ότι η εγκύκλιος έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της (και όχι από την ημ/νία ισχύος του Ν.4387/16), διότι αυτό θα σήμαινε ότι η εγκύκλιος δεν δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου αλλά αποτελεί η ίδια κάποιου είδους “αυτόνομη” νομοθεσία.
Όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί προς ερμηνεία του Ν.4387/16 ισχύουν πάντα από την ημερομηνία ψήφισης του υπόψη νόμου.

Μετά τα παραπάνω είναι σχεδόν σίγουρο, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν, ότι θα χρειαστεί καινούρια εγκύκλιος για τις νέες ασάφειες που προέκυψαν στο θέμα της αναγνώρισης της πενταετίας, όπου καλό θα ήταν να διευκρινίζονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
– Ημερομηνία ισχύος της πρόσφατης εγκυκλίου σε σχέση με το Ν.4387/16 και την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
– Τυχόν δυνατότητα για επιλογή του χρονικού διαστήματος πενταετίας προς αναγνώριση (πριν ή μετά το 2002).
– Δυνατότητα ανάκλησης υφιστάμενης (εκκρεμούς) αίτησης αναγνώρισης και υποβολής νέου αιτήματος με βάση την εγκύκλιο.
– Δυνατότητα διακοπής τρέχουσας αναγνώρισης και επανυποβολής αιτήματος υπολειπόμενου χρόνου πενταετίας με τα νέα δεδομένα.
– Πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις (εάν υπάρχουν) όπου δεν υποβλήθηκε μεν αρνητική δήλωση, όμως η υπηρεσία δεν προχώρησε (ως όφειλε) στην προβλεπόμενη από το Ν.3513/06 αυτόματη αναγνώριση των διπλών χρόνων υπηρεσίας, καθώς υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιος ευθύνεται για τη μη αναγνώριση (η υπηρεσία ή οι ενδιαφερόμενοι).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες εισφορές αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων

Στις 8-6-2018 εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 –> Συμπληρωματικές οδηγίες για κρατήσεις ΔΥ και λειτουργών
η οποία διευκρινίζει το θέμα της αναγνώρισης διπλών χρόνων υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα επικινδυνότητας).
Η εγκύκλιος αυτή βελτιώνει κατά πολύ τις ισχύουσες διατάξεις και μειώνει σημαντικά το κόστος αυτών των αναγνωρίσεων.

Α. Μάχιμη πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η αναγνώριση της πενταετίας συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις –> Ν.3865/10, άρθρο 22, παρ. 3
δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € / μήνα = 2.392,20 € (για 60 μήνες).

Β. Μάχιμη πενταετία στρατιωτικών και εξάμηνα επικινδυνότητας
Β.1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2017
Μέχρι πρόσφατα οι εισφορές των αναγνωριζόμενων στο διπλάσιο χρόνων υπολογιζόταν με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Δηλαδή εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1996~2000 γινόταν το 2017, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2017 (σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου).
Πλέον η αναγνώριση θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν έλαβε χώρα η σχετική υπηρεσία, οπότε στο ανωτέρω παράδειγμα για την 5ετία οι εισφορές θα είναι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 1996~2000 (με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε) –> Απόσπασμα εγκυκλίου (παρ. Η.1.β)
Έτσι το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά (στα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα σώματα ασφαλείας) για 3 λόγους:
α. Υπολογίζεται με βάση τον αρχικό (πολύ μικρότερο) διοικητικό & μισθολογικό βαθμό που ίσχυε όταν έλαβε χώρα η πενταετία.
β. Πριν το 2017 οι συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων ήταν αρκετά μικρότερες από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές.
γ. Οι μισθοί σε απόλυτα νούμερα (σε ευρώ) ήταν πολύ μικρότεροι 15 ~ 20 χρόνια πριν.

Β.2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2018
α. Σιωπηρή αποδοχή αναγνώρισης: Εάν ΔΕΝ υποβληθεί αίτηση περί ΜΗ διπλού υπολογισμού υπηρεσίας οι εισφορές παρακρατούνται αυτόματα από την υπηρεσία, σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο.
β. Μεταγενέστερη αναγνώριση: Εάν ΕΧΕΙ υποβληθεί αίτηση περί ΜΗ διπλού υπολογισμού υπηρεσίας και στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγνώριση της, οι σχετικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Γ. Παράδειγμα υπολογισμού εισφορών
Απόφοιτος ΣΣΕ με κατάταξη το 1992 που υπηρέτησε τη μάχιμη πενταετία την περίοδο 1996-2000 (αμέσως μετά την ονομασία σε αξκό), για την αναγνώριση πενταετίας θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών Ανθλγού / Υπλγού που λάμβανε κατά την περίοδο 1996-2000, οι οποίες ήταν:
Μέσος βασικός Υπλγού (1998) –> 186.900 δραχμές = 548,50 €
Μέσο χρονοεπίδομα 12% (1998) –> 22.428 δραχμές = 65,82 €
Συντάξιμες αποδοχές ( 548,50 + 65,82 ) = 614,32 € x 6,67% (εισφορά) = 40,98 € / μήνα = 2.458,80 € (για 60 μήνες).
Μετά το 2002 στις συντάξιμες αποδοχές προστέθηκε ποσό 176 € και μετά το 2005 προστέθηκε και το επίδομα ειδικών συνθηκών.

Σχολιασμός: Όπως φαίνεται από το ανωτέρω τυπικό παράδειγμα, το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων επικινδυνότητας μειώνεται σημαντικά σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισφορές αναγνώρισης εκπίπτουν από την φορολογία, το πραγματικό κόστος αναγνώρισης είναι μικρότερο κατά 22 ~ 29% από το ονομαστικό ποσό, όπως αναλύεται στο κάτωθι άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις είναι 22 ~ 29% φθηνότερες
Επίσης τα διπλά έτη λαμβάνονται υπόψη μόνο για την αύξηση των συντάξιμων ετών (δηλαδή του ποσοστού αναπλήρωσης) και δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά, διότι οι πρόσθετες εισφορές δεν λαμβάνονται υπόψη στις αποδοχές.
Μετά τα παραπάνω δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για να μην αναγνωριστούν και η μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας (όσοι έχουν). Το σημαντικά μειωμένο κόστος (30 ~ 35 € / μήνα), σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα (αύξηση αναλογικής σύνταξης 1,5 ~ 2% για κάθε έτος αναγνώρισης) καθιστά μονόδρομο την επιλογή της αναγνώρισης. Έτσι κι αλλιώς για υπηρεσία μέχρι και το 2017 η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε (ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση) χωρίς να μεταβληθεί το κόστος, αφού θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό εισφορών και ο μισθός που ίσχυε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία με το νέο κόστος αναγνωρίσεων, αλλά επειδή οι εισφορές ανατρέχουν σε προηγούμενες δεκαετίες (πριν καν θεσπιστούν οι μισθολογικές προαγωγές) εννοείται ότι το εμφανιζόμενο κόστος είναι ενδεικτικό.

Επισήμανση: Η εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά στους διπλούς χρόνους υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα) και δεν αφορά άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους (όπως θητεία, ΑΕΙ, πρόσθετη τριετία Ν.3865/10 κλπ).
Πιθανότατα θα ακολουθήσει στο μέλλον άλλη εγκύκλιος που θα καθορίζει τις εισφορές αναγνώρισης σε αυτές τις περιπτώσεις.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αλλαγή κλιμακίου τα έτη 2018-19 με νέο μισθολόγιο

Όπως αναλύθηκε στα παλαιότερα άρθρα: Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 1ο)
και Επεξήγηση νέου ειδικού μισθολογίου (μέρος 2ο)
προβλέπεται σύγκριση των ακαθάριστων αποδοχών παλιού και νέου μισθολογίου κατά την ημερομηνία 1-1-2017 για να καθοριστεί σε ποια περίπτωση εμπίπτει ο νέος μισθός (Α – μείωση, Β – μικρή αύξηση, Γ – αύξηση πάνω από 20 €).

Υπήρχε μία ασάφεια ως προς τις αυξήσεις κλιμακίου κατά τα έτη 2018 – 2019, η οποία κατανοήθηκε με οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από συναδέλφους, οι οποίοι έλαβαν πρόσφατα διοικητική προαγωγή ή ανέβηκαν κλιμάκιο λόγω ετών.

Αυτό που εφαρμόζεται είναι ότι κάθε φορά που προβλέπεται αύξηση μισθού κατά τα έτη 2018-19, διενεργείται εκ νέου σύγκριση των δύο μισθολογίων για να καθοριστεί σε ποια περίπτωση εμπίπτει πλέον ο μισθός (Α, Β ή Γ) με το νέο αυξημένο κλιμάκιο.

Κατά τη σύγκριση των νέων αποδοχών (μετά την προαγωγή) με τις αποδοχές που ίσχυαν την 31-12-2016, μπορούν να συμβούν και πάλι όλα τα ενδεχόμενα όπως έγινε κατά την πρώτη εφαρμογή του μισθολογίου την 1-1-2018.
α. Καμία μεταβολή μισθού μετά την αλλαγή κλιμακίου
Εάν οι αποδοχές με το νέο μισθολόγιο την 1-1-2018 ήταν μικρότερες από το παλιό δόθηκε προσωπική διαφορά.
Εάν η αύξηση κλιμακίου εντός του 2018 δεν καλύπτει την υπάρχουσα προσωπική διαφορά (της 1-1-2018) τότε ο μισθός παραμένει ίδιος, διότι όση είναι η αύξηση κλιμακίου, κατά το ίδιο ποσό μειώνεται η προσωπική διαφορά.
Πχ. για μικτές αποδοχές παλιού μισθολογίου 2.050 € και νέου 1.940 €, δόθηκε στις 1-1-2018 προσωπική διαφορά 110 €.
Εάν η αύξηση του κλιμακίου είναι 80 €, τότε οι αποδοχές του νέου μισθολογίου αυξάνονται σε 2.020 € (=1.940+80), αλλά συνεχίζουν να είναι μικρότερες από τα 2.050 € του παλιού μισθολογίου.
Οπότε συνεχίζουν να δίνονται τα 2.050 € του παλιού μισθολογίου και δεν αυξάνονται οι αποδοχές με την προαγωγή, παρά μόνο μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 80 € (όσο η αύξηση κλιμακίου) από 110 σε 30 €, ώστε 2.020 + 30 = 2.050 €.
Αύξηση αποδοχών θα υπάρξει μόνο εάν μηδενιστεί κάποια στιγμή η προσωπική διαφορά με μελλοντική προαγωγή.
β. Αύξηση μέχρι 20 € μετά την αλλαγή κλιμακίου
Δίνεται ο πλήρης βασικός μισθός του νέου κλιμακίου, διότι μετά την προαγωγή ο νέος μισθός είναι μέχρι 20 € μεγαλύτερος από τον μισθό που ίσχυε την 31-12-2016 (με το παλιό μισθολόγιο).
γ. Αύξηση πάνω από 20 € μετά την αλλαγή κλιμακίου
Εάν το νέο κλιμάκιο προκαλεί διαφορά άνω των 20 € σε σχέση με τις αποδοχές της 31-12-2016, εφαρμόζεται και πάλι μείωση στο νέο κλιμάκιο, ώστε να δοθεί το 50% της αύξησης το 2018 και το 75% της αύξησης από 1-1-2019.
Πχ. την 1-1-2018 με το νέο μισθολόγιο και κλιμάκιο Β11 (1.845 €) οι συνολικές αποδοχές αυξάνονταν κατά 70 €, οπότε δόθηκε μειωμένος ΒΜ 1.810 € (περίπτωση Γ με μείωση 35 €) και για τυχόν αύξηση κλιμακίου εντός του 2018 υπάρχουν 2 ενδεχόμενα:
γ.1. Για λήψη νέου κλιμακίου λόγω ετών υπηρεσίας, η υπάρχουσα μείωση των 35 € συνεχίζει να εφαρμόζεται και στο επόμενο κλιμάκιο Β10 των 1.925 €, δηλαδή ο νέος ΒΜ θα είναι 1.890 € (=1.925 – 35).
γ.2. Για λήψη νέου κλιμακίου λόγω προαγωγής, συγκρίνονται οι αποδοχές του παλιού μισθολογίου στις 31-12-2016, με τις υποθετικές αποδοχές εάν ο βαθμός προαγωγής ίσχυε την 1-1-2017.
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένα καινούριο (εντελώς διαφορετικό) ποσό μείωσης του νέου κλιμακίου.

Τροποποιήθηκε κατάλληλα η σελίδα “Μισθολόγιο 2017” και (ελπίζω ότι) πλέον υπολογίζεται σωστά ο μισθός με αλλαγή κλιμακίου τα έτη 2018-19, για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και ειδικά για τις περιπτώσεις Γ όπου ισχύει μειωμένος ΒΜ.
Υπενθυμίζεται ότι για διοικητική προαγωγή εντός του 2018 θα πρέπει να γίνει η επιλογή [Έτος αναφοράς –> 2018] (αντί για 1-1-2018) και φυσικά να αλλάξει ο βαθμός στο πεδίο [Διοικ. βαθμός 2018].

Σημείωση: Οι υπολογισμοί στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” δεν ισχύουν όταν η αύξηση μισθού οφείλεται σε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει μεγαλύτερο μισθό λόγω γάμου ή πρώτου παιδιού εντός της διετίας 2018-19 (διότι αυξάνεται το καινούριο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών), τότε δεν μπορεί να γίνει σωστή σύγκριση με τις παλιές αποδοχές της 31-12-2016, αφού τότε ίσχυε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση (επηρεάζεται το παλιό επίδομα εξομάλυνσης).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι και το 2016 για τον υπολογισμό των παροχών των μετοχικών ταμείων στρατού – ναυτικού – αεροπορίας (μέρισμα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ και βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α), χρησιμοποιούνταν οι μισθολογικοί βαθμοί αποστρατείας, με βάση πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ μισθολογικού βαθμού και δικαιούμενου αριθμού μεριδίων.
Με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί και θεσπίστηκαν κλιμάκια βασικού μισθού ανά έτος, οπότε για να υπολογιστούν τα μερίσματα θα έπρεπε να προσαρμοστούν τα δικαιούμενα μερίδια στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Πρόσφατα κατατέθηκε τροπολογία με την οποία θα καθορίζονταν ο τρόπος υπολογισμού μερισμάτων των στρατιωτικών ταμείων μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου –> Τροπολογία υπ’ αριθ. 1555/85 της 17-4-2018 για ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ (απεσύρθη)
Η τροπολογία τελικά αποσύρθηκε διότι δεν περιλαμβάνονταν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.
Στην ανωτέρω τροπολογία αναφέρεται η αντιστοιχία νέων κλιμακίων μισθοδοσίας και μεριδίων μόνο για το ΜΤΣ και το ΜΤΑ, ενώ με βάση το κείμενο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” οι κάτωθι (πιο ευανάγνωστοι) πίνακες:
α. Στρατός Ξηράς – μερίδια ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ –> Μερίδια ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Το μέρισμα ΜΤΣ ισχύει και για τους αστυνομικούς προέλευσης τ.Χ/Φ, διότι ασφαλίζονται (και) στο μετοχικό ταμείο στρατού.
β. Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι το μέρισμα ΜΤΝ θα προσδιορίζεται ανά κατηγορία και ανά κλιμάκιο, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε υπάρχουν πίνακες αντιστοιχίας κλιμακίων & μεριδίων. Επίσης δεν αναφέρεται τίποτε για τα μερίδια του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ με το νέο μισθολόγιο, τα οποία ήταν διαφορετικά από τα μερίδια του μερίσματος ΜΤΝ.
γ. Πολεμική Αεροπορία – μερίδια ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ –> Μερίδια ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία [Σύνταξη ΓΕΣ ΓΕΑ τ.ΧΦ] και για διαγραφή μετά την 1-1-2017 τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ υπολογίζονται με βάση τους νέους πίνακες, σε σχέση με το κλιμάκιο του βαθμού αποστρατείας και την προέλευση.
1. Οι ανωτέρω πίνακες καθορίζουν το άρτιο (πλήρες) μέρισμα για 25 έτη μετοχικής σχέσης με το ταμείο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα από 25 έτη το μέρισμα αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο για κάθε ταμείο.
2. Με το παλιό μισθολόγιο απονέμονταν μέρισμα μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό, δηλαδή κάποιος με τελευταίο μισθολογικό βαθμό Λγού έπαιρνε σύνταξη Λοχαγού αλλά μέρισμα Ταγματάρχη. Στην ανωτέρω τροπολογία δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, οπότε το μέρισμα μετά την 1-1-2017 υπολογίζεται στον τελευταίο διοικητικό βαθμό.
3. Για τους απόστρατους του ΜΤΣ (με διαγραφή έως 31-12-2016) προστέθηκε αντιστοιχία μεριδίων για βαθμούς Αρχιλοχία & Ταξιάρχου, η οποία δεν υπήρχε πριν. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αποστρατεύθηκαν με μισθολογικό βαθμό Συνταγματάρχη και έπαιρναν μέχρι σήμερα μέρισμα Υποστρατήγου (ως μεθεπόμενο βαθμό), το μέρισμα που λαμβάνουν θα μειωθεί σε Ταξιάρχου (επόμενος μισθολογικός βαθμός). Τα εν λόγω καταβαλλόμενα μερίσματα προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν από 31-5-2018 (μέρισμα Ιουνίου).
4. Επί του παρόντος δεν ενημερώθηκε ακόμη η σελίδα [Σύνταξη ΓΕΝ], διότι η διάταξη που αναφέρεται ειδικά στο ΜΤΝ είναι ασαφής χωρίς να παρατίθεται αντιστοιχία κλιμακίων – μεριδίων (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και στο ΜΤΑ) και θα ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε ερμηνεία, καθώς θα οδηγούσε σε λανθασμένο υπολογισμό των νέων μερισμάτων και του ΒΟΕΑ.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΕΑ
neo-misthologio-merisma-BOEAΜε βάση το μέρισμα υπολογίζεται και το ΒΟΕΑ που εισπράττουν τα παιδιά σε ηλικία 25 ετών.
Για να υπολογιστεί οποιοδήποτε ΒΟΕΑ σε περίπτωση που ο γονέας παραμένει εν ενεργεία, αρκεί να συμπληρωθεί η σελίδα σύνταξης με τον διοικητικό βαθμό που (εκτιμάται ότι) θα φέρει ο γονέας κατά την ημερομηνία που το παιδί συμπληρώσει ηλικία 25 ετών.
Για να μην ενεργοποιηθεί στους εν ενεργεία ο έλεγχος της εφαρμογής για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, στο πεδίο [Αίτηση αποστρατείας] θα πρέπει να εισαχθεί η επιλογή ΟΧΙ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στα αριστερά.

Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Από μία πρόχειρη ανάλυση των νέων μερισμάτων, προκύπτει ότι τα ταμεία προσπάθησαν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όμως φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό για όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ παλαιών μισθολογικών βαθμών και νέων κλιμακίων.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δικαιούνται περίπου τα ίδια μερίδια (άρα και το ίδιο μέρισμα) όπως και πριν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το μέρισμα αυξάνεται ή μειώνεται, όπως έγινε και με τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Προκειμένου να γίνει σύγκριση στο enstoloi.net μεταξύ παλιών και νέων μερισμάτων, θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα οι ημερομηνίες κατάταξης / διαγραφής αλλά και ο (κατηργημένος) μισθολογικός βαθμός.
Πχ. κάποιος που κατετάγη το 1989 και διαγράφεται το 2018 μπορεί να δει στη σελίδα το μέρισμα μόνο με το νέο μισθολόγιο.
Εάν θέλει να μάθει (απλά ενημερωτικά) το μέρισμα που ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο, πρέπει να εισάγει ως κατάταξη / διαγραφή τα έτη 1987 / 2016 αντίστοιχα (μετατόπιση διαγραφής πριν το 2017) και επίσης να εισάγει το μισθολογικό βαθμό που προβλεπόταν με το παλιό μισθολόγιο κατά τη διαγραφή του.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net

Πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που προσαρμόστηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης του enstoloi.net στο Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) και τώρα για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία να ελεγχθούν οι προβλέψεις του site, σε αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα στις επίσημες ΣΠ (Συνταξιοδοτικές Πράξεις) που άρχισε να εκδίδει ο ΕΦΚΑ.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το εξής άρθρο: Αποκάλυψη: Μειώσεις ως και 30,8% στις συντάξεις ενστόλων
στο οποίο παρατίθενται 4 περιπτώσεις έκδοσης νέων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, παράλληλα με την αναγραφή της σύνταξης με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (παλιά σύνταξη ΓΛΚ), ώστε να προσδιοριστεί η προσωπική διαφορά όπως προβλέπεται στο Ν.4387.
Σε κάθε ΣΠ εμφανίζεται ο αποστρατευτικός μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ, καθώς και το ποσοστό αναπλήρωσης (%) της αναλογικής σύνταξης, με βάση το οποίο μπορούν να υπολογιστούν τα συνολικά συντάξιμα έτη του συναδέλφου, από τα οποία προκύπτει τελικά και η ημερομηνία κατάταξης με ακρίβεια ημέρας!
Από το συνδυασμό των ανωτέρω στοιχείων και των εμφανιζόμενων ποσών προκύπτουν όλα τα αναγκαία υπηρεσιακά δεδομένα για τον υπολογισμό της σύνταξης (ημερομηνίες, διοικητικός βαθμός, προέλευση, χρήση ετών Κονδύλη κλπ).

Περίπτωση ΑΕΜΘ με μισθολογικό βαθμό Σγού και έτη Κονδύλη
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> ΕΜΘ].
Με την επιλογή [ΕΜΘ] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές του ενδιαφερόμενου από την ημερομηνία κατάταξης μέχρι τη διαγραφή!
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 0,84 € ! –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> ΕΜΘ]. Ειδικά για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης προστίθενται επίσης και τα έτη Κονδύλη επιλέγοντας στο σχετικό πεδίο [Έτη Κονδύλη –> ΑΝΘ/ΕΜΘ].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 10,33 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι 5,48 € (απόκλιση 0,65%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]

Υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων των αποτελεσμάτων στο site, ώστε να ταυτίζονται όλα τα ποσά με την επίσημη ΣΠ και να υπολογίζονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κρατήσεις (φόρος, περίθαλψη, εισφορές αλληλεγγύης κλπ), καθώς και το πληρωτέο ποσό.
Σύμφωνα με την ερώτηση 2.α στις FAQ η τελική υλοποίηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Α

Περίπτωση ΒΣμχος εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 1/3 Ταξχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,33 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 2,30 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,16 € (απόκλιση 0,1%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Β

Περίπτωση ΓΣγός εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 2/3 Σμχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,28 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 4,16 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,39 € (απόκλιση 0,15%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Γ

Περίπτωση ΔΑρχηγός ΠΣ με μισθολογικό βαθμό ΑΓΕΣ
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Ειδικά στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται ο αυτόματος υπολογισμός προαγωγών με την επιλογή [Σχ.Αξκων/40], διότι αφορά μία πολύ γρήγορη εξέλιξη σε σχέση με το γενικό μέσο όρο (διοικητικός βαθμός Αντγου με λιγότερα από 30 έτη υπηρεσίας).
Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η επιλογή [Σχ.Αξκων/35] που επιτρέπει την καταγραφή των διοικητικών προαγωγών από το χρήστη.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,60 €. –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη – Πυροσβεστική]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Αξκων]. Λόγω της ιδιαιτερότητας σε αυτή την περίπτωση (γρήγορη εξέλιξη ανωτάτου), η διαφορά στον υπολογισμό παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 66,38 €, ενώ στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι 29,06 € (απόκλιση 2,4%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Πυροσβεστική]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Δ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
α. Σύμφωνα με τον παλιό τρόπο υπολογισμού η σύνταξη εξαρτιόταν κατά 80% περίπου από τον τελευταίο μισθό και κατά 20% περίπου από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας, σε συνδυασμό με το έτος αποχώρησης.
Άρα ο μισθολογικός βαθμός του τελευταίου μήνα ήταν εξαιρετικά σημαντικός αφού διαμόρφωνε το τελικό ποσό της σύνταξης.
Όμως επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στην πρόβλεψη της (παλιάς) σύνταξης ΓΛΚ, όπως αναλύεται και στην ερώτηση 5.1.β στις FAQ.

β. Με το νέο ασφαλιστικό η σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002, που σημαίνει ότι ο τελευταίος βαθμός (προαγωγή αποστρατείας για 1 μήνα) επηρεάζει ελάχιστα το μέσο όρο αποδοχών, κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη νέα σύνταξη.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ], όπου καταγράφεται η διοικητική εξέλιξη (έτη / βαθμό) του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια η εφαρμογή υπολογίζει όλους τους μισθολογικούς βαθμούς ανά έτος, ώστε να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών μετά το 2002.

γ. Από την ανάλυση των ανωτέρω συντάξεων, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα στη σελίδα κάθε υπηρεσίας (Σύνταξη ΓΕΣ-τΧΦ κλπ) είναι εξαιρετικά ακριβή (απόκλιση έως 1%), για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων με μία τυπική βαθμολογική εξέλιξη.
Οπότε οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να υπολογίσουν τη μελλοντική σύνταξή τους με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας μόνο την ξεχωριστή σελίδα σύνταξης ανά υπηρεσία και δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].

δ. Σε περιπτώσεις γρήγορης διοικητικής εξέλιξης (αφορά κυρίως ανωτάτους αξκούς), πιθανότατα θα προκύψει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της επίσημης ΣΠ και των προβλέψεων (έως 2,5%), μόνο στις ξεχωριστές σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία (ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΠΣ κλπ), διότι όλοι οι αλγόριθμοι υπολογισμού είναι προσαρμοσμένοι και βελτιστοποιημένοι για μία τυπική / συνηθισμένη διοικητική εξέλιξη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακριβής πρόβλεψη στη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] με αναλυτική καταγραφή των προαγωγών.
Στη συνέχεια διορθώνεται η εξειδικευμένη σελίδα (πχ. Σύνταξη ΓΕΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία της ερώτησης 5.2.α στις FAQ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης