Αλλαγή στην προσμέτρηση 5ετίας και εξαμήνων

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στην “Ηχώ των Αιθέρων” δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην προσμέτρηση πλασματικών ετών (πενταετία και εξάμηνα) κατά τον υπολογισμό σύνταξης στρατιωτικών με το νέο ασφαλιστικό Ν.4387/16.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Σελίδες υπολογισμού σύνταξης με νέα μέτρα

Χρήση σελίδων υπολογισμού σύνταξης ετών 2017 ~ 2020 (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), με βάση τα νέα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Οικονομικές επιπτώσεις νέων μέτρων στις συντάξεις

Πρόσφατα οριστικοποιήθηκαν τα νέα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Επειδή ξαφνικά προέκυψε πληθώρα ανεπίσημων πληροφοριών κυρίως μέσω κυβερνητικών non-paper, δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά οικονομικά άρθρα, ορισμένα από τα οποία ήταν ασαφή, άλλα ελλιπή και κάποιες φορές αντικρουόμενα μεταξύ τους. Μετά από αξιολόγηση και συνδυασμό όλων των δημοσιευμάτων, προκύπτει ότι τα κυριότερα νέα μέτρα και οι οικονομικές επιπτώσεις τους στις συντάξεις είναι τα κάτωθι (Α.1 ~ Α.4): Α.1. Κατάργηση έκπτωσης φόρου 1,5% (2018) Οι συνταξιούχοι προπληρώνουν κάθε μήνα τον οφειλόμενο φόρο αντί να τον εξοφλούν σε μία δόση το επόμενο…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Τεχνικές λεπτομέρειες υπολογισμού νέας σύνταξης

Στις 5-4-2017 εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών με βάση το ΔΤΚ (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), δηλαδή τον πληθωρισμό από το 2002 και μετά. Οι βασικές οδηγίες της εγκυκλίου είναι οι κάτωθι: α. Οι αποδοχές αναπροσαρμόζονται μέχρι και το έτος πριν από τη διαγραφή. Δηλαδή για διαγραφή εντός του 2017 θα αναπροσαρμοστούν τα εισοδήματα μέχρι το 2015 (με τον πληθωρισμό 2015-2016), αλλά δεν αναπροσαρμόζονται τα εισοδήματα του 2016, διότι ο μέσος πληθωρισμός 2016-2017 μπορεί να υπολογιστεί μόνο μετά την 1-1-2018. β. Δεν υπάρχει συντελεστής αναπροσαρμογής αποδοχών μικρότερος της μονάδας. Κατά τα έτη 2013~2016 υπήρξε αρνητικός…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Εγκύκλιος για συντάξιμες αποδοχές

Στο άρθρο 38 του Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) καθοριζόταν ότι: “1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων ….. και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.” Δηλαδή από 1-1-2017 οι εισφορές σύνταξης των εν ενεργεία θα έπρεπε να υπολογίζονται επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών. Μέχρι το 2016 εισφορές σύνταξης 6,67%…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ με προηγούμενα μισθολόγια

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ με βάση το μέσο όρο αποδοχών, χρησιμοποιώντας όλα τα ειδικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, καθώς και όλα τα επιδόματα όπως ίσχυαν κάθε χρονιά.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Βελτίωση σελίδας “Σύνταξη ΕΦΚΑ”

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ από 1-1-2017 με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν.4387/16), για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Σημαντική διόρθωση στη σελίδα “Σύνταξη 2017”

Υπολογισμός των δώρων στη διαμόρφωση του μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών για το νέο ασφαλιστικό (Ν.4387/16).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέοι ασφαλισμένοι και τρίμηνες αποδοχές

Υφιστάμενο καθεστώς τρίμηνων αποδοχών και προσωρινής σύνταξης σε στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας, με βάση τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, το N.2084/92 και το Ν.4151/13.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Έκδοση εγκυκλίων για το νέο ασφαλιστικό

Ο συνάδελφος GeorgiosP με το πρόσφατο σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-123/#comment-44110 ενημέρωσε για την έκδοση 5 νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή του Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό). Τα σημαντικότερα θέματα σε αυτές τις εγκυκλίους που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω Κατάργηση ορισμένων μνημονιακών μειώσεων Με το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων δεν θα επιβάλλονται όλες οι προηγούμενες κρατήσεις και μειώσεις, αλλά μόνο κάποιες από αυτές. Δεν επιβάλλονται πλέον οι μνημονιακές μειώσεις των Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093 στις νέες συντάξεις, οι οποίες στις σελίδες του site αναγράφονται πριν από το πεδίο [Μερικό Σύνολο], δηλαδή καταργούνται οι μειώσεις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>