Νέοι ασφαλισμένοι και τρίμηνες αποδοχές

Υφιστάμενο καθεστώς τρίμηνων αποδοχών και προσωρινής σύνταξης σε στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας, με βάση τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, το N.2084/92 και το Ν.4151/13.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Έκδοση εγκυκλίων για το νέο ασφαλιστικό

Ο συνάδελφος GeorgiosP με το πρόσφατο σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-123/#comment-44110 ενημέρωσε για την έκδοση 5 νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή του Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό). Τα σημαντικότερα θέματα σε αυτές τις εγκυκλίους που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω Κατάργηση ορισμένων μνημονιακών μειώσεων Με το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων δεν θα επιβάλλονται όλες οι προηγούμενες κρατήσεις και μειώσεις, αλλά μόνο κάποιες από αυτές. Δεν επιβάλλονται πλέον οι μνημονιακές μειώσεις των Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093 στις νέες συντάξεις, οι οποίες στις σελίδες του site αναγράφονται πριν από το πεδίο [Μερικό Σύνολο], δηλαδή καταργούνται οι μειώσεις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Μάχιμη πενταετία (η αντίθετη άποψη)

Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στα σχόλια της Αστυνομίας για το κατά πόσο η μάχιμη πενταετία θεωρείται πλασματική ή πραγματική υπηρεσία, οπότε καλό θα ήταν να παρατεθεί και η αντίθετη άποψη στο προηγούμενο άρθρο “Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)”, η οποία υποστηρίζει ότι με το νέο ασφαλιστικό δεν αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς αναγνώρισης για την πενταετία: Σημαντική διευκρίνιση για την αναγνώριση της πενταετίας Το επίμαχο κείμενο στο άρθρο 15.1.β του Ν.4387/16 είναι το εξής: “1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται: β. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Απομένει μόνο ένας μήνας για την εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/16) όσον αφορά τις αναγνωρίσεις. Σύμφωνα με το νόμο, υπάρχουν 3 διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση χρόνου (πενταετίας, θητείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ). α. Από 1-1-2017 το ποσοστό εισφορών αναγνώρισης για σύνταξη αυξάνεται σταδιακά από 6,67% μέχρι να φτάσει το 20% το 2020 (τριπλασιάζεται). β. Εάν η αναγνώριση αρχίσει πριν την 1-1-2017 (με βάση την ημερομηνία αίτησης), η εξαγορά συνεχίζεται με τις παλιές διατάξεις (παρ. 34.1.δ). Επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, οπότε ως συνέπεια της διάταξης (β) παύει η αναγνώριση της πενταετίας στα σώματα ασφαλείας με βάση τις αποδοχές…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ρύθμιση για ανώτατο όριο σύνταξης 2.000 €

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος για τον τρόπο περικοπής των συντάξεων πάνω από το όριο των 2.000 € που ορίζει ο Ν.4387/16: taxheaven.gr – Εγκύκλιος Το ποσό της σύνταξης που ελέγχεται είναι όντως το “Μερικό Σύνολο” που εμφανίζεται στη σελίδα, όπως είχε αναφερθεί σε παλαιότερα σχόλια: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-135/#comment-38287 https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-193/#comment-39193 Ο λόγος που χρειαζόταν διευκρίνιση του νόμου ήταν ότι η εισφορά αλληλεγγύης που έπεται της νέας περικοπής, κανονικά υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό σύνταξης (πριν από όλες τις περικοπές), γεγονός που θα οδηγούσε σε αδικίες, όπως αναλύεται στην παρ. 5 του άρθρου: Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση Η πρόσφατη εγκύκλιος για να αντιμετωπίσει αυτές τις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387

Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για αίτηση αποστρατείας μέχρι και την 30-6-2016, υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν την 31-12-2014.
Διατάξεις για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Πότε αναμένεται η έκδοση νέων συντάξεων

Καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας από το ΓΛΚ για διαγραφή μετά την 12-5-2016.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αλλαγές στις κρατήσεις της σύνταξης

Αύξηση του πληρωτέου ποσού σύνταξης λόγω μείωσης του ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά περίθαλψης 6%.
Εφαρμογή κράτησης 0,20 € υπέρ σωματείων συνταξιούχων.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Επιλογή νομοθεσίας και χρήση σελίδων σύνταξης

Υπολογισμός συντάξεων αποστράτων – σωμάτων ασφαλείας με παλιές διατάξεις (31-12-2014) και με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο Ν.4387/2016, καθώς και καθορισμός προσωπικής διαφοράς, ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση

Όπως αναλύθηκε σε όλες τις προηγούμενες αναρτήσεις για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ν.4387/16): Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (18-4-2016) Υπολογισμός σύνταξης με νομοθεσία 2016 (27-4-2016) Ενημέρωση όλων των σελίδων υπολογισμού σύνταξης (10-5-2016) υπάρχουν ακόμα πολλές ασάφειες που χρήζουν διευκρινίσεων, οι οποίες επηρεάζουν το τελικό ποσό σύνταξης με τις νέες διατάξεις. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Βασική πρόβλεψη του νόμου είναι ότι για όλους τους συνταξιούχους μέχρι 31-12-2018 θα υπολογιστούν δύο συντάξεις: Σύνταξη (Α): Υπολογισμός με τη νομοθεσία που ίσχυε την 31-12-2014, όπου προστίθενται τα έτη Κονδύλη, υπάρχει όριο αναπλήρωσης σύνταξης 80% (= 35 συντάξιμα έτη) και προβλέπεται προσαύξηση εξαμήνων με βάση ποσοστό επί του βασικού…

Διαβάστε τη συνέχεια >>