Αλλαγή τρόπου παρακράτησης φόρου μερισμάτων

Ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 2013 προέβλεπε για το 2014 την αλλαγή του τρόπου κράτησης του φόρου που αναλογεί στις επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Ο συνολικός ετήσιος φόρος που αντιστοιχεί στο άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα] δεν αλλάζει, αφού ο συντελεστής φορολόγησης εισοδημάτων παραμένει σταθερός στο 22% από 1-1-2013. Ο ετήσιος φόρος που αναλογεί στον καθένα υπολογίζεται στις σελίδες των συντάξεων και εμφανίζεται με την ένδειξη “Σύνολο Ετήσιου Φόρου”.
Από 1-1-2013 μέχρι και σήμερα, παρακρατούνταν (σωστά) ολόκληρο το ποσοστό φόρου 22% από τη σύνταξη, αλλά από τα μερίσματα παρακρατούνταν μικρότερο ποσοστό φόρου (5~15% κατά περίπτωση), οπότε προέκυπτε ένα υπόλοιπο φόρου μερισμάτων που πληρωνόταν κάθε καλοκαίρι με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Το υπολειπόμενο ποσό φόρου μερισμάτων υπολογίζεται και αυτό στις σελίδες των συντάξεων και εμφανίζεται με την ένδειξη “Φόρος που χρωστάτε”.
Όταν εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος, θα αρχίσει να παρακρατείται το σύνολο του φόρου (22%) και από τα μερίσματα, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα υπόλοιπο για πληρωμή με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του έτους 2014 (η οποία θα γίνει το καλοκαίρι του 2015).
Ο ετήσιος φόρος [σύνταξη + μερίσματα] παραμένει ίδιος και στις 2 περιπτώσεις, απλά τώρα θα πληρώνουμε το σύνολο του φόρου μερισμάτων κάθε μήνα (αύξηση μηνιαίας παρακράτησης 20 ~ 40 €), αντί να εξοφλούμε το υπόλοιπο φόρου με τη φορολογική δήλωση (250 ~ 500 € ανά έτος). Δηλαδή πλέον ο “Φόρος που χρωστάτε” που εμφανίζεται στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης θα είναι ίσος με μηδέν (θα διαγραφεί το σχετικό πεδίο).

Από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο φαίνεται ότι ο νέος τρόπος παρακράτησης θα ισχύσει μετά τον Ιούνιο 2014 (με το αιτολογικό ότι η ΗΔΙΚΑ χρειάζεται χρόνο για την υλοποίησή του).

Εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης στο σπίτι

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Λάρισας στη σελίδα της: Ανακοίνωση ΕΑΑΣ Λάρισας
υπάρχει πλέον η δυνατότητα εύρεσης και εκτύπωσης του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης που αποστέλλει το ΓΛΚ, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κωδικούς του Taxisnet στη σελίδα: Προσωποποιημένη Πληροφόρηση ΓΛΚ
Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αλλά εάν χρειαστεί κάποιος βοήθεια υπάρχει αναλυτικός οδηγός στην ανωτέρω σελίδα της ΕΑΑΣ Λάρισας.

Με το Ενημερωτικό Σημείωμα Ιανουαρίου 2014 μπορείτε να ελέγξετε τα ακαθάριστα ποσά μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων, αφού στον πίνακα “Διασταύρωση Ακαθάριστων Συντάξεων με ΗΔΙΚΑ ΑΕ” αναφέρεται το σχετικό άθροισμα (πχ. η ένδειξη ΜΤΑ αφορά το άθροισμα ΜΤΑ + ΕΚΟΕΜΑ).

Edit 17-1-2014: Το ΓΛΚ με την αποστολή των ενημερωτικών τριμήνου Νοε. ~ Δεκ. 2013 επισυνάπτει έγγραφο με το οποίο πληροφορεί για τη νέα δυνατότητα του Taxisnet. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα καταργηθεί η αποστολή των σημειωμάτων και θα ισχύει για κάθε χρήση η εκτύπωση μέσω Taxisnet.

Ανάλυση Έκτακτης & Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Χθες υπήρξε στο διαδίκτυο η κυκλοφορία μιας είδησης για υποτιθέμενο λάθος στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του έτους 2011, που (θεωρητικά) είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσουμε 2 φορές την εισφορά αλληλεγγύης για το 2011. Στην ίδια είδηση αναφέρονταν ότι σήμερα 31-12-2013 είναι η καταληκτική ημ/νία για να καταθέσει κάποιος αίτηση στην εφορία που ανήκει, προκειμένου να διορθωθεί το λάθος και να του επιστραφεί το ποσό που (υποτίθεται πάντα) ότι πλήρωσε 2 φορές.

Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε λάθος και οι κρατήσεις έγιναν όλες όπως προβλέπεται, οπότε “άνθρακες ο θησαυρός”.

Α. Επιχειρηματολογία για την ύπαρξη λάθους (που υποστηρίζει ότι πληρώσαμε 2 φορές εισφορά αλληλεγγύης για το 2011):
1. Το 2011 ο Ν.3986/11 (έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος) καθόρισε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε ποσοστό 2%.
2. Από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του 2011 παρακρατήθηκε αναδρομικά από τους μισθούς των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων η παραπάνω έκτακτη εισφορά που κυμαίνονταν από 450 ~ 750 € το χρόνο, δηλαδή σε κάθε έναν από τους 3 αυτούς μήνες παρακρατήθηκε ποσό 150 ~ 250 €, το οποίο μπορείτε να το ελέγξετε από την ανάλυση μισθών εκείνης της περιόδου.
3. Το καλοκαίρι του 2012 που συντάξαμε τη φορολ. δήλωση (έτους 2011) μας επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 2% επί του καθαρού ετήσιου ποσού, η οποία προστέθηκε στον αναλογούντα φόρο του καθενός. Στο έντυπο φορ. δήλωσης εκείνου του έτους (2011) δεν υπήρχε κουτάκι με τίτλο “Ποσό ειδ. εισφοράς αλλ/γγύης” ώστε να αφαιρεθεί από την ετήσια εισφορά το ποσό που ήδη πληρώσαμε (από τον Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο 2011).
4. Από τις παραγράφους (2) και (3) συνάγεται (λανθασμένα) ότι πληρώσαμε 2 φορές την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 2011.

Β. Τι ισχύει πραγματικά και γιατί τα αναφερόμενα ισχύουν μόνο ΕΝ ΜΕΡΕΙ (σχολιασμός των ανωτέρω παραγράφων).
Το 2011 με το Ν.3986/11 ψηφίστηκαν ΔΥΟ (2) εισφορές αλληλεγγύης!

1.α. Ονομασία: “Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας” (άρθρο 38 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: 2% επί των ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ αποδοχών, άσχετα από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.
Ποιους αφορά: Μόνο τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους (δεν αφορά τους συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους κλπ).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2011 (όλο το ποσό που αναλογεί στο 2011 αφαιρέθηκε από τους μισθούς Οκτ. ~ Δεκ. 2011).

1.β. Ονομασία: “Ειδική εισφορά αλληλεγγύης” (άρθρο 29 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: Επί των ΚΑΘΑΡΩΝ αποδοχών και εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος (1% από 12~20.000 €, μετά 2% κλπ).
Ποιους αφορά: Όλους τους φορολογούμενους (δημ. υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2012 για τους εν ενεργεία δημ. υπαλλήλους και 1-4-2013 για τους συνταξιούχους.

2. Το 2011 παρακρατήθηκε μόνο από τους εν ενεργεία η πρώτη εισφορά Β.1.α. (από Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο), η οποία δεν δηλώνεται στην φορολογική δήλωση. Νοείται ως μείωση μισθού κατά 2%, η οποία αφαιρέθηκε από το ακαθάριστο εισόδημα του 2011 και δεν έχει καμία επίπτωση στον αναλογούντα φόρο και δεν έπρεπε να δηλωθεί σε κανένα κουτάκι στη φορ. δήλωση.

3. Το 2012 (με τη φορολ. δήλωση) παρακρατήθηκε από όλους η δεύτερη εισφορά Β.1.β. για το 2011, η οποία όμως ποτέ δεν είχε παρακρατηθεί από το μισθό του 2011. Αυτή η παρακράτηση ξεκίνησε στις 1-1-2012 και γι’ αυτό στις φετινές δηλώσεις υπήρχε ειδικό κουτάκι για να δηλώσουμε το ποσό της εισφοράς που κρατήθηκε το 2012 (και αφαιρέθηκε από τη συνολική ετήσια εισφορά).

Η παρανόηση οφείλεται σε 2 παράγοντες και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη:
α. Το γεγονός ότι στους περισσότερους το ποσοστό και των δύο εισφορών τύχαινε να είναι το ίδιο (2%), όμως η μία επιβάλλεται στις ακαθάριστες αποδοχές μόνο των εν ενεργεία Δ.Υ. και η άλλη στις καθαρές αποδοχές όλων των φορολογούμενων.
β. Η παραπλήσια χρησιμοποιούμενη ονοματολογία, καθώς τα αρχικά των 2 εισφορών είναι ίδια (Ε.Ε.Α.), ενώ στην ανάλυση αποδοχών από το 2012 και μετά (στην αεροπορία τουλάχιστον) αναγράφονται οι εισφορές ως “ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.” η μία και “ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛ” η άλλη!

Διατήρηση τιμών μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ για το 2014

Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ειδική αναφορά στο θέμα, μετά όμως τις αλλεπάλληλες μειώσεις μερισμάτων τα προηγούμενα έτη από όλα τα μετοχικά ταμεία και τη δικαιολογημένη αβεβαιότητα για το μέλλον, αποτελεί σαφώς είδηση ότι ένα ταμείο (εν προκειμένω το ΜΤΝ) ανακοινώνει ότι θα διατηρήσει σταθερά τα μερίσματα για το έτος 2014!
Λεπτομέρειες και ενημέρωση για τη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση του ταμείου (όσον αφορά το 2013) εδώ: Ενημέρωση Μετόχων ΜΤΝ

Υπολογισμός περικοπής σύνταξης εργαζόμενων αποστράτων

Στη σελίδα “Απασχόληση” και κάτω από τον πίνακα συνοπτικής αναγραφής των ισχυουσών διατάξεων, προστέθηκε φόρμα υπολογισμού του ακριβούς ποσού περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης αποστράτων.
Η περικοπή υπολογίζεται (όπως προβλέπεται) στο ποσό της ακαθάριστης βασικής σύνταξης που σας έχει απονείμει το ΓΛΚ.

Οι περιπτώσεις εργασίας ως συνταξιούχος είναι οι κάτωθι:
α. Στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ως αιρετός σε έμμισθη θέση σε Δήμους (αντιδήμαρχος κλπ).
β. Ως υπάλληλος σε εταιρεία με ασφάλιση στο ΙΚΑ.
γ. Ως αυτοαπασχολούμενος με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ.

Όσοι ανήκουν στις εξαιρέσεις εφαρμογής του νόμου (αναφέρονται στο σχετικό πίνακα) και μόνο εάν η εργασία τους ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) δεν έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους σε περίπτωση απασχόλησης.

Προσθήκη υπολογισμού εφάπαξ Τ.Α.Λ.Σ. Λιμενικού Σώματος

Προστέθηκε σελίδα υπολογισμού του δεύτερου εφάπαξ (ΤΑΛΣ) που λαμβάνει το Λιμενικό Σώμα, με βάση τα αναφερόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του αντίστοιχου ταμείου : Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος
Τα υπόλοιπα υπολογιζόμενα δεδομένα για τους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα (σύνταξη και εφάπαξ από ΕΛΟΑΝ) είναι ακριβώς ίδια με τα αντίστοιχα του Πολεμικού Ναυτικού.

Προστέθηκε σχετική επιλογή για το Λιμενικό Σώμα και τροποποιήθηκε το κεντρικό μενού στην κορυφή της σελίδας, ώστε να είναι πιο λειτουργικό και να γίνει πιο σαφής ο διαχωρισμός στα Σώματα Ασφαλείας.

Επανακαθορισμός μερισμάτων ΜΤΑ για διαγραφές την περίοδο του “παγώματος”

Μετά την αναπροσαρμογή από το ΓΛΚ των συντάξεων αποστράτων που διαγράφηκαν στην περίοδο του “παγώματος” των μισθών (για όσους είχαν χάσει μισθολογική προαγωγή ή/και χρονοεπίδομα), σειρά έχει ο επανακαθορισμός των μερισμάτων από το ΜΤΑ, με χορήγηση του αριθμού μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος σύμφωνα με το νέο αποστρατευτικό βαθμό.

Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση συναδέλφου από το ΜΤΑ, η αναπροσαρμογή των μερισμάτων θα γίνει αυτόματα από το Ταμείο (χωρίς ανάγκη υποβολής αίτησης), με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία των νέων συντάξεων τα οποία έχουν σταλεί από το ΓΛΚ στο ΜΤΑ. Το πιθανότερο είναι να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και από τα άλλα ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΤΕΑΠΑΣΑ), αλλά δεν έχω ενημέρωση επί αυτών.

Όσον αφορά τυχόν επανακαθορισμό του εφάπαξ για τον ίδιο λόγο, το θέμα εξακολουθεί να είναι ασαφές. Από προφορική ενημέρωση συναδέλφων φαίνεται ότι το ΜΤΣ και ΜΤΑ προσανατολίζονται στη μη αναπροσαρμογή του εφάπαξ, με βάση σχετική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το αιτιολογικό ότι η τροποποίηση του μισθολογικού βαθμού ή/και χρονοεπιδόματος επήλθε αναδρομικά μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Βέβαια το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να ισχύει σε κάθε περίπτωση, οπότε προκύπτει ανακολουθία με το γεγονός ότι τα ταμεία απαίτησαν επιστροφή τμήματος δοθέντων εφάπαξ (για όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως 30-10-2012), επειδή το νέο μισθολόγιο εφαρμόστηκε το Νοέμβριο 2012 με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012: Αναδρομική επιστροφή εφάπαξ

Από την άλλη μεριά το ΜΤΝ φαίνεται να έλαβε διαφορετική απόφαση και να αναθεώρησε τα υπόψη εφάπαξ, εφόσον η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αύξηση εφάπαξ λόγω αναπροσαρμογής Β.Μ. και ΕΧΥ οφειλόμενων στο “πάγωμα” των αποδοχών (δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η αιτιολογία της αναπροσαρμογής): Ανακοίνωση αναπροσαρμογής εφάπαξ ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ

Μηνιαία καταβολή μερισμάτων ΜΤΝ & ΜΤΑ από το 2014

Από το νέο έτος το ΜΤΑ θα προπληρώνει το μέρισμα σε μηνιαία βάση (αντί για τρίμηνο) την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με εξαίρεση το πρώτο μέρισμα (του Ιανουαρίου) που θα πληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2014: Ανακοίνωση Μηνιαίας πληρωμής ΜΤΑ

Το ΜΤΣ ήδη πληρώνει τα μερίσματα σε μηνιαία βάση, ενώ πρόσφατα και το ΜΤΝ αποφάσισε από το 2014 τη μηνιαία προπληρωμή των μερισμάτων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα: Ανακοίνωση Μηνιαίας πληρωμής ΜΤΝ

Προσθήκη σελίδας “Σύνταξη ΓΛΚ”

Προστέθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” (σε αντικατάσταση της σελίδας “Λάθος ΓΛΚ”), στην οποία υπολογίζεται η Βασική Σύνταξη με τη μεθοδολογία που ακολουθεί το ΓΛΚ.
Τα αποτελέσματα σε αυτή τη σελίδα πρέπει να είναι απολύτως όμοια με τον επίσημο καθορισμό της Βασικής Σύνταξης από το ΓΛΚ, για τον απλό λόγο ότι στα δεδομένα περιλαμβάνεται πλέον και ο Μέσος Όρος Αποδοχών 5ετίας, τον οποίο φυσικά διαθέτει μόνο το ΓΛΚ (αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα της συνταξιοδοτικής πράξης).

Η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόστρατους που έχουν ήδη λάβει τη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ, προκειμένου να ελέγξουν τα αποτελέσματα και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού της Βασικής Σύνταξης (σε συνδυασμό με το κείμενο “Επεξήγηση χιλιοστών” στα δεξιά της σελίδας).

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους δικαιούνται την 3ετία Κονδύλη, προκειμένου να ελέγξουν πόση θα ήταν η σύνταξή τους εάν δεν έκαναν χρήση της σχετικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή όμως οι Αξκοί εξ’ Υπξκών θα πρέπει να εισάγουν το συντάξιμο μισθό που αντιστοιχεί στον πραγματικό μισθολογικό βαθμό τους (και όχι το μισθό που έλαβε υπόψη το ΓΛΚ “υποβιβάζοντας” τον αποστρατευτικό βαθμό).

Τέλος, εάν κάποιος εν ενεργεία συνάδελφος διαθέτει στοιχεία μισθοδοσίας των τελευταίων 5 ετών, μπορεί να υπολογίσει μόνος του το Μέσο Όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας και να εξάγει τη Βασική Σύνταξή του με απόλυτη ακρίβεια!

Επανακαθορισμός σύνταξης λόγω διαγραφής την περίοδο του “παγώματος”

Άρχισαν να αποστέλλονται από το ΓΛΚ οι επανακαθορισμοί σύνταξης για όσους συναδέλφους διαγράφηκαν την περίοδο του παγώματος των μισθών (1-8-2011 έως 31-7-2012). Ο νέος καθορισμός σύνταξης λαμβάνει υπόψη τον αποστρατευτικό βαθμό και το χρονοεπίδομα που δικαιούνταν ο στρατιωτικός τη στιγμή της διαγραφής εάν δεν είχε προκύψει το πάγωμα των αποδοχών. Επίσης καταβάλλεται αναδρομικά η διαφορά της σύνταξης από τις 1-8-2012.

Ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται πάλι με έμμεσο τρόπο (όπως περιγράφεται στη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ”), δηλαδή η νέα αυξημένη σύνταξη υπολογίζεται πρώτα με το παλιό μισθολόγιο και μετά χρησιμοποιείται ο συντελεστής που προκύπτει (χιλιοστά) για προσαρμογή στο νέο μισθολόγιο.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι να μειωθούν τα υπολογιζόμενα χιλιοστά σύνταξης του δικαιούχου σε σχέση με αυτά που έπαιρνε με τον αρχικό καθορισμό της σύνταξης.

Βέβαια η διαδικασία αμφισβήτησης των υπολογισμών του ΓΛΚ είναι απαγορευτική, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο απαιτείται άσκηση έφεσης, η οποία κοστίζει περίπου 400 € και απαιτεί τη συνδρομή δικηγόρου, ενώ από ότι βλέπω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή εκδικάζονται εφέσεις του 2007~2008 (και ήδη το 2013 έχουν υποβληθεί επιπρόσθετα εκατοντάδες ενστάσεις και εφέσεις)!