Εξέταση βιωσιμότητας μετοχικών ταμείων

Το καλοκαίρι ψηφίστηκε ο N.4281/14, όπου περιλαμβάνεται το “περίφημο” άρθρο 220: Εγκύκλιος Ν.4281 της 26-9-2014
Με το άρθρο αυτό επεκτείνονται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου που χορηγούν εφάπαξ (Ταμεία Πρόνοιας, Μετοχικά Ταμεία κλπ) οι ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας.

Η ρύθμιση ουσιαστικά είναι μόνο μία: Η υποχρέωση εφαρμογής από όλα τα ταμεία νέου τρόπου υπολογισμού εφάπαξ με κατάλληλο μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον νέα ελλείμματα (ρήτρα μηδενικού ελλείματος).
Αυτός ο μαθηματικός τύπος θα είναι διαφορετικός για κάθε ταμείο και θα βασίζεται σε αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας που θα πρέπει να εκπονηθούν με μέριμνα των Ταμείων για το σκοπό αυτό, με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα (από τους μετόχους και άλλες πηγές), τον αριθμό των μετόχων, το ρυθμό συνταξιοδότησης ανά έτος κλπ.

Ειδικά για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, ΤΕΑΠΑΣΑ και ΤΑΛΣ προστέθηκε ρήτρα διατήρησης αξιόμαχου του στρατεύματος, το οποίο σημαίνει ότι ο μαθηματικός τύπος δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στα οικονομικά δεδομένα (όπως ισχύει στα άλλα ταμεία), αλλά θα προβλέπεται η σταδιακή μείωση του εφάπαξ ώστε τα ελλείματα να μηδενιστούν σε βάθος χρόνου.
Όπως είναι ευνόητο ο όρος “ρήτρα αξιόμαχου” από μόνος του είναι τελείως ασαφής, οπότε για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα μελλοντικά εφάπαξ θα πρέπει να αποφασιστούν πρώτα οι “λεπτομέρειες” (διάρκεια προσαρμογής, ποσοστό μείωσης ανά έτος κλπ).

Σήμερα το ΜΤΝ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τη διενέργεια διαγωνισμού από το ΥΠΕΘΑ για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας: Ανακοίνωση διαγωνισμού μελέτης βιωσιμότητας

Το ΤΑΛΣ έχει αναθέσει ήδη την εκπόνηση της προβλεπόμενης μελέτης βιωσιμότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα: Ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ

Τέλος, το ΤΕΑΠΑΣΑ με το Ν.4281/14 καλείται να αποφασίσει μέχρι το τέλος του 2014 εάν θέλει να μετατραπεί σε ΝΠΙΔ χωρίς καμία επιδότηση από το κράτος (άρα να έχει μηδενικό ετήσιο έλλειμμα), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα υπαχθεί στο ΕΤΕΑ (αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας). Έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Ταμείου: Διευκρινίσεις εφαρμογής Ν.4281

Οι επόμενοι μήνες είναι σημαντικοί για το μέλλον όλων των ταμείων, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πριν από τη δημοσιοποίηση των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, ενώ μέχρι τότε αναμένεται να υπάρχουν μόνο “διαρροές” και “εκτιμήσεις”.

Αναστολή χορήγησης εφάπαξ ΕΛΟΑΝ

Με σημερινή ανακοίνωση του ΜΤΝ, αναστέλλεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων ΕΛΟΑΝ: Ανακοίνωση ΜΤΝ για εφάπαξ

Η αναστολή αποφασίστηκε μέχρι να δοθούν επίσημες οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4281/2014, ο οποίος προβλέπει τη σταδιακή (;) μείωση των εφάπαξ με ταυτόχρονη ενεργοποίηση “ρήτρας αξιόμαχου”. Το ανησυχητικό στην είδηση είναι ότι, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η διαδικασία πάγωσε για όλες τις εκκρεμούσες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ (ακόμα και για αυτές πριν από τις 30-7-2014).

Πάντως στην παρ. 3 του άρθρου 220 του Ν.4281 αναφέρεται: “Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή”, δηλαδή αφορά τους συναδέλφους που μέχρι τις 30-7-2014 δεν είχαν υποβάλλει ακόμη αίτηση για εφάπαξ (ακόμα και εάν είχαν διαγραφεί νωρίτερα).

Ενημέρωση 14-9-2014: Με νεώτερη ανακοίνωση του ΜΤΝ διευκρινίζεται ότι η αναστολή χορήγησης εφάπαξ αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά τις 30-7-2014, το οποίο φυσικά είναι λογικό και αναμενόμενο μετά την ψήφιση του Ν.4281: Νέα ανακοίνωση ΜΤΝ για εφάπαξ

Ευελπιστώ ότι όλα τα Μετοχικά Ταμεία θα διδαχθούν από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα ουσιαστικά εκ του μηδενός (αφού εννοείται ότι χρειάζονται οδηγίες εφαρμογής του Ν.4284 για τα εφάπαξ μετά τις 30-7-2014) και πανικόβαλλε εκατοντάδες συναδέλφων όλων των ταμείων ΜΤΣ/Ν/Α, διότι το κείμενο της αρχικής ανακοίνωσης ήταν ελλιπές και η συγκεκριμένη διατύπωση οδηγούσε σε λάθος συμπεράσματα!
Χρειάζεται προσοχή στην έκδοση επίσημων ανακοινώσεων από τα ταμεία, διότι όταν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια παρερμηνείας είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί πληθώρα σεναρίων (ρεαλιστικών ή όχι), αφού τα τελευταία χρόνια τίποτε δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο!

Μείωση απαιτούμενου χρόνου εφάπαξ ΕΜΘ

Στις 4-9-2014 ψηφίστηκε σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο ισχύουν και για τους ΕΜΘΕΠΟΠ οι ίδιες προϋποθέσεις λήψης του εφάπαξ με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα καταργήθηκε η απαίτηση για συμπλήρωση 25 ετών για τη λήψη του βοηθήματος και πλέον χρειάζονται 10 έτη μετοχικής σχέσης, ενώ η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα Ταμεία ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ.

Για τη λήψη του εφάπαξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί πράξη κανονισμού σύνταξης. Δηλαδή κάποιος ΔΕΝ λαμβάνει το εφάπαξ εάν απομακρυνθεί χωρίς να του απονεμηθεί σύνταξη (πχ. παραίτηση πριν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης).
Σε αυτή την περίπτωση (απομάκρυνση χωρίς δικαίωμα σύνταξης), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει είτε να λάβει πίσω άτοκα τις εισφορές που κατέβαλε, είτε να λάβει το εφάπαξ όποτε του απονεμηθεί σύνταξη στο μέλλον (από οποιονδήποτε φορέα).

Ενημέρωση 11-9-2014: Το κείμενο του σχετικού Ν. 4284/14 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α190/10-9-2014: Προϋποθέσεις εφάπαξ ΕΜΘΕΠΟΠ
Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου μετοχικής σχέσης από 25 σε 10 έτη αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 2, αλλά η έναρξη ισχύος των διατάξεων είναι η 10-9-2014 (ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ).

Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα χρονική περίοδο (από 31-7-2014) είναι άγνωστος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ για όλους τους στρατιωτικούς, καθώς εκκρεμεί απόφαση για σταδιακή (;) μείωση των εφάπαξ υπό την αίρεση “ρήτρας αξιόμαχου” του στρατεύματος (κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πως θα υλοποιηθεί).
Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών και δεν εμφανίζεται πλέον το ποσό για ημ/νία διαγραφής μετά τις 31-7-2014.

Μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ έτους 2014

Μετά τις πρόσφατες μειώσεις μερισμάτων στο Στρατό Ξηράς (ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ), το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προέβη σε μείωση (αναδρομικά από 1-7-2014) της τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ κατά 35,5% (από 3,1 σε 2,0 €), σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΓΕΑ: Μείωση ΕΚΟΕΜΑ 2014
Λογικά τους επόμενους μήνες θα παρακρατηθεί αναδρομικά από το ΜΤΑ η εν λόγω μείωση για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο.

Το θέμα αποκάλυψε πρώτος ο συνάδελφος thanos με σχετικό σχόλιο (3 September 2014 at 12:21), με αποτέλεσμα η είδηση να αναρτηθεί εδώ μία ημέρα πριν από τα υπόλοιπα site στο διαδίκτυο και να τροποποιηθεί άμεσα η σελίδα “Σύνταξη ΓΕΑ“.

Μείωση τιμής μεριδίου ΜΤΣ έτους 2014

Με σχετική απόφαση της 5-8-2014, το ΜΤΣ προέβη σε μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% της τιμής μεριδίου για το 2014 (4,9865 € από 5,1999 €):
Απόφαση μείωσης μερίσματος ΜΤΣ 2014

Προφανώς λόγω του γεγονότος ότι τα ποσά των λαμβανόμενων μερισμάτων αποστέλλονται πλέον στην ΗΔΙΚΑ για τον καθορισμό της κράτησης του Ν.4093 και του συνολικού μηνιαίου φόρου, δεν μπορεί να γίνει αναδρομική κράτηση της διαφοράς (5,1999 – 4,9865) από την αρχή του έτους.
Για το λόγο αυτό το ΜΤΣ θα μειώσει το μέρισμα τους υπολειπόμενους 4 μήνες του 2014 κατά 21% περίπου (με τιμή μεριδίου 4,1122 €), ώστε η μέση τιμή μεριδίου σε ετήσια βάση για το 2014 να διαμορφωθεί στα 4,9865 € (με μείωση 4,10%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ: http://www.mts-mod.gr/index.php/96-timh-meridiou-2014
η μείωση αυτή του μερίσματος οφείλεται στη νομοθεσία για τα μετοχικά ταμεία (μάλλον εννοείται η ρήτρα μηδενικού ελλείματος) και θα καταβληθεί προσπάθεια να ισχύσει μόνο προσωρινά ώστε το 2015 το μέρισμα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα (στα 5,1999 €).

Λάθος υπολογισμός από ΜΤΣ:
Ο υπολογισμός του ΜΤΣ για το ύψος του μερίσματος το τελευταίο τετράμηνο δεν συμφωνεί με τον επιδιωκόμενο σκοπό (μέση ετήσια μείωση 4,10%).
Αφού θέλουν σε 4 μήνες να επιτύχουν μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% εφαρμόζοντας τη μείωση μόνο στο τελευταίο τετράμηνο (στο 1/3 του έτους), τότε θα έπρεπε η μείωση να είναι ακριβώς τριπλάσια (3 x 4,10 = 12,3%) και όχι 21% (η οποία είναι πενταπλάσια)!
Με μείωση 12,31% για τους τελευταίους 4 μήνες η τιμή μεριδίου θα πρέπει να είναι 5,1999 x (1-0,1231) = 4,5597 € (και όχι 4,1122 €)!
Έτσι θα έχουμε 4 μήνες x 4,5597 + 8 μήνες x 5,1999 = 59,838 / 12 μήνες = 4,9865 € μέση τιμή για όλο το έτος.

Προσθήκη 22-8-2014:
Το ΜΤΣ φαίνεται ότι αναγνώρισε το λάθος στους προηγούμενους υπολογισμούς και σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση της 21-8-2014:
http://www.mts-mod.gr/index.php/97-timh-meridiou-septemvriou-2014
η μείωση των μερισμάτων το επόμενο τετράμηνο θα είναι 12,30% (αντί για 21%) ώστε το μεσοσταθμικό ετήσιο μέρισμα να ανέλθει σε 4,9865 €.

Ενημέρωση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις στους υπολογισμούς των σελίδων σύνταξης με βάση τα τελευταία δεδομένα, καθώς και ορισμένες βελτιώσεις που αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου μερισμάτων (με ποσοστό 22%)
Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση “Αλλαγή παρακράτησης φόρου μερισμάτων” έχει ψηφιστεί νόμος για την παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου στα μερίσματα, ώστε να μην υπάρχει πλέον υπόλοιπο οφειλής κατά την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Από 1-8-2014 θα υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ επακριβώς ο μηνιαίος φόρος στο σύνολο του εισοδήματος [σύνταξη + μερίσματα] και στη συνέχεια θα επιμερίζεται αναλογικά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αφαιρέθηκε το πεδίο “Φόρος που χρωστάτε”, αφού με το νέο σύστημα ο ετήσιος “Φόρος που αναλογεί” είναι πλέον ίσος με το “Σύνολο Ετήσιου Φόρου” (πίνακας στο κέντρο).
Το πληρωτέο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, διότι μέχρι σήμερα από τον αναλογούντα φόρο της σύνταξης αφαιρούνταν ολόκληρη η μείωση φόρου των 2.100 € για μισθωτούς (αφαιρούνταν 175 € από το φόρο της σύνταξης αφού 175 x 12 = 2.100 €).
Πλέον ένα μέρος της μείωσης φόρου (των 175 €/μήνα) αφαιρείται αναλογικά και από τα μερίσματα, οπότε αυξάνει ο φόρος στη σύνταξη.

2. Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 με τα ακαθάριστα μερίσματα
Όπως είναι γνωστό το ποσοστό της κράτησης του Ν.4093 (5% ή 10% ή 15%) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου ποσοστού γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα ποσά μερισμάτων που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Μέχρι τώρα τα ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α έστελναν στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων εισφορών, ΒΟΕΑ κλπ), οπότε το ποσοστό προέκυπτε από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + καθαρά μερίσματα].
Από 1-7-2014 τα μετοχικά ταμεία αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ τα ακαθάριστα ποσά των μερισμάτων, με αποτέλεσμα το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 να προκύπτει από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα].
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

3. Δυνατότητα επιλογής μη είσπραξης μερισμάτων
Συνήθως η έναρξη πληρωμής της σύνταξης γίνεται σε περίπου 4 μήνες από τη διαγραφή, αλλά για την απονομή των μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία συνήθως χρειάζονται 8 έως 12 μήνες (ή και περισσότερο ανάλογα με το ταμείο).
Επειδή το ποσοστό κράτησης του Ν.4093/12 (παρ. 2 ανωτέρω) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα], κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο νέος συνταξιούχος φαίνεται να έχει ως εισόδημα μόνο τη σύνταξη, οπότε η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται (προσωρινά) μικρότερη από το κανονικό.
Εάν η καθαρή σύνταξη είναι κάτω από 1.500 € το ποσοστό κράτησης τίθεται (αρχικά) από το ΓΛΚ στο προβλεπόμενο 5%, όταν όμως αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων το ποσοστό αυξάνεται στο 10%, αφού το άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει συνήθως τα 1.500 €.
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής της έναρξης πληρωμής των μερισμάτων δίπλα από το υπολογισθέν μέρισμα (Πληρωμή: ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

4. Υπόλοιπο έτους ή διετίας στον πίνακα αναγνώρισης ΜΤΣ/Ν/Α
Στα μετοχικά ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος προκύπτει από τη συμπλήρωση πλήρους έτους (ΜΤΝ) ή πλήρους διετίας (ΜΤΣ/Α) πέρα από το βασικό χρονικό διάστημα των 25 ετών. Εφόσον προκύπτει πρόσθετη εισφορά, αυτή παρακρατείται αυτόματα από το ταμείο (χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου), η οποία υπολογίζεται πλέον στον πίνακα κόστους αναγνώρισης στα δεξιά.
ΜΤΝ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο έτος μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 26,33 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 26 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,33 ετών = 4 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 26,58 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,42 έτη = 5 μήνες.
ΜΤΣ-ΜΤΑ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη διετία μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 27,83 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,83 ετών = 10 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 28,08 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 29 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,92 έτη = 11 μήνες.

5. Αλλαγή αναγνώρισης 5ετίας στα Μετοχικά Ταμεία με εισαγωγή αριθμού μηνών (αντί για ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μέχρι τώρα υπήρχε επιλογή αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στα μετοχικά ταμεία μόνο στο σύνολό της (το ΝΑΙ ισοδυναμούσε με 60 μήνες). Επειδή όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται η αναγνώριση όλης της 5ετίας αλλά μέρους αυτής, το πεδίο εισαγωγής αναγνώρισης 5ετίας άλλαξε σε αριθμητικό (εισάγετε έναν αριθμό από 0 ~ 60 μήνες).
Πχ. στο ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου (26 – 27,5 – 29 ή 30,5 έτη) ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, οπότε απαιτείται υποχρεωτική αναγνώριση μόνο μέρους της 5ετίας (η υπόλοιπη αναγνωρίζεται προαιρετικά).
Επίσης στα στρατιωτικά μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ/Ν/Α) λόγω της προσμέτρησης μόνο ακέραιων ετών ή διετίας πέραν των 25 ετών όπως αναλύθηκε στην παρ. 4 παραπάνω, μπορεί να αναγνωριστούν λιγότεροι από 60 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα (αριθμός μεριδίων) να είναι το ίδιο!
Πχ. στο ΜΤΣ και το ΜΤΑ κάποιος με 26,75 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τα 4 από τα 5 μάχιμα έτη, αφού έτσι θα έχει 30,75 έτη μετοχικής σχέσης που στρογγυλεύονται στα 31. Εάν αναγνώριζε όλη την 5ετία θα είχε 31,75 έτη μετοχικής σχέσης, τα οποία στρογγυλεύονται πάλι στα 31 έτη (οπότε τα 0,75 έτη = 8 μήνες “χάνονται”).

6. Αστυνομία τ.ΑΠ: Προσθήκη κράτησης ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ 1,5%
Στους απόστρατους αστυνομικούς τέως Αστυνομίας Πόλεων το ΓΛΚ εφαρμόζει πρόσθετη κράτηση περίθαλψης 1,5% με την ένδειξη ΠΑΠ (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), την οποία πληρώνουν υποχρεωτικά οι εν ενεργεία αστυνομικοί (με ασφάλιση τ.ΑΠ).
Η κράτηση είναι προαιρετική για τους συνταξιούχους και έτσι προστέθηκε επιλογή πληρωμής (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη σελίδα “Αστυνομία τ.ΑΠ“.
Οι παροχές που προσφέρει το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ αναφέρονται εδώ: http://www.teapasa.gr/index.php/klados-ygeias

7. Αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-7-2011 έως 31-7-2012:
Το ΜΤΑ και το ΜΤΣ απέρριψαν τον επανακαθορισμό των μερισμάτων για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” των μισθών:
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΑ
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΣ
Κατά συνέπεια για να υπολογίζονται σωστά τα μερίσματα θα πρέπει να εισάγετε στη φόρμα τα παλαιά υπηρεσιακά δεδομένα (με τον “παγωμένο” μισθό) και μετά να προσθέσετε στο πεδίο “Ποσό διόρθωσης” τη διαφορά σύνταξης που σας απένειμε εκ των υστέρων το ΓΛΚ.
Με αυτό τον τρόπο θα υπολογίζεται σωστά ο αριθμός μεριδίων και τα μερίσματα που λαμβάνετε από τα μετοχικά ταμεία.

Μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ έτους 2014

Μετά από επισημάνσεις συναδέλφων στα “Σχόλια”, προέκυψε ότι το ΜΤΣ προέβη σε μείωση της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ από 1-7-2014 κατά 15% (από 6,1155 € σε 5,1982 €), μετά από τη σχετική απόφαση του ΑΓΕΣ: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 2014
Η είδηση αυτή δεν έχει δημοσιευθεί (ακόμα) πουθενά στο διαδίκτυο και αναφέρεται μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ:
http://www.mts-mod.gr/index.php/ekoems
Λογικά η εν λόγω μείωση 15% θα εφαρμοστεί στο μέρισμα Ιουλίου που θα πληρωθεί στις 5 Αυγούστου.

Απόρριψη αναπροσαρμογής εφάπαξ λόγω παγώματος

Στην προηγούμενη ανάρτηση Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων και εφάπαξ από ΜΤΑ υπήρχε η πρόβλεψη:
“Σύντομα θα ακολουθήσει και η απόρριψη των αιτήσεων για αναπροσαρμογή των εφάπαξ με το ίδιο σκεπτικό.”

Επισημοποιήθηκε η (αναμενόμενη) απόρριψη της αναπροσαρμογής των εφάπαξ στρατιωτικών που διαγράφηκαν την περίοδο παγώματος των μισθών (1-7-2011 έως 31-7-2012), με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας: Απόφαση ΥΦΕΘΑ για εφάπαξ
Πριν εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση του ΥΦΕΘΑ, το ΜΤΑ είχε ήδη αποστείλει σχετική απορριπτική απάντηση σε όσους είχαν ζητήσει αναπροσαρμογή του εφάπαξ μετά το “ξεπάγωμα” των αποδοχών: Απόρριψη αιτημάτων εφάπαξ από ΜΤΑ
Πλέον απομένει μόνο η δικαστική οδός για όσους θελήσουν να διεκδικήσουν την αναπροσαρμογή του εφάπαξ με τους νέους μισθολογικούς βαθμούς.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει πρόκριμα και για τυχόν μελλοντική διεκδίκηση αναπροσαρμογής των ήδη χορηγηθέντων εφάπαξ από 1-8-2012 και μετά, σε περίπτωση αναδρομικής αύξησης των μισθών λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.

Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων από ΜΤΣ

Μετά την αντίστοιχη απόφαση του ΜΤΑ: http://enstoloi.net/aporripsi-anaprosarmogis-merismaton-mta/
και το ΜΤΣ απέρριψε τις αιτήσεις συναδέλφων του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι διαγράφηκαν την περίοδο παγώματος των αποδοχών (1-7-11 ~ 31-7-12), για αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους με βάση το βαθμό και χρονοεπίδομα που αποδόθηκε εκ των υστέρων: Ανακοίνωση ΜΤΣ
Το σκεπτικό του ΜΤΣ (ίδιο με το ΜΤΑ) αναλύεται στο σχετικό έγγραφο: Απόρριψη αναπροσαρμογής ΜΤΣ

Αναδρομική κράτηση Ν.4093 στο μέρισμα ΜΤΑ

1. Κατά την πληρωμή του μερίσματος ΜΤΑ Ιουλίου 2014 υπάρχει επιπλέον κράτηση με βάση το Ν.4093/12, η οποία κυμαίνεται από 40 ~ 100 € περίπου.
Το ποσό που αφαιρείται αποτελεί αναδρομική κράτηση του Ν.4093 για τους μήνες Ιανουάριο ~ Μάρτιο 2013!
Ενώ ο Ν.4093/12 προέβλεπε την εφαρμογή της κράτησης από 1-1-2013, το ΜΤΑ (όπως και άλλα ταμεία) εφάρμοσε την κράτηση για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2013, αλλά στη συνέχεια δεν εισέπραξε αναδρομικά (ως όφειλε) την κράτηση για τους πρώτους 3 μήνες.

Αυτό το αναδρομικό ποσό κράτησης αναγράφεται στην ανάλυση μερίσματος του ΜΤΑ συνεχώς από τον Ιανουάριο 2014, με τον τίτλο “ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ν.4093/12 ΑΝΑΔΡ.” στη στήλη “ΥΠΟΛΟΙΠΟ”. Φαίνεται ότι αποφάσισαν να κρατήσουν τώρα το 65% του αναδρομικού ποσού και υποθέτω ότι θα κρατήσουν και το υπόλοιπο 35% τον άλλο μήνα!

2. Όπως επισημάνθηκε από τους συναδέλφους GeorgiosP και Επαμεινώνδας στα σχόλια της Αεροπορίας, εκτός από τα ανωτέρω αναδρομικά το ΜΤΑ άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της κράτησης του Ν.4093, η οποία εφαρμόζεται στο άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του ποσοστού της συγκεκριμένης κράτησης γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Από ότι φαίνεται μέχρι τώρα το ΜΤΑ έστελνε στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων κρατήσεων, ΒΟΕΑ κλπ), ενώ πλέον για την κράτηση του Ν.4093 λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα μερίσματα.

Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

Τροποποιήθηκε η σελίδα υπολογισμού σύνταξης ΓΕΑ για υπολογισμό της κράτησης του Ν.4093 λαμβάνοντας υπόψη το ακαθάριστο μέρισμα.