Διαδικτυακή Εφαρμογή Ενημέρωσης ΜΤΑ

Δημιουργήθηκε από το ΓΕΑ/ΚΜΗ και τέθηκε σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή για την ενημέρωση των μερισματούχων ΜΤΑ επί του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ. Στη βάση δεδομένων υπάρχουν διαθέσιμες για κατέβασμα η ετήσια βεβαίωση αποδοχών ΜΤΑ για το έτος 2013, καθώς και οι αναλύσεις μηνιαίων αποδοχών από 1-1-2014.
Είσοδος στην υπηρεσία: Ενημέρωση μερισματούχων ΜΤΑ

Χορήγηση εκκρεμών εφάπαξ ΤΠΥΑΠ αστυνομίας

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση για αλλαγές στο εφάπαξ των αστυνομικών (προηγούμενη ανάρτηση 15 Μαρτίου 2014), προβλέπεται η καταβολή του βοηθήματος εντός 6 μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών.
Στα πλαίσια υλοποίησης της εν λόγω απόφασης, προωθείται η σταδιακή χορήγηση των εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους του ΤΠΥΑΠ (με χρονική προτεραιότητα) κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2014.

Σύμφωνα με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό:
• τον Απρίλιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ, με έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης του ΓΛΚ από Δεκέμβριο 2012 έως και Μάρτιο 2013.
• το Μάιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ, με έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης του ΓΛΚ από Απρίλιο 2013 έως και Αύγουστο 2013.
• τον Ιούνιο 2014 θα χορηγηθούν τα εκκρεμή εφάπαξ, με έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης του ΓΛΚ από Σεπτέμβριο 2013 έως και Δεκέμβριο 2013.

Επίσημη ανακοίνωση από το ΤΕΑΠΑΣΑ: Χορήγηση εκκρεμών εφάπαξ βοηθημάτων ΤΠΥΑΠ

Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων και εφάπαξ από ΜΤΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης του Δεκεμβρίου: Επανακαθορισμός μερισμάτων ΜΤΑ για διαγραφές την περίοδο του “παγώματος”
και σύμφωνα με ενημέρωση από συνάδελφο (ο οποίος παρέσχεσε γραπτά όλα τα στοιχεία για την παρούσα ανάρτηση), η εξέλιξη του θέματος δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς απορρίφθηκε από το ΜΤΑ κατ’ αρχήν το αίτημα 7 συναδέλφων που αποστρατεύθηκαν από 1-7-11 έως 31-7-12, το οποίο αφορούσε την αναπροσαρμογή του μερίσματος ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ με βάση τη νέα βεβαίωση διακοπής μισθοδοσίας του ΓΕΑ μετά το ξεπάγωμα των ΒΜ και ΕΧΥ την επίμαχη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι η σύνταξη των ανωτέρω έχει ήδη αναπροσαρμοστεί από το ΓΛΚ με βάση τα νέα δεδομένα (βαθμός και ΕΧΥ) που ισχύουν για την ημ/νία διαγραφής τους.

Επίσης το ΜΤΑ αποφάσισε να διαβιβασθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (μέσω ΓΕΑ/Δ6) για γνωμοδότηση το ακόλουθο ερώτημα:
“Εάν, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1106/1980 (ΦΕΚ 301/Α΄), οι δικαιούμενες αποδοχές των στρατιωτικών της ΠΑ που εξήλθαν της ενεργού Υπηρεσίας, κατά το χρονικό διάστημα, από 1-7-11 έως 31-7-12, και συγκεκριμένα ο ΒΜ αποδοχών ανωτέρου βαθμού, που βεβαιώνονται με σχετικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξής τους βάσει των διατάξεων του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 4 παρ. 12α του Ν. 4151/2013, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και για την αναπροσαρμογή του μερίσματος ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ, δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί αυτοί κατά την έξοδό τους ουδέποτε έλαβαν πράγματι εν ενεργεία αποδοχές του βαθμού αυτού.”

Το αναλυτικό σκεπτικό του ΜΤΑ παρατίθεται εδώ: Σκεπτικό απόρριψης αναπροσαρμογής μερισμάτων
Το ίδιο σκεπτικό αναλύεται σε παρόμοια περίπτωση απορριπτικής εισήγησης από το ΝΣΚ για αναπροσαρμογή μερίσματος θανόντος, με βάση το βαθμό που του απονεμήθηκε εκ των υστέρων (μετά από ένα μήνα) από την υπηρεσία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ για μέρισμα ΜΤΑ

Η συνέχεια προφανώς θα δοθεί στο πεδίο των δικαστικών διεκδικήσεων, αφού ήδη ορισμένοι συνάδελφοι βρίσκονται σε επαφή με δικηγορικό γραφείο των Αθηνών με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος αναπροσαρμογής τόσο των μερισμάτων όσο και του εφάπαξ.

Αντίθετα φαίνεται ότι το ΜΤΝ (ερμηνεύοντας διαφορετικά το νόμο!) ήδη έχει αναπροσαρμόσει τα εφάπαξ της περιόδου του παγώματος, όπως συνάγεται από τις παρακάτω ανακοινώσεις:
ΜΤΝ: Εφάπαξ βοηθήματα (συμπληρωματικά λόγω αναπροσαρμογής Β.Μ. και ΕΧΥ) Νο 1
ΜΤΝ: Εφάπαξ βοηθήματα (συμπληρωματικά λόγω αναπροσαρμογής Β.Μ. και ΕΧΥ) Νο 2

Αλλαγές στο εφάπαξ αστυνομικών

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με ημ/νία 13-3-2014 για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των αστυνομικών, προερχόμενων από την τέως Χωροφυλακή και την τέως Αστυνομία Πόλεων –> Υπουργική απόφαση για ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ

Η απόφαση βασίστηκε σε αναλογιστικές μελέτες του ΤΕΑΠΑΣΑ και τα βασικά σημεία είναι τα εξής:
1. Για τους παλιούς ασφαλισμένους το ποσοστό αναπλήρωσης του εφάπαξ ΤΠΑΣ διαμορφώνεται σε 95% και του ΤΠΥΑΠ σε 91%.
2. Για τους νέους ασφαλισμένους και στα δύο ταμεία το αντίστοιχο ποσοστό γίνεται 68% επί των συνολικών αποδοχών.
3. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος μετοχικής σχέσης για χορήγηση εφάπαξ στο ταμείο της Χωροφυλακής από 31 στα 30 έτη.
4. Καθιερώνεται αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος ετών μετοχικής σχέσης (30 έτη) και για τους ασφαλισμένους στην πρώην Αστυνομία Πόλεων, για διαγραφή μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (13-3-2014) μόνο για παραιτήσεις.
5. Αυξάνεται η μηνιαία παρακράτηση για τους παλιούς ασφαλισμένους για την τέως Α.Π. σε 7,3% του Β.Μ. από 6% σήμερα και της τέως Χωροφυλακής από 7,5% σε 8,20%, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους από 4,65% σε 5,30% και από 5% σε 5,30 % αντίστοιχα.
6. Καθιερώνεται κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας ποσοστού 1,20% σε περίπτωση παραίτησης χωρίς 30ετία ασφάλισης.
7. Καθιερώνεται εισφορά μισθολογικής εξέλιξης 18 μηνών στους 2 τελευταίους μισθολογικούς βαθμούς για αποστρατεία λόγω παραίτησης (ή 12 μηνών αντίστοιχα εάν πρόκειται για αυτοδίκαια αποστρατεία).
Πχ. εάν ο ενδιαφερόμενος αποστρατεύεται με όριο ηλικίας και ο τελευταίος βαθμός ισχύει μόνο για ένα μήνα, τότε κρατούνται πρόσθετες εισφορές εφάπαξ για 11 μήνες (ώστε να συμπληρωθεί 12μηνο εισφορών στον τελευταίο βαθμό).
8. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος απονομής του εφάπαξ (σε λιγότερα από 30 έτη) για τρίτεκνους και πολύτεκνους που αποστρατεύονται λόγω παραίτησης.

Τροποποιήθηκαν οι 2 σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών (ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ), προκειμένου να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στο ανωτέρω ΦΕΚ, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το link της ανωτέρω ανακοίνωσης του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Οικονομική σύγκριση παλαιάς και νέας μεθόδου υπολογισμού
Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Το πληρωτέο εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (με την οριζόντια μείωση 45,49% που ίσχυε) αυξήθηκε κατά 37% περίπου, δηλαδή ποσό 22.000 € με τις προηγούμενες διατάξεις αυξάνεται σε 30.200 € (μετά τις 36 εισφορές τελευταίων μισθών).
Εφάπαξ ΤΠΑΣ: Το πληρωτέο εφάπαξ ΤΠΑΣ (με την οριζόντια μείωση 1,94% που ίσχυε) μειώθηκε κατά 7,5% περίπου, δηλαδή ποσό 56.200 € με τις προηγούμενες διατάξεις μειώνεται σε 52.000 € (μετά τις 36 εισφορές τελευταίων μισθών).

Ρύθμιση θεμάτων παροχών ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ: Ρύθμιση θεμάτων παροχών ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ
στις 20-2-2014 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4239/2014, στο άρθρο 9 του οποίου ορίζονται τα εξής:
α) Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ (δηλαδή το εφάπαξ και τα μερίσματα) θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.
β) Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ σε εν ενεργεία αστυνομικούς με χρόνο ασφάλισης 35 ετών στο Ταμείο (χωρίς να απαιτείται συνταξιοδότηση).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επίκειται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

Γραφείο εξυπηρέτησης μερισματούχων ΜΤΣ

Το ΜΤΣ ανακοίνωσε ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων, δημιουργήθηκε και λειτουργεί το “Γραφείο Εξυπηρέτησης”, το οποίο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες θα παρέχει τις υπηρεσίες του για διευκόλυνση των επισκεπτών, με ταυτόχρονη δυνατότητα να απαντά στα τηλεφωνήματα για όλα τα θέματα του ΜΤΣ: Ανακοίνωση ΜΤΣ

Ώρες κοινού: 8:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης: 210-2111048, 256, 279, 287 & 211-1048200 & 210-3313020 – 29

Μην τηλεφωνήσετε όλοι τις πρώτες ημέρες και μπλοκάρουν οι γραμμές!

Επαναχορήγηση δανείων ΜΤΑ σε μερισματούχους

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της ΠΑ, με δυνατότητα εξόφλησής των σε 60 μήνες. Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια αποπληρωμής 60 μήνες με επιτόκιο 3,5% και τις νόμιμες κρατήσεις.
Για ποσά 1.500 – 2.000 – 3.000 € η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 27,29 – 36,38 – 54,58 € αντίστοιχα.
Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση και σχετική αίτηση δανείου μερισματούχου εδώ: Επαναχορήγηση δανείων ΜΤΑ

Συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας

google_analyticsΗ ιστοσελίδα enstoloi.net συμπληρώνει σήμερα ένα χρόνο λειτουργίας καθώς είναι στον αέρα από τις 28-1-2013 με κατοχυρωμένο domain name.
Σε αυτό το χρόνο και σύμφωνα με την πλατφόρμα πληροφοριών Google Analytics επισκέφθηκαν το site πάνω από 150.000 μοναδικοί επισκέπτες (διαφορετικές IP) από 50 χώρες, με περισσότερες από 340.000 επισκέψεις και 1.400.000 θεάσεις σελίδων, με πολύ υψηλή μέση διάρκεια επίσκεψης (5 ½ λεπτά) και πάνω από 3.000 σχόλια!

Το site δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από ένα άτομο (ερώτηση 1.1 στο FAQ) με βασική επιδίωξη την παροχή στους εν ενεργεία συναδέλφους όλων των απαραίτητων εργαλείων για να μπορέσουν να αξιολογήσουν μόνοι τους εάν και πότε συμφέρει να υποβάλλουν παραίτηση, δοκιμάζοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς συντάξιμων ετών, βαθμού και χρονοεπιδόματος.
Οι απόστρατοι συνάδελφοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις κρατήσεις και εισφορές στα εισοδήματά τους, να ενημερώνονται για σημαντικές ανακοινώσεις / ειδήσεις που τους αφορούν, καθώς και να υπολογίζουν τον ακριβή οικονομικό αντίκτυπο όλων των διατάξεων που ψηφίζονται για τις συντάξεις και τα μερίσματα.

Τα βασικά εργαλεία που διατίθενται είναι τα κάτωθι:
– Δικαίωμα Σύνταξης : υπολογίζει την ακριβή ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου (παλαιός/νέος με θεμελίωση πριν/μετά το 2015).
– Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ : υπολογίζουν την ακαθάριστη Βασική Σύνταξη που απονέμει το ΓΛΚ και τα μερίσματα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία, όλες τις εισφορές / περικοπές / κρατήσεις που ισχύουν για τους συνταξιούχους, το δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ ανά παιδί, καθώς και το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών για τη σύνταξη και για τα μερίσματα (θητεία, 5ετίας κλπ).
– Εφάπαξ ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ : υπολογίζουν το εφάπαξ που απονέμει το εκάστοτε ταμείο.
– Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ : υπολογίζεται το μηνιαίο επίδομα τέκνων με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου.
– Απασχόληση : Αναφέρονται συγκεντρωτικά και με εύληπτο τρόπο οι ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση απασχόλησης αποστράτων, ενώ υπολογίζεται επίσης το ποσό τυχόν περικοπής σύνταξης σε σχέση με τις αποδοχές των ενδιαφερομένων.
– Σύνταξη ΓΛΚ : Έλεγχος του ποσού της Βασικής Σύνταξης μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το ΓΛΚ.

Οι σελίδες πληροφόρησης είναι οι κάτωθι:
– Αρχική σελίδα: Αναρτώνται σημαντικές ανακοινώσεις/διατάξεις/εγκύκλιοι/νόμοι που αφορούν τους αποστράτους, μετά την ψήφιση ή την εφαρμογή των σχετικών νόμων. Δεν δημοσιεύονται υποκειμενικές εκτιμήσεις, προσωπικές προβλέψεις, ανεπίσημες ενημερώσεις και κάθε είδους “αρβύλες”.
FAQ (ερωτήσεις): Συλλογή των πιο συχνών αποριών – ερωτήσεων με απαντήσεις για πληρέστερη κατανόηση των ισχυουσών διατάξεων.
– Ημερολόγιο: Καταγράφονται επιγραμματικά σημαντικά γεγονότα και ανακοινώσεις που αφορούν αποστράτους.
– Έγγραφα: Συλλογή επίσημων και ανεπίσημων εγγράφων για ενημέρωση και επεξηγήσεις όσον αφορά τη διαδικασία της αποστρατείας.

Τέλος, ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναμφίβολα το πιο “ζωντανό” τμήμα του site είναι οι σελίδες των σχολίων (ξεχωριστές για κάθε κλάδο), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλύσουν απορίες και να λάβουν πληροφόρηση από συναδέλφους με περισσότερες γνώσεις ή/και εμπειρία.

Αλλαγή τρόπου παρακράτησης φόρου μερισμάτων

Ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 2013 προέβλεπε για το 2014 την αλλαγή του τρόπου κράτησης του φόρου που αναλογεί στις επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Ο συνολικός ετήσιος φόρος που αντιστοιχεί στο άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα] δεν αλλάζει, αφού ο συντελεστής φορολόγησης εισοδημάτων παραμένει σταθερός στο 22% από 1-1-2013. Ο ετήσιος φόρος που αναλογεί στον καθένα υπολογίζεται στις σελίδες των συντάξεων και εμφανίζεται με την ένδειξη “Σύνολο Ετήσιου Φόρου”.
Από 1-1-2013 μέχρι και σήμερα, παρακρατούνταν (σωστά) ολόκληρο το ποσοστό φόρου 22% από τη σύνταξη, αλλά από τα μερίσματα παρακρατούνταν μικρότερο ποσοστό φόρου (5~15% κατά περίπτωση), οπότε προέκυπτε ένα υπόλοιπο φόρου μερισμάτων που πληρωνόταν κάθε καλοκαίρι με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Το υπολειπόμενο ποσό φόρου μερισμάτων υπολογίζεται και αυτό στις σελίδες των συντάξεων και εμφανίζεται με την ένδειξη “Φόρος που χρωστάτε”.
Όταν εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, θα αρχίσει να παρακρατείται το σύνολο του φόρου (22%) και από τα μερίσματα, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα υπόλοιπο για πληρωμή με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του έτους 2014 (η οποία θα γίνει το καλοκαίρι του 2015).
Ο ετήσιος φόρος [σύνταξη + μερίσματα] παραμένει ίδιος και στις 2 περιπτώσεις, απλά τώρα θα πληρώνουμε το σύνολο του φόρου μερισμάτων κάθε μήνα (αύξηση μηνιαίας παρακράτησης 20 ~ 40 €), αντί να εξοφλούμε το υπόλοιπο φόρου με τη φορολογική δήλωση (250 ~ 500 € ανά έτος). Δηλαδή πλέον ο “Φόρος που χρωστάτε” που εμφανίζεται στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης θα είναι ίσος με μηδέν (θα διαγραφεί το σχετικό πεδίο).

Από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο φαίνεται ότι ο νέος τρόπος παρακράτησης θα ισχύσει μετά τον Ιούνιο 2014 (με το αιτολογικό ότι η ΗΔΙΚΑ χρειάζεται χρόνο για την υλοποίησή του).

Εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης στο σπίτι

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Λάρισας στη σελίδα της: Ανακοίνωση ΕΑΑΣ Λάρισας
υπάρχει πλέον η δυνατότητα εύρεσης και εκτύπωσης του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης που αποστέλλει το ΓΛΚ, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κωδικούς του Taxisnet στη σελίδα: Προσωποποιημένη Πληροφόρηση ΓΛΚ
Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αλλά εάν χρειαστεί κάποιος βοήθεια υπάρχει αναλυτικός οδηγός στην ανωτέρω σελίδα της ΕΑΑΣ Λάρισας.

Με το Ενημερωτικό Σημείωμα Ιανουαρίου 2014 μπορείτε να ελέγξετε τα ακαθάριστα ποσά μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων, αφού στον πίνακα “Διασταύρωση Ακαθάριστων Συντάξεων με ΗΔΙΚΑ ΑΕ” αναφέρεται το σχετικό άθροισμα (πχ. η ένδειξη ΜΤΑ αφορά το άθροισμα ΜΤΑ + ΕΚΟΕΜΑ).

Edit 17-1-2014: Το ΓΛΚ με την αποστολή των ενημερωτικών τριμήνου Νοε. ~ Δεκ. 2013 επισυνάπτει έγγραφο με το οποίο πληροφορεί για τη νέα δυνατότητα του Taxisnet. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα καταργηθεί η αποστολή των σημειωμάτων και θα ισχύει για κάθε χρήση η εκτύπωση μέσω Taxisnet.