Επανακαθορισμός μερισμάτων ΜΤΑ για διαγραφές την περίοδο του “παγώματος”

Μετά την αναπροσαρμογή από το ΓΛΚ των συντάξεων αποστράτων που διαγράφηκαν στην περίοδο του “παγώματος” των μισθών (για όσους είχαν χάσει μισθολογική προαγωγή ή/και χρονοεπίδομα), σειρά έχει ο επανακαθορισμός των μερισμάτων από το ΜΤΑ, με χορήγηση του αριθμού μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος σύμφωνα με το νέο αποστρατευτικό βαθμό.

Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση συναδέλφου από το ΜΤΑ, η αναπροσαρμογή των μερισμάτων θα γίνει αυτόματα από το Ταμείο (χωρίς ανάγκη υποβολής αίτησης), με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία των νέων συντάξεων τα οποία έχουν σταλεί από το ΓΛΚ στο ΜΤΑ. Το πιθανότερο είναι να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και από τα άλλα ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΤΕΑΠΑΣΑ), αλλά δεν έχω ενημέρωση επί αυτών.

Όσον αφορά τυχόν επανακαθορισμό του εφάπαξ για τον ίδιο λόγο, το θέμα εξακολουθεί να είναι ασαφές. Από προφορική ενημέρωση συναδέλφων φαίνεται ότι το ΜΤΣ και ΜΤΑ προσανατολίζονται στη μη αναπροσαρμογή του εφάπαξ, με βάση σχετική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το αιτιολογικό ότι η τροποποίηση του μισθολογικού βαθμού ή/και χρονοεπιδόματος επήλθε αναδρομικά μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Βέβαια το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να ισχύει σε κάθε περίπτωση, οπότε προκύπτει ανακολουθία με το γεγονός ότι τα ταμεία απαίτησαν επιστροφή τμήματος δοθέντων εφάπαξ (για όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως 30-10-2012), επειδή το νέο μισθολόγιο εφαρμόστηκε το Νοέμβριο 2012 με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012: Αναδρομική επιστροφή εφάπαξ

Από την άλλη μεριά το ΜΤΝ φαίνεται να έλαβε διαφορετική απόφαση και να αναθεώρησε τα υπόψη εφάπαξ, εφόσον η παρακάτω ανακοίνωση αφορά αύξηση εφάπαξ λόγω αναπροσαρμογής Β.Μ. και ΕΧΥ οφειλόμενων στο “πάγωμα” των αποδοχών (δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η αιτιολογία της αναπροσαρμογής): Ανακοίνωση αναπροσαρμογής εφάπαξ ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ

Μηνιαία καταβολή μερισμάτων ΜΤΝ & ΜΤΑ από το 2014

Από το νέο έτος το ΜΤΑ θα προπληρώνει το μέρισμα σε μηνιαία βάση (αντί για τρίμηνο) την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με εξαίρεση το πρώτο μέρισμα (του Ιανουαρίου) που θα πληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2014: Ανακοίνωση Μηνιαίας πληρωμής ΜΤΑ

Το ΜΤΣ ήδη πληρώνει τα μερίσματα σε μηνιαία βάση, ενώ πρόσφατα και το ΜΤΝ αποφάσισε από το 2014 τη μηνιαία προπληρωμή των μερισμάτων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα: Ανακοίνωση Μηνιαίας πληρωμής ΜΤΝ

Προσθήκη σελίδας “Σύνταξη ΓΛΚ”

Προστέθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” (σε αντικατάσταση της σελίδας “Λάθος ΓΛΚ”), στην οποία υπολογίζεται η Βασική Σύνταξη με τη μεθοδολογία που ακολουθεί το ΓΛΚ.
Τα αποτελέσματα σε αυτή τη σελίδα πρέπει να είναι απολύτως όμοια με τον επίσημο καθορισμό της Βασικής Σύνταξης από το ΓΛΚ, για τον απλό λόγο ότι στα δεδομένα περιλαμβάνεται πλέον και ο Μέσος Όρος Αποδοχών 5ετίας, τον οποίο φυσικά διαθέτει μόνο το ΓΛΚ (αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα της συνταξιοδοτικής πράξης).

Η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόστρατους που έχουν ήδη λάβει τη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ, προκειμένου να ελέγξουν τα αποτελέσματα και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού της Βασικής Σύνταξης (σε συνδυασμό με το κείμενο “Επεξήγηση χιλιοστών” στα δεξιά της σελίδας).

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους δικαιούνται την 3ετία Κονδύλη, προκειμένου να ελέγξουν πόση θα ήταν η σύνταξή τους εάν δεν έκαναν χρήση της σχετικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή όμως οι Αξκοί εξ’ Υπξκών θα πρέπει να εισάγουν το συντάξιμο μισθό που αντιστοιχεί στον πραγματικό μισθολογικό βαθμό τους (και όχι το μισθό που έλαβε υπόψη το ΓΛΚ “υποβιβάζοντας” τον αποστρατευτικό βαθμό).

Τέλος, εάν κάποιος εν ενεργεία συνάδελφος διαθέτει στοιχεία μισθοδοσίας των τελευταίων 5 ετών, μπορεί να υπολογίσει μόνος του το Μέσο Όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας και να εξάγει τη Βασική Σύνταξή του με απόλυτη ακρίβεια!

Επανακαθορισμός σύνταξης λόγω διαγραφής την περίοδο του “παγώματος”

Άρχισαν να αποστέλλονται από το ΓΛΚ οι επανακαθορισμοί σύνταξης για όσους συναδέλφους διαγράφηκαν την περίοδο του παγώματος των μισθών (1-8-2011 έως 31-7-2012). Ο νέος καθορισμός σύνταξης λαμβάνει υπόψη τον αποστρατευτικό βαθμό και το χρονοεπίδομα που δικαιούνταν ο στρατιωτικός τη στιγμή της διαγραφής εάν δεν είχε προκύψει το πάγωμα των αποδοχών. Επίσης καταβάλλεται αναδρομικά η διαφορά της σύνταξης από τις 1-8-2012.

Ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται πάλι με έμμεσο τρόπο (όπως περιγράφεται στη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ”), δηλαδή η νέα αυξημένη σύνταξη υπολογίζεται πρώτα με το παλιό μισθολόγιο και μετά χρησιμοποιείται ο συντελεστής που προκύπτει (χιλιοστά) για προσαρμογή στο νέο μισθολόγιο.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι να μειωθούν τα υπολογιζόμενα χιλιοστά σύνταξης του δικαιούχου σε σχέση με αυτά που έπαιρνε με τον αρχικό καθορισμό της σύνταξης.

Βέβαια η διαδικασία αμφισβήτησης των υπολογισμών του ΓΛΚ είναι απαγορευτική, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο απαιτείται άσκηση έφεσης, η οποία κοστίζει περίπου 400 € και απαιτεί τη συνδρομή δικηγόρου, ενώ από ότι βλέπω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή εκδικάζονται εφέσεις του 2007~2008 (και ήδη το 2013 έχουν υποβληθεί επιπρόσθετα εκατοντάδες ενστάσεις και εφέσεις)!

Απασχόληση αποστράτων

Επειδή το θέμα της δυνατότητας εργασίας των αποστράτων αφορά τους περισσότερους από εμάς και οι πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι διασπαρμένες και συχνά μη κατανοητές (όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες απορίες στα σχόλια), δημιουργήθηκε η νέα σελίδα “Σχόλια –> Απασχόληση”, όπου αναρτήθηκε πίνακας με κωδικοποιημένες ανά κατηγορία τις επιπτώσεις στη σύνταξη και τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σε περίπτωση εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση.
Το έναυσμα μου το έδωσε ο συνάδελφος GEORGIOSP, ο οποίος μου έστειλε όλους τους νόμους που αναφέρονται στην απασχόληση συνταξιούχων.
Σε επόμενη φάση πιθανώς να προστεθεί και σχετική εφαρμογή υπολογισμού των περικοπών στη σύνταξη.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο ή επισημάνει κάποιο λάθος στον πίνακα να ενημερώσει μέσω mail για να διορθωθεί.

Αύξηση του ποσού κράτησης για περίθαλψη

Διαπιστώθηκε νέα (μικρή) μείωση στις συντάξεις Οκτωβρίου, η οποία οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υγειονομικής περίθαλψης.
Μέχρι σήμερα η περίθαλψη υπολογιζόταν ως ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της σύνταξης (αφαιρουμένων των προηγούμενων εισφορών).
Πλέον η κράτηση για περίθαλψη είναι 4% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του πληρωτέου ποσού από 5 ~ 15 €.
Τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω όλες οι σελίδες υπολογισμού συντάξεων (νέα αναγραφόμενη ημ/νία 27-9-2013).

Μείωση μερίσματος ΜΤΣ αναδρομικά από 1-1-2013

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό μείωσης 9%), ενώ η μείωση ισχύει αναδρομικά από 1-1-2013.
Η παρακράτηση των αναδρομικών της μείωσης για τους μήνες Ιανουάριο ~ Οκτώβριο θα γίνει ως εξής:
α. Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά του Α’ Εξαμήνου 2013.
β. Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά των μηνών Ιουλίου έως και Οκτωβρίου 2013.
Η μείωση αφορά και τους αστυνομικούς προερχόμενους από τέως Χωροφυλακή που εισπράττουν μέρισμα από το ΜΤΣ.
Προστέθηκε σύνδεσμος για την εν λόγω απόφαση στη σελίδα “Ημερολόγιο”.

Τροποποιήσεις στη σελίδα σύνταξης Στρατού

Μετά από κοινοποίηση αριθμητικών στοιχείων των μερισμάτων ΜΤΣ έτους 2012 από το συνάδελφο Σπύρο στη σελίδα “Σχόλια”, έγιναν τροποποιήσεις – βελτιώσεις στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης του Στρατού Ξηράς (αφορούν μόνο τα μερίσματα).
Αναλυτική καταγραφή των αλλαγών υπάρχει στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 5 Σεπτ. 2013.

Εφόσον συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα (προσοχή στους μήνες σχολής και στην αναγνώρισή τους στο ΜΤΣ), λογικά τα πληρωτέα ποσά που υπολογίζει η σελίδα θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτά που κατατίθενται στην τράπεζα.

ΥΓ. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα σε σχέση με τα ποσά που έλαβε πέρυσι, απλά διαιρείτε τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση που λάβατε από το ΜΤΣ για τη φορολογική δήλωση έτους 2012 διά 12 μήνες.
Η μόνη νέα κράτηση είναι αυτή του Ν.4093, τα υπόλοιπα ποσά πρέπει να είναι ίδια (με μικρή διαφορά στο φόρο λόγω της κράτησης Ν.4093 και το ΕΚΟΕΜΣ που μειώθηκε 10% το 2013).
Τα ακαθάριστα ποσά ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με τη σελίδα, διαφορετικά σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκαν σωστά τα δεδομένα (συνήθως φταίει η λανθασμένη εισαγωγή πλασματικών ετών).

Αριθμός τέκνων – υπολογισμός εισφορών θητείας & 5ετίας

Έγιναν οι κάτωθι αλλαγές / προσθήκες στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης (πλήρης ανάλυση στη σελίδα “Υπολογισμοί”):
1. Σε όλες τις σελίδες προστέθηκε ακόμα ένα πεδίο στην εισαγωγή δεδομένων για τα τέκνα (Συνολικά Τέκνα).
Ο λόγος που χρειάζεται 3 φορές ο αριθμός τέκνων (συνολικά, ανήλικα και με εισφορές ΒΟΕΑ) αναλύεται στη νέα ερώτηση Νο 2.7 στη σελίδα “FAQ (ερωτήσεις)”.
2. Στις σελίδες Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Πυροσβεστικής προστέθηκαν πίνακες με τον υπολογισμό των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας και της μάχιμης πενταετίας για τη σύνταξη (αύξηση συντάξιμων ετών) και για το μέρισμα.
3. Τροποποιήθηκαν οι υπολογισμοί φόρου και της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%) στα μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ της Αεροπορίας.
Πλέον όλες οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης αναγράφουν την ημ/νία 3-9-2013.

Βελτιώσεις στον υπολογισμό σύνταξης Πυροσβεστών

Με αφορμή απορίες συναδέλφων, βελτιώθηκε η εισαγωγή δεδομένων και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στη σελίδα σύνταξης Πυροσβεστών.

Πλέον η εισαγωγή του χρόνου Θητείας και προϋπηρεσίας ΙΚΑ γίνεται ξεχωριστά. Εάν η ημ/νία εγγραφής στο Πυροσβ. Σώμα είναι μετά την 1-1-1993, γίνεται αρχικός έλεγχος εάν ο ενδιαφερόμενος ασφαλίστηκε πρώτη φορά πριν τις 31-12-1992, συνυπολογίζοντας το χρόνο ασφάλισης του ΙΚΑ.
Επιπρόσθετα γίνεται πρόχειρος έλεγχος του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν απαιτείται η υποχρεωτική αναγνώριση ελάχιστων ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ (για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014).

Επίσης προστέθηκε υπολογισμός του κόστους των εισφορών αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και της θητείας, όσον αφορά τη σύνταξη.
Ο υπολογισμός γίνετε αυτόματα όταν επιλέγετε να εισάγετε Μάχιμη 5ετία ή Θητεία στη στήλη “Προσαύξηση”.

Τέλος στα δεξιά εμφανίζονται όλες οι πρόσθετες εισφορές αναγνωρίσεων ετών, χωρισμένες σε 3 πίνακες (Σύνταξη, ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ).
Πχ. εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει τη θητεία (πέρα από τη Σύνταξη) και στα Ταμεία, θα πρέπει να εισάγει απάντηση ΝΑΙ στα 2 πεδία ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ στη στήλη “Αναγν. στα Ταμεία”. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 3 διαφορετικές εισφορές για την αναγνώριση της θητείας (διαβάστε σχετικά την ερώτηση Νο 4.1 στη σελίδα FAQ) και υπολογίζονται οι ανάλογες εισφορές στους πίνακες δεξιά.