Εγκύκλιος για συντάξιμες αποδοχές

Στο άρθρο 38 του Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) καθοριζόταν ότι: “1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων ….. και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.” Δηλαδή από 1-1-2017 οι εισφορές σύνταξης των εν ενεργεία θα έπρεπε να υπολογίζονται επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών. Μέχρι το 2016 εισφορές σύνταξης 6,67%…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ με προηγούμενα μισθολόγια

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ με βάση το μέσο όρο αποδοχών, χρησιμοποιώντας όλα τα ειδικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, καθώς και όλα τα επιδόματα όπως ίσχυαν κάθε χρονιά.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Βελτίωση σελίδας “Σύνταξη ΕΦΚΑ”

Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ από 1-1-2017 με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν.4387/16), για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Σημαντική διόρθωση στη σελίδα “Σύνταξη 2017”

Υπολογισμός των δώρων στη διαμόρφωση του μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών για το νέο ασφαλιστικό (Ν.4387/16).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέοι ασφαλισμένοι και τρίμηνες αποδοχές

Υφιστάμενο καθεστώς τρίμηνων αποδοχών και προσωρινής σύνταξης σε στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας, με βάση τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, το N.2084/92 και το Ν.4151/13.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Έκδοση εγκυκλίων για το νέο ασφαλιστικό

Ο συνάδελφος GeorgiosP με το πρόσφατο σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-123/#comment-44110 ενημέρωσε για την έκδοση 5 νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων που αφορούν την εφαρμογή του Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό). Τα σημαντικότερα θέματα σε αυτές τις εγκυκλίους που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω Κατάργηση ορισμένων μνημονιακών μειώσεων Με το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων δεν θα επιβάλλονται όλες οι προηγούμενες κρατήσεις και μειώσεις, αλλά μόνο κάποιες από αυτές. Δεν επιβάλλονται πλέον οι μνημονιακές μειώσεις των Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093 στις νέες συντάξεις, οι οποίες στις σελίδες του site αναγράφονται πριν από το πεδίο [Μερικό Σύνολο], δηλαδή καταργούνται οι μειώσεις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Μάχιμη πενταετία (η αντίθετη άποψη)

Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στα σχόλια της Αστυνομίας για το κατά πόσο η μάχιμη πενταετία θεωρείται πλασματική ή πραγματική υπηρεσία, οπότε καλό θα ήταν να παρατεθεί και η αντίθετη άποψη στο προηγούμενο άρθρο “Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)”, η οποία υποστηρίζει ότι με το νέο ασφαλιστικό δεν αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς αναγνώρισης για την πενταετία: Σημαντική διευκρίνιση για την αναγνώριση της πενταετίας Το επίμαχο κείμενο στο άρθρο 15.1.β του Ν.4387/16 είναι το εξής: “1. Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται: β. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Απομένει μόνο ένας μήνας για την εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/16) όσον αφορά τις αναγνωρίσεις. Σύμφωνα με το νόμο, υπάρχουν 3 διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση χρόνου (πενταετίας, θητείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ). α. Από 1-1-2017 το ποσοστό εισφορών αναγνώρισης για σύνταξη αυξάνεται σταδιακά από 6,67% μέχρι να φτάσει το 20% το 2020 (τριπλασιάζεται). β. Εάν η αναγνώριση αρχίσει πριν την 1-1-2017 (με βάση την ημερομηνία αίτησης), η εξαγορά συνεχίζεται με τις παλιές διατάξεις (παρ. 34.1.δ). Επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, οπότε ως συνέπεια της διάταξης (β) παύει η αναγνώριση της πενταετίας στα σώματα ασφαλείας με βάση τις αποδοχές…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ρύθμιση για ανώτατο όριο σύνταξης 2.000 €

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος για τον τρόπο περικοπής των συντάξεων πάνω από το όριο των 2.000 € που ορίζει ο Ν.4387/16: taxheaven.gr – Εγκύκλιος Το ποσό της σύνταξης που ελέγχεται είναι όντως το “Μερικό Σύνολο” που εμφανίζεται στη σελίδα, όπως είχε αναφερθεί σε παλαιότερα σχόλια: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-135/#comment-38287 https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-193/#comment-39193 Ο λόγος που χρειαζόταν διευκρίνιση του νόμου ήταν ότι η εισφορά αλληλεγγύης που έπεται της νέας περικοπής, κανονικά υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό σύνταξης (πριν από όλες τις περικοπές), γεγονός που θα οδηγούσε σε αδικίες, όπως αναλύεται στην παρ. 5 του άρθρου: Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση Η πρόσφατη εγκύκλιος για να αντιμετωπίσει αυτές τις…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387

Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, για αίτηση αποστρατείας μέχρι και την 30-6-2016, υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν την 31-12-2014.
Διατάξεις για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

Διαβάστε τη συνέχεια >>