Σύγκριση προηγούμενου και νέου ασφαλιστικού

Α. Υπολογισμός ποσοστών αναπλήρωσης και με παλιό και με νέο τρόπο
Στο προηγούμενο άρθρο έγινε καταγραφή των κυριότερων αλλαγών που αφορούν στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας με το πρόσφατα ψηφισθέν νέο ασφαλιστικό –> Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020
Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου βελτιώθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε πλέον να υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ και με τον παλιό Ν.4387/16 και με το νέο Ν.4670/20, ώστε:
α. Να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των ποσών με τις παλιές και τις νέες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων δεν αλλάζει το τελικό πληρωτέο ποσό της σύνταξης, παρά μόνο μειώνεται η προσωπική διαφορά.
β. Να υπάρχει ενημέρωση επί της ανάλυσης των συντάξεων όπως αποδίδονται τώρα από τον ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16 και το νέο φορολογικό 2020, διότι για την εφαρμογή του νέου νόμου θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο περίπου.
Το νέο ασφαλιστικό 2020 σχεδιάζεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως το φθινόπωρο, αλλά τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ισχύουν αναδρομικά από 1-10-2019, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση στο πληρωτέο αυτή θα δοθεί από 1-10-2019.

Στο μεσαίο πίνακα στα δεξιά της επικεφαλίδας [Σύνταξη με νομοθεσία] υπάρχουν τώρα 3 επιλογές:
1. Προσωρινή: Υπολογισμός προσωρινής σύνταξης με το παλιό μισθολόγιο –> Προσωρινή σύνταξη με βάση το παλιό μισθολόγιο
2. ΕΦΚΑ/16: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με βάση τον προηγούμενο νόμο Ν.4387/16.
3. ΕΦΚΑ/20: Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης / προσωπικής διαφοράς με το Ν.4670/20 (εφαρμογή το φθινόπωρο 2020).

Β. Ποσοστό αναπλήρωσης συντάξιμων ετών μετά την 40ετία
Στο νέο νόμο καθορίζεται ότι πάνω από τα 40 έτη η αναπλήρωση ανά έτος γίνεται 0,5% για όλους.
Με βάση προφορικές δηλώσεις αξιωματούχων, η ρύθμιση αυτή έγινε για να υπάρχει αντικίνητρο παραμονής στην εργασία μετά τα 40 έτη, με το σκεπτικό ότι αρκεί η 40ετία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και μετά οι παλαιότεροι είναι προτιμότερο να αποσύρονται από την αγορά εργασίας επ’ ωφελεία των νεώτερων. (καταγραφή ανεπίσημων δηλώσεων χωρίς σχολιασμό)
Επειδή υπάρχει σημαντική αύξηση 7,2% στην αναπλήρωση στα 40 συντάξιμα έτη, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς υπάρχει αύξηση (έστω και μικρότερη) του συνολικού ποσοστού αναπλήρωσης και για τις περιπτώσεις 40 ~ 45 συντάξιμων ετών, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί στις νέες σελίδες σύνταξης (σύγκριση επιλογής “ΕΦΚΑ/16” με “ΕΦΚΑ/20”).

Γ. Εξάμηνα επικινδυνότητας
Ειδικά για τα εξάμηνα επικινδυνότητας προβλέπεται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης σε 2% / έτος μετά τα 45 συντάξιμα έτη.
Οπότε ο υπολογισμός του ποσοστού αναπλήρωσης στις σελίδες του site γίνεται ως εξής ανά περίπτωση:
1. 38 έτη + 5ετία = 43 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 3 τελευταία έτη.
2. 42 έτη + 5ετία = 47 συντάξιμα –> Μετά τα 40 έτη αναπλήρωση 0,5% για τα 7 τελευταία έτη, διότι δεν υπάρχουν εξάμηνα.
3. 38 έτη + 5ετία + 10 εξάμηνα = 48 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 3 έτη (μόνο για 6 εξάμηνα από τα 10).
4. 35 έτη + 62 εξάμηνα = 66 συντάξιμα –> Μετά τα 45 έτη αναπλήρωση 2% για 21 έτη (μόνο για 42 εξάμηνα από τα 62).
Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,5% ανά έτος για τη χρονική περίοδο από τα 40 μέχρι τα 45 έτη.

Τέλος έγινε μία δευτερεύουσα βελτίωση, ώστε με την επιλογή [Δικαιούμενη σύνταξη –> Εργασία] να μην επιβάλλεται περικοπή στους πολύτεκνους με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο και για αποστρατεία λόγω ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2020

Κατατέθηκε σήμερα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται ορισμένες βελτιώσεις στο Ν.4387/16.
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι τα κάτωθι:

Α. Συνεχίζει να ισχύει η βασική φιλοσοφία του Ν.4387/16
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν καταργεί τον προηγούμενο νόμο, αλλά τροποποιεί ορισμένα σημεία του.
Εξακολουθεί να ισχύει ο καθορισμός της σύνταξης ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που καθορίζεται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών μετά το 2002, ενώ τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν τα ίδια μέχρι τα 30 συντάξιμα έτη.
Συνεχίζει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συνταξιούχων πριν και μετά το 2016 και εξακολουθεί να ισχύει η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων με τον τρόπο που εφαρμόστηκε την 1-1-2019.

Β. Αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από 30 έως 45 συντάξιμα έτη
Αυξάνεται το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης από 30 μέχρι 45 συντάξιμα έτη.
Πχ. για 35 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 3,5%, για 40 έτη η αύξηση είναι 7,2%, ενώ από τα 40 μέχρι τα 45 έτη η αύξηση μειώνεται σταδιακά αλλά συνεχίζει να υπάρχει και έτσι για 43 έτη η αναπλήρωση αυξάνεται κατά 2,7% (από 48,81% σε 51,51%).
Από τα 45 συντάξιμα έτη και άνω προκύπτει μία πολύ μικρή μείωση 0,3% (σταθερή) στη συνολική αναπλήρωση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, έτσι πχ. για 50 συντάξιμα έτη η αναπλήρωση μειώνεται ελάχιστα από 62,81% σε 62,52%.

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων λαμβάνουν μεγάλη προσωπική διαφορά (η παλιά σύνταξη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη νέα), για αυτούς η ανωτέρω αύξηση είναι μόνο λογιστική (δεν αυξάνεται το πληρωτέο που λαμβάνουν), διότι μειώνεται ισόποσα η προσωπική διαφορά. Το “κέρδος” θα φανεί στο (απώτερο!) μέλλον διότι θα χρειαστούν λιγότερα χρόνια για να καλυφθεί η προσωπική διαφορά με μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων (λόγω πληθωρισμού) σε όσους διαθέτουν πάνω από 30 έτη.
Μόνο οι παλιοί συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη (και είχαν πολύ μικρή προσωπική διαφορά) θα λάβουν πραγματική αύξηση στη σύνταξή τους, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η νέα σύνταξη γίνεται μεγαλύτερη από την παλιά.

Γ. Βελτιώνεται αρκετά το καθεστώς περικοπής λόγω εργασίας
Οι κυριότερες αλλαγές στην περικοπή σύνταξης λόγω εργασίας είναι οι κάτωθι:
1. Μειώνεται το ποσοστό περικοπής στην ακαθάριστη σύνταξη και τις επικουρικές συντάξεις σε 30% (από 60% πριν).
2. Δεν επιβάλλεται περικοπή για ετήσιο εισόδημα από αγροτικές εργασίες μέχρι 10.000 € (από 4.923 € πριν).
3. Δεν επιβάλλεται περικοπή σε πολύτεκνους συνταξιούχους, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή να σπουδάζει έως 24 ετών ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
4. Για εργασία στο δημόσιο με ηλικία άνω των 62 ετών (το 2021) ή 61 ετών (το 2020) επιβάλλεται περικοπή 30% (από 100% πριν).
Συνεχίζει να ισχύει η πλήρης περικοπή 100% όλων των συντάξεων για εργασία στο δημόσιο με ηλικία κάτω των 61 / 62 ετών.

Δ. Θεσπίζεται πολύ υψηλό πρόστιμο σε περίπτωση μη δήλωσης απασχόλησης
Μέχρι τώρα σε περίπτωση μη δήλωσης εργασίας συνταξιούχου, προβλέπονταν η αναδρομική περικοπή της σύνταξης για το χρόνο απασχόλησης, με μικρή επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, άρα ουσιαστικά δεν υπήρχαν κυρώσεις εάν δεν δηλωνόταν η εργασία.
Πλέον η παράλειψη της δήλωσης ανάληψης εργασίας (στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ) συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με δώδεκα μηνιαίες συντάξεις –> Άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4670/20
Σημειώνεται ότι η δήλωση ανάληψης εργασίας πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν προβλέπεται περικοπή ή όχι.

ΥΓ. Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης (σύμφωνα με την παρ. Β), καθώς και οι πίνακες ανάλυσης των περικοπών / εξαιρέσεων στη σελίδα “Απασχόληση” με τις αλλαγές της ανωτέρω παραγράφου Γ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επικαιροποίηση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των υπηρεσιών με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο και έγιναν ορισμένες βελτιώσεις / επικαιροποίηση δεδομένων σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Οι αλλαγές επιγραμματικά είναι οι κάτωθι:

1. Φορολογία έτους 2020
Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά φορολογίας σε σχέση με το ύψος του εισοδήματος, όπως αναλύθηκε σε παλαιότερο άρθρο πριν ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόμος: Νέοι φορολογικοί συντελεστές από το 2020
Η νέα φορολογία εφαρμόστηκε μόνο στη στήλη σύνταξης ΕΦΚΑ, αφενός ώστε τα ποσά στη στήλη ΓΛΚ να συμφωνούν πάντα με τα επίσημα μηνιαία ενημερωτικά ΓΛΚ έτους 2018, αφετέρου ώστε να φαίνεται εύκολα η διαφορά στο πληρωτέο ποσό από 1-1-2020 λόγω των πρόσφατων αλλαγών.

2. Αύξηση συντάξεων με αρνητική προσωπική διαφορά
Στις περιπτώσεις αύξησης σύνταξης (αρνητική προσωπική διαφορά) αυξάνεται το επιπλέον ποσό από 20% σε 40% από 1-1-2020. Οπότε για το έτος 2020 αφαιρείται το 60% της συνολικής αύξησης, ώστε ο δικαιούχος να λάβει το προβλεπόμενο 40% της αύξησης του φορολογητέου ποσού.

3. Συντάξεις ανικανότητας
Ειδικά για τις συντάξεις ανικανότητας με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω μηδενίζεται η εισφορά αλληλεγγύης.

4. Αύξηση κόστους αναγνωρίσεων
Αυξάνονται οι πρόσθετες εισφορές αναγνώρισης θητείας και ΑΕΙ σε 20% επί των μικτών αποδοχών (δεν αφορά τη μάχιμη 5ετία).

5. Σύνταξη με προσμέτρηση χρόνου ΙΚΑ
Για όσους διαθέτουν ασφαλιστικό χρόνο ΙΚΑ προστέθηκε νέο πεδίο εισαγωγής των συντάξιμων αποδοχών ΙΚΑ που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτικη Πράξη (ΓΛΚ ή ΕΦΚΑ), προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.
Η αύξηση της σύνταξης λόγω ΙΚΑ εξαρτάται και από την ηλικία κατά τη διαγραφή (ερώτηση 3.6.β. στις FAQ), οπότε σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει μία πολύ μικρή απόκλιση, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή της ηλικίας του χρήστη.
Για όσους δεν έχουν λάβει ακόμη κανονική σύνταξη και ΣΠ, λαμβάνονται υπόψη συντάξιμες αποδοχές ΙΚΑ ίσες με 1.200 €.

6. Μέρισμα ΜΤΣ
Σύμφωνα με την πρώτη προσπάθεια νομοθέτησης του μερίσματος ΜΤΣ: Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο
… ο μέγιστος αριθμός μεριδίων ήταν 32 για την κατηγορία Α με το νέο μισθολόγιο.
Σε πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπήρχε άρθρο περί ρυθμίσεων ΜΤΣ, όπου προβλεπόταν αύξηση των μεριδίων σε 34 / 35 για τους βαθμούς ΓΕΠΣ / ΑΓΕΣ και αντιστοίχων, οπότε αυξήθηκαν τα αντίστοιχα μερίσματα στις σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.Χ/Φ”.
Επίσης προβλεπόταν μείωση των παλαιών μεριδίων μισθολογικού βαθμού Αλχία και Ταξχου, αλλά τελικά ολόκληρο το άρθρο αποσύρθηκε, θέμα για το οποίο έγινε σχολιασμός εδώ: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-258/#comment-81125

7. Μέρισμα ΜΤΝ
Ο υπολογισμός του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ για διαγραφή μετά το 2017 (με το νέο μισθολόγιο) γίνεται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΥΕΘΑ του 2018 (νέος πίνακας μεριδίων στη δεύτερη σελίδα): Καθορισμός μεριδίων ΕΚΟΕΜΝ με νέο μισθολόγιο
Ο καθορισμός μεριδίων για το μέρισμα ΜΤΝ δεν είναι εντελώς ξεκάθαρος και θα υπάρχουν μικροδιαφορές των αποτελεσμάτων στη σελίδα “Σύνταξη ΓΕΝ” με τα πραγματικά ποσά που απονέμει το ΜΤΝ, οι οποίες αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν όσο θα αυξάνεται η πληροφόρηση σχετικά με τα αποδιδόμενα νέα μερίσματα.
Τέλος υπάρχει η πληροφορία ότι δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα ΜΤΝ των νέων συνταξιούχων μετά την 1-1-2017: https://enstoloi.net/naftiko/comment-page-43/#comment-81239
… αλλά επειδή δεν έχουν βγει ακόμη οριστικές συντάξεις με διαγραφή μετά το 2017 λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου, υπάρχει η πιθανότητα (χωρίς φυσικά να είναι σίγουρο) να μην επιβάλλεται κράτηση Ν.4093 όταν δίνεται προσωρινή σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πότε “συμφέρει” να παραιτηθώ;

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που ρωτούν είτε στα σχόλια, είτε με mail, ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή (πότε “συμφέρει”) να υποβάλλουν παραίτηση.
Η υποβολή και μόνο αυτής της ερώτησης σημαίνει ότι ο ερωτών δεν έχει κατανοήσει επαρκώς το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα!
Το δεύτερο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι συγκρίνουν τη σύνταξη που δικαιούνται τώρα με τον τρέχοντα μισθό και λαμβάνουν αποφάσεις με βάση μόνο αυτή τη διαφορά. Σκέφτονται πχ. ο πληρωτέος μισθός τώρα είναι 1.600 € και η σύνταξη μαζί με τα μερίσματα βγαίνει 1.200 €, άρα εάν φύγω θα χάσω 400 € το μήνα για τα επόμενα λίγα χρόνια.
Όμως αυτή η σύγκριση είναι ελλιπής και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.

Α. ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΜΙΣΘΟΥ
Για την ολοκληρωμένη αποτίμηση των δύο εναλλακτικών (παραίτηση ή παραμονή) χρειάζεται να γίνουν τρεις συγκρίσεις:
1. Σύγκριση της σύνταξης λόγω παραίτησης με το μέσο μελλοντικό μισθό (έως την αυτεπάγγελτη αποστρατεία).
2. Σύγκριση του εφάπαξ λόγω παραίτησης με το εφάπαξ αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
3. Σύγκριση της σύνταξης λόγω παραίτησης με τη μελλοντική σύνταξη αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Στο παρόν site μπορείτε να υπολογίσετε όλα τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία (σε οποιοδήποτε μελλοντικό χρόνο), τα οποία είναι απαραίτητα για να υπολογιστεί το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του ενδιαφερόμενου και με τα δύο ενδεχόμενα για όλη τη διάρκεια του προσδόκιμου ζωής (στην Ελλάδα 81 έτη).

Β. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
Ας υποθέσουμε ότι ένας συνάδελφος προέλευσης ΣΜΥ εμπίπτει στην 40ετία και θέλει να συγκρίνει οικονομικά δύο πιθανές επιλογές, είτε να παραιτηθεί το 2027 ως Ανχης με 35 έτη υπηρεσίας (+5ετία = 40 συντάξιμα) σε ηλικία 53 ετών, είτε να αποστρατευθεί το 2032 ως Σχης με 40 έτη υπηρεσίας (45 συντάξιμα) σε ηλικία 58 ετών.
Για να γίνει ολοκληρωμένη σύγκριση χρειάζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. Α.
α. Σύνταξη + μερίσματα με παραίτηση το 2027 (σελίδα “Σύνταξη ΓΕΣ”) –> 1.240
β. Σύνταξη + μερίσματα με αποστρατεία το 2032 (σελίδα “Σύνταξη ΓΕΣ”) –> 1.400
γ. Εφάπαξ με παραίτηση το 2027 (σελίδα “Εφάπαξ ΓΕΣ”) –> 83.000
δ. Εφάπαξ με αποστρατεία το 2032 (σελίδα “Εφάπαξ ΓΕΣ”) –> 92.000
ε. Μέσος μελλοντικός μισθός περιόδου 2027-2032 έτους 2029 (σελίδα “Μισθολόγιο 2017”) –> 1.920

Β.1. Διαθέσιμο εισόδημα με παραίτηση το 2027
α. Λήψη μικρότερης σύνταξης για 28 έτη (ηλικία 81 – 53): 28 x 12 x 1.240 = 416.640 €
β. Δικαιούμενο εφάπαξ το 2027 = 83.000
Σύνολο αποδοχών με παραίτηση το 2027: 416.640 + 83.000 = 500.000 € περίπου.

Β.2 Διαθέσιμο εισόδημα με αποστρατεία το 2032
α. Λήψη μισθού για 5 έτη (2027 ~ 2032): 5 x 12 x 1.920 = 115.200 €
β. Λήψη μεγαλύτερης σύνταξης για 23 έτη (ηλικία 81 – 58): 23 x 12 x 1.400 = 386.400 €
γ. Δικαιούμενο εφάπαξ το 2032 = 92.000
Σύνολο αποδοχών με αποστρατεία το 2032: 115.200 + 386.400 + 92.000 = 594.000 € περίπου.

Άρα η διαφορά μεταξύ των 2 επιλογών είναι 94.000 € μέχρι την ηλικία των 81 ετών (= 19% διαφορά διαθέσιμου εισοδήματος).
Εννοείται φυσικά ότι εάν απαιτείται οποιαδήποτε αναγνώριση συντάξιμων ετών για τη λήψη σύνταξης με παραίτηση (πχ. πληρωμή εισφορών για πρόσθετη τριετία), το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να αφαιρεθεί από το διαθέσιμο εισόδημα της ανωτέρω παρ. Β.1.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός διότι επηρεάζει εξίσου και τις 2 εναλλακτικές, ούτε συμπεριλαμβάνονται τυχόν τόκοι διότι με το τρέχον επιτόκιο 0,20% ανά έτος (για προθεσμιακές καταθέσεις) δεν έχει καν νόημα ο υπολογισμός τους.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Με το νέο ασφαλιστικό δεν υπάρχουν τριακοστά πέμπτα, ούτε τελευταίος μισθός, ούτε ακέραια συντάξιμα έτη, ούτε διάκριση παλιού / νέου ασφαλισμένου, ούτε ανώτατο ποσοστό σύνταξης 80% σε σχέση με το μισθό, ενώ το μόνο ισχύον όριο είναι τα 66 συντάξιμα έτη.
Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μέσος όρος αποδοχών σε συνδυασμό με τις συνολικές συντάξιμες ημέρες, οπότε από οικονομική άποψη δεν υπάρχει “συμφερότερη” στιγμή για παραίτηση, αφού η σύνταξη και το εφάπαξ αυξάνονται με κάθε επιπλέον ημέρα εργασίας!
Καθώς οι εργάσιμες ημέρες είναι περίπου 240 ανά έτος (= 1.200 ημέρες εργασίας σε 5 χρόνια), ο συνάδελφος του ανωτέρω παραδείγματος κερδίζει για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας 78 € (= 94.000 / 1.200), μεσοσταθμικά σε όλη τη ζωή του.

Φυσικά η ανωτέρω σύγκριση αφορά μόνο την οικονομική διάσταση του θέματος χρησιμοποιώντας μόνο μαθηματικά, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικοί παράγοντες που μπορεί να είναι σημαντικότεροι από τα χρήματα.
Στο παρόν site μπορούν να υπολογιστούν όλα τα αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνυπολογίσει και να αξιολογήσει με τα προσωπικά του κριτήρια τα υποκειμενικά δεδομένα που γνωρίζει μόνο αυτός, όπως:
Ύπαρξη άλλων εσόδων ή περιουσίας.
Εργασία και εισόδημα συζύγου.
Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.
Υποχρεώσεις παιδιών, εκπαίδευση κλπ.
Επιθυμητό επίπεδο ζωής.
Διαμονή στο επιθυμητό μέρος / μεταθέσεις κλπ.
Συνθήκες εργασίας στην υπηρεσία.
Δυνατότητα / επιθυμία εργασίας μετά την αποστρατεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λήψη εφάπαξ την περίοδο του παγώματος αποδοχών

Οι στρατιωτικοί που διαγράφηκαν τη χρονική περίοδο από 1-7-2011 έως 31-7-2012 είχαν λάβει εφάπαξ με μειωμένο μισθολογικό βαθμό ή/και ΕΧΥ, διότι εκείνη την περίοδο είχαν “παγώσει” οι αποδοχές και δεν επιτρέπονταν μισθολογικές αυξήσεις.

Αρχικά το 2014 το ΥΠΕΘΑ είχε αποφασίσει κατά της αναπροσαρμογής: Απόρριψη αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω παγώματος
Όμως το Μάιο 2019 το θέμα διευθετήθηκε νομοθετικά (μόνο για τους στρατιωτικούς) –> Άρθρο 17 του Ν. 4609/19

Πρόσφατα όλα τα ταμεία εφάπαξ στρατιωτικών αποφάσισαν να χορηγήσουν τα συμπληρωματικά εφάπαξ για εκείνη την περίοδο, με βάση τον προβλεπόμενο βαθμό και ΕΧΥ εάν δεν είχε μεσολαβήσει το πάγωμα των αποδοχών.

ΕΛΟΑΣ
Σύμφωνα με σχετική απάντηση του ΕΛΟΑΣ σε ερώτημα συναδέλφου από την Κρήτη (ο οποίος ενημέρωσε με mail), θα αρχίσουν να αποδίδονται συμπληρωματικά εφάπαξ από το Φεβρουάριο 2020 –> Συμπληρωματικό εφάπαξ παγώματος αποδοχών

ΕΛΟΑΝ
Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση για το θέμα, με την οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την απόφαση του ταμείου να χορηγήσει συμπληρωματικό εφάπαξ για τις εν λόγω περιπτώσεις: Ανακοίνωση καταβολής συμπληρωματικών εφάπαξ

ΕΛΟΑΑ
Ο ΕΛΟΑΑ δεν εξέδωσε ανακοίνωση, αλλά αυτή την περίοδο ενημερώνει τηλεφωνικά τους δικαιούχους εφάπαξ με διαγραφή κατά την περίοδο του παγώματος, προκειμένου αυτοί να αποστείλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη λήψη συμπληρωματικού εφάπαξ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
αναβαθμίστηκαν όλες οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία ώστε να συμπεριληφθεί και ο (λανθασμένος) υπολογισμός της νέας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα ενημερωτικά έτους 2019, καθώς και για να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με τη χρήση του συντάξιμου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών που αναγράφονται στην αρχική ΣΠ του ΓΛΚ.
Για μια ακόμη φορά ήταν σημαντική η βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που ανέλυσε στοιχεία πολλών συναδέλφων, ανακάλυψε υπολογιστικά λάθη και έκανε υποδείξεις για τη διόρθωσή τους, ώσπου τελικά επιτεύχθηκε απόλυτη ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση τα συντάξιμα έτη και τις αποδοχές ως εξής:
α. Για διαγραφή μέχρι 31-12-2007 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα προ της διαγραφής.
β. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 χρησιμοποιείται ο συντάξιμος μισθός του τελευταίου μήνα (για τα έτη πριν το 2007), σε συνδυασμό με το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (για τα έτη μετά το 2008).
Για τον καθορισμό της σύνταξης ΓΛΚ οι ανωτέρω αποδοχές (συντάξιμος μισθός και μέσος όρος πενταετίας) πολλαπλασιάζονται με ειδικούς συντελεστές (χιλιοστά τμήματος Ι και ΙΙ αντίστοιχα), οι οποίοι εξαρτώνται από τα έτη υπηρεσίας πριν και μετά το 2007.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Υπάρχουν πλέον 3 μέθοδοι υπολογισμού παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, με ειδικό πεδίο επιλογής από το χρήστη.

1. Αυτόματος υπολογισμός
Η μέθοδος αυτή είναι ο (προσεγγιστικός) υπολογισμός παλιάς και νέας σύνταξης όπως γινόταν μέχρι σήμερα στο site.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Για διαγραφή μετά το 2008 και επειδή ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας είναι διαφορετικός για τον καθένα λόγω διαφορετικής μισθολογικής εξέλιξης (ακόμη και μεταξύ συμμαθητών), ο υπολογισμός της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ γίνεται προσεγγιστικά με ειδικό αλγόριθμο και μπορεί να υπάρχει απόκλιση έως 1% στο τελικό ποσό (συνήθως μέχρι 3 χιλιοστά).
Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδικό πεδίο διόρθωσης των χιλιοστών ΓΛΚ που υπολογίζονται προσεγγιστικά από την εφαρμογή.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ
Με αυτή τη μέθοδο εμφανίζονται προς συμπλήρωση 2 νέα πεδία, ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας, ποσά τα οποία αναγράφονται στο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ αντίστοιχα της αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης, για την οποία υπάρχει σχετικό υπόδειγμα στην ειδική σελίδα επεξήγησης –> Συνταξιοδοτική Πράξη ΓΛΚ
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Μετά την εισαγωγή των 2 ανωτέρω ποσών της ΣΠ, η εφαρμογή υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια την παλιά σύνταξη ΓΛΚ χωρίς να χρειάζεται διόρθωση των χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που εισάγει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
Η ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014).

Εξαίρεση: Μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που έχει αναθεωρηθεί η ΣΠ λόγω αλλαγής των βαθμολογικών δεδομένων του δικαιούχου, πχ. αύξηση μισθολογικού βαθμού και ΕΧΥ λόγω διοικητικής αποκατάστασης ή μετά το ξεπάγωμα των αποδοχών, τότε πρέπει να εισαχθούν τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στη δεύτερη (αναθεωρημένη) ΣΠ, καθώς η αρχική θεωρείται άκυρη.

3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ
Η μέθοδος αυτή έχει νόημα μόνο για όσους έχει εκδοθεί ΣΠ από το ΓΛΚ, όπου η νέα ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τη (λανθασμένη) μεθοδολογία του ΕΦΚΑ, ώστε να συμφωνεί με το μηνιαίο ενημερωτικό έτους 2019.
α. Παλιά σύνταξη ΓΛΚ
Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ υπολογίζεται όπως και στη μέθοδο [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] με απόλυτη ακρίβεια χωρίς διόρθωση χιλιοστών, διότι χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος.
β. Νέα σύνταξη ΕΦΚΑ
1. Για διαγραφή έως 31-12-2007 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συντάξιμο μισθό της τελευταίας αναπροσαρμογής ΣΠ (μισθολόγιο 2014), κατά συνέπεια τα αποτελέσματα συμφωνούν πλήρως με τις 2 προηγούμενες μεθόδους.
2. Για διαγραφή μετά την 1-1-2008 η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ (λανθασμένα) με βάση τα κάτωθι:
α. To συντάξιμο μισθό (αποδοχές τελευταίου μήνα) που αναγράφεται στην αρχική ΣΠ που εκδόθηκε από το ΓΛΚ αμέσως μετά τη διαγραφή, με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε εκείνη την εποχή (ακόμη και με το κατηργημένο μισθολόγιο της 1-8-2012).
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας που αναγράφεται στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη.
γ. Την αναλογία συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Εν ενεργεία –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(για προσεγγιστικό υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια της μελλοντικής σύνταξης που δικαιούνται)
2. Απόστρατοι χωρίς ΣΠ –> [1. Αυτόματος υπολογισμός]
(όσοι διαγράφηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχει εκδοθεί ακόμη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ ή τον ΕΦΚΑ)
3. Διαγραφή μετά το 2008 –> [2. Αναπροσαρμογή ΓΛΚ] και σύγκριση με [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ]
(ακριβής υπολογισμός παλιάς & νέας σύνταξης με σωστή μεθοδολογία και σύγκριση με τη λανθασμένη του ενημερωτικού ΕΦΚΑ)
4. Διαγραφή έως το 2007 –> Όλα τα ποσά είναι ίδια ανεξαρτήτως μεθόδου υπολογισμού.
(δεν προβλέπεται μέσος όρος αποδοχών πενταετίας και ο ΕΦΚΑ υπολογίζει σωστά την ανταποδοτική σύνταξη)

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
kratiseis-sintaksis-efka1. Για τις διαγραφές μετά το 2008, το λάθος του ΕΦΚΑ είναι ο καθορισμός του συντάξιμου μισθού ως αναλογίας του τελευταίου μισθού και του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, με βάση τον αριθμό συντάξιμων ετών πριν και μετά το 2007.
Όμως σε όλες τις Συνταξιοδοτικές Πράξεις που εκδίδει το ΓΛΚ (δύο παραδείγματα στα αριστερά), ως Συντάξιμος Μισθός θεωρείται πάντα ο μισθός του τελευταίου μήνα, χωρίς αναλογία ετών και χωρίς να συμμετέχει ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας.
2. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους συναδέλφους προέλευσης ΑΣΣΥ που έχουν κάνει χρήση των ετών Κονδύλη, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με μικρότερο μισθολογικό βαθμό από τον πραγματικό (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Στις σελίδες σύνταξης με τις 2 πρώτες επιλογές η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση τον πραγματικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας, ενώ με την επιλογή [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ] χρησιμοποιείται ο μειωμένος βαθμός της Συνταξιοδοτικής Πράξης.
Η διόρθωση αυτής της αδικίας είναι δύσκολη υπόθεση, διότι όλες οι εκδοθείσες ΣΠ αναγράφουν το Συντάξιμο Μισθό με βάση το μειωμένο μισθολογικό βαθμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να εκδοθεί νέα Συνταξιοδοτική Πράξη ειδικά για τη σύνταξη ΕΦΚΑ με αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας, ενδεχόμενο για το οποίο μάλλον χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση ή τουλάχιστον εγκύκλιος.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Κρατήσεις παλιάς σύνταξης ΓΛΚ και νέας ΕΦΚΑ

Πρόσφατα η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας απέστειλε έγγραφο στον ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας ότι προσδιορίζονται λανθασμένα οι κρατήσεις στις περιπτώσεις αυξημένης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ –> Παρέμβαση ΕΑΑΑ στον ΕΦΚΑ
Το θέμα προέκυψε όταν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι με αύξηση σύνταξης παρατήρησαν ότι οι κρατήσεις Ν.3865 και περίθαλψης υπολογίζονταν επί της συνολικής νέας σύνταξης ΕΦΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση κατά 80% της αύξησης της σύνταξης.
Η παρανόηση οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση της έννοιας της προσωπικής διαφοράς / αύξησης στη σύνταξη και στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σημείο όπου ο ΕΦΚΑ έχει κάνει (παραδόξως;) σωστά τη δουλειά του!

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στην περίπτωση αυξημένης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ το σημείο κλειδί είναι ότι ως νέα σύνταξη θεωρείται η αναπροσαρμοσμένη (πλήρης) σύνταξη με βάση το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4387/16, την οποία θα λάβει ολοκληρωμένη ο δικαιούχος το έτος 2023.
Δηλαδή για να καθοριστεί η μείωση / αύξηση σύνταξης συγκρίνονται τα θεωρητικώς προβλεπόμενα (πλήρη) φορολογητέα ποσά της παλιάς και νέας σύνταξης, και όχι οι πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές!
Τα φορολογητέα ποσά εξ’ ορισμού προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων (και της περίθαλψης), υπολογιζόμενων επί της αρχικής ακαθάριστης σύνταξης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με τις κρατήσεις στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ.

1. Καθορισμός της προσωπικής διαφοράς (μικρότερη σύνταξη ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά υπολογισμών:
α. Μικτή σύνταξη ΓΛΚ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο ποσό.
↕  (σύγκριση)
β. Μικτή σύνταξη ΕΦΚΑ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο → καθορισμός προσωπικής διαφοράς → φόρος → πληρωτέο.

2. Καθορισμός της αύξησης (μεγαλύτερη σύνταξη ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά υπολογισμών:
α. Μικτή σύνταξη ΓΛΚ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο ποσό.
↕  (σύγκριση)
β. Μικτή σύνταξη ΕΦΚΑ → κρατήσεις → περίθαλψη → φορολογητέο → καθορισμός αύξησης → μείωση 80% → φόρος → πληρωτέο.

Β. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗΣ
Είναι πολύ εύκολο να γίνει παρανόηση για το ύψος των κρατήσεων σε περίπτωση αύξησης σύνταξης με πιθανότερες αιτίες τις κάτωθι:
1. Κατά την εφαρμογή του μισθολογίου 2017 όντως οι νέες κρατήσεις υπολογίστηκαν επί των μειωμένων πραγματικών αποδοχών.
Όμως στην εφαρμογή νέου μισθολογίου προβλεπόταν σύγκριση επί των ακαθάριστων ποσών μισθών για τον καθορισμό προσωπικής διαφοράς ή αύξησης, αλλά αντίθετα στις συντάξεις προβλέπεται σύγκριση των φορολογητέων ποσών μετά τις κρατήσεις.

kratiseis-sintaksis-efka2. Είναι λάθος επιλογή του ΕΦΚΑ να αναγράφεται η μείωση αύξησης πριν από τις κρατήσεις.
Στη διπλανή εικόνα παρατίθεται ο ισχύων (λανθασμένος) τρόπος αναγραφής της σειράς των υπολογισμών, σε σχέση με τη σωστή σειρά όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. Α.2.β.
Εάν η μείωση αναγράφονταν στο τέλος δεν θα υπήρχε παρανόηση και η διαδικασία θα ήταν πιο σαφής.
Προσπάθησε βέβαια ο ΕΦΚΑ να προλάβει τυχόν παρερμηνείες αναγράφοντας το κείμενο:
“ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 4/5 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΗΤΟΙ: ….” αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να εξηγηθεί μία τόσο περίπλοκη διαδικασία μόνο με μία φράση, όταν είναι δύσκολο να κατανοηθεί ακόμη και με ολόκληρο άρθρο!

Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ
Υπολογισμός νέας αυξημένης σύνταξης ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της παρ. Α.2.β. (παράδειγμα ανωτέρω εικόνας):
1. Σύνταξη ΕΦΚΑ = 2.805,07 – 280,51 (ΕΑΣ 10%) = 2.524,56 – 151,47 (Περίθαλψη 6%) = 2.373,09 € (φορολογητέο ποσό νέας σύνταξης).
2. Αυτό το ποσό (2.373,09 €) συγκρίνεται με το φορολογητέο ποσό της παλιάς σύνταξης (1.872,09 €) και αφαιρείται το 80% της διαφοράς, άρα η τελική σύνταξη είναι 2.373,09 – 80% x (2.373,091.872,09) = 2.373,09 – 80% x 501,00 = 1.972,29 €.
3. Τελικά η αύξηση που δίνεται είναι 1.972,291.872,09 = 100,20 €, η οποία είναι το 20% της συνολικής αύξησης των 501,00 €.

Υπενθυμίζεται ότι στις ανωτέρω παρ. Α.2 και Β.2 συγκρίνονται τα θεωρητικώς προβλεπόμενα πλήρη φορολογητέα ποσά και αυτή η διαδικασία είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει η σύγκριση των δύο συντάξεων όπως προβλέπει ο νόμος, με υπολογισμό όλων των κρατήσεων επί του μικτού (πλήρους) ποσού νέας σύνταξης.

Δ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ο υπολογισμός των κρατήσεων επί των πραγματικών / μειωμένων αποδοχών δεν μπορεί να εφαρμοστεί από μαθηματικής άποψης, διότι προκύπτει ένας φαύλος κύκλος όπου το αποτέλεσμα προηγείται της αιτίας.
Πχ. στο ανωτέρω παράδειγμα η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι 2.805,07  €.
Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε ακόμη τις πραγματικές αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται μετά την αφαίρεση του 80% της αύξησης, η οποία αύξηση καθορίζεται από το φορολογητέο ποσό, το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, τις οποίες κρατήσεις όμως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές αποδοχές! (φαύλος κύκλος)

Από την άλλη, εάν μειωνόταν εκ των υστέρων οι κρατήσεις αναλογικά σε σχέση με τις πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές (μόνο στο δεύτερο πίνακα), τότε θα αυξανόταν το φορολογητέο ποσό των πραγματικών αποδοχών και ο δικαιούχος στην περίπτωση αυτή θα λάμβανε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό μεγαλύτερη από 20% της συνολικής διαφοράς που προβλέπεται από το νόμο.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόταση ένστασης κατά ενημερωτικού ΕΦΚΑ

Μετά τη νέα ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το θέμα με τη λανθασμένη χρήση του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012, το οποίο αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 και περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Β.3 του προηγούμενου άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ (παρ. Β.3)

Έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ένα υπόδειγμα ένστασης κατά του ενημερωτικού ΕΦΚΑ, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νόμου με βάση αποφάσεις δικαστηρίων. Η εν λόγω ένσταση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συνταξιούχο (όχι μόνο στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας), εάν αυτός θεωρεί ότι αδικείται λόγω αντισυνταγματικότητας τμημάτων του νόμου.

Αντίθετα στο παρόν άρθρο προτείνεται η υποβολή ένστασης που αφορά στο λανθασμένο τρόπο καθορισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, που οφείλεται σε υπολογιστικό λάθος λόγω χρήσης του κατηργημένου μισθολογίου της 1-8-2012.
Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα ένσταση αφορά αποκλειστικά όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως και 13-11-2014.

Α. Προτεινόμενο κείμενο ένστασης


“Ενίσταμαι κατά του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 που εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ, για τους παρακάτω λόγους:
α. Για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκε ο συντάξιμος μισθός μου με βάση την αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη με αριθ. πρωτ. ______/201_ και ημερομηνία ___/___/201_, η οποία είχε εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά τη διαγραφή μου που έλαβε χώρα την ___/___/201_.

β. Ο εν λόγω συντάξιμος μισθός που χρησιμοποιήθηκε στην προαναφερθείσα αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη καθορίστηκε με βάση το μισθολόγιο στρατιωτικών που ίσχυσε από 1-8-2012 μέχρι 13-11-2014 (κατά το χρόνο διαγραφής μου), σύμφωνα με τις περιπτώσεις 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (δεύτερο μνημόνιο).

γ. Όμως στη συνέχεια με το άρθρο 86 του Ν.4307/14 οι ανωτέρω μισθολογικές διατάξεις καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν και θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο στρατιωτικών με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 (πριν από τη διαγραφή μου).

δ. Λόγω της θέσπισης νέου μισθολογίου με το Ν.4307/14 αναδρομικά από 1-8-2012, αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μου με την υπ’ αριθμόν ___________/14 πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, με ημερομηνία αποστολής ___/___/2015.

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, ο συντάξιμος μισθός για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Μετά τα παραπάνω αιτούμαι όπως εφαρμοστεί το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, δηλαδή για τον καθορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ΕΦΚΑ να ληφθούν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μου που αναγράφονται στην υπ’ αριθμόν ___________/14 τελευταία Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της ___/___/2014, διότι η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου και ίσχυε κατά το χρόνο ψήφισης του Ν.4387/16.”


Το ανωτέρω κείμενο σε αρχείο text για συμπλήρωση στοιχείων ή/και διόρθωση –> enstoloi.net – Πρόταση ένστασης κατά ΕΦΚΑ
Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο, διότι η παρούσα πρόταση αφορά προσωπική άποψη περί του ορθού τρόπου υπόδειξης ενός λάθους στη διοίκηση.

Από την άλλη η παρούσα ένσταση έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ταυτόχρονα όμως είναι η μικρότερη δυνατή σε μέγεθος, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα κάποιος υπάλληλος να τη διαβάσει προσεκτικά και να την κατανοήσει, με την ελπίδα να την εξετάσει τελικά επί της ουσίας.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους
πατώντας στην επιλογή “Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης”.

Β. Θέμα με έτη Κονδύλη
Το θέμα με τα έτη Κονδύλη που αναλύθηκε στην παρ. Δ του προηγούμενου άρθρου είναι περισσότερο περίπλοκο για να στοιχειοθετηθεί, οπότε ίσως υπάρξει μελλοντικά κάποια αντίστοιχη πρόταση ένστασης.
Ο λόγος είναι ότι στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη αλλά και στην Πράξη Αναπροσαρμογής αναφέρονται ως συντάξιμες αποδοχές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή μικρότερου μισθολογικού βαθμού από τον πραγματικό.
Η διαφαινόμενη αδικία ουσιαστικά θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί με επιχειρήματα προσωπικής ερμηνείας των νόμων με βάση την κοινή λογική, αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί σε έγγραφα της διοίκησης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ

Με τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ (εθνική + ανταποδοτική σύνταξη + προσωπική διαφορά), στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε διαφορά σε σχέση με τα ποσά που υπολογίζονται στο enstoloi.net, η οποία αναλύεται παρακάτω.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η ανταποδοτική σύνταξη περιγράφεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16 –> Συντάξιμες αποδοχές παλαιών συνταξιούχων
Δηλαδή ο συντάξιμος μισθός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων δεν είναι αυτός που ίσχυε κατά τη διαγραφή, αλλά λαμβάνεται υπόψη … όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Η τελευταία αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών έλαβε χώρα με το Ν.4307/14 (50% αποκατάσταση μνημονιακών μειώσεων).
Στη συνέχεια το ΓΛΚ “με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου” επανακαθόρισε τις συντάξιμες αποδοχές και τη σύνταξη, αποστέλλοντας σχετικό επίσημο έγγραφο σε όλους τους αποστράτους την άνοιξη του 2015.
Άρα οι συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν την 12-5-2016 είναι αυτές που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ με το μισθολόγιο 2014.
Για το λόγο αυτό, σε όλες τις σελίδες υπολογισμού συντάξεων στο enstoloi.net χρησιμοποιούνται οι αναπροσαρμοσμένες συντάξιμες αποδοχές με το τελευταίο μισθολόγιο του 2014, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Β. ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΛΚ
Από ανάλυση στοιχείων συναδέλφων προέκυψε ότι ο ΕΦΚΑ δεν χρησιμοποίησε (όπως προβλέπεται) τον τελευταίο συντάξιμο μισθό “όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16” και καθορίστηκε από το ΓΛΚ το 2015 (παρ. Α ανωτέρω), αλλά υπολόγισε το συντάξιμο μισθό σύμφωνα με 3 διαφορετικά μισθολόγια ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής!
Η άποψη του γράφοντος είναι ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι λανθασμένη διότι δεν εφαρμόζει το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Τα συμπεράσματα προέκυψαν με τη βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που βρήκε τα αναγκαία στοιχεία (συνταξιοδοτικές πράξεις και νέες συντάξεις ΕΦΚΑ) από συναδέλφους με διαφορετικά έτη διαγραφής και ανέλυσε διεξοδικά αρκετές περιπτώσεις νέων συντάξεων.
Γενικά φαίνεται ότι ισχύουν (χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο) οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Διαγραφή μέχρι 31-12-2007 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

2. Διαγραφή από 1-1-2008 έως 31-7-2012 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το αυξημένο μισθολόγιο 2008 που ίσχυε τότε με υψηλότερους βασικούς μισθούς & επιδόματα.
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη = μικρότερη προσωπική διαφορά, άρα νωρίτερη μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Όμως αυτή η (μάλλον λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ ωφελεί όσους διαγράφηκαν μέχρι 31-7-2011.

3. Διαγραφή από 1-8-2012 έως 13-11-2014 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το μειωμένο μισθολόγιο της 1-8-2012 που ίσχυε εκείνη την περίοδο.
Όμως το μισθολόγιο της 1-8-2012 καταργήθηκε αναδρομικά από τότε που ίσχυσε (σαν να μην υπήρξε ποτέ), άρα οι συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν με βάση αυτό το μισθολόγιο είναι άκυρες και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ το 2015!
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μικρότερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη = μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, άρα καθυστερεί η μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Αυτή η (σίγουρα λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ αδικεί όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως 14-11-2014.

4. Διαγραφή μετά την 14-11-2014 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
Για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη (και μετά η νέα σύνταξη και η προσωπική διαφορά) χρειάζονται μόνο 2 στοιχεία:
α. Τα συντάξιμα έτη, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
β. Οι συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες ΔΕΝ αναγράφονται στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.

Από τη στιγμή που δεν αναφέρονται στο ενημερωτικό οι συντάξιμες αποδοχές, είναι αδύνατος ο έλεγχος της ορθότητας των ποσών. Πολύ απλά δεν μπορεί να ελεγχθεί για τυχόν λάθος ένας πολλαπλασιασμός Α x Β, όταν δεν γνωστοποιείται το Β !
Αυτή η ουσιώδης έλλειψη ενημέρωσης για τις συντάξιμες αποδοχές μπορεί να προκαλέσει την υποβολή ενστάσεων ακόμη και προληπτικά, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος εάν αδικήθηκε ή όχι!

anaplirosi-xireias-70Η έλλειψη αυτή ειδικά στους αποστράτους αποδεικνύεται και από τη δημοσιοποίηση μίας νέας σύνταξης ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ στο άρθρο: ΕΘΝΟΣ / Συντάξεις-εκκαθαριστικά: Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ
όπου εκτός από το χρόνο υπηρεσίας αναγράφεται και ο συντάξιμος μισθός την 12-5-2016.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ο εύκολος έλεγχος της ανταποδοτικής σύνταξης όταν αναγράφονται και τα δύο αναγκαία στοιχεία (έτη και αποδοχές).

Δ. ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΕΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
Όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ, η χρήση των ετών Κονδύλη από αξκούς εξ’ υπξκών σημαίνει ότι προστίθονταν ακόμη 3 έτη στο χρόνο υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα μειωνόταν ο μισθολογικός βαθμός για τον καθορισμό της παλιάς σύνταξης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφερε αυτή η “ανταλλαγή” περισσότερων ετών έναντι μικρότερου βασικού μισθού (ερώτηση 3.5 στις FAQ) και το ΓΛΚ αφού υπολόγιζε και τα 2 ενδεχόμενα (με και χωρίς έτη Κονδύλη) επέλεγε τη συμφερότερη λύση για το δικαιούχο.

Τώρα όμως με το νέο ασφαλιστικό προέκυψε το εξής παράδοξο: Από τη μία δεν συνυπολογίζονται στη νέα σύνταξη τα 3 έτη Κονδύλη διότι δεν προβλέπονται στο Ν.4387/16, από την άλλη στις αποδοχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο κανονικός μισθολογικός βαθμός αποστρατείας, αλλά ο μικρότερος μισθολογικός βαθμός που είχε επιλεγεί παλαιότερα επειδή τότε σύμφεραν τα έτη Κονδύλη!
Για την αποκατάσταση της αδικίας πρέπει να γίνει το αυτονόητο – να καθοριστεί η νέα σύνταξη με τα κανονικά συντάξιμα έτη (χωρίς προσαύξηση ετών Κονδύλη) και με τον κανονικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας που αναγράφεται στο ΦΔΜ της υπηρεσίας.

Αυτή η διευθέτηση πιθανόν να απαιτεί έκδοση εγκυκλίου ή ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, αλλά είναι απόλυτα αναγκαία για την αποκατάσταση μίας σαφούς αδικίας, αφού καταργείται η θετική πλευρά μίας παλαιότερης ρύθμισης (η αύξηση των ετών υπηρεσίας) αλλά συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο η αρνητική πλευρά (η μείωση του μισθολογικού βαθμού).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση για την αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας στη νέα σύνταξη.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Συνοπτικά οι 2 διαφοροποιήσεις (=λάθη κατά την άποψη του γράφοντος) στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ είναι οι κάτωθι:
1. Αντί να χρησιμοποιηθούν για όλους οι τελευταίες συντάξιμες αποδοχές έτους 2015 που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, χρησιμοποιήθηκαν αποδοχές με βάση τρία διαφορετικά μισθολόγια!
Η επιλογή αυτή δεν φαίνεται λογική διότι δεν εφαρμόζεται ενιαία για όλους ο ίδιος κανόνας (αναπροσαρμογή αποδοχών στο τελευταίο μισθολόγιο), ενώ η σειρά εφαρμογής μισθολογίων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. Β είναι 2014 – 2008 – 2012 – 2014 !
Πέραν των ανωτέρω χρησιμοποιείται ένα μισθολόγιο (της 1-8-2012) που έχει καταργηθεί αναδρομικά από την ημέρα που ίσχυσε!
2. Προκύπτει αδικία στην ανταποδοτική σύνταξη όσων αξιωματικών έλαβαν τα έτη Κονδύλη, διότι η σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίστηκε χωρίς τα έτη Κονδύλη όπως προβλέπεται, αλλά με μείωση του βαθμού αποστρατείας που ΔΕΝ προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό!

ΥΓ. Είναι σχετικά εύκολο να ενημερωθούν οι σελίδες υπολογισμών στο site ώστε να συμφωνήσουν με τα αποτελέσματα του ΕΦΚΑ, όμως το θέμα δεν είναι να ταυτίζεται το enstoloi.net με τον ΕΦΚΑ, αλλά να διορθωθούν τα κακώς κείμενα (εάν υπάρχουν).
Εφόσον υπάρξει μελλοντική πληροφόρηση που να δικαιολογεί τους (φαινομενικά αλλοπρόσαλλους) υπολογισμούς του ΕΦΚΑ, εννοείται ότι θα τροποποιηθούν κατάλληλα όλοι οι υπολογισμοί στο site.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέοι φορολογικοί συντελεστές από το 2020

Μόλις χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα με συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογία από το 2020:
το ΒΗΜΑ: Η νέα φορολογική κλίμακα και τα νέα αφορολόγητα ποσά
Οι αλλαγές εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον αντίστοιχο πίνακα του ανωτέρω άρθρου –> Αλλαγές στη φορολογία από 2020
Κανονικά στο site λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις μετά τη δημοσιοποίηση των αντίστοιχων νομοσχεδίων, αλλά το προαναφερθέν άρθρο περιέχει λεπτομέρειες και συγκεκριμένα ποσά που δεν είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως, οπότε φαίνεται να είναι μία αρκετά “έγκυρη” (sic) δημοσιογραφική πληροφόρηση επί του προσχεδίου του αντίστοιχου νόμου.

Α. ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Από 0 ~ 10.000 € ποσοστό φόρου 9% (από 22%)
Από 10.001 ~ 20.000 € ποσοστό φόρου 22% (από 22%)
Από 20.001 ~ 30.000 € ποσοστό φόρου 28% (από 29%)
Από 30.001 ~ 40.000 € ποσοστό φόρου 36% (από 37%)
Από 40.001 και άνω € ποσοστό φόρου 44% (από 45%)

Β. ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 12.000 €
Άγαμος / έγγαμος χωρίς τέκνα: μείωση φόρου 777 € = αφορολόγητο 8.633
Έγγαμος με 1 τέκνο: μείωση φόρου 810 € = αφορολόγητο 9.000
Έγγαμος με 2 τέκνα: μείωση φόρου 900 € = αφορολόγητο 10.000
Έγγαμος με 3 τέκνα: μείωση φόρου 1.120 € = αφορολόγητο 11.000
Έγγαμος με 4 τέκνα και άνω: μείωση φόρου 1.340 € = αφορολόγητο 12.000

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Τα αφορολόγητα ποσά της ανωτέρω παρ. Β ισχύουν μόνο για εισόδημα μέχρι 12.000 €, διότι μετά λιγοστεύει η μείωση φόρου.
Μέχρι σήμερα προβλέπεται μικρότερη μείωση φόρου κατά 10 € ανά χιλιάδα εισοδήματος πάνω από τα 20.000 €, διάταξη που τροποποιείται ώστε από το 2020 μικραίνει η μείωση φόρου κατά 20 € ανά χιλιάδα εισοδήματος πάνω από τα 12.000 €.
Πχ. για εισόδημα αγάμου 17.500 € η μείωση φόρου από 777 € γίνεται 657 €, η οποία με φόρο 9% αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 7.300 €.
Για όσους διαθέτουν 5 παιδιά και άνω δεν ελαττώνεται η μείωση φόρου πάνω από τις 12.000 € όπως στους υπόλοιπους.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Η νέα φορολογία μειώνει αρκετά το φόρο σε εγγάμους με 3 παιδιά και άνω (από 15 ~ 40 € μηνιαίως ανάλογα με το εισόδημα), αλλά η μείωση είναι μικρότερη για αγάμους και εγγάμους μέχρι 2 τέκνα (από 5 ~ 15 € μηνιαίως), ενώ ειδικά για εγγάμους με 1 τέκνο άνω των 20.000 € δεν υπάρχει καμία μείωση φόρου (αντίθετα προκύπτει μία ελάχιστη αύξηση φόρου περίπου 0,5 € μηνιαίως).

Επειδή ο καθένας ενδιαφέρεται για τις δικές του αποδοχές και όχι για μέσους όρους που δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν, η νέα φορολογική νομοθεσία ενσωματώθηκε (πρόωρα) στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” για τους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών.
Επιλέγοντας ημερομηνία μετά το 2020 ο μηνιαίος φόρος υπολογίζεται με τα νέα φορολογικά δεδομένα, ενώ για ημερομηνίες μέχρι και το 2019 παρέμεινε ο ισχύων υπολογισμός προκειμένου να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των αποδοχών έτους 2019 και 1-1-2020.
Επισήμανση: Σύγκριση φορολογίας μπορεί να γίνει μόνο για όσους λαμβάνουν το 2019 πλήρες κλιμάκιο μισθού.
Όσοι λαμβάνουν τώρα μειωμένο κλιμάκιο δικαιούνται το πλήρες κλιμάκιο από 1-1-2020 λόγω ολοκλήρωσης του νέου μισθολογίου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να γίνει σύγκριση της φορολογίας διότι αυξάνεται ταυτόχρονα το φορολογητέο εισόδημα.

ΥΓ. Οι σελίδες σύνταξης θα ενημερωθούν με τα νέα ποσοστά φορολογίας έτους 2020 αρκετά αργότερα, καθώς επί του παρόντος αναμένεται η δημοσιοποίηση των μηνιαίων αναλυτικών σημειωμάτων και θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί σύγκριση και αξιολόγηση των επίσημων στοιχείων, σε σχέση με τα ποσά που υπολογίζονται στο site με την ισχύουσα φορολογία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης