Κρατήσεις λόγω αναπηρίας και έκτακτη εισφορά 2015

Μετά από εύστοχες επισημάνσεις συναδέλφων στρατιωτικών στα σχόλια, βελτιώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης σε 2 σημεία:

α. Αλλαγή ποσοστού κράτησης έκτακτης εισφοράς για το 2015
Η έκτακτη εισφορά του Ν.3986 εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα και σήμερα ανέρχεται σε 1% για εισοδήματα από 12 ~ 20.000 € και σε 2% για μεγαλύτερα ποσά.
Από 1-1-2015 η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 30%, δηλαδή θα είναι 0,7% για εισοδήματα από 12 ~ 20.000 € και 1,4% για παραπάνω.
Η αλλαγή του ποσοστού της κράτησης εφαρμόζεται μόνο όταν επιλέγεται το μισθολόγιο 2015 στο αντίστοιχο πεδίο, ενώ για το μισθολόγιο 2012 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα ποσοστά.

β. Δυνατότητα ακύρωσης κρατήσεων λόγω αναπηρίας
Κάποιες από τις κρατήσεις που προβλέπονται για τις συντάξεις δεν εφαρμόζονται για ορισμένες κατηγορίες αποστράτων, όπως αναπηρία συζύγου ή τέκνου άνω του 80%, σύνταξη παθόντος εν υπηρεσία, παραπληγία, λήψη επιδόματος ανικανότητας του άρθρου 54 ΚΠΣΣ κλπ.
Προστέθηκε η δυνατότητα ακύρωσης κρατήσεων λόγω αναπηρίας, αλλά επειδή υπάρχουν διαφορετικοί δικαιούχοι κατά περίπτωση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν την κατηγορία που εμπίπτουν, ώστε να μηδενίσουν τις αντίστοιχες κρατήσεις.
Όλες οι εξαιρέσεις καταγράφονται αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα: ΓΛΚ – Κρατήσεις Συντάξεων

Δικαστική διεκδίκηση: Οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης θα παραμείνουν ως έχουν μέχρι να γίνει η πρώτη πληρωμή από το ΓΛΚ με το νέο μισθολόγιο (στις 22 Δεκεμβρίου για τη σύνταξη Ιανουαρίου), για έλεγχο της ακρίβειας των υπολογισμών.
Από το 2015 το μισθολόγιο 2012 δεν θα έχει νόημα αφού δεν θα ισχύει πλέον, οπότε θα αντικατασταθεί με το μισθολόγιο 2011 (πριν τις μειώσεις της 1-8-2012), προκειμένου να μπορούν να υπολογιστούν οι πραγματικές απώλειες από τη μη πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να αποφασίσει ο καθένας εάν οικονομικά αξίζει τον κόπο η δικαστική διεκδίκηση αυτών των απωλειών.

Υπολογισμός μισθού με νέο μισθολόγιο 2015

Μετά την εφαρμογή του (αναμενόμενου) νέου μισθολογίου στις συντάξεις των αποστράτων, δημιουργήθηκε σελίδα υπολογισμού για τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων (στο μενού “Εργαλεία”): Ανάλυση αποδοχών με νέο και παλιό μισθολόγιο

Η σελίδα αφορά όλους τους στρατιωτικούς και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας (υπάρχει σχετική επιλογή Κλάδου / Σώματος).
Η αναγραφή των διοικητικών και οικονομικών βαθμών είναι ενιαία για όλους τους κλάδους με την εξής σειρά: ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ – ΑΣΤΥΝ. – ΠΥΡΟΣΒ.

Εκτός του κλάδου, βαθμών και χρονοεπιδόματος υπάρχουν τα εξής πεδία εισαγωγής δεδομένων:
α. Οικογ. κατάσταση και αριθμός τέκνων για να υπολογιστούν το “Επίδομα τέκνων”, το “Επιδ. Εξομάλυνσης” και το ΒΟΕΑ στις κρατήσεις.
β. Ημ/νία κατάταξης (παλαιός / νέος ασφαλισμένος) για τη “Σύνταξη Δημοσίου” και τις κρατήσεις εφάπαξ σε κάποια Σώματα Ασφαλείας.
γ. Επίδομα αυξημένης επιχ. ετοιμότητας για όσους το δικαιούνται (για τα Σώματα Ασφαλείας υπολογίζονται και οι νυχτερινές ώρες).

Η στήλη “Διεκδίκηση” αφορά τα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε δικαστικά με αγωγή, λόγω μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ.
Όλες οι δικαστικές διεκδικήσεις διαφοράς μισθών γίνονται με βάση τα ακαθάριστα ποσά, όπου δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις.
Ομοίως η αμοιβή των δικηγόρων (πχ. 5%) αναφέρεται στο ακαθάριστο ποσό που τυχόν θα επιδικάσει το δικαστήριο σε περίπτωση δικαίωσης.
Βέβαια εάν δικαιωθείτε δεν επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της αγωγής (που αφορά μικτές αποδοχές), αλλά θα υπολογιστούν οι εισφορές, κρατήσεις και φόροι που αναλογούν στη διαφορά και θα αποδοθεί το καθαρό πλέον ποσό στο δικαιούχο.
Εάν μετά την 1-8-2012 λάβατε μισθολογική προαγωγή ή αύξηση χρονοεπιδόματος, θα πρέπει να υπολογίσετε ξεχωριστά για κάθε περίοδο τη διαφορά που δικαιούστε (συμπληρώνοντας ξανά τη σελίδα με τα νέα δεδομένα), αθροίζοντας στο τέλος όλα τα ποσά.

Πλέον οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να συγκρίνουν τις αποδοχές τους με τη σύνταξη που δικαιούνται (υπολογισμένα και τα δύο με το νέο μισθολόγιο), ώστε να αξιολογήσουν τη διαφορά και να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Σημείωση: Στο τελευταίο πεδίο “Διάφορες κρατήσεις” θα πρέπει να εισάγετε το άθροισμα των ειδικών ή προσωρινών κρατήσεων που δεν αναφέρονται στη σελίδα (συγγράματα, τρίμηνη κράτηση προαγωγής, αναγνώριση 5ετίας / θητείας / σχολής κλπ).
Πχ. εάν έχετε Συγγράματα 2,40 € και Κράτηση Προαγωγής 35,00 €, θα πρέπει να εισάγετε “Διάφορες κρατήσεις” = 37,40 €.
Εάν υπάρχει δόση δανείου δεν πρέπει να εισάγεται στη σελίδα (αποτελεί προσωπική οφειλή), διότι θα υπολογιστούν λανθασμένα ο φόρος και οι εισφορές αλληλεγγύης.

Υπολογισμός σύνταξης με νέο μισθολόγιο 2015

Λόγω της επικείμενης εφαρμογής νέου μισθολογίου, εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η προσθήκη των νέων βασικών μισθών Δεκεμβρίου 2014, οι οποίοι σύμφωνα με τις διαρροές θα είναι αυξημένοι στο 50% της διαφοράς με το παλιό μισθολόγιο.
Εννοείται ότι εάν ισχύσουν τελικά διαφορετικοί βασικοί μισθοί, οι σελίδες θα τροποποιηθούν εκ νέου.
Οι αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στις σελίδες σύνταξης αναλύονται παρακάτω (χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η παράγραφος 2):

1. Επιλογή υπολογισμού σύνταξης με παλιό (2012) ή με νέο μισθολόγιο (2015)
Δίπλα στην επικεφαλίδα “Σύνταξη με μισθολόγιο” δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής μισθολογίου (2012 ή 2015).
Αυτό γίνεται διότι μετά την ψήφιση του νέου μισθολογίου θα περάσουν 2 ~ 3 μήνες μέχρι να γίνει η αναπροσαρμογή της σύνταξης από το ΓΛΚ για όλους τους απόστρατους. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν την τρέχουσα σύνταξή τους, αλλά και να γνωρίζουν με ακρίβεια λεπτού ποια θα είναι η μελλοντική πληρωτέα σύνταξή τους.

2. Διόρθωση της υπολογιζόμενης σύνταξης με βάση τον καθορισμό χιλιοστών από το ΓΛΚ
Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 3.1 στις FAQ, ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης δεν είναι δυνατόν να είναι 100% σωστός, διότι το τελικό ποσό εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας του ενδιαφερομένου. Ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας μπορεί να είναι διαφορετικός ακόμα και για συμμαθητές, αφού είναι αρκετά πιθανό να έλαβαν βαθμολογικές προαγωγές σε διαφορετική στιγμή ο καθένας.
Μαθηματικά ο λόγος των αποδοχών τελευταίας πενταετίας σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές (που εξαρτώνται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό) αποτυπώνεται στα “επαναπροσδιορισθέντα χιλιοστά” που αναγράφονται στον επίσημο καθορισμό σύνταξης από το ΓΛΚ.

Μέχρι τώρα, για να ταυτίζεται η υπολογιζόμενη σύνταξη με τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ, γινόταν χρήση κατάλληλου “Ποσού διόρθωσης”.
Πλέον η διόρθωση της βασικής σύνταξης γίνεται με βάση τα χιλιοστά, οπότε θα πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό (συνήθως από -10 έως 10), ώστε να διορθωθούν τα “Χιλιοστά ΓΛΚ” στη σελίδα και να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ.
Η αλλαγή αυτή είναι επιβεβλημένη, επειδή για την αναπροσαρμογή των συντάξεων το ΓΛΚ θα χρησιμοποιήσει τα ήδη εκδοθέντα χιλιοστά, τα οποία θα πολλαπλασιάσει με τις καινούριες συντάξιμες αποδοχές (οι οποίες θα υπολογιστούν με το νέο μισθολόγιο).

3. Δυνατότητα υπολογισμού μερίσματος με διαφορετικό βαθμό σε σχέση με τη σύνταξη
Σημαντικός αριθμός συναδέλφων που αποστρατεύθηκε κατά την περίοδο του “παγώματος” των μισθών (1-7-2011 έως 31-7-2012) λαμβάνει μέρισμα με βάση μικρότερο μισθολογικό βαθμό από αυτόν που δικαιούνταν κανονικά.
Αυτό γίνεται διότι το ΜΤΣ και το ΜΤΑ (δεν γνωρίζω για το ΜΤΝ) απέρριψαν την αναπροσαρμογή του μερίσματος για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” (παρά το γεγονός ότι η σύνταξη αναπροσαρμόστηκε από το ΓΛΚ).
Όταν η ημερομηνία διαγραφής βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, στις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ και ΓΕΑ υπάρχει τώρα η δυνατότητα για εισαγωγή μικρότερου βαθμού υπολογισμού του μερίσματος (προσθήκη πεδίου “Οικ. Βαθμός παγώματος”).
Όσοι δεν έχασαν μισθολογικό βαθμό την εν λόγω περίοδο θα πρέπει να εισάγουν ξανά τον αποστρατευτικό μισθολογικό βαθμό τους.

Δεν ισχύει η 20ετία για τρίτεκνους μετά το 1993

Μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλές συνομιλίες στα “Σχόλια” σχετικά με τη δυνατότητα των τριτέκνων να συμπληρώσουν την 20ετία τα έτη 2013 και 2014 (κατάταξη το 1993 και 1994), προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης πριν από το 2014 (σύμφωνα με το N.3865/10), ώστε να εμπίπτουν στις παλιές διατάξεις ετών υπηρεσίας και τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.
Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΓΛΚ, από ένα δικηγόρο που προσέγγισε συνάδελφος, καθώς και τη διαταγή “ΓΕΣ – Ανάλυση N.3865/10″ που βρίσκεται στη σελίδα “Έγγραφα” (Προσθήκη 1 – Παράρτημα Β), για τους νέους ασφαλισμένους δεν ισχύει η 20ετία ως ελάχιστος χρόνος παραμονής για δικαίωμα σύνταξης.
Κανένας από τους παραπάνω δεν ανέφερε τη σχετική διάταξη νόμου, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναρωτιούνται για την ορθότητα της εν λόγω πληροφορίας. Λόγω των ανωτέρω η σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” είχε τροποποιηθεί (προληπτικά), ώστε να μην υπολογίζεται η 20ετία για τους νέους ασφαλισμένους τρίτεκνους, μέχρι να διευθετηθεί οριστικά το θέμα.

Τελικά ο συνάδελφος Θανάσης βρήκε τη σχετική διάταξη νόμου: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-27/#comment-9641
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης για τους τρίτεκνους με 20 έτη υπηρεσίας αναφέρεται στον ΚΠΣΣ (άρθρο 26, παρ.1, περ. α’, τρίτο εδάφιο):
“Κατ΄εξαίρεση για τις γυναίκες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους.”

Όμως με το Ν.2084/92 (άρθρο 7 παρ. 5) καταργήθηκε το εν λόγω δικαίωμα 20ετίας για τους τρίτεκνους με κατάταξη μετά την 1-1-1993:
“Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.”

Σχετικά με την ισχύ του Ν.2084, αυτός περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στον ΚΠΣΣ, με την ακόλουθη παρατήρηση στον πρόλογο:
“Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992 και 2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνάδελφοι τρίτεκνοι που είναι νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά την 1-1-1993) δεν έχουν καμία διαφορά με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 20ετία).
Οι διατάξεις της 20ετίας ισχύουν μόνο για τρίτεκνους παλιούς ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση πριν από 31-12-1992).

Σημείωση: Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 4.9 στις FAQ, η αναγνώριση θητείας (επειδή είναι προαιρετική ασφάλιση) δεν παρέχει το πλεονέκτημα υπαγωγής στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων.

Εξέταση βιωσιμότητας μετοχικών ταμείων

Το καλοκαίρι ψηφίστηκε ο N.4281/14, όπου περιλαμβάνεται το “περίφημο” άρθρο 220: Εγκύκλιος Ν.4281 της 26-9-2014
Με το άρθρο αυτό επεκτείνονται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου που χορηγούν εφάπαξ (Ταμεία Πρόνοιας, Μετοχικά Ταμεία κλπ) οι ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας.

Η ρύθμιση ουσιαστικά είναι μόνο μία: Η υποχρέωση εφαρμογής από όλα τα ταμεία νέου τρόπου υπολογισμού εφάπαξ με κατάλληλο μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον νέα ελλείμματα (ρήτρα μηδενικού ελλείματος).
Αυτός ο μαθηματικός τύπος θα είναι διαφορετικός για κάθε ταμείο και θα βασίζεται σε αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας που θα πρέπει να εκπονηθούν με μέριμνα των Ταμείων για το σκοπό αυτό, με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα (από τους μετόχους και άλλες πηγές), τον αριθμό των μετόχων, το ρυθμό συνταξιοδότησης ανά έτος κλπ.

Ειδικά για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, ΤΕΑΠΑΣΑ και ΤΑΛΣ προστέθηκε ρήτρα διατήρησης αξιόμαχου του στρατεύματος, το οποίο σημαίνει ότι ο μαθηματικός τύπος δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στα οικονομικά δεδομένα (όπως ισχύει στα άλλα ταμεία), αλλά θα προβλέπεται η σταδιακή μείωση του εφάπαξ ώστε τα ελλείματα να μηδενιστούν σε βάθος χρόνου.
Όπως είναι ευνόητο ο όρος “ρήτρα αξιόμαχου” από μόνος του είναι τελείως ασαφής, οπότε για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα μελλοντικά εφάπαξ θα πρέπει να αποφασιστούν πρώτα οι “λεπτομέρειες” (διάρκεια προσαρμογής, ποσοστό μείωσης ανά έτος κλπ).

Σήμερα το ΜΤΝ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τη διενέργεια διαγωνισμού από το ΥΠΕΘΑ για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας: Ανακοίνωση διαγωνισμού μελέτης βιωσιμότητας

Το ΤΑΛΣ έχει αναθέσει ήδη την εκπόνηση της προβλεπόμενης μελέτης βιωσιμότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα: Ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ

Τέλος, το ΤΕΑΠΑΣΑ με το Ν.4281/14 καλείται να αποφασίσει μέχρι το τέλος του 2014 εάν θέλει να μετατραπεί σε ΝΠΙΔ χωρίς καμία επιδότηση από το κράτος (άρα να έχει μηδενικό ετήσιο έλλειμμα), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα υπαχθεί στο ΕΤΕΑ (αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας). Έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Ταμείου: Διευκρινίσεις εφαρμογής Ν.4281

Οι επόμενοι μήνες είναι σημαντικοί για το μέλλον όλων των ταμείων, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πριν από τη δημοσιοποίηση των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, με βάση τις οποίες θα διαμορφωθεί το ύψος των χορηγούμενων εφάπαξ.

Ενημέρωση 13-10-2014: Εκδόθηκε ανακοίνωση από το ΜΤΣ για ανάθεση εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας: ΜΤΣ – Ανάθεση μελέτης

Αναστολή χορήγησης εφάπαξ ΕΛΟΑΝ

Με σημερινή ανακοίνωση του ΜΤΝ, αναστέλλεται η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων ΕΛΟΑΝ: Ανακοίνωση ΜΤΝ για εφάπαξ

Η αναστολή αποφασίστηκε μέχρι να δοθούν επίσημες οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4281/2014, ο οποίος προβλέπει τη σταδιακή (;) μείωση των εφάπαξ με ταυτόχρονη ενεργοποίηση “ρήτρας αξιόμαχου”. Το ανησυχητικό στην είδηση είναι ότι, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η διαδικασία πάγωσε για όλες τις εκκρεμούσες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ (ακόμα και για αυτές πριν από τις 30-7-2014).

Πάντως στην παρ. 3 του άρθρου 220 του Ν.4281 αναφέρεται: “Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή”, δηλαδή αφορά τους συναδέλφους που μέχρι τις 30-7-2014 δεν είχαν υποβάλλει ακόμη αίτηση για εφάπαξ (ακόμα και εάν είχαν διαγραφεί νωρίτερα).

Ενημέρωση 14-9-2014: Με νεώτερη ανακοίνωση του ΜΤΝ διευκρινίζεται ότι η αναστολή χορήγησης εφάπαξ αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά τις 30-7-2014, το οποίο φυσικά είναι λογικό και αναμενόμενο μετά την ψήφιση του Ν.4281: Νέα ανακοίνωση ΜΤΝ για εφάπαξ

Ευελπιστώ ότι όλα τα Μετοχικά Ταμεία θα διδαχθούν από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα ουσιαστικά εκ του μηδενός (αφού εννοείται ότι χρειάζονται οδηγίες εφαρμογής του Ν.4284 για τα εφάπαξ μετά τις 30-7-2014) και πανικόβαλλε εκατοντάδες συναδέλφων όλων των ταμείων ΜΤΣ/Ν/Α, διότι το κείμενο της αρχικής ανακοίνωσης ήταν ελλιπές και η συγκεκριμένη διατύπωση οδηγούσε σε λάθος συμπεράσματα!
Χρειάζεται προσοχή στην έκδοση επίσημων ανακοινώσεων από τα ταμεία, διότι όταν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια παρερμηνείας είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί πληθώρα σεναρίων (ρεαλιστικών ή όχι), αφού τα τελευταία χρόνια τίποτε δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο!

Μείωση απαιτούμενου χρόνου εφάπαξ ΕΜΘ

Στις 4-9-2014 ψηφίστηκε σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο ισχύουν και για τους ΕΜΘΕΠΟΠ οι ίδιες προϋποθέσεις λήψης του εφάπαξ με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα καταργήθηκε η απαίτηση για συμπλήρωση 25 ετών για τη λήψη του βοηθήματος και πλέον χρειάζονται 10 έτη μετοχικής σχέσης, ενώ η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα Ταμεία ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ.

Για τη λήψη του εφάπαξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί πράξη κανονισμού σύνταξης. Δηλαδή κάποιος ΔΕΝ λαμβάνει το εφάπαξ εάν απομακρυνθεί χωρίς να του απονεμηθεί σύνταξη (πχ. παραίτηση πριν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης).
Σε αυτή την περίπτωση (απομάκρυνση χωρίς δικαίωμα σύνταξης), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει είτε να λάβει πίσω άτοκα τις εισφορές που κατέβαλε, είτε να λάβει το εφάπαξ όποτε του απονεμηθεί σύνταξη στο μέλλον (από οποιονδήποτε φορέα).

Ενημέρωση 11-9-2014: Το κείμενο του σχετικού Ν. 4284/14 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α190/10-9-2014: Προϋποθέσεις εφάπαξ ΕΜΘΕΠΟΠ
Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου μετοχικής σχέσης από 25 σε 10 έτη αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 2, αλλά η έναρξη ισχύος των διατάξεων είναι η 10-9-2014 (ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ).

Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα χρονική περίοδο (από 31-7-2014) είναι άγνωστος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ για όλους τους στρατιωτικούς, καθώς εκκρεμεί απόφαση για σταδιακή (;) μείωση των εφάπαξ υπό την αίρεση “ρήτρας αξιόμαχου” του στρατεύματος (κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πως θα υλοποιηθεί).
Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών και δεν εμφανίζεται πλέον το ποσό για ημ/νία διαγραφής μετά τις 31-7-2014.

Μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ έτους 2014

Μετά τις πρόσφατες μειώσεις μερισμάτων στο Στρατό Ξηράς (ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ), το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προέβη σε μείωση (αναδρομικά από 1-7-2014) της τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ κατά 35,5% (από 3,1 σε 2,0 €), σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΓΕΑ: Μείωση ΕΚΟΕΜΑ 2014
Λογικά τους επόμενους μήνες θα παρακρατηθεί αναδρομικά από το ΜΤΑ η εν λόγω μείωση για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο.

Το θέμα αποκάλυψε πρώτος ο συνάδελφος thanos με σχετικό σχόλιο (3 September 2014 at 12:21), με αποτέλεσμα η είδηση να αναρτηθεί εδώ μία ημέρα πριν από τα υπόλοιπα site στο διαδίκτυο και να τροποποιηθεί άμεσα η σελίδα “Σύνταξη ΓΕΑ“.

Μείωση τιμής μεριδίου ΜΤΣ έτους 2014

Με σχετική απόφαση της 5-8-2014, το ΜΤΣ προέβη σε μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% της τιμής μεριδίου για το 2014 (4,9865 € από 5,1999 €):
Απόφαση μείωσης μερίσματος ΜΤΣ 2014

Προφανώς λόγω του γεγονότος ότι τα ποσά των λαμβανόμενων μερισμάτων αποστέλλονται πλέον στην ΗΔΙΚΑ για τον καθορισμό της κράτησης του Ν.4093 και του συνολικού μηνιαίου φόρου, δεν μπορεί να γίνει αναδρομική κράτηση της διαφοράς (5,1999 – 4,9865) από την αρχή του έτους.
Για το λόγο αυτό το ΜΤΣ θα μειώσει το μέρισμα τους υπολειπόμενους 4 μήνες του 2014 κατά 21% περίπου (με τιμή μεριδίου 4,1122 €), ώστε η μέση τιμή μεριδίου σε ετήσια βάση για το 2014 να διαμορφωθεί στα 4,9865 € (με μείωση 4,10%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ: http://www.mts-mod.gr/index.php/96-timh-meridiou-2014
η μείωση αυτή του μερίσματος οφείλεται στη νομοθεσία για τα μετοχικά ταμεία (μάλλον εννοείται η ρήτρα μηδενικού ελλείματος) και θα καταβληθεί προσπάθεια να ισχύσει μόνο προσωρινά ώστε το 2015 το μέρισμα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα (στα 5,1999 €).

Λάθος υπολογισμός από ΜΤΣ:
Ο υπολογισμός του ΜΤΣ για το ύψος του μερίσματος το τελευταίο τετράμηνο δεν συμφωνεί με τον επιδιωκόμενο σκοπό (μέση ετήσια μείωση 4,10%).
Αφού θέλουν σε 4 μήνες να επιτύχουν μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% εφαρμόζοντας τη μείωση μόνο στο τελευταίο τετράμηνο (στο 1/3 του έτους), τότε θα έπρεπε η μείωση να είναι ακριβώς τριπλάσια (3 x 4,10 = 12,3%) και όχι 21% (η οποία είναι πενταπλάσια)!
Με μείωση 12,31% για τους τελευταίους 4 μήνες η τιμή μεριδίου θα πρέπει να είναι 5,1999 x (1-0,1231) = 4,5597 € (και όχι 4,1122 €)!
Έτσι θα έχουμε 4 μήνες x 4,5597 + 8 μήνες x 5,1999 = 59,838 / 12 μήνες = 4,9865 € μέση τιμή για όλο το έτος.

Προσθήκη 22-8-2014:
Το ΜΤΣ φαίνεται ότι αναγνώρισε το λάθος στους προηγούμενους υπολογισμούς και σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση της 21-8-2014:
http://www.mts-mod.gr/index.php/97-timh-meridiou-septemvriou-2014
η μείωση των μερισμάτων το επόμενο τετράμηνο θα είναι 12,30% (αντί για 21%) ώστε το μεσοσταθμικό ετήσιο μέρισμα να ανέλθει σε 4,9865 €.

Ενημέρωση σελίδων υπολογισμού σύνταξης

Έγιναν αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις στους υπολογισμούς των σελίδων σύνταξης με βάση τα τελευταία δεδομένα, καθώς και ορισμένες βελτιώσεις που αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου μερισμάτων (με ποσοστό 22%)
Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση “Αλλαγή παρακράτησης φόρου μερισμάτων” έχει ψηφιστεί νόμος για την παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου στα μερίσματα, ώστε να μην υπάρχει πλέον υπόλοιπο οφειλής κατά την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Από 1-8-2014 θα υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ επακριβώς ο μηνιαίος φόρος στο σύνολο του εισοδήματος [σύνταξη + μερίσματα] και στη συνέχεια θα επιμερίζεται αναλογικά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αφαιρέθηκε το πεδίο “Φόρος που χρωστάτε”, αφού με το νέο σύστημα ο ετήσιος “Φόρος που αναλογεί” είναι πλέον ίσος με το “Σύνολο Ετήσιου Φόρου” (πίνακας στο κέντρο).
Το πληρωτέο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, διότι μέχρι σήμερα από τον αναλογούντα φόρο της σύνταξης αφαιρούνταν ολόκληρη η μείωση φόρου των 2.100 € για μισθωτούς (αφαιρούνταν 175 € από το φόρο της σύνταξης αφού 175 x 12 = 2.100 €).
Πλέον ένα μέρος της μείωσης φόρου (των 175 €/μήνα) αφαιρείται αναλογικά και από τα μερίσματα, οπότε αυξάνει ο φόρος στη σύνταξη.

2. Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 με τα ακαθάριστα μερίσματα
Όπως είναι γνωστό το ποσοστό της κράτησης του Ν.4093 (5% ή 10% ή 15%) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα].
Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου ποσοστού γίνεται από την ΗΔΙΚΑ με βάση τα ποσά μερισμάτων που αποστέλλουν τα μετοχικά ταμεία.
Μέχρι τώρα τα ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α έστελναν στην ΗΔΙΚΑ το καθαρό ποσό των μερισμάτων (αφαιρουμένων των διαφόρων εισφορών, ΒΟΕΑ κλπ), οπότε το ποσοστό προέκυπτε από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + καθαρά μερίσματα].
Από 1-7-2014 τα μετοχικά ταμεία αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ τα ακαθάριστα ποσά των μερισμάτων, με αποτέλεσμα το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 να προκύπτει από το άθροισμα [καθαρή σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα].
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, σε αρκετούς συναδέλφους αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης του Ν.4093 από 5% σε 10%, διότι τώρα το υπολογιζόμενο άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει τα 1.500 €, ενώ το προηγούμενο άθροισμα [σύνταξη + καθαρά μερίσματα] ήταν μικρότερο από 1.500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις η (λογιστική) αύξηση των υπολογιζόμενων μερισμάτων ΜΤΑ προκαλεί διπλασιασμό του ποσού κράτησης του Ν.4093 (από 5% σε 10%) και στο μέρισμα και στη σύνταξη!

3. Δυνατότητα επιλογής μη είσπραξης μερισμάτων
Συνήθως η έναρξη πληρωμής της σύνταξης γίνεται σε περίπου 4 μήνες από τη διαγραφή, αλλά για την απονομή των μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία συνήθως χρειάζονται 8 έως 12 μήνες (ή και περισσότερο ανάλογα με το ταμείο).
Επειδή το ποσοστό κράτησης του Ν.4093/12 (παρ. 2 ανωτέρω) εξαρτάται από το άθροισμα [σύνταξη + μερίσματα], κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο νέος συνταξιούχος φαίνεται να έχει ως εισόδημα μόνο τη σύνταξη, οπότε η κράτηση Ν.4093 υπολογίζεται (προσωρινά) μικρότερη από το κανονικό.
Εάν η καθαρή σύνταξη είναι κάτω από 1.500 € το ποσοστό κράτησης τίθεται (αρχικά) από το ΓΛΚ στο προβλεπόμενο 5%, όταν όμως αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων το ποσοστό αυξάνεται στο 10%, αφού το άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα] υπερβαίνει συνήθως τα 1.500 €.
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής της έναρξης πληρωμής των μερισμάτων δίπλα από το υπολογισθέν μέρισμα (Πληρωμή: ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

4. Υπόλοιπο έτους ή διετίας στον πίνακα αναγνώρισης ΜΤΣ/Ν/Α
Στα μετοχικά ταμεία ΜΤΣ/Ν/Α ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούται ο απόστρατος προκύπτει από τη συμπλήρωση πλήρους έτους (ΜΤΝ) ή πλήρους διετίας (ΜΤΣ/Α) πέρα από το βασικό χρονικό διάστημα των 25 ετών. Εφόσον προκύπτει πρόσθετη εισφορά, αυτή παρακρατείται αυτόματα από το ταμείο (χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου), η οποία υπολογίζεται πλέον στον πίνακα κόστους αναγνώρισης στα δεξιά.
ΜΤΝ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο έτος μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 26,33 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 26 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,33 ετών = 4 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 26,58 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,42 έτη = 5 μήνες.
ΜΤΣ-ΜΤΑ: Ο μετοχικός χρόνος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη διετία μετά τα 25 έτη.
Εάν υπάρχουν 27,83 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 27 έτη (οι εισφορές για το υπόλοιπο των 0,83 ετών = 10 μήνες “χάνονται”).
Εάν υπάρχουν 28,08 έτη τα μερίδια υπολογίζονται για 29 έτη και παρακρατούνται πρόσθετες εισφορές για 0,92 έτη = 11 μήνες.

5. Αλλαγή αναγνώρισης 5ετίας στα Μετοχικά Ταμεία με εισαγωγή αριθμού μηνών (αντί για ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Μέχρι τώρα υπήρχε επιλογή αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στα μετοχικά ταμεία μόνο στο σύνολό της (το ΝΑΙ ισοδυναμούσε με 60 μήνες). Επειδή όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται η αναγνώριση όλης της 5ετίας αλλά μέρους αυτής, το πεδίο εισαγωγής αναγνώρισης 5ετίας άλλαξε σε αριθμητικό (εισάγετε έναν αριθμό από 0 ~ 60 μήνες).
Πχ. στο ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) υπάρχει απαίτηση ελάχιστου χρόνου (26 – 27,5 – 29 ή 30,5 έτη) ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, οπότε απαιτείται υποχρεωτική αναγνώριση μόνο μέρους της 5ετίας (η υπόλοιπη αναγνωρίζεται προαιρετικά).
Επίσης στα στρατιωτικά μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ/Ν/Α) λόγω της προσμέτρησης μόνο ακέραιων ετών ή διετίας πέραν των 25 ετών όπως αναλύθηκε στην παρ. 4 παραπάνω, μπορεί να αναγνωριστούν λιγότεροι από 60 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα (αριθμός μεριδίων) να είναι το ίδιο!
Πχ. στο ΜΤΣ και το ΜΤΑ κάποιος με 26,75 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τα 4 από τα 5 μάχιμα έτη, αφού έτσι θα έχει 30,75 έτη μετοχικής σχέσης που στρογγυλεύονται στα 31. Εάν αναγνώριζε όλη την 5ετία θα είχε 31,75 έτη μετοχικής σχέσης, τα οποία στρογγυλεύονται πάλι στα 31 έτη (οπότε τα 0,75 έτη = 8 μήνες “χάνονται”).

6. Αστυνομία τ.ΑΠ: Προσθήκη κράτησης ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ 1,5%
Στους απόστρατους αστυνομικούς τέως Αστυνομίας Πόλεων το ΓΛΚ εφαρμόζει πρόσθετη κράτηση περίθαλψης 1,5% με την ένδειξη ΠΑΠ (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), την οποία πληρώνουν υποχρεωτικά οι εν ενεργεία αστυνομικοί (με ασφάλιση τ.ΑΠ).
Η κράτηση είναι προαιρετική για τους συνταξιούχους και έτσι προστέθηκε επιλογή πληρωμής (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη σελίδα “Αστυνομία τ.ΑΠ“.
Οι παροχές που προσφέρει το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ αναφέρονται εδώ: http://www.teapasa.gr/index.php/klados-ygeias

7. Αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-7-2011 έως 31-7-2012:
Το ΜΤΑ και το ΜΤΣ απέρριψαν τον επανακαθορισμό των μερισμάτων για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” των μισθών:
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΑ
Απόρριψη αναπροσαρμογής μερισμάτων ΜΤΣ
Κατά συνέπεια για να υπολογίζονται σωστά τα μερίσματα θα πρέπει να εισάγετε στη φόρμα τα παλαιά υπηρεσιακά δεδομένα (με τον “παγωμένο” μισθό) και μετά να προσθέσετε στο πεδίο “Ποσό διόρθωσης” τη διαφορά σύνταξης που σας απένειμε εκ των υστέρων το ΓΛΚ.
Με αυτό τον τρόπο θα υπολογίζεται σωστά ο αριθμός μεριδίων και τα μερίσματα που λαμβάνετε από τα μετοχικά ταμεία.