Τροποποιήσεις στη σελίδα σύνταξης Στρατού

Μετά από κοινοποίηση αριθμητικών στοιχείων των μερισμάτων ΜΤΣ έτους 2012 από το συνάδελφο Σπύρο στη σελίδα “Σχόλια”, έγιναν τροποποιήσεις – βελτιώσεις στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης του Στρατού Ξηράς (αφορούν μόνο τα μερίσματα).
Αναλυτική καταγραφή των αλλαγών υπάρχει στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 5 Σεπτ. 2013.

Εφόσον συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα (προσοχή στους μήνες σχολής και στην αναγνώρισή τους στο ΜΤΣ), λογικά τα πληρωτέα ποσά που υπολογίζει η σελίδα θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτά που κατατίθενται στην τράπεζα.

ΥΓ. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα σε σχέση με τα ποσά που έλαβε πέρυσι, απλά διαιρείτε τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση που λάβατε από το ΜΤΣ για τη φορολογική δήλωση έτους 2012 διά 12 μήνες.
Η μόνη νέα κράτηση είναι αυτή του Ν.4093, τα υπόλοιπα ποσά πρέπει να είναι ίδια (με μικρή διαφορά στο φόρο λόγω της κράτησης Ν.4093 και το ΕΚΟΕΜΣ που μειώθηκε 10% το 2013).
Τα ακαθάριστα ποσά ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με τη σελίδα, διαφορετικά σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκαν σωστά τα δεδομένα (συνήθως φταίει η λανθασμένη εισαγωγή πλασματικών ετών).

Αριθμός τέκνων – υπολογισμός εισφορών θητείας & 5ετίας

Έγιναν οι κάτωθι αλλαγές / προσθήκες στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης (πλήρης ανάλυση στη σελίδα “Υπολογισμοί”):
1. Σε όλες τις σελίδες προστέθηκε ακόμα ένα πεδίο στην εισαγωγή δεδομένων για τα τέκνα (Συνολικά Τέκνα).
Ο λόγος που χρειάζεται 3 φορές ο αριθμός τέκνων (συνολικά, ανήλικα και με εισφορές ΒΟΕΑ) αναλύεται στη νέα ερώτηση Νο 2.7 στη σελίδα “FAQ (ερωτήσεις)”.
2. Στις σελίδες Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Πυροσβεστικής προστέθηκαν πίνακες με τον υπολογισμό των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας και της μάχιμης πενταετίας για τη σύνταξη (αύξηση συντάξιμων ετών) και για το μέρισμα.
3. Τροποποιήθηκαν οι υπολογισμοί φόρου και της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%) στα μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ της Αεροπορίας.
Πλέον όλες οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης αναγράφουν την ημ/νία 3-9-2013.

Βελτιώσεις στον υπολογισμό σύνταξης Πυροσβεστών

Με αφορμή απορίες συναδέλφων, βελτιώθηκε η εισαγωγή δεδομένων και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στη σελίδα σύνταξης Πυροσβεστών.

Πλέον η εισαγωγή του χρόνου Θητείας και προϋπηρεσίας ΙΚΑ γίνεται ξεχωριστά. Εάν η ημ/νία εγγραφής στο Πυροσβ. Σώμα είναι μετά την 1-1-1993, γίνεται αρχικός έλεγχος εάν ο ενδιαφερόμενος ασφαλίστηκε πρώτη φορά πριν τις 31-12-1992, συνυπολογίζοντας το χρόνο ασφάλισης του ΙΚΑ.
Επιπρόσθετα γίνεται πρόχειρος έλεγχος του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν απαιτείται η υποχρεωτική αναγνώριση ελάχιστων ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ (για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014).

Επίσης προστέθηκε υπολογισμός του κόστους των εισφορών αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και της θητείας, όσον αφορά τη σύνταξη.
Ο υπολογισμός γίνετε αυτόματα όταν επιλέγετε να εισάγετε Μάχιμη 5ετία ή Θητεία στη στήλη “Προσαύξηση”.

Τέλος στα δεξιά εμφανίζονται όλες οι πρόσθετες εισφορές αναγνωρίσεων ετών, χωρισμένες σε 3 πίνακες (Σύνταξη, ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ).
Πχ. εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει τη θητεία (πέρα από τη Σύνταξη) και στα Ταμεία, θα πρέπει να εισάγει απάντηση ΝΑΙ στα 2 πεδία ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ στη στήλη “Αναγν. στα Ταμεία”. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 3 διαφορετικές εισφορές για την αναγνώριση της θητείας (διαβάστε σχετικά την ερώτηση Νο 4.1 στη σελίδα FAQ) και υπολογίζονται οι ανάλογες εισφορές στους πίνακες δεξιά.

Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ

Με πρόσφατη απόφασή του το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης προκειμένου ο ασφαλισμένος να δικαιούται μέρισμα.
Εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ετών μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει υποχρεωτικά κάποια έτη (μάχιμη 5ετία ή σπουδές ή θητεία), διότι εάν δεν το κάνει το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στα 67 έτη!
Η σχετική απόφαση υπάρχει εδώ: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ
Τα ελάχιστα έτη μετοχικής σχέσης στο ΤΕΑΠΑΣΑ αναφέρονται στην ερώτηση 4.5 στις FAQ.

Ουσιαστικά γίνεται σχεδόν υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας και στο ΤΕΑΠΑΣΑ (πέραν της αναγνώρισης για τη σύνταξη) για όσους φεύγουν με λίγα έτη υπηρεσίας. Επίσης αφορά και τους τρίτεκνους όπου σε ορισμένες περιπτώσεις κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης αλλά όχι δικαίωμα λήψης μερίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν επιπλέον έτη (πέραν της 5ετίας) όπως θητεία ή/και σπουδές, ενώ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα για τις τρίτεκνες γυναίκες που δεν έχουν θητεία να αναγνωρίσουν!

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής για ελάχιστα έτη ασφάλισης, η έναρξη της επικουρικής σύνταξης θα αρχίζει μαζί με τη χορήγηση της κύριας σύνταξης μόνο εάν υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης χρόνου κατά τη διαγραφή τους από το Σώμα και εφόσον εξοφληθεί το συνολικό ποσό εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση τους από το ταμείο.
Διαφορετικά το επικουρικό θα δίνεται μετά την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής (τα προηγούμενα επικουρικά χάνονται).

Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης Αστυνομίας και Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία 1-7-2013), ώστε πλέον το μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ να υπολογίζεται μόνο εφόσον αναγνωριστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη κατά περίπτωση!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτιώσεις & τροποποιήσεις σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν ορισμένες μικροβελτιώσεις και αλλαγές σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης και πλέον αναφέρεται ως ημ/νία ενημέρωσης 19-6-2013.
1. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής/αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος [Θητεία + ΙΚΑ].
2. Μετά την απόφαση για “πάγωμα” του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τα έτη 2011 ~ 2012, τροποποιήθηκε το έτος αναφοράς στους αντίστοιχους πίνακες.
3. Διορθώθηκε ένα λάθος (αφορούσε Βασικές Συντάξεις άνω των 1.670 €) στο ποσοστό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα “Υπολογισμοί” με ημ/νία 19-6-2013.

Υπολογισμός Ημερομηνίας Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος

Λόγω των συνεχόμενα αυξανόμενων ερωτήσεων στα Σχόλια από συναδέλφους που θέλουν να μάθουν εάν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δημιουργήθηκε η σελίδα “Βοηθήματα –> Δικαίωμα Σύνταξης”, όπου έχουν περαστεί όλες οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και υπολογίζεται αυτόματα η Ημερομηνία Θεμελίωσης (Κατοχύρωσης) Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος.

Μετά από επισήμανση του συναδέλφου Γιάννη στα σχόλια του στρατού, προέκυψε ότι στην 1η έκδοση της σελίδας υπό ορισμένες προϋποθέσεις ήταν λάθος ο έλεγχος της θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης για συγκεκριμένες ημερομηνίες (επίσης έπρεπε να γίνονται συνεχείς επαναλήψεις δοκιμών).
Πλέον στη 2η έκδοση (ελπίζω και τελική) υπολογίζεται αυτόματα η Ημερομηνία Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος (κάτω δεξιά του πίνακα).

Επίσης μπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε ημερομηνία όσον αφορά τα έτη που δικαιούστε, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο κάτω αριστερά του πίνακα.Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε εύκολα εάν η υπολογισθείσα ημερομηνία δικαιώματος είναι σωστή αλλά και γιατί.
Απλά βάλτε πρώτα στο πεδίο “Έλεγχος άλλης ημ/νίας:” την υπολογισθείσα στα δεξιά Ημ/νία Θεμελίωσης για να δείτε αναλυτικά την καταγραφή των ετών. Μετά βάλτε στο ίδιο πεδίο ημ/νία μία ημέρα πριν από την Ημ/νία Θεμελίωσης, για να δείτε γιατί δεν δικαιούστε σύνταξη αυτή την ημερομηνία!

Επίσης να προσέχετε και το σύμβολο ανισότητας μεταξύ “Συντάξιμων Ετών” και “ΑΠΑΙΤ. ΕΤΗ”:
Το σύμβολο < σημαίνει μικρότερο, οπότε στη συγκεκριμένη ημερομηνία ΔΕΝ θεμελιώνετε δικαίωμα (κάτω αριστερά με μπλε γραμματοσειρά).
Μόνο εάν εμφανίζεται το σύμβολο (μεγαλύτερο ή ίσο) θεμελιώνετε δικαίωμα για την ημ/νία που βάζετε εσείς κάτω αριστερά.

Οι υπολογισμοί ισχύουν για όλους (ακόμα και για αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν με 40ετία) και υπολογίζονται όλα τα πλασματικά έτη και η προϋπηρεσία που δικαιούστε σε όλες τις περιπτώσεις.
Η σελίδα άργησε να ξανανέβει γιατί οι νέοι υπολογισμοί ήταν αρκετά περίπλοκοι, όπως φαίνεται και από τις παραδοχές που έπρεπε να ληφθούν υπόψη και αναφέρονται στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί”.

Προσθήκη εφάπαξ Πυροσβ. Σώματος

Προστέθηκε σελίδα υπολογισμού εφάπαξ για το Πυροσβεστικό Σώμα, με βάση το μέσο όρο αποδοχών του τελευταίου έτους.
Δείτε τον πίνακα που εμφανίζεται στα δεξιά (Προσδιορισμός Μέσου Όρου τελευτ. έτους) για να ελέγξετε εάν εισάγατε σωστά τα στοιχεία σας.

Επίσης έγινε μία διόρθωση στις κρατήσεις ΜΤΣ στη σύνταξη Αστυνομίας (τ. Χ/Φ) και η ημ/νία της σελίδας είναι πλέον 3-6-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 4 Ιουν. 2013.

Προσθήκη σελίδων υπολογισμού Εφάπαξ για Αστυνομία

Ανέβηκαν δοκιμαστικές σελίδες υπολογισμού του Εφάπαξ και για τα 2 ταμεία της Αστυνομίας (ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ).

Ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΑΣ είναι απλός και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες οδηγίες.

Όμως ο υπολογισμός του εφάπαξ από το ταμείο ΤΠΥΑΠ είναι πολύ πιο περίπλοκος, γιατί εξαρτάται από το μέσο όρο του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος της τελευταίας πενταετίας.
Λεπτομέρειες για τους υπολογισμούς αναφέρονται στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” (όπως και όλες οι διορθώσεις και βελτιώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στους υπολογισμούς).

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και συμπληρώστε προσεκτικά τα δεδομένα για εξαχθεί το σωστό αποτέλεσμα.
Εάν γίνει σωστά η εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει στον πίνακα στα δεξιά να καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι μισθολογικές προαγωγές σας κατά την τελευταία πενταετία. Μπορείτε να ελέγξετε επίσης ότι το χρονοεπίδομα είναι σωστό στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Λογικά στην αρχή θα υπάρχουν απορίες ή/και προβλήματα στο εφάπαξ του ΤΠΥΑΠ, οπότε περιμένω τις επισημάνσεις σας!
Αφού διορθωθούν τυχόν προβλήματα θα προστεθεί και το εφάπαξ για το Πυροσβεστικό Σώμα (και αυτό εξαρτάται από την τελευταία 5ετία).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 28-5-2013: Μετά από υπόδειξη του έγκυρου PoliceNET.gr συμπεριελήφθη στον υπολογισμό του εφάπαξ ΤΠΥΑΠ οριζόντια μείωση ποσοστού 45,49% και στο ΤΠΑΣ 1,94%, οι οποίες μειώσεις ψηφίστηκαν με το Ν.4093/12 και ισχύουν για όσους διαγράφηκαν μετά τις 1-8-2010.

Λήξη διαδικτυακής διαφωνίας με το enstoloi.gr

Πριν από μερικές ημέρες, το site enstoloi.gr αντέγραψε χωρίς την άδειά μου τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης και τις ανέβασε σε δικό του σέρβερ ως μέρος της ιστοσελίδας τους. Σημειώνεται ότι το εν λόγω site υποστηρίζεται από τη νεολαία συγκεκριμένου κόμματος.

Μετά από επικοινωνία μου μαζί τους, τους εξήγησα ότι κατά τη γνώμη μου η ενέργειά τους αποτελούσε λογοκλοπή και ζήτησα να κατεβάσουν τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Οι διαχειριστές του enstoloi.gr υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους αποσκοπούσαν στην ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων, επειδή η ιστοσελίδα τους έχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τη δική μου, ενώ δεν θεώρησαν απαραίτητη την αναγραφή της πηγής επειδή το λογότυπο enstoloi.net ήταν ορατό στις σελίδες υπολογισμού.

Βέβαια με τον τρόπο αυτό πολλοί συνάδελφοι έβγαλαν λάθος συμπέρασμα όσον αφορά το δημιουργό των σελίδων, όπως αποδεικνύεται και από τα σχόλια συγχαρητηρίων στις υπόψη σελίδες.

Τελικά οι υπεύθυνοι του enstoloi.gr σεβάστηκαν τις αντιρρήσεις μου και κατέβασαν τις σελίδες, αντικαθιστώντας τις με απλούς συνδέσμους προς το enstoloi.net, γεγονός που φυσικά με βρίσκει σύμφωνο, αφού ακολουθούνται οι άτυποι κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.

Με την ενέργειά τους αυτή αποδείχτηκε τελικά ότι υπήρχε καλή πρόθεση από το enstoloi.gr για πληροφόρηση των συναδέλφων, η οποία απλά υλοποιήθηκε με άγαρμπο (κατά την προσωπική μου άποψη) τρόπο.

Θεωρώ ότι η αναίρεση μιας αμφιλεγόμενης κίνησης έχει ιδιαίτερη αξία, τιμά αυτόν που προβαίνει σε αυτήν και με τον τρόπο αυτό διαγράφεται οποιαδήποτε προηγούμενη αντιπαλότητα, οπότε από τη μεριά μου το γεγονός θεωρείται όχι απλώς λήξαν αλλά ουδέποτε γενόμενο.

Προσθήκη σελίδας υπολογισμού σύνταξης Σωμάτων Ασφαλείας

Ανέβηκαν δοκιμαστικές σελίδες υπολογισμού σύνταξης για την Ελληνική Αστυνομία (μέρισμα με προέλευση τ. Χωροφυλακή ή τ. Αστυνομία Πόλεων), καθώς και για το Πυροσβεστικό Σώμα (μέρισμα από ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΑΠΣ).
Για τους αστυνομικούς αρχικές διευκρινήσεις έδωσε ο συνάδελφος Χατζηκωτούλας Απόστολος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής & Ελλ. Αστυνομίας Ν. Λάρισας: http://saealarisas.blogspot.gr/p/blog-page.html

Για απορίες και αποφυγή τυχόν παρανοήσεων διαβάστε πρώτα όλες τις ερωτήσεις στη σελίδα “Σχόλια –> FAQ (ερωτήσεις)”.

Ο υπολογισμός για τα μερίσματα από το ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ, ΜΤΠΥ και το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών, γίνονται σύμφωνα με τις επίσημες ιστοσελίδες του Επικουρικού Ταμείου Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ):
http://www.teapasa.gr/index.php/klados-epikourikis-asfalisis.html
http://www.mtpy.gr/03MerismatouxoiPages/merismatouxoi01.html

Οι επισκέπτες μπορούν να υποδεικνύουν τα λάθη (που σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω αδυναμίας εξεύρεσης των ισχυουσών διατάξεων) είτε μέσω mail, είτε με σχόλιο στη σελίδα “Αστυνομία” κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί του μενού.
Ειδικότερα χρειάζονται πληροφορίες όσον αφορά τυχόν άλλες κρατήσεις που γίνονται στα μερίσματα ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ και τον ακριβή τρόπο προσαύξησης της σύνταξης λόγω εξαμήνων (ΥΕΜΕΑ, ΤΕΕΜ, ΕΚΑΜ).