Απασχόληση αποστράτων

Επειδή το θέμα της δυνατότητας εργασίας των αποστράτων αφορά τους περισσότερους από εμάς και οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι διασπαρμένες και συχνά μη κατανοητές (όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες απορίες στα σχόλια), δημιουργήθηκε η νέα σελίδα “Σχόλια –> Απασχόληση”, όπου αναρτήθηκε πίνακας με κωδικοποιημένες ανά κατηγορία τις επιπτώσεις στη σύνταξη και τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σε περίπτωση εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση.
Το έναυσμα μου το έδωσε ο συνάδελφος GEORGIOSP, ο οποίος μου έστειλε όλους τους νόμους που αναφέρονται στην απασχόληση συνταξιούχων.
Σε επόμενη φάση πιθανώς να προστεθεί και σχετική εφαρμογή υπολογισμού των περικοπών στη σύνταξη.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο ή επισημάνει κάποιο λάθος στον πίνακα να ενημερώσει μέσω mail για να διορθωθεί.

Αύξηση του ποσού κράτησης για περίθαλψη

Διαπιστώθηκε νέα (μικρή) μείωση στις συντάξεις Οκτωβρίου, η οποία οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υγειονομικής περίθαλψης.
Μέχρι σήμερα η περίθαλψη υπολογιζόταν ως ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της σύνταξης (αφαιρουμένων των προηγούμενων εισφορών).
Πλέον η κράτηση για περίθαλψη είναι 4% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του πληρωτέου ποσού από 5 ~ 15 €.
Τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω όλες οι σελίδες υπολογισμού συντάξεων (νέα αναγραφόμενη ημ/νία 27-9-2013).

Μείωση μερίσματος ΜΤΣ αναδρομικά από 1-1-2013

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό μείωσης 9%), ενώ η μείωση ισχύει αναδρομικά από 1-1-2013.
Η παρακράτηση των αναδρομικών της μείωσης για τους μήνες Ιανουάριο ~ Οκτώβριο θα γίνει ως εξής:
α. Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά του Α’ Εξαμήνου 2013.
β. Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά των μηνών Ιουλίου έως και Οκτωβρίου 2013.
Η μείωση αφορά και τους αστυνομικούς προερχόμενους από τέως Χωροφυλακή που εισπράττουν μέρισμα από το ΜΤΣ.
Προστέθηκε σύνδεσμος για την εν λόγω απόφαση στη σελίδα “Ημερολόγιο”.

Τροποποιήσεις στη σελίδα σύνταξης Στρατού

Μετά από κοινοποίηση αριθμητικών στοιχείων των μερισμάτων ΜΤΣ έτους 2012 από το συνάδελφο Σπύρο στη σελίδα “Σχόλια”, έγιναν τροποποιήσεις – βελτιώσεις στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης του Στρατού Ξηράς (αφορούν μόνο τα μερίσματα).
Αναλυτική καταγραφή των αλλαγών υπάρχει στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 5 Σεπτ. 2013.

Εφόσον συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα (προσοχή στους μήνες σχολής και στην αναγνώρισή τους στο ΜΤΣ), λογικά τα πληρωτέα ποσά που υπολογίζει η σελίδα θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτά που κατατίθενται στην τράπεζα.

ΥΓ. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα σε σχέση με τα ποσά που έλαβε πέρυσι, απλά διαιρείτε τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση που λάβατε από το ΜΤΣ για τη φορολογική δήλωση έτους 2012 διά 12 μήνες.
Η μόνη νέα κράτηση είναι αυτή του Ν.4093, τα υπόλοιπα ποσά πρέπει να είναι ίδια (με μικρή διαφορά στο φόρο λόγω της κράτησης Ν.4093 και το ΕΚΟΕΜΣ που μειώθηκε 10% το 2013).
Τα ακαθάριστα ποσά ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με τη σελίδα, διαφορετικά σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκαν σωστά τα δεδομένα (συνήθως φταίει η λανθασμένη εισαγωγή πλασματικών ετών).

Αριθμός τέκνων – υπολογισμός εισφορών θητείας & 5ετίας

Έγιναν οι κάτωθι αλλαγές / προσθήκες στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης (πλήρης ανάλυση στη σελίδα “Υπολογισμοί”):
1. Σε όλες τις σελίδες προστέθηκε ακόμα ένα πεδίο στην εισαγωγή δεδομένων για τα τέκνα (Συνολικά Τέκνα).
Ο λόγος που χρειάζεται 3 φορές ο αριθμός τέκνων (συνολικά, ανήλικα και με εισφορές ΒΟΕΑ) αναλύεται στη νέα ερώτηση Νο 2.7 στη σελίδα “FAQ (ερωτήσεις)”.
2. Στις σελίδες Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Πυροσβεστικής προστέθηκαν πίνακες με τον υπολογισμό των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας και της μάχιμης πενταετίας για τη σύνταξη (αύξηση συντάξιμων ετών) και για το μέρισμα.
3. Τροποποιήθηκαν οι υπολογισμοί φόρου και της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%) στα μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ της Αεροπορίας.
Πλέον όλες οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης αναγράφουν την ημ/νία 3-9-2013.

Βελτιώσεις στον υπολογισμό σύνταξης Πυροσβεστών

Με αφορμή απορίες συναδέλφων, βελτιώθηκε η εισαγωγή δεδομένων και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στη σελίδα σύνταξης Πυροσβεστών.

Πλέον η εισαγωγή του χρόνου Θητείας και προϋπηρεσίας ΙΚΑ γίνεται ξεχωριστά. Εάν η ημ/νία εγγραφής στο Πυροσβ. Σώμα είναι μετά την 1-1-1993, γίνεται αρχικός έλεγχος εάν ο ενδιαφερόμενος ασφαλίστηκε πρώτη φορά πριν τις 31-12-1992, συνυπολογίζοντας το χρόνο ασφάλισης του ΙΚΑ.
Επιπρόσθετα γίνεται πρόχειρος έλεγχος του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν απαιτείται η υποχρεωτική αναγνώριση ελάχιστων ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ (για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014).

Επίσης προστέθηκε υπολογισμός του κόστους των εισφορών αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και της θητείας, όσον αφορά τη σύνταξη.
Ο υπολογισμός γίνετε αυτόματα όταν επιλέγετε να εισάγετε Μάχιμη 5ετία ή Θητεία στη στήλη “Προσαύξηση”.

Τέλος στα δεξιά εμφανίζονται όλες οι πρόσθετες εισφορές αναγνωρίσεων ετών, χωρισμένες σε 3 πίνακες (Σύνταξη, ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ).
Πχ. εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει τη θητεία (πέρα από τη Σύνταξη) και στα Ταμεία, θα πρέπει να εισάγει απάντηση ΝΑΙ στα 2 πεδία ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ στη στήλη “Αναγν. στα Ταμεία”. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 3 διαφορετικές εισφορές για την αναγνώριση της θητείας (διαβάστε σχετικά την ερώτηση Νο 4.1 στη σελίδα FAQ) και υπολογίζονται οι ανάλογες εισφορές στους πίνακες δεξιά.

Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ

Με πρόσφατη απόφασή του το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας (παραίτηση), προκειμένου ο ασφαλισμένος να δικαιούται μέρισμα.
Εάν δεν υπάρχουν τα ελάχιστα έτη μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, πρέπει ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει υποχρεωτικά κάποια έτη (μάχιμη 5ετία / σπουδές / θητεία), διότι εάν δεν το κάνει το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στα 67 έτη!
Η σχετική απόφαση υπάρχει εδώ: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ
Τα ελάχιστα έτη μετοχικής σχέσης στο ΤΕΑΠΑΣΑ αναφέρονται στην ερώτηση 4.5 στις FAQ.

Ουσιαστικά γίνεται σχεδόν υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας και στο ΤΕΑΠΑΣΑ (πέραν της αναγνώρισης για τη σύνταξη) για όσους φεύγουν με λίγα έτη υπηρεσίας. Επίσης αφορά και τους τρίτεκνους όπου σε ορισμένες περιπτώσεις κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης αλλά όχι δικαίωμα λήψης μερίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν επιπλέον έτη (πέραν της 5ετίας) όπως θητεία ή/και σπουδές, ενώ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα για τις τρίτεκνες γυναίκες που δεν έχουν θητεία να αναγνωρίσουν!

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής για ελάχιστα έτη ασφάλισης, η έναρξη της επικουρικής σύνταξης θα αρχίζει μαζί με τη χορήγηση της κύριας σύνταξης μόνο εάν υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης χρόνου κατά τη διαγραφή από το Σώμα και εφόσον εξοφληθεί το συνολικό ποσό εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση από το ταμείο.
Αλλιώς το επικουρικό δίνεται μετά την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής (τα προηγούμενα επικουρικά χάνονται).

Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης Αστυνομίας και Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία 1-7-2013), ώστε πλέον το μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ να υπολογίζεται μόνο εφόσον αναγνωριστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη κατά περίπτωση!

Βελτιώσεις & τροποποιήσεις σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν ορισμένες μικροβελτιώσεις και αλλαγές σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης και πλέον αναφέρεται ως ημ/νία ενημέρωσης 19-6-2013.
1. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής/αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος [Θητεία + ΙΚΑ].
2. Μετά την απόφαση για “πάγωμα” του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τα έτη 2011 ~ 2012, τροποποιήθηκε το έτος αναφοράς στους αντίστοιχους πίνακες.
3. Διορθώθηκε ένα λάθος (αφορούσε Βασικές Συντάξεις άνω των 1.670 €) στο ποσοστό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα “Υπολογισμοί” με ημ/νία 19-6-2013.

Υπολογισμός Ημερομηνίας Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος

Λόγω των συνεχόμενα αυξανόμενων ερωτήσεων στα Σχόλια από συναδέλφους που θέλουν να μάθουν εάν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δημιουργήθηκε η σελίδα “Βοηθήματα –> Δικαίωμα Σύνταξης”, όπου έχουν περαστεί όλες οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και υπολογίζεται αυτόματα η Ημερομηνία Θεμελίωσης (Κατοχύρωσης) Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος.

Μετά από επισήμανση του συναδέλφου Γιάννη στα σχόλια του στρατού, προέκυψε ότι στην 1η έκδοση της σελίδας υπό ορισμένες προϋποθέσεις ήταν λάθος ο έλεγχος της θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης για συγκεκριμένες ημερομηνίες (επίσης έπρεπε να γίνονται συνεχείς επαναλήψεις δοκιμών).
Πλέον στη 2η έκδοση (ελπίζω και τελική) υπολογίζεται αυτόματα η Ημερομηνία Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος (κάτω δεξιά του πίνακα).

Επίσης μπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε ημερομηνία όσον αφορά τα έτη που δικαιούστε, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο κάτω αριστερά του πίνακα.Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε εύκολα εάν η υπολογισθείσα ημερομηνία δικαιώματος είναι σωστή αλλά και γιατί.
Απλά βάλτε πρώτα στο πεδίο “Έλεγχος άλλης ημ/νίας:” την υπολογισθείσα στα δεξιά Ημ/νία Θεμελίωσης για να δείτε αναλυτικά την καταγραφή των ετών. Μετά βάλτε στο ίδιο πεδίο ημ/νία μία ημέρα πριν από την Ημ/νία Θεμελίωσης, για να δείτε γιατί δεν δικαιούστε σύνταξη αυτή την ημερομηνία!

Επίσης να προσέχετε και το σύμβολο ανισότητας μεταξύ “Συντάξιμων Ετών” και “ΑΠΑΙΤ. ΕΤΗ”:
Το σύμβολο < σημαίνει μικρότερο, οπότε στη συγκεκριμένη ημερομηνία ΔΕΝ θεμελιώνετε δικαίωμα (κάτω αριστερά με μπλε γραμματοσειρά).
Μόνο εάν εμφανίζεται το σύμβολο (μεγαλύτερο ή ίσο) θεμελιώνετε δικαίωμα για την ημ/νία που βάζετε εσείς κάτω αριστερά.

Οι υπολογισμοί ισχύουν για όλους (ακόμα και για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν με 40ετία) και υπολογίζονται όλα τα πλασματικά έτη και η προϋπηρεσία που δικαιούστε σε όλες τις περιπτώσεις.
Η σελίδα άργησε να ξανανέβει γιατί οι νέοι υπολογισμοί ήταν αρκετά περίπλοκοι, όπως φαίνεται και από τις παραδοχές που έπρεπε να ληφθούν υπόψη και αναφέρονται στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί”.

Προσθήκη εφάπαξ Πυροσβ. Σώματος

Προστέθηκε σελίδα υπολογισμού εφάπαξ για το Πυροσβεστικό Σώμα, με βάση το μέσο όρο αποδοχών του τελευταίου έτους.
Δείτε τον πίνακα που εμφανίζεται στα δεξιά (Προσδιορισμός Μέσου Όρου τελευτ. έτους) για να ελέγξετε εάν εισάγατε σωστά τα στοιχεία σας.

Επίσης έγινε μία διόρθωση στις κρατήσεις ΜΤΣ στη σύνταξη Αστυνομίας (τ. Χ/Φ) και η ημ/νία της σελίδας είναι πλέον 3-6-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 4 Ιουν. 2013.