Τι (δεν) αλλάζει το 2021 σε συντάξεις και εφάπαξ

Πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα σχετικά με την προβλεπόμενη αλλαγή της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών μετά το 2021 με βάση το νέο δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), υποστηρίζοντας ότι θα επέλθει μεγάλη μείωση συντάξεων μετά την 1-1-2021.

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
Το θέμα είχε προκύψει ήδη από το 2017 (πηγή: “Ελεύθερος Τύπος”): Οι συντάξεις για όσους αποχωρήσουν έως το 2021
“Ο νόμος λέει ότι από το 2021 για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών που θα «μετρούν» για να βγει η τελική σύνταξη θα λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης μεταβολής μισθών και όχι ο δείκτης καταναλωτή που θα ισχύει για όσους συνταξιοδοτηθούν έως το 2020.
Αυτό σημαίνει ότι στις συντάξιμες αποδοχές θα ενσωματωθούν και πρόσθετες «αυτόματες» μειώσεις μισθών βάσει του μέσου όρου της μεταβολής των μισθών για το σύνολο της οικονομίας που θα προσδιορίσει η ΕΛΣΤΑΤ.”

Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ο ΔΜΜ έτους 2021 θα είναι αρνητικός (μείωση μισθών).

Πριν από λίγες ημέρες ανακινήθηκε το ίδιο θέμα (πηγή: “Πρώτο Θέμα”): Συντάξεις: Για ποιους αλλάζουν τα όρια ηλικίας
“Από την 1η/1/2021, επίσης, μπαίνει σε εφαρμογή και άλλη μια ρήτρα που ψαλιδίζει συντάξεις και απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου. ……….. Αν, δηλαδή, η μεταβολή των μισθών στα έτη 2002-2020 είναι αρνητική κατά 3% τότε αυτό το -3% θα εφαρμόζεται στις αποδοχές όσων βγουν στη σύνταξη, ακόμη και αν οι δικοί τους μισθοί σημείωσαν αύξηση και όχι μείωση!”
Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο άρθρο είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ο δείκτης μεταβολής μισθών αφορά το διάστημα 2002-2020.

Όπως γίνεται συνήθως, το κείμενο αναδημοσιεύτηκε αυτούσιο από δεκάδες site (κοινώς copy – paste) –> Google search
Ίδια είναι η άποψη εργατολόγων σύμφωνα με το σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/epikerotita/comment-page-56/#comment-78457

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Ν.4387 που ψηφίστηκε το Μάιο 2016 προέβλεπε τη χρήση μέσου όρου αποδοχών από το 2002 και μετά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Επίσης οι αποδοχές κάθε έτους προβλεπόταν να αναπροσαρμόζονται: “… κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.” –> Αρχικό άρθρο 8 Ν.4387/16
Όμως το 2016 δεν υπήρχε καν τέτοιος δείκτης υπολογιζόμενος από την ΕΛΣΤΑΤ και το 2017 αντικαταστάθηκε ο (ανύπαρκτος) δείκτης μεταβολής μισθών με το δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός): Υπολογισμός συντάξεων με βάση το ΔΤΚ έως το 2020
Το άρθρο για την αναπροσαρμογή αποδοχών όπως ισχύει σήμερα είναι αυτό –> Τροποποιημένο άρθρο 8 του Ν.4387

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1. Κατ’ αρχήν πουθενά στο νόμο δεν αναφέρεται ούτε υπονοείται ότι η χρήση του νέου ΔΜΜ θα γίνει αναδρομικά από το 2002, αφού η χρησιμοποιούμενη έκφραση είναι “Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής…”, άρα:
α. Το άρθρο 8 αναφέρεται σε αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών μετά το 2021 και όχι σε συνταξιοδοτήσεις.
Δεν διαχωρίζονται οι συνταξιούχοι πριν και μετά το 2021, διαχωρίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής για τα έτη πριν και μετά το 2021.
β. Χρησιμοποιείται η έκφραση “προσαύξηση … για το διάστημα από το 2021 και εφεξής”, που σαφέστατα αποκλείει οποιαδήποτε χρήση του δείκτη μεταβολής μισθών για τα έτη πριν το 2020.
γ. Ο όρος “εφεξής” από την αρχαιότητα ακόμη σημαίνει “από εδώ και πέρα” –> Ορισμός λέξης “εφεξής”

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι η απλή, προφανής και λογική ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι μέχρι και το έτος 2020 θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ο ΔΤΚ και μόνο για τα έτη (για το διάστημα) μετά το 2021 θα χρησιμοποιείται ο νέος δείκτης ΔΜΜ.
Προσωπικά θεωρώ εντελώς αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι η ανωτέρω διάταξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι μετά το 2021 θα χρησιμοποιηθεί αναδρομικά ο δείκτης μεταβολής μισθών για αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών των ετών 2002-2020.
Κανονικά η συζήτηση θα έπρεπε να λήξει εδώ, αλλά υπάρχουν και επιπλέον επιχειρήματα κατά της καταστροφολογίας.

2. Όταν κάποιος συνεχίσει να υπηρετεί αυξάνεται η σύνταξή του με δύο τρόπους:
α. Για κάθε επιπλέον έτος αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης (1,5 ~ 2% κατά περίπτωση).
β. Αυξάνεται ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών, διότι ο μισθός του τελευταίου έτους κατά τεκμήριο είναι πάντα μεγαλύτερος.
Η αύξηση είναι μεγαλύτερη ειδικά για τους παλιούς ασφαλισμένους, διότι από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, ενώ πριν το 2016 οι συντάξιμες αποδοχές τους ήταν 20% μικρότερες από τις ακαθάριστες.

3. Όπως αναλύθηκε στο ιστορικό (παρ. Β), η αλλαγή του δείκτη στο νόμο από ΔΤΚ σε ΔΜΜ δεν έγινε για λόγους μείωσης των συντάξεων, αφού όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2016 ο όρος Δείκτης Μεταβολής Μισθών δεν υπήρχε ούτε σαν έννοια!
Ουσιαστικά δόθηκε προθεσμία 4 ετών (μέχρι το 2020) στην ΕΛΣΤΑΤ για να καθορίσει εκ του μηδενός έναν εντελώς νέο δείκτη για την οικονομία (μεταβολής μισθών). Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει γίνει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία εγκύκλιος ή οδηγία σχετικά με τον τρόπο καθορισμού του νέου δείκτη.
Ακόμη και τώρα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ δεν υπάρχει Δείκτης Μεταβολής Μισθών (ΔΜΜ): Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτες
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΛΣΤΑΤ δήλωσε αδυναμία καθορισμού δείκτη ΔΜΜ το 2016, πρακτικά είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ο ίδιος δείκτης αναδρομικά για σχεδόν μία εικοσαετία στο παρελθόν (από το 2002), αφού σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ δεν υπήρχαν τα αναγκαία στοιχεία ούτε το 2016 και για το λόγο αυτό τελικά άλλαξε ο νόμος.

4. Ακόμη και με πολιτικά κριτήρια, είναι εντελώς απίθανη η μείωση των νέων συντάξεων από το 2021 διότι:
α. Τυχόν μείωση συντάξεων θα βασιζόταν σε μία εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία αναδρομικότητας του δείκτη μεταβολής μισθών.
β. Η απότομη μείωση συντάξεων μόνο για όσους φύγουν μετά το 2021 θα είχε ελάχιστο (ουσιαστικά μηδενικό) δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αφού δεν επηρεάζονται τα εκατομμύρια των ήδη συνταξιούχων.
γ. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης ώστε να αυξηθούν λίγο οι νέες συντάξεις.
δ. Τέλος κανένας θεσμός (Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΕΚΤ ή ΔΝΤ) δεν έχει ζητήσει ή προτείνει περαιτέρω μείωση των συντάξεων.

Οπότε δεν υπάρχει καμία λογική στο ενδεχόμενο να μειωθούν οι συντάξεις των λίγων μελλοντικών συνταξιούχων μετά το 2021 με αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για το κράτος και χωρίς να το έχει ζητήσει κανένας ευρωπαϊκός θεσμός!

5. Τέλος υπάρχει ένα βασικό λάθος που κάνουν όλα τα άρθρα στο χρόνο εφαρμογής του νέου μέτρου.
Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών γίνεται πάντα μέχρι το προηγούμενο έτος της διαγραφής, διότι πολύ απλά πρέπει πρώτα να τελειώσει ένα έτος για να υπολογιστεί οποιοσδήποτε δείκτης!
Δηλαδή για διαγραφή το 2021 το τελευταίο έτος που γίνεται αναπροσαρμογή αποδοχών είναι το 2020, η οποία σύμφωνα με το νόμο γίνεται ακόμη με τον ΔΤΚ που θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2021 (πληθωρισμός 2019 – 2020).
Αντίστοιχα για διαγραφή το 2022 το τελευταίο έτος που γίνεται αναπροσαρμογή αποδοχών είναι το 2021, η οποία σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται να γίνει με το νέο ΔΜΜ που θα ανακοινωθεί την άνοιξη του 2022 (μεταβολή μισθών 2020 – 2021).
Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του νέου δείκτη από 1-1-2021 επηρεάζει τις συντάξεις με διαγραφή μετά την 1-1-2022, στις οποίες (προβλέπεται ότι) θα γίνει αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών με τη μεταβολή του ΔΜΜ 2020-2021.

Εκ των πραγμάτων πάντα θα υπάρχει περιθώριο πολλών μηνών για λήψη απόφασης μετά την ανακοίνωση των ετήσιων δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ, αφού με διαγραφή μέχρι και το Δεκέμβριο δεν επηρεάζεται η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών από το δείκτη που ανακοινώνεται εντός του έτους.
Πχ. για διαγραφή μέχρι 31-12-2019 ο πληθωρισμός 2018 ανακοινώθηκε φέτος την άνοιξη (0,6256%), άρα θα υπήρχε περιθώριο 9 μηνών για να αποφασίσει κάποιος να παραιτηθεί το 2019 εάν ο δείκτης ΔΤΚ ήταν αρνητικός πάνω από 3% και δεν τον ευνοούσε.

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η λογική / προφανής ερμηνεία του νόμου είναι η χρήση του ΔΜΜ μόνο για τα έτη μετά το 2021 και όχι αναδρομικά από το 2002.
2. Η σύνταξη αυξάνεται κάθε έτος περίπου 3~4% λόγω μεγαλύτερου μισθού του τελευταίου έτους και αύξησης της αναπλήρωσης.
3. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση που να καθορίζει πως ακριβώς θα καθορίζεται ο ΔΜΜ, οπότε οποιαδήποτε συμπεράσματα για τις μελλοντικές επιπτώσεις ενός εντελώς άγνωστου δείκτη αποτελούν απλά εικασία.
4. Θα ήταν παράλογο να μειωθούν μελλοντικές συντάξεις χωρίς δημοσιονομικό κέρδος και χωρίς να το προτείνει κανένας θεσμός.
5. Οι ετήσιοι δείκτες οικονομίας ανακοινώνονται την άνοιξη και αφορούν το προηγούμενο έτος, οπότε πάντα θα υπάρχει περιθώριο πολλών μηνών μέχρι το τέλος του έτους για λήψη οποιαδήποτε απόφασης (παρ. Γ.5 ανωτέρω).

Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον πρόωρο στην παρούσα φάση να βγαίνουν συμπεράσματα από υποθετικά σενάρια του τύπου:
“Εάν εκδοθεί ο δείκτης ΔΜΜ το 2021 και εάν είναι ενιαίος δείκτης για όλους τους εργαζόμενους και εάν είναι πολύ αρνητικός και εάν εφαρμοστεί αναδρομικά από το 2002, τότε θα μειωθούν οι συντάξεις με διαγραφή μετά το 2021 (σωστό 2022).”

Ε. ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Τα εφάπαξ στο δημόσιο / στρατιωτικούς / σώματα ασφαλείας δεν υπολογίζονται με αναπροσαρμογή αποδοχών, άρα οι δείκτες ΔΤΚ και ΔΜΜ δεν έχουν καμία σημασία ή επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό και δεν αλλάζει απολύτως τίποτε το 2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο παρόν site υπολογίζονται τα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μέχρι και το έτος 2035 (για την ώρα).
Μόνο σε 2 ταμεία εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη μέσος όρος αποδοχών (στο ΤΠΔΥ 5 ετών και στο ΤΠΥΠΣ 1 έτους), αλλά ακόμη και εκεί  χρησιμοποιούνται αυτούσια τα ποσά των μισθών χωρίς καμιά αναπροσαρμογή.
Τέλος σε όλα τα εφάπαξ επιστρέφονται οι κρατήσεις στο μισθό μετά το 2014, δηλαδή όσο παραμένει κάποιος στην υπηρεσία το εφάπαξ αυξάνεται κάθε μήνα ισόποσα με την αντίστοιχη εισφορά στο μισθό του.
Η μόνη περίπτωση να μειωθεί μελλοντικά οποιοδήποτε εφάπαξ είναι να αλλάξει ο νόμος που το καθορίζει, αλλά αυτή η (απρόβλεπτη) πιθανότητα δεν έχει καμία σχέση ούτε με το έτος 2021, ούτε με το έτος 2030, ούτε με οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία!

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΜΜ
Η παρούσα παράγραφος είναι απλά προσωπικές σκέψεις σε σχέση με το νέο δείκτη ΔΜΜ (άνευ στοιχείων ή αποδείξεων).
Καθώς η αναμόρφωση του ασφαλιστικού αποτελούσε βασικό σημείο στη συμφωνία με τους θεσμούς, προσωπικά πιστεύω ότι ο Ν.4387/16 γράφτηκε σε στενή συνεργασία με ευρωπαίους συμβούλους λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα άλλων χωρών.
Σε αυτό το πλαίσιο η έννοια του δείκτη μεταβολής μισθών πιθανώς θεσμοθετήθηκε επειδή χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη, αφού ο δείκτης αυτός δεν υπήρχε το 2016 (και ακόμη δεν υπάρχει) στη χώρα μας.
Η έκδοση του δείκτη αυτού δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση (ακόμη και θεωρητικά), διότι κάθε κλάδος της οικονομίας έχει διαφορετική εξέλιξη στο χρόνο, από τον τουρισμό που αυξομειώνονται οι αποδοχές εποχιακά εντός του έτους, την οικοδομή που εξαρτάται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μέχρι το δημόσιο που οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) είναι πάντα σταθεροί.
Θα ήταν παράδοξο να αναπροσαρμόζονται πχ. οι συντάξεις των ΔΥ με βάση τις αυξομειώσεις των αποδοχών στη βιομηχανία.
Από την άλλη η χρήση διαφορετικού δείκτη για κάθε κλάδο της οικονομίας θα προκαλούσε συγκρίσεις και πολλές αδικίες.
Λόγω των πολλών ασαφειών και πιθανών αδικιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου δείκτη μισθών, θεωρώ αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση κάποιων ετών στην εφαρμογή του ή ακόμη και να εγκαταλειφθεί τελείως ως ιδέα και να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ο ΔΤΚ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση πρόσφατης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ

Σε προηγούμενο άρθρο ελέγχθηκε η ακρίβεια των υπολογισμών του site για τις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ, με βάση κάποιες Συνταξιοδοτικές Πράξεις που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδα: Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net
Στο παρόν άρθρο αναλύεται μία πρόσφατα εκδοθείσα νέα σύνταξη ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16, η οποία αφορά διαγραφή με παραίτηση το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και δικαιούμενη προσωπική διαφορά 50%.

Σύνταξη Ανθμου με μισθολογικό βαθμό 2/3 Αστ.Β (διαγραφή Β’ εξαμ. 2016 / παλιό μισθολόγιο )
anaplirosi-xireias-70Η σύνταξη αφορά Ανθμο με 23,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας, 3 έτη ΙΚΑ και μάχιμη πενταετία.
Αριστερά και επάνω εμφανίζονται αποσπάσματα από την επίσημη Συνταξιοδοτική Πράξη, με τα οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα της σελίδας υπολογισμού “Σύνταξη –> Αστυνομία τ.ΑΠ”.
Στην παλιά σύνταξη υπάρχει διαφορά 3 χιλιοστά σε σύνολο 704 ήτοι ακρίβεια 99,6%.
Αντίστοιχα η διαφορά στη νέα σύνταξη είναι περίπου 3,2 € πριν τη διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών, οπότε υπάρχει και πάλι ακρίβεια 99,6% (τυχαία είναι ακριβώς ίδιο το ποσοστό).

Αφού γίνουν οι αναγκαίες μικρο-διορθώσεις προκειμένου να ταυτίζονται οι επίσημες συντάξεις (παλιά και νέα) με τα αποτελέσματα στη σελίδα, στη συνέχεια η υπολογιζόμενη προσωπική διαφορά 50% είναι σωστή με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού (=154,29 €), γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της μεθοδολογίας προσδιορισμού της στις εφαρμογές του site.
Τέλος σημειώνεται ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 791,16 €, δηλαδή είναι το 67,4% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ (1.174,43 €).

Συμπεράσματα
1. Το επίδομα τέκνων καταργείται από 1-1-2019, αλλά προσαυξάνει την προσωπική διαφορά για διαγραφή μέχρι 31-12-2018.
Όταν ενηλικιωθούν τα τέκνα θα επανυπολογιστεί η παλιά σύνταξη (χωρίς το επίδομα) και θα μειωθεί η προσωπική διαφορά.
Για να μάθετε τη μελλοντική σύνταξη μετά την ενηλικίωση των τέκνων, απλά επιλέγετε 0 (μηδέν) στο πεδίο [Ανήλικα τέκνα].
2. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην παλιά σύνταξη για την προσωπική διαφορά και η τριετία Κονδύλη (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Η προσωπική διαφορά δίνεται μόνο μέχρι 31-12-2018, οπότε η τριετία Κονδύλη δεν έχει νόημα για διαγραφές μετά το 2019.
3. Η προσωπική διαφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις (εισφορά περίθαλψης, αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά και φορολογία).
4. Όπως είναι ήδη γνωστό (ερώτηση 3.1 παρ. 3.β στις FAQ), για τη συμπλήρωση 25ετίας προκειμένου να προσμετρηθεί η μάχιμη πενταετία συνυπολογίζονται όλοι οι ασφαλιστικοί χρόνοι (και το ΙΚΑ).
5. Ειδικά για υπαξιωματικούς και κατώτερους αξιωματικούς (οι οποίοι έχουν προβλέψιμη διοικητική εξέλιξη), είναι μεγάλη η ακρίβεια του αλγόριθμου στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία (Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – Αστ. – ΠΣ – ΛΣ), οπότε για αυτούς τους διοικητικούς βαθμούς δεν χρειάζεται η χρήση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].
Η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] προτείνεται να χρησιμοποιείται από τους αξκούς παραγωγικών σχολών (ερώτηση 5.2.α στις FAQ), όπου η διοικητική εξέλιξη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και ανάμεσα σε συμμαθητές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέες συντάξεις ΕΦΚΑ και μείωση Ν.4093 μερισμάτων

Θεωρητικά από 1-1-2019 ισχύουν οι αναπροσαρμοσμένες συντάξεις ΕΦΚΑ (εθνική + αναλογική σύνταξη + προσωπική διαφορά), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί νέες Συνταξιοδοτικές Πράξεις και δεν δημοσιοποιούνται οι μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών.
Όμως η υποχρέωση του δημοσίου για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αποδοχές τους δεν είναι απλά ένα τυπικό θέμα, διότι η απουσία ενημέρωσης δεν επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κάνουν έλεγχο για την ορθότητα των ποσών που δικαιούνται.
Ήδη υπάρχει η παραδοχή ότι έγιναν λάθη από τον ΕΦΚΑ σε αρκετές περιπτώσεις αναδρομικών του 2018, αλλά υπάρχει ένα παρόμοιο ενδεχόμενο λανθασμένου υπολογισμού της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, μετά την εφαρμογή των νέων συντάξεων.

Μείωση κράτησης Ν.4093 (υπό προϋποθέσεις)
Η μείωση του Ν.4093 καταργείται στις νέες συντάξεις, αλλά συνεχίζει να ισχύει στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ/Ν/Α).
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση Ν.4093 και ο φόρος στα μερίσματα δεν καθορίζονται από τα μετοχικά ταμεία, αλλά υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ (διότι μόνο αυτή γνωρίζει το ποσό της σύνταξης), η οποία κατανέμει μετά τα σχετικά ποσά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Για το θέμα του Ν.4093 υπάρχει σχετικό ερώτημα του ΜΤΝ προς το ΥΠΕΘΑ: ΜΤΝ – Ενημέρωση Μερισματούχων (Νοέμβριος 2018)

Μετά την αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων και εφόσον υπάρχει προσωπική διαφορά (δηλαδή στο 99% των περιπτώσεων), μειώνεται το άθροισμα αποδοχών (σύνταξη + μερίσματα), το οποίο καθορίζει το ποσοστό της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα.

Σε κάποιους συναδέλφους το εν λόγω άθροισμα κατεβαίνει κάτω από το όριο των 1.500 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 1.500 €) ή κάτω από το όριο των 2.000 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 2.000 €), άρα το ποσοστό κράτησης Ν.4093 πρέπει να μειωθεί από το 10% στο 5% ή από το 15% σε 10% κατά περίπτωση, δηλαδή σε κάποιους αυξάνονται τα πληρωτέα μερίσματα ΜΤΣ/Ν/Α και ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α.


anaplirosi-xireias-701. Παράδειγμα Σχη με 26 έτη και μισθολογικό Ταξχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 10% σε 5%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 1.640,25 € –> κράτηση Ν.4093 10% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.493,79 € –> κράτηση Ν.4093 5% μόνο στα μερίσματα.


anaplirosi-xireias-702. Παράδειγμα Απχου με 30 έτη και μισθολογικό 1/3 Ανχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 15% σε 10%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 2.233,55 € –> κράτηση Ν.4093 15% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.958,77 € –> κράτηση Ν.4093 10% μόνο στα μερίσματα.


Επί του παρόντος σε κανένα παλαιό συνταξιούχο δεν μειώθηκε από την ΗΔΙΚΑ το ποσοστό και η κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα.
Ο καθένας μπορεί να ελέγξει εάν αλλάζει η δική του κράτηση Ν. 4093 στις εφαρμογές σύνταξης του site, προσθέτοντας το [Μερικό Σύνολο] στη δεύτερη στήλη [ΕΦΚΑ/19] με τα ακαθάριστα μερίσματα (ανωτέρω παραδείγματα) και ελέγχοντας εάν το άθροισμά τους πέφτει κάτω από τα ισχύοντα όρια (1.500 € ή 2.000 € κατά περίπτωση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΗΔΙΚΑ υπολογίζει λανθασμένα 5% μεγαλύτερη κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Η δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16 δεν θα έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, αλλά σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα δικαιολογεί την αύξηση κατά 5% στο πληρωτέο ποσό μερισμάτων των μετοχικών ταμείων.
Εάν εφαρμοστεί σωστά η ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά από τα μετοχικά ταμεία για την εν λόγω αύξηση του πληρωτέου ποσού των μερισμάτων από 1-1-2019.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ και την Πυροσβεστική, διότι αυτοί λαμβάνουν επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ και μέρισμα ΜΤΠΥ στα οποία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση του Ν.4093, καθώς και τα δύο αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με το Ν.4387/16.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναγνώριση πενταετίας πριν ή μετά το 2002

Σημείωση: Το παρόν άρθρο άλλαξε ριζικά σε δομή και περιεχόμενο μετά από καίρια υπόδειξη του συναδέλφου GeorgiosP.
Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας
προκύπτει το εύλογο ερώτημα εάν συμφέρει να αναγνωριστεί η πενταετία πριν το 2002 με το μικρότερο δυνατό κόστος ή μετά το 2002 που είναι ακριβότερη αλλά προσμετρά επίσης και στις συντάξιμες αποδοχές.

Υπενθυμίζουμε πάλι τα βασικά: Αναλογική σύνταξη = (Α) Αποδοχές x (Π) Ποσοστό αναπλήρωσης
Λύση 1. Η αναγνώριση προ 2002 αυξάνει μόνο το συντελεστή (Π) και κοστίζει λιγότερο λόγω των πολύ μικρότερων μισθών.
Λύση 2. Η αναγνώριση μετά το 2002 επηρεάζει και τα δύο τμήματα της εξίσωσης (Α) και (Π) και κοστίζει αρκετά παραπάνω.

Α. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
Κατ’ αρχήν το ποσοστό αναπλήρωσης (Π) εξαρτάται από τον αριθμό των μάχιμων ετών (συνήθως πέντε) και τα συνολικά συντάξιμα έτη, άρα αυξάνεται ακριβώς το ίδιο και με τις δύο εναλλακτικές, δηλαδή είναι ανεξάρτητο του πότε έγινε η πενταετία.
Αφού ο συντελεστής (Π) είναι ο ίδιος και με τις 2 εναλλακτικές λύσεις, για να αποφασίσουμε θα πρέπει να συγκρίνουμε τη διαφοροποίηση (Α) στις συντάξιμες αποδοχές εάν αναγνωριστεί περίοδος μετά το 2002.

Έστω ότι η αποστρατεία θα λάβει χώρα την 31-12-2020, τότε έχουμε:
α. Χωρίς πενταετία: Ο μέσος όρος είναι οι συνολικές πραγματικές αποδοχές διά 228 μήνες (2002~2020 = 19 έτη x 12).
Χωρίς την 5ετία, χονδρικά ο μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2020 είναι ο μισθός που ίσχυε το 2011 (ακριβώς στο μέσο της περιόδου).
β. Με πενταετία: Ο μέσος όρος είναι οι πραγματικές αποδοχές + πρόσθετες αποδοχές λόγω πενταετίας διά 288 μήνες (= 24 έτη x 12).
Στην περίπτωση αυτή εάν αναγνωριστούν έτη πριν το 2011 μειώνεται ο μέσος όρος αποδοχών, διότι οι εισφορές αντιστοιχούν σε μικρότερες αποδοχές από το μέσο μισθό του 2011, σύμφωνα με την παρ. (α) ανωτέρω.
Μόνο εάν αναγνωριστούν έτη μετά το 2011 θα αυξηθεί ο μέσος όρος αποδοχών, αφού τότε οι εισφορές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο μισθό από το μέσο μισθό του 2011.
Δηλαδή οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται μόνο όταν αναγνωριστεί η 5ετία μετά το μέσο της περιόδου [2002 – έτος διαγραφής].

Β. Παράδειγμα με τα προσωπικά μου δεδομένα (με βαθμούς στρατού) για να συγκριθούν οι διάφορες εναλλακτικές:

1. Αναγνώριση περιόδου 1993-1997 με μισθό Υπλγού έτους 1995 = 478 € (163.000 δραχμές).
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 478 € x 6,67% = 32 € ανά μήνα x 60 μήνες = 1.920 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά είναι ο μισθός Ασχη που ίσχυε το 2011, ήτοι 2.500 € περίπου.

2. Αναγνώριση περιόδου 2002-2006 με μέσο μισθό Τχη έτους 2004 = 1.410 €.
Η αναγνώριση της περιόδου 2002 ~ 2006 κοστίζει 1.410 € x 6,67% = 94,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 5.670 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι μικρότερος από το μισθό Ασχη του 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές με βάση το μικρότερο μισθό Τχη του 2004.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται τριπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται!!!

3. Αναγνώριση περιόδου 2009-2013 με μέσο μισθό Ανχη έτους 2011 = 2.500 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 2.500 € x 6,67% = 167,5 € ανά μήνα x 60 μήνες = 10.050 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών 2002-2020 σε αυτή την περίπτωση χονδρικά θα είναι ίσος με το μισθό Ασχη 2011, διότι για την πενταετία πληρώθηκαν εισφορές ακριβώς με βάση αυτό το μισθό.
Δηλαδή ενώ πληρώνονται πενταπλάσιες εισφορές σε σχέση με την παρ. 1 ανωτέρω, ο μέσος όρος αποδοχών μένει ίδιος !!!

4. Αναγνώριση περιόδου 2016-2020 με μέσο μισθό Σχη έτους 2018 = 3.280 €.
Η αναγνώριση αυτής της περιόδου κοστίζει 3.280 € x 6,67% = 220 € ανά μήνα x 60 μήνες = 13.200 € για όλη την 5ετία.
Ο μέσος όρος αποδοχών αυτής της περιόδου υπολογίζεται ως εξής:
Προηγούμενος Μ.Ο. 2.500 x 19/24 (γιατί αυξάνονται τα έτη μετά το 2002) + 3.280 x 5/24 (τεκμαρτός μισθός 5ετίας) = 2.662 €.
Δηλαδή για να μπορέσει να αυξηθεί τελικά ο μέσος όρος αποδοχών θα πρέπει να επταπλασιαστούν οι εισφορές!
Η αύξηση του μέσου όρου κατά 162 € με ποσοστό αναπλήρωσης 40% μεταφράζεται σε αύξηση σύνταξης 162 x 0,40 = 65 €.
Χωρίς απόδοση τόκων, η απόσβεση των επιπλέον εισφορών θα γίνει σε 11.280 / 65 = 173,5 μήνες = 14,5 έτη.
Εάν συνυπολογιστεί και ετήσιος τοκισμός ο χρόνος απόσβεσης αυξάνεται σε 16 έτη περίπου.

Γ. Συμπεράσματα – Παραδοχές
1. Με το νέο τρόπο υπολογισμού η αναγνώριση πενταετίας / διπλών εξαμήνων συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
2. Επίσης συμφέρει η αίτηση αναγνώρισης να γίνει κατά την αποστρατεία, αφού οι εισφορές δεν εξαρτώνται από το έτος πληρωμής.
Γιατί να πληρώνει κάποιος εισφορές τώρα, ενώ μπορεί να πληρώσει ακριβώς τις ίδιες εισφορές αλλά πολλά χρόνια μετά;
3. Τέλος συμφέρει ο αναγνωριζόμενος χρόνος να είναι πριν το 2002 και όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι κατά πολύ μειωμένες στο παρελθόν λόγω πληθωρισμού, μικρότερου μισθολογικού βαθμού και πολύ μικρότερων βασικών μισθών επί δραχμής.
4. Η αύξηση σύνταξης με αναγνώριση 5ετίας υπολογίζεται στις εφαρμογές στο site χωρίς προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή θεωρείται προ 2002.

Εννοείται πάντα ότι οι αναλύσεις στο site γίνονται με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Όσοι θα αποστρατευθούν στο απώτερο μέλλον (πχ. μετά από 20 χρόνια), ας έχουν στο μυαλό τους ότι μέχρι τότε μπορεί να αλλάξουν ξανά είτε το κόστος αναγνώρισης, είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, είτε ακόμη και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης συνολικά.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) είναι εξαιρετικά απλός:
Μικτή σύνταξη = Εθνική + Αναλογική σύνταξη = 384 € + συντάξιμες αποδοχές x ποσοστό αναπλήρωσης (με βάση τα έτη).
Όμως η δυσκολία έγκειται στο θεωρητικό υπολογισμό των “συντάξιμων αποδοχών” για αποχωρήσεις μετά το Μάιο 2016.

Συντάξιμες αποδοχές
1. Για αποστρατεία ή παραίτηση προτού ισχύσει ο Ν.4387 (30-6-2016) οι συντάξιμες αποδοχές προκύπτουν από τον τελευταίο μισθό.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται με απόλυτη ακρίβεια, διότι είναι γνωστός ο τελευταίος μισθός.
2. Για αποστρατεία μετά την 30-6-2016 οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι την αποστρατεία.

Η υπηρεσία καθορίζει το μέσο όρο κατά την αποστρατεία, με βάση τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που διαθέτει για όλους.
Όμως για το θεωρητικό υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών με αρκετή ακρίβεια για μία περίοδο άνω της 15ετίας, χρειάζονται πολλά υπηρεσιακά δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία.
Η ακρίβεια υπολογισμών επιτυγχάνεται στη σελίδα σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017], για αποστρατείες ή παραιτήσεις μετά την 30-6-2016.

Α. Πίνακας υπηρεσιακών δεδομένων
1. Υπηρεσία / Προέλευση
Με βάση αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται αυτόματα οι διοικητικοί βαθμοί από το 2002 μέχρι και το έτος αποστρατείας, για όλες τις περιπτώσεις πλην των αποφοίτων παραγωγικών σχολών αξκών και υπξκών.
Για τις προελεύσεις από σχολή αξκών ή υπξκών χρειάζεται η εισαγωγή των διοικητικών βαθμών στον τελευταίο πίνακα Ε.
2. Παλιός / νέος ασφαλισμένος
α. Συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων μέχρι το 2016: ΒΜ + ΕΧΥ + Επ. Ειδ. Συνθηκών + 176 € ή Επ. Ευθύνης (ανώτατοι).
Για τα έτη μετά την 1-1-2017 (νέο μισθολόγιο) οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών.
β. Για τους νέους ασφαλισμένους οι συντάξιμες αποδοχές είναι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών για όλα τα έτη.
3. Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιπυροσβέστες σχολής
Εμφανίζεται πεδίο εισαγωγής ημ/νίας ονομασίας, διότι από αυτήν προκύπτει ο χρόνος λήψης των επόμενων διοικητικών βαθμών.

Β. Πίνακας αιτίας συνταξιοδότησης
1. Αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής)
Η εφαρμογή κάνει πρόχειρο έλεγχο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης (25 ή 40 συντάξιμα έτη κατά περίπτωση).
Η νωρίτερη ημερομηνία αποστρατείας με άμεση λήψη σύνταξης υπολογίζεται στη σελίδα [Δικαίωμα Σύνταξης].
2. Λόγω υγείας (αυτεπάγγελτη)
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 4,5 έτη).
Συνυπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη το πρόσθετο επίδομα που εξαρτάται από το ποσοστό ανικανότητας και την αιτία.
Εάν η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε το 2014.
3. Όριο ηλικίας ή ηλικία 60 ετών
Υπολογίζεται η σύνταξη χωρίς να γίνεται έλεγχος θεμελίωσης από την εφαρμογή (απαιτούνται τουλάχιστον 15 έτη).
Δεν λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός βαθμός που δίνεται σε ορισμένους συνδυασμούς βαθμού – ετών για αυτεπάγγελτη αποστρατεία με όριο ηλικίας, διότι αύξηση μισθού μόνο για ένα μήνα επηρεάζει ελάχιστα την τελική σύνταξη (λιγότερο από 0,40 €).

Γ. Πίνακας αναγνωρίσεων
1. Οι μήνες ασφάλισης ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές σύνταξης, γιατί έχουν ήδη πληρωθεί.

2. Για κατάταξη μετά την 1-10-1990, η μάχιμη πενταετία προσμετράει στη σύνταξη μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ].
Επιλέγοντας την αναγνώριση εμφανίζεται το κόστος των πρόσθετων εισφορών που ισχύουν για αιτήσεις που γίνονται το 2019.

3. Η θητεία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση για μισθολογικές προαγωγές και ΕΧΥ, ακόμη και εάν δεν έχει αναγνωριστεί.
Δηλαδή εισάγοντας μήνες θητείας μεγαλώνει αντίστοιχα το ΕΧΥ όλων των ετών και όλες οι μισθολογικές προαγωγές γίνονται νωρίτερα, μεγαλώνοντας έτσι το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002.
Όμως εάν δεν αναγνωριστεί η θητεία, τότε αυτή δεν προσμετρά στο ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, το οποίο προσαυξάνεται μόνο εάν επιλεγεί [Αναγνώριση –> ΝΑΙ] δίπλα στο πεδίο της θητείας (με το αντίστοιχο κόστος εισφορών).

4. To AEI / TEI λαμβάνεται υπόψη για μισθολογικούς βαθμούς και ΕΧΥ μόνο εφόσον γίνει η επιλογή στα δεξιά [ΑΕΙ=Προαγωγή –> ΝΑΙ], γεγονός που ισχύει συνήθως όταν το ΑΕΙ / ΤΕΙ είναι προϋπόθεση για την κατάταξη. Όπως γίνεται και με τη θητεία, εάν δεν πληρωθούν πρόσθετες εισφορές (Αναγνώριση –> ΟΧΙ), τότε δεν προσαυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης.

Δ. Πίνακας επιδομάτων
Ο πίνακας Δ συμπληρώνεται προκειμένου να γίνει ακριβέστερος ο υπολογισμός των συνολικών ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων για τα έτη από 2002 ~ 2016, καθώς και για όλους τους ασφαλισμένους για το διάστημα μετά την 1-1-2017.
Ο γάμος και τα τέκνα επηρεάζουν το παλαιό επίδομα εξομάλυνσης μέχρι το 2016 και το οικογενειακό επίδομα για όλα τα έτη.
Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται διαφορετικά μέχρι το 2011 (35 € + επίδομα τέκνων) και μετά το 2012 (μόνο επίδομα τέκνων).
Ομοίως τα επιδόματα νυχτερινών, ετοιμότητας ή/και υπηρέτησης νήσων προσαυξάνουν τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές.

Ε. Πίνακας διοικητικών προαγωγών (σχολή Αξκών / Υπξκών)
Μόνο για τις παραγωγικές σχολές εισάγονται τα έτη για κάθε διοικητικό βαθμό, ώστε σε συνδυασμό με την προέλευση να υπολογίζονται αυτόματα οι μισθολογικοί βαθμοί μέχρι το 2016 και τα αντίστοιχα κλιμάκια του νέου μισθολογίου μετά το 2017.
1. Προϋπηρεσία ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προσμετράει στα έτη διοικητικών προαγωγών μόνο εφόσον έχει επιλεγεί [ΑΕΙ=Προϋπηρεσία –> ΝΑΙ] στον πίνακα Γ.
Αφορά τις περιπτώσεις απευθείας κατάταξης Ανθλγού και αντιστοίχων με προσόν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται επίσης (εάν υπάρχει) ο αντίστοιχος χρόνος σχολής πχ. 15 μήνες για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ.
2. Σχολή Αξκών / Υπξκών
Επειδή υπάρχουν πολλές παραγωγικές σχολές με διαφορετική διάρκεια η κάθε μία, η χρονική διάρκεια σχολής εισάγεται σε μήνες.
Έτσι καλύπτονται και οι περιπτώσεις ονομασίας αξκού παραγωγικής σχολής αρκετά έτη μετά την κατάταξη (πχ. στην Αστυνομία).
Πχ. εάν ένας αστυνομικός κατετάγη τον Ιανουάριο 1988 και ονομάστηκε αξκός τον Ιούλιο 1997 (9,5 έτη μετά), θα πρέπει να εισάγει ως χρόνο σχολής 114 μήνες (=9,5 x 12), ώστε οι προαγωγές αξκού που θα εισάγει στον πίνακα Ε να μετρήσουν από το 1997 και μετά.
Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο εφόσον η ονομασία σε αξκό έγινε πριν την 1-1-2002, ασχέτως ημερομηνίας κατάταξης.
3. Έτη ανά διοικητικό βαθμό
Για ευκολία και αποφυγή λαθών, κάθε βαθμός εισάγεται σε ακέραια έτη. Πάντα θα υπάρχει διαφορά μερικών μηνών σε σχέση με τις πραγματικές προαγωγές (δεν γίνονται όλες την ίδια ημέρα του έτους), αλλά η επίπτωση στο μέσο όρο αποδοχών είναι αμελητέα.

ΣΤ. Διαδικασία υπολογισμού μέσου όρου αποδοχών
1. Με βάση τους διοικητικούς βαθμούς καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ανά έτος με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο:
α. Εφαρμόζεται διαφορετικό ποσό ΒΜ ανά χρονιά, πχ. βασικός μισθός Ανχη 872 € το 2003, 922 € το 2004, 955 € το 2005 κλπ.
β. Για κάθε έτος υπολογίζεται το αντίστοιχο ΕΧΥ με βάση τα έτη υπηρεσίας μαζί με τη θητεία (πάντα) και το ΑΕΙ (κατά περίπτωση).
γ. Προστίθεται επίδομα ειδικών συνθηκών 14,40 € από το 2005 με σταδιακή αύξηση σε 71,92 το 2008 και μείωση σε 68,46 € το 2012.
δ. Λαμβάνονται υπόψη οι μνημονιακές μειώσεις επιδομάτων (απασχόλησης, εξομάλυνσης, ευθύνης κλπ) το 2010 και το 2012.
ε. Συνυπολογίζεται το πάγωμα των συντάξιμων αποδοχών (ΒΜ – ΕΧΥ – επιδόματα) από 1-7-2011 έως 1-8-2012.
στ. Από 1-1-2017 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται με βάση τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

2. Σε κάθε έτος προστίθενται τα δώρα, με βάση το μισθό όπως ίσχυε μέχρι το 2009 και ως επιδόματα από το 2010 έως το 2012.

3. Στη συνέχεια οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές κάθε έτους (μαζί με τα δώρα) αναπροσαρμόζονται με βάση τους πίνακες ετήσιου πληθωρισμού της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, μέχρι και το προηγούμενο έτος της αποστρατείας.
Πχ. για αποστρατεία το 2018, οι αποδοχές του 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2017, οι αποδοχές του 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2017, για τις αποδοχές του 2004 λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός 2004 ~ 2017 κοκ.

4. Τέλος, το άθροισμα όλων των ετήσιων αναπροσαρμοσμένων συντάξιμων αποδοχών διαιρείται με τους αντίστοιχους μήνες θητείας (από 1-1-2002 έως τη διαγραφή) και προκύπτει ο μέσος όρος αποδοχών, ο οποίος διαμορφώνει την αναλογική σύνταξη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

Οι συνάδελφοι G.G. και GeorgiosP μου απέστειλαν την πρόσφατη εγκύκλιο για τις αναγνωρίσεις: Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου
Η εγκύκλιος αφορά μόνο τους διπλούς χρόνους υπηρεσίας, δηλαδή τη μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας.
Δεν ισχύει για τις αναγνωρίσεις χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπου εκεί ισχύει το καθεστώς του Ν.4387/16 με ποσοστό εισφορών 16,67% για το 2019 και 20% από το 2020 και μετά.

Πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας
Η πρόσφατη διάταξη για την αναγνώριση πενταετίας δεν ισχύει για τα Σώματα Ασφαλείας, διότι σε αυτά οι εισφορές για την πενταετία πάντα ήταν και συνεχίζουν να είναι μικρότερες από ότι προβλέπεται για τους στρατιωτικούς.
Στα Σ.Α. το κόστος αναγνώρισης πενταετίας είναι 39,87 € x 60 μήνες = 2.392,20 € ακριβώς.
Αντίθετα μέχρι πρόσφατα το κόστος πενταετίας για στρατιωτικούς κυμαίνονταν από 6.000 ~ 10.000 € ανάλογα με το βαθμό, δηλαδή τριπλάσιο έως τετραπλάσιο σε σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας.
Με την πρόσφατη εγκύκλιο το μέσο κόστος στο στράτευμα κυμαίνεται πλέον από 2.500 ~ 4.000 € (λιγότερο από το μισό σε σχέση με παλαιότερα), αλλά και πάλι είναι μεγαλύτερο από το κόστος της πενταετίας στα Σ.Α.
Φυσικά εννοείται ότι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζει να εφαρμόζεται το ισχύον ευνοΐκότερο καθεστώς ειδικά για την πενταετία, ενώ για τα διπλά εξάμηνα και τις υπόλοιπες αναγνωρίσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου για διπλούς χρόνους στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων είναι τα εξής:
Α. Διορισμός στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990
Επιβεβαιώνεται ότι οι διπλάσιοι χρόνοι (5ετία και εξάμηνα επικινδυνότητας) αναγνωρίζονται χωρίς εισφορές, όπως ίσχυε πάντα.
Στην περίπτωση αυτή αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά δεν επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.

Β. Διορισμός στο δημόσιο από 1-10-1990
Απαιτούνται εισφορές για την αναγνώριση και της 5ετίας και των εξαμήνων επικινδυνότητας.
1. Η αίτηση αναγνώρισης για διπλό χρόνο πριν το 2017 μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμη και κατά την αποστρατεία.
2. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το χρονικό διάστημα το οποίο θέλει να αναγνωρίσει (πχ. επιλογή 5ετίας από 1996 έως 2000) και οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό 6,67% επί του μισθού που έπαιρνε κατά την αναγνωριζόμενη περίοδο.
3. Αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα προσαυξάνεται και ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά.
Λογικά η προσαύξηση του μέσου όσου αποδοχών γίνεται μόνο εφόσον αναγνωριστεί διπλάσιος χρόνος μετά το 2002.
Δηλαδή εάν αναγνωριστεί η 5ετία τα έτη 1996 ~ 2000 δεν προσαυξάνεται ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά εάν επιλεγούν τα έτη 2002 ~ 2006, τότε στις συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002 ~ 2006 προστίθενται και οι αντίστοιχες εισφορές που πληρώθηκαν.
4. Εάν κάποιος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης με τις παλιές διατάξεις αλλά αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (δεν εξοφλήθηκε όλο το ποσό), τότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης.
α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση επανυπολογισμού τότε από το συνολικό κόστος με τις νέες διατάξεις αφαιρούνται οι εισφορές που ήδη πληρώθηκαν και μειώνεται ισόποσα το υπολειπόμενο ποσό αναγνώρισης.
β. Στις περιπτώσεις όπου οι εισφορές που έχουν ήδη πληρωθεί (με το παλιό σύστημα) υπερβαίνουν το νέο κόστος μετά τον επανυπολογισμό, τότε ολοκληρώνεται η αναγνώριση αλλά δεν επιστρέφεται τυχόν υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Με βάση την ανωτέρω παρ. Β.4, όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης 5ετίας ή/και εξαμήνων με το παλιό σύστημα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανυπολογισμού του κόστους αναγνώρισης, ώστε να μειωθούν (ή ακόμη και να μηδενιστούν) οι εναπομένουσες δόσεις.
2. Επίσης σύμφωνα με αυτό το σχόλιο συναδέλφου: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-238/#comment-76123
οι απόστρατοι που πληρώνουν αναγνώριση με το παλιό σύστημα πρέπει να κάνουν αίτηση επανυπολογισμού των κρατήσεων πενταετίας, με έντυπο 6-ST προς το ΓΛΚ, Διεύθυνση 44 (πολεμικές και στρατιωτικές συντάξεις), Κάνιγγος 29, ΤΚ 10682, Αθήνα.

Δ. Διορισμός στο δημόσιο από 1-1-2011
Οι διοριζόμενοι στο δημόσιο μετά το 2011 υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ και μέχρι τώρα υπήρχε κενό νόμου σχετικά με τις αναγνωρίσεις, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας.
Με την εγκύκλιο επεκτείνεται το δικαίωμα αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου (5ετίας και εξαμήνων) στους Δ.Υ. και τους στρατιωτικούς που διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ.

Ε. Υπόλοιπες αναγνωρίσεις
1. Ο χρόνος ΙΚΑ – ΟΑΕΕ αναγνωρίζεται χωρίς κόστος διότι έχουν ήδη πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης.
2. Το κόστος αναγνώρισης χρόνου θητείας και ΑΕΙ/ΤΕΙ προκύπτει από το έτος που έγινε (ή θα γίνει) η σχετική αίτηση.
α. Για αιτήσεις αναγνώρισης μέχρι 31-12-2016, το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των αποδοχών που ίσχυαν κατά την αίτηση.
β. Για αιτήσεις μετά την 1-1-2017, σύμφωνα με το Ν.4387/16 ο ενδιαφερόμενος πληρώνει πλέον το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, οπότε το κόστος ανέρχεται σε 16,67% επί των αποδοχών για αιτήσεις που υποβάλλονται το 2019 και αυξάνεται στο (τελικό) ποσοστό 20% για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το 2020.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτιωτικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Με το Ν.4611/19 άρθρο 19 επήλθαν δύο σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο του Ν.4387/16.

Α. Κατάργηση ηλικιακού ορίου
1. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δινόταν μόνο για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία του θανάτου.
Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας συνεχίζεται να καταβάλλεται (για πάντα) χωρίς να υπάρχουν ηλικιακά όρια.
2. Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη (δηλαδή το 70%) όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν παίρνει δική του σύνταξη.
3. Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ολόκληρη για τα 3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται 35% της αρχικής), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 360 €.
4. Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό κατά τη στιγμή του θανάτου, όπως προβλεπόταν πριν.
Οπότε δεν έχει σημασία η ημερομηνία θανάτου και το ποσοστό της σύνταξης χηρείας (70%) υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης του δικαιούχου ή επί της νέας σύνταξης σε περίπτωση αύξησης αυτής με το νέο ασφαλιστικό (πάνω από 43 συντάξιμα έτη).

Β. Αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης από 50% σε 70%
Σύμφωνα με το Ν.4387/16, για θάνατο μετά την 13-5-2016 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων χηρείας ήταν 50% και έτσι υπολογιζόταν οι συντάξεις χηρείας στο site, όπως αναλύεται σε παλαιότερο άρθρο: Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας
Επίσης μετά το θάνατο η αρχική (παλαιά) σύνταξη επαναπροσδιορίζεται με βάση το Ν.4387 ως νέα σύνταξη και επί αυτού του ποσού υπολογιζόταν το ποσοστό αναπλήρωσης 50% για τη σύνταξη συζύγου.

Β.1. Παλαιά σύνταξη χηρείας (50% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-50Μετά την 13-5-2016 άρχισαν να εκδίδονται συντάξεις χηρείας με βάση το Ν.4387/16, όπως φαίνεται στο παράδειγμα αυτής της δημοσίευσης –> Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
Όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά, εισάγοντας την επιλογή [Χηρεία] στο αντίστοιχο πεδίο των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, τα αποτελέσματα στο site συμφωνούσαν πλήρως με την επίσημη ανάλυση σύνταξης χηρείας του ΓΛΚ που παρατίθεται στο ανωτέρω άρθρο.


Β.2. Νέα σύνταξη χηρείας (70% x νέα σύνταξη μετά το 2016)
anaplirosi-xireias-70Αυξήθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης χηρείας στις σελίδες υπολογισμού από 50% σε 70%.
Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνει αντίστοιχα και την προσωπική διαφορά που δικαιούνται οι επιζώντες σύζυγοι της περιόδου 2016 – 2018.
Στο παράδειγμα αριστερά φαίνεται πως διαμορφώνεται η σύνταξη της ανωτέρω παρ. Β.1 με την εφαρμογή ποσοστού αναπλήρωσης 70% στη νέα σύνταξη, καθώς και στην προσωπική διαφορά.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18-7-2019
Στις 18-7-2019 κυκλοφόρησε εγκύκλιος για τις προαναφερθείσες αλλαγές: Παροχή οδηγιών για έκδοση συντάξεων χηρείας

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Επιστροφή αναδρομικών εισφορών εφάπαξ αστυνομίας

Συνάδελφος αστυνομικός έστειλε την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ –> Απόδοση κρατήσεων εφάπαξ στα στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, θα επιστραφεί το ποσό των κρατήσεων εφάπαξ στα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018, στα στελέχη των Σ.Α. που η ασφαλιστική σχέση εφάπαξ έληξε (ή θα λήξει) μετά την 1-1-2015.

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 όλα τα εφάπαξ με λήξη ασφαλιστικής σχέσης μετά το 2015 αποτελούνται από 2 τμήματα:
α. Το τμήμα Ι του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014 υπολογίζεται με τα τελευταία μισθολογικά δεδομένα.
Επειδή τα αναδρομικά μισθού που δόθηκαν το Δεκέμβριο 2018 θεωρήθηκαν “αποζημίωση” δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί του παλιού μισθολογίου, οπότε δεν αναπροσαρμόστηκε το εν λόγω τμήμα Ι του εφάπαξ.
β. Το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ για το χρονικό διάστημα μετά την 1-1-2015 είναι η (άτοκη) επιστροφή των εισφορών που πληρώθηκαν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κρατήσεις δεν εξαρτώνται από την αναπροσαρμογή των μισθών, το ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε να επιστρέψει τις εισφορές υπέρ εφάπαξ που κρατήθηκαν από την ακαθάριστη “αποζημίωση” και κατατέθηκαν στα ταμεία πρόνοιας.

Η συνολική διαφορά των εισφορών εφάπαξ μεταξύ των 2 μισθολογίων (πριν και μετά την αποκατάσταση) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ανέρχεται σε λίγες εκατοντάδες ευρώ, αλλά συνιστά δίκαιη μεταχείριση των ασφαλισμένων αστυνομικών και πυροσβεστών, αφού η επιστροφή των εισφορών εφάπαξ μετά την 1-1-2015 προβλέπεται από το Ν.4387/16 ασχέτως εφαρμοζόμενου μισθολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα στρατιωτικά ταμεία εφάπαξ απέρριψαν την αναπροσαρμογή του εφάπαξ με το σκεπτικό ότι δεν αναπροσαρμόστηκαν οι μισθοί και δεν εκδόθηκαν νέα ΦΔΜ, όμως αυτό το επιχείρημα ισχύει μόνο για το τμήμα Ι του εφάπαξ!
Απορριπτική απάντηση ΟΛΚΕΣ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΝ
Απορριπτική απάντηση ΕΛΟΑΑ

Από την άλλη σύμφωνα με αυτό το έγγραφο του ΥΠΕΘΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού
διενεργήθηκαν κανονικά οι κρατήσεις εφάπαξ στο χρηματικό ποσό (αποζημίωση) που δόθηκε λόγω αποκατάστασης μισθολογίου, άρα κανονικά θα πρέπει να επιστραφούν και στους στρατιωτικούς αυτές οι εισφορές (ή να ενσωματωθούν στα μελλοντικά εφάπαξ).
Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για αντίστοιχη επιστροφή των εισφορών επί των αναδρομικών από τα ταμεία εφάπαξ των στρατιωτικών, κατά τα πρότυπα του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Περικοπή μερίσματος ΜΤΑ λόγω εργασίας αποστράτου

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν πληροφορίες στα σχόλια της αεροπορίας για υποχρέωση δήλωσης ανάληψης εργασίας στο ΜΤΑ:
https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74738
Από τα ανωτέρω σχόλια προκύπτει ότι ζητείται από όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016 να απογραφούν και παράλληλα να δηλώσουν εάν εργάζονται, προκειμένου να εφαρμοστεί περικοπή 60% στο μέρισμα.

Α. Απογραφή μερισματούχων
Η τελευταία απογραφή του ΜΤΑ έγινε το Μάιο 2016: Απογραφή Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Είναι λογικό να γίνεται κάθε μερικά χρόνια απογραφή των μερισματούχων, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν ύπαρξη θανόντων που δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός τους στο ΜΤΑ από τους κληρονόμους.

Β. Χαρακτηρισμός παροχών μετοχικών ταμείων
Αυτό το θέμα είναι τελείως διαφορετικό από την απογραφή και υπάρχουν επιπτώσεις από τυχόν εφαρμογή του.
Κατ’ αρχήν ο Ν.4387/16 προβλέπει στο άρθρο 20 για την απασχόληση συνταξιούχων:
“1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.”

Άρα το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων (ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ) αποτελούν ή όχι επικουρικές συντάξεις.
Ο συνάδελφος GeorgiosP ανέλυσε το θέμα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74789

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Αρχικά ζητήθηκε γνωμοδότηση από το ΝΣΚ σχετικά με την επιβολή ή όχι στα μερίσματα, της μνημονιακής μείωσης του Ν.3986/11 με την οποία περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις άνω των 300 € –> Περικοπή επικουρικών συντάξεων Ν.3986

2. Το ΝΣΚ με σχετική απόφαση –> Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ’ αριθ. 384/2012
αποφάνθηκε ότι το μέρισμα ΜΤΣ/Ν/Α αποτελεί επικουρική ασφάλιση και πρέπει να περικοπεί σύμφωνα με το Ν.3986/11, αλλά το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν αποτελεί επικουρική ασφάλιση και δεν πρέπει να περικοπεί.

3. Στη συνέχεια με σχετική υπουργική απόφαση –> Μερική αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ
το ΥΠΕΘΑ αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται την υπαγωγή των μερισμάτων ΜΤΣ/Ν/Α στις διατάξεις του Ν.3986 που αφορούν τα επικουρικά, αλλά συμφωνεί με το σκέλος της γνωμοδότησης ότι τα βοηθήματα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α δεν είναι επικουρικά.
Δηλαδή το ΥΠΕΘΑ θεωρεί ότι και το μέρισμα και το βοήθημα δεν εμπίπτουν στην περικοπή των επικουρικών συντάξεων.
Με αυτό το σκεπτικό δεν υλοποιήθηκε ποτέ η περικοπή του Ν.3986/11 που προβλεπόταν για επικουρικά μεγαλύτερα των 300 €.

Γ. Αντίστοιχη διάκριση μερίσματος ΜΤΠΥ και επικουρικού
Η διάκριση επικουρικών και μερισμάτων αποδεικνύεται έμμεσα και από την αλλαγή του επίμαχου άρθρου 44 του Ν.3986/11.
Η αρχική πρόβλεψη του νόμου αναφερόταν αποκλειστικά σε επικουρικές συντάξεις –> Αρχικό άρθρο 44 Ν.3986/11
Όμως το 2015 τροποποιήθηκε το επίμαχο άρθρο και προστέθηκε ονομαστικά το ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), το οποίο δίνει μέρισμα όπως τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (όχι επικουρικό) –> Προσθήκη ΜΤΠΥ στην περικοπή Ν.3986

Από την εν λόγω αλλαγή στο νόμο τεκμαίρεται ότι το μέρισμα του ΜΤΠΥ δεν αποτελεί επικουρική σύνταξη λόγω των κάτωθι:
1. Το μετοχικό ταμείο ΜΤΠΥ προστέθηκε στις παροχές που περικόπτονται το 2015, δηλαδή 4 χρόνια μεταγενέστερα του Ν.3986/11.
2. Η περικοπή των επικουρικών δεν εφαρμόστηκε στο ΜΤΠΥ την περίοδο 2001 – 2015 (προφανώς διότι δεν θεωρείται επικουρικό).
3. Για την επέκταση της υπόψη μείωσης και στο ΜΠΤΥ απαιτήθηκε η τροποποίηση του αρχικού Ν.3986/11 (με το Ν.4325/15).
4. Η προσθήκη του ΜΤΠΥ έγινε ονομαστικά με τη φράση “…, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)”,
που αποδεικνύει ότι δεν ανήκει στους φορείς επικουρικής σύνταξης, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό.

Δ. Επιπτώσεις
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-269/#comment-74785
το ΜΤΑ θεωρεί το μέρισμα ως επικουρική σύνταξη, οπότε σκοπεύει να επιβάλλει τη μείωση 60% σε περίπτωση εργασίας.
Η θεώρηση αυτή έχει αρκετές σημαντικές επιπτώσεις:
1. Έρχεται σε αντίθεση με την υπουργική απόφαση της ανωτέρω παραγράφου Β.3 του παρόντος άρθρου.
2. Εάν θεωρηθούν τα μερίσματα ως επικουρικά, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθεί περικοπή των μερισμάτων με βάση το Ν.3986/11 και να μειωθούν αναδρομικά όλα τα ακαθάριστα μερίσματα άνω των 300 €.
3. Η απογραφή των εργαζόμενων αποστράτων δεν πρέπει να περιοριστεί σε όσους αποστρατεύθηκαν μετά τον Ιούνιο 2016, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αποστράτους, διότι για έναρξη εργασίας μετά το 2016 εφαρμόζεται η περικοπή ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής.

Ε. Προσωπικός σχολιασμός
Πιθανώς να υπάρχει υπουργική απόφαση ή άλλη γνωμοδότηση για το θέμα την οποία δεν γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ σκόπιμο ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθούν και τα 3 στρατιωτικά μετοχικά ταμεία, ώστε να εφαρμόσουν τη νομοθεσία από κοινού και με τον ίδιο τρόπο για όλους τους αποστράτους ανεξαρτήτως σώματος.
Πάντως για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί στα σχόλια αντίστοιχες κινήσεις από πλευράς του ΜΤΣ και του ΜΤΝ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ανάλυση ποσών πίνακα Ε1 φορολογικής δήλωσης

Επ’ ευκαιρία της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρατίθεται μία συνοπτική ενημέρωση για αρχάριους, για το πως προκύπτουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα εισοδημάτων E1 της φορολογικής δήλωσης στο taxisnet.

Α. Διαφορά πληρωτέου – φορολογητέου (καθαρού) ποσού
Ορισμένοι θεωρούν (λανθασμένα) ότι ο φόρος υπολογίζεται επί του πληρωτέου ποσού που λαμβάνουν κάθε μήνα στην τράπεζα.
Όμως το φορολογητέο ποσό (επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος) προκύπτει από τον ακαθάριστο μισθό αφαιρώντας όλες τις εισφορές (μερισμάτων, εφάπαξ, ΒΟΕΑ κλπ), εκτός του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης.
Δηλαδή έχουμε: Φορολογητέο ποσό = Πληρωτέο ποσό (στην τράπεζα) + φόρος + εισφορά αλληλεγγύης.

Η παρανόηση γίνεται επειδή στους ΔΥ ο φόρος προπληρώνεται και εάν δεν γινόταν αυτό τα πράγματα θα ήταν τελείως ξεκάθαρα!
Στην υποτιθέμενη περίπτωση που δεν γινόταν μηνιαία παρακράτηση φόρου, τότε το μηνιαίο εισόδημα κάθε ΔΥ θα ήταν το ακαθάριστο ποσό μείον τις κρατήσεις μερισμάτων / εφάπαξ και τότε το πληρωτέο θα ήταν ίσο με το φορολογητέο ποσό.
Στην περίπτωση αυτή το μηνιαίο εισόδημα θα ήταν μεγαλύτερο κατά 100 ~ 200 € (διότι δεν θα αφαιρούνταν ο φόρος), αλλά όταν γινόταν η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα έπρεπε να πληρωθεί φόρος μερικών χιλιάδων ευρώ!
Ουσιαστικά οι ΔΥ είναι σαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση κάθε μήνα, όπου γίνεται εκκαθάριση και από το μηνιαίο φορολογητέο (καθαρό) ποσό αφαιρείται ο ετήσιος φόρος διά 12 (μήνες), ώστε να προκύψουν οι πληρωτέες αποδοχές στην τράπεζα.

Β. Φόρος που αναλογεί / που παρακρατήθηκε
Μέχρι και τα εισοδήματα του 2017 υπήρχε μία μικρή έκπτωση φόρου στους ΔΥ επειδή ο φόρος προπληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε στη φορολογική δήλωση υπολογίζονταν μεγαλύτερος αναλογούν φόρος σε σχέση με τον πραγματικά παρακρατηθέντα.
Πχ. για το 2017 η έκπτωση ήταν 2,5% οπότε ίσχυε: Παρακρατούμενος φόρος = Αναλογούν φόρος x 97,5%.
Από το 2018 καταργήθηκε αυτή η μείωση φόρου, οπότε δεν υπάρχει πλέον φόρος που αναλογεί (είναι ίσος με τον παρακρατηθέντα).

Γ. Ανάλυση εισοδημάτων Ε1 και σύγκριση με σελίδες σύνταξης
analisi-eisodimaton-E1-taxisnet1. Ακαθάριστες αποδοχές σύνταξης = [Μερικό Σύνολο] x 12 μήνες.
Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδοχές οι μνημονιακές μειώσεις Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093.
2. Φορολογητέο ποσό / Φόρος / Εισφ. Αλληλεγγύης = Αντίστοιχα ποσά στήλης [Παλιά ΓΛΚ] x 12 μήνες.
3. Ακαθάριστες αποδοχές μερισμάτων = Άθροισμα ακαθάριστων ποσών [ΜΤΑ+ΕΚΟΕΜΑ] x 12 μήνες.
4. Φόρος μερισμάτων = Άθροισμα ποσού φόρων και στα 2 μερίσματα x 12 μήνες.
5. Άθροισμα φορολογητέων ποσών σύνταξης + μερισμάτων = [Ετήσιο Καθαρό Ποσό] στη σελίδα.
6. Άθροισμα φόρων – εισφ. αλλ/γγύης σύνταξης + μερισμάτων = [Φόρος + Εκτ. Εισφορά] στη σελίδα.
7. Άθροισμα 12 πληρωτέων αποδοχών στην τράπεζα = [Ετήσιο Πληρωτέο] στη σελίδα.

Δ. Ανάλυση αναδρομικών Ε1 και σύγκριση με σελίδα υπολογισμού
analisi-eisodimaton-E1-taxisnet1. Ακαθάριστο αναδρομικών Ε1 = Διαφορά στο [Μερικό Σύνολο] στηλών 2011/2014 x μήνες.
2. Φορολογητέο αναδρομικών Ε1 = Διαφορά στο [Φορολογητέο Ποσό] στηλών 2011/2014 x μήνες.
3. Φορολογητέο – Φόρος στο Ε1 = [Πληρωτέα αναδρομικά] στη σελίδα.


ΥΓ. Προκειμένου να συμφωνούν όλα τα ποσά με τον πίνακα Ε1 στο taxisnet, θα πρέπει πρώτα να συμφωνούν τα ακαθάριστα ποσά σύνταξης και μερισμάτων με τη σελίδα υπολογισμού του enstoloi.net. Ο τρόπος διόρθωσης της υπολογιζόμενης παλαιάς σύνταξης ώστε να συμφωνεί ακριβώς με την ΣΠ του ΓΛΚ περιγράφεται διαδραστικά στο μενού [Πληροφορίες –> Επεξήγηση σελίδων].
Τέλος σημειώνεται ότι ειδικά το φορολογητέο ποσό δεν αναφέρεται στις μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών του ΓΛΚ, αλλά αυτή η πληροφορία εμφανίζεται στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης