Προσθήκη και διόρθωση για εξερχόμενους με ημ/νία εγγραφής μετά την 1-10-1990

Προστέθηκε πίνακας που υπολογίζει το ποσό εισφορών για αναγνώριση των ετών εκστρατείας για εισελθόντες στην υπηρεσία μετά την 1-10-1990.
Επίσης διορθώθηκε ο υπολογισμός των δικαιούμενων μερισμάτων ΜΤΣ/Ν/Α και ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α για όσους έχουν λιγότερα από 25 συντάξιμα έτη.
Διαβάστε τις λεπτομέρειες στη σελίδα “Υπολογισμοί” και όσοι θέλετε να φύγετε με λιγότερα από 24,5 έτη ξανακάντε τους υπολογισμούς σας!

Λάθος επανακαθορισμός Βασικής Σύνταξης από το ΓΛΚ !

Επαναφέρω το θέμα του μαθηματικού λάθους που έκανε το ΓΛΚ κατά την αναπροσαρμογή της σύνταξής μας με το νέο μισθολόγιο, καθώς ανανεώθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” ώστε να γίνει το θέμα κατανοητό από όλους.
Το λάθος αφορά όλους τους απόστρατους που διαγράφηκαν από 1-1-2008 έως 31-7-2012 (με το παλιό μισθολόγιο) και έχουν λιγότερα από 800 Χιλιοστά Βασικής Σύνταξης.

Το ΓΛΚ επανακαθόρισε τις συντάξεις με το νέο μισθολόγιο, πολλαπλασιάζοντας το Συντάξιμο Μισθό με τα Χιλιοστά του αρχικού καθορισμού της Σύνταξης.
Όμως ο ανωτέρω υπολογισμός δεν προβλέπεται πουθενά – αντίθετα η νομοθεσία προβλέπει τον υπολογισμό της Σύνταξης με διάκριση σε Τμήμα Ι + ΙΙ με βάση τα διανυθέντα έτη πριν και μετά το 2007, διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε από το ΓΛΚ κατά την αναπροσαρμογή της Σύνταξης με το νέο μισθολόγιο.

Το ΤΜΗΜΑ Ι της σύνταξης εξαρτάται από τις Συντάξιμες Αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την αποστρατεία, οι οποίες μειώθηκαν με το νέο μισθολόγιο.
Το ΤΜΗΜΑ ΙΙ εξαρτάται από το Μέσο Όρο 5ετίας, ο οποίος δεν αλλάζει με το νέο μισθολόγιο (είναι ίδιος από 1-1-2008 έως 31-7-2012).
Mε την Αναπροσαρμογή της Σύνταξης (νέο μισθολόγιο) δεν πρέπει να μειωθεί όλο το ποσό αλλά μόνο το Τμήμα Ι, γιατί το Τμήμα ΙΙ δεν μειώνεται.

Δείτε την ανανεωμένη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” και διαβάστε την αναλυτική επεξήγηση στα δεξιά (εικόνα -4)
Βάλετε τα δεδομένα [αρχικός Συντάξιμος Μισθός (1) – εικόνα 1], [Μέσος Όρος 5ετίας – εικόνα 1] και [νέος Συντάξιμος Μισθός (2) – εικόνα 2] και θα υπολογιστούν τα εξής:
1. Η πρώτη στήλη εμφανίζει τα χιλιοστά και την αρχική βασική σύνταξη που σας καθόρισε με την αποστρατεία σας το ΓΛΚ.
2. Η δεύτερη στήλη εμφανίζει τα χιλιοστά και τη νέα βασική σύνταξη που επανακαθόρισε με λάθος τρόπο το ΓΛΚ το 2013.
3. Η τρίτη στήλη εμφανίζει το σωστό (και νόμιμο) τρόπο που θα έπρεπε να επανακαθοριστεί η νέα βασική σύνταξη από το ΓΛΚ.

Αριθμητικά το λάθος κυμαίνεται από 10 ~ 30 € και φυσικά και το ποσό κρατείται παράνομα από τις 1-8-2012!

Όλα τα στοιχεία στάλθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε όλες τις Ενώσεις Αποστράτων, ενώ όπως θα δείτε στην τρίτη εικόνα (Εφημερίδα) της σελίδας “Σύνταξη ΓΛΚ” η επιστολή μου δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα “Συνταξιουχικός Αγών” του Μαρτίου 2013.

Όποιος έχει γνωριμία με υπαλλήλους του ΓΛΚ ας τους γνωστοποιήσει το θέμα (έστω ανεπίσημα) μήπως και ακολουθήσουν από δω και πέρα το νόμιμο τρόπο υπολογισμού χωρίς να χρειαστεί να ασκηθούν χιλιάδες ενστάσεις, γιατί εάν στο μέλλον μειωθεί περαιτέρω ο Συντάξιμος Μισθός (όπως σχεδιάζεται με το νέο μισθολόγιο 2014), τότε ο ακολουθούμενος από το ΓΛΚ λανθασμένος τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμητικό λάθος σε βάρος της δικαιούμενης Βασικής Σύνταξης (από 0,5~2% τώρα το λάθος θα αυξηθεί σε 1~3%)!

Υπολογισμός κρατήσεων αναγνώρισης ΜΤΑ

Αυτοματοποιήθηκε (και διορθώθηκε για ορισμένες κατηγορίες αποστράτων) ο τρόπος υπολογισμού των κρατήσεων αναγνώρισης πλασματικών ετών του ΜΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίσματα ή/και τα μισθολόγια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία διαγραφής.
Συνυπολογίζονται επίσης οι μήνες για τη συμπλήρωση επιπλέον διετίας, οι κρατήσεις των τρίμηνων αποδοχών, η αρχική εφάπαξ πληρωμή των οφειλόμενων κρατήσεων, ενώ η μηνιαία καταβολή υπολογίζεται σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Αναλυτική περιγραφή όλων των παραμέτρων παρατίθεται στη σελίδα “Υπολογισμοί” με ημ/νία 7 Απρ. 2013.

Δήλωση ΑΜΚΑ στο ΓΛΚ (1 έως 8 Απριλίου)

Σε όσους απόστρατους δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ στο τρίμηνο εκκαθαριστικό σημείωμα που αποστέλλει το ΓΛΚ, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ στο ΓΛΚ μέχρι τα μέσα Απριλίου, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα ανασταλεί η πληρωμή της σύνταξης Μαΐου.
Το θέμα αφορά κυρίως αυτούς που δεν είχαν λάβει μέρος στην απογραφή συνταξιούχων που διενεργήθηκε το 2012.

Τη Δευτέρα 1-4-2013 ενεργοποιήθηκε ειδική υπηρεσία ώστε να εισάγετε τον αριθμό ΑΜΚΑ στην ιστοσελίδα:
https://www.idika.gr/
Επίσης μπορείτε να καταχωρήσετε και τον αριθμό τηλεφώνου σας εάν δεν υπάρχει στο αρχείο και να ελέγξετε και τα υπόλοιπα στοιχεία σας.
Αρχικά συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας (όνομα και επώνυμο με κεφαλαία) και στη συνέχεια το σύστημα κάνει ταυτοποίηση και σας ζητά να εισάγετε τα στοιχεία που λείπουν (ΑΜΚΑ, τηλέφωνο κλπ).
Η υπηρεσία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8-4-2013.

Ανανέωση: Όσοι δεν προλάβατε να καταχωρήσετε τον ΑΜΚΑ (η πρόσβαση στην ανωτέρω σελίδα έχει λήξει), μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση από τη σελίδα “Έγγραφα” και να τη στείλετε στο ΓΛΚ μαζί με τη βεβαίωση ΑΜΚΑ που θα πάρετε από τα ΚΕΠ.

Μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ

Μετά το Ναυτικό και την Αεροπορία που μείωσαν τα μερίσματά τους για το 2013, σειρά πήρε σήμερα και ο Στρατός Ξηράς, καθώς το ΜΤΣ μείωσε την τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ από 6,795 € σε 6,1155 € (ποσοστό μείωσης 10%) αναδρομικά από 1-1-2013: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 2013

Νέα σελίδα “Απόδοση Κρατήσεων” & εικονίδιο Επικοινωνίας

Προστέθηκε η σελίδα “Βοηθήματα –> Απόδοση Κρατήσεων”, με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την πραγματική απόδοση των κρατήσεων που σας γίνονται για ΒΟΕΑ και Εφάπαξ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα “Υπολογισμοί”.

Επίσης αποσύρθηκε η σελίδα “Επικοινωνία” διότι δεν λειτουργούσε πάντα σωστά, οπότε προστέθηκε στο πλάι της σελίδας εικονίδιο με το οποίο μπορείτε να στείλετε απευθείας e-mail από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στον Η/Υ σας.

Αναδρομικές μειώσεις μερισμάτων τριμήνου Απριλίου ~ Ιουνίου

Μετά τις πρόσφατες μειώσεις μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ, καθώς και της εφαρμογής της νέας κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, αναμένεται μεγάλη μείωση στο ποσό των μερισμάτων που θα πληρωθούμε στο τέλος Μαρτίου (σε σχέση με αυτά που πληρωθήκαμε στις 31-12-2012) ως ακολούθως:

Μερίσματα ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ – Εκτιμώμενη Μείωση 5 ~ 15%
Επειδή ο Στρατός πληρώνεται το προηγούμενο τρίμηνο (Ιανουάριος ~ Μάρτιος), τα μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ θα υποστούν μόνο τη μείωση της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%).

Μερίσματα ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ – Εκτιμώμενη Μείωση 30 ~ 40%
Το Ναυτικό προπληρώνεται το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος, οπότε τα μερίσματα θα υποστούν τις κάτωθι μειώσεις:
1. Μείωση μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (9% και 17% αντίστοιχα) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
2. Αναδρομική μείωση μερίσματος ΜΤΝ 9% για το Μάρτιο και ΕΚΟΕΜΝ 17% για το προηγούμενο τρίμηνο Ιανουάριος ~ Μάρτιος.
3. Κράτηση μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ σύμφωνα με το Ν.4093 (5-10-15%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
4. Αναδρομική κράτηση του Ν.4093 (5-10-15%) για τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ Ιανουαρίου ~ Μαρτίου.

Μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ – Εκτιμώμενη Μείωση 20 ~ 30%
Η Αεροπορία προπληρώνεται το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος, οπότε τα μερίσματα θα υποστούν τις κάτωθι μειώσεις:
1. Μείωση μερίσματος ΜΤΑ (10,5%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
2. Κράτηση μερίσματος ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ σύμφωνα με το Ν.4093 (5-10-15%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
3. Αναδρομική κράτηση του Ν.4093 (5-10-15%) για τα μερίσματα ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ Ιανουαρίου ~ Μαρτίου.

Προσωπική συμβουλή: Να πάρετε οπωσδήποτε υπογλώσσιο πριν κοιτάξετε το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας!

Μείωση μερίσματος ΜΤΑ (μεγαλύτερη του αναμενόμενου)

Δημοσιεύθηκε απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας της 15-3-2013 με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΑ αρχικά σε 11,00 € από 1-4-2013 και στη συνέχεια σε 7,80 € από 1-7-2013: Μείωση ΜΤΑ 2013

Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε ανακοίνωση και από το ΜΤΑ στις 20-3-2013, όπου αναφέρεται και το “κλείδωμα” του ΒΟΕΑ με τιμή μεριδίου 11,00 €.
Άλλαξε ο υπολογισμός των κρατήσεων και της αποζημίωσης του ΒΟΕΑ στη σελίδα της Αεροπορίας με σταθερή πλέον τιμή μεριδίου 11 €.

Προσθήκες – Μεθοδολογία ελέγχου του λάθους ΓΛΚ

Προστέθηκε οικονομικός βαθμός 2/3 Ασχη/Ασμχου/Ανπχου και ποσοστό χρονοεπιδόματος 40% στις σελίδες υπολογισμού Σύνταξης & Εφάπαξ όλων των κλάδων, ενώ διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός κρατήσεων αναγνώρισης ΜΤΑ για τα έτη μετά το 2011 (μετά από επισήμανση του συναδέλφου αεροπόρου Θανάση από το Βόλο).

Επειδή αρκετοί πιθανόν δεν κατανοούν πως μας “κλέβει” το ΓΛΚ, με τον “μπακάλικο” τρόπο επανακαθορισμού της Βασικής Σύνταξης με το νέο μισθολόγιο (ο οποίος δεν προβλέπεται από κανένα νόμο), έγραψα έναν οδηγό βήμα-βήμα για να ελέγξετε μόνοι σας το λάθος και να βρείτε πόσα χάνετε (μέχρι τώρα όσοι το υπολόγισαν χάνουν από 10 ~ 25 €).

Ο οδηγός είναι στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 7 Μαρτ. 2013, παράγραφος 3.

Η πληροφορία και η ιστοσελίδα έχει αποσταλεί με το όνομά μου στο ΓΛΚ και σε όλες τις Ενώσεις Αποστράτων, στον ΑΚΙΣ, στο ΣΥΣΜΕΔ, σε Ενώσεις Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών (αφορά όλους από το 2007 έως και το 2012).
Όποιος αναγνώστης έχει πρόσβαση και μπορεί να ενημερώσει οποιονδήποτε αρμόδιο ας το κάνει, γιατί υπάρχει χρονικό όριο για υποβολή ένστασης προς το ΓΛΚ!

Βελτίωση παρουσίασης – ανάλυση κράτησης Ν.4093/12

Βελτιώσεις
– Άλλαξε η σειρά εμφάνισης των κρατήσεων, ώστε να αναγράφονται όπως στο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΓΛΚ.
– Διορθώθηκε ένα μικρό λάθος στον υπολογισμό μερισμάτων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ για συγκεκριμένους βαθμούς.

Τρόπος υπολογισμού κράτησης Ν.4093/12
Ως γνωστόν η μνημονιακή κράτηση του Ν.4093/12 εφαρμόζεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό της εξαρτάται από το άθροισμα των ποσών σύνταξης και μερισμάτων.

Το συνολικό εισόδημα για τον προσδιορισμό του ποσοστού κράτησης Ν.4093 είναι το άθροισμα α+β+γ παρακάτω:
α. Καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης (μικτό ποσό μείον μνημονιακές κρατήσεις)
β. Ακαθάριστο ποσό ΜΤΣ/Ν/Α
γ. Ακαθάριστο ποσό ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α

Ανάλογα με το ανωτέρω άθροισμα το ποσοστό κράτησης Ν.4093 (στη σύνταξη και στα μερίσματα) καθορίζεται σε 5% για 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 €, 15% για 2.000 ~ 3.000 € κλπ.