Παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Πρόσφατα υπήρξαν αρκετά σχόλια συναδέλφων αποστράτων, οι οποίοι στη σύνταξη Μαρτίου και Απριλίου είχαν αναδρομική παρακράτηση ενός σημαντικού ποσού (της τάξης των εκατοντάδων ευρώ) από τη σύνταξη.
Το παράξενο είναι ότι αυτή η αναδρομική κράτηση αφορά μόνο μία μικρή μειοψηφία αποστράτων.

Προσπαθώντας να κατανοήσω το λόγο (και αφού οι πρώτες ερμηνείες αποδείχθηκαν λανθασμένες) πρόσεξα ότι όλοι όσοι είχαν αναδρομική κράτηση είχαν ένα και μοναδικό κοινό στοιχείο – δεν είχαν λάβει τρίμηνες αποδοχές! Όταν κάποιος λαμβάνει τρίμηνες αποδοχές, από τις αποδοχές των 3 μηνών αφαιρείται ο μισθός που ήδη έλαβε και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή.
Εάν όμως κάποιος δεν έχει λάβει τρίμηνες αποδοχές, θα πρέπει να επιστρέψει τον τελευταίο μισθό που έλαβε ως εν ενεργεία και αφορούσε το χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή (διότι ως γνωστόν προπληρωνόμαστε).

Παράδειγμα: Όταν κάποιος διαγράφεται στις 10 του μηνός, έχει ήδη λάβει τις αποδοχές εν ενεργεία για τις υπόλοιπες 20 ημέρες του μήνα, διότι προπληρώθηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η σύνταξη αρχίζει να υπολογίζεται από τις 10 του μήνα, άρα για το χρονικό διάστημα των 20 ημερών μετά τη διαγραφή έχει πληρωθεί 2 φορές (ως εν ενεργεία και ως συνταξιούχος).

Η επιστροφή αυτών των χρημάτων δεν μπορεί να γίνει προς το ΥΕΘΑ διότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλέον πολίτης, οπότε το ποσό παρακρατείται από το ΓΛΚ ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ενέργειας” (ΑΧΡ.ΚΑΤΑΒΛ.ΠΡΟΚΑΤ.ΣΥΝΤ/ΑΠΟΔΟΧ.ΕΝΕΡΓ.).
Όσοι έχουν αυτή την κράτηση μπορούν να υπολογίσουν το ακριβές ποσό με βάση τις αποδοχές που λάμβαναν κατά τη διαγραφή τους, επί τις ημέρες από τη διαγραφή μέχρι το τέλος του μήνα (πχ. για το ανωτέρω παράδειγμα 1.800 € x 20 / 30).

Η ανωτέρω διαδικασία προβλεπόταν ήδη στον ΚΠΣΣ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3.7.β του Ν. 4151/13:
“β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά από τα αναδρομικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά. Τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξή του ή τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης.”

Ενημέρωση 18/3: Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από συνάδελφο: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-44/#comment-15158
το θέμα προέκυψε μόνο για απόστρατους Σ.Ξ. που δεν είχαν λάβει τρίμηνες αποδοχές, καθώς το ΚΤΣ έστειλε κατά λάθος στο ΓΛΚ τις σχετικές βεβαιώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ώστε να γίνει η παρακράτηση του τελευταίου μισθού (για δεύτερη φορά), ενώ τα ποσά αυτά είχαν ήδη παρακρατηθεί από το εφάπαξ των ενδιαφερομένων και είχαν αποδοθεί στο δημόσιο!

Απόδοση εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΑ

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μία κατακόρυφη αύξηση των σχολίων της Αεροπορίας σχετικά με την απόδοση του εφάπαξ.
Η έλλειψη ενημέρωσης, σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο αναμονής, οδήγησε μερικούς συναδέλφους στην εύκολη οδό των θεωριών συνομωσίας (λεφτά υπάρχουν αλλά τα δίνουν σε προκαταβολές, αλλοιώνουν τη σειρά αναμονής κλπ).
Θα επιχειρηθεί μία νηφάλια ενημέρωση και επεξήγηση, ώστε να πειστούν οι πλέον δύσπιστοι ότι δεν υπάρχουν δράκοι (ούτε και λεφτά)!

Αποχωρήσεις στελεχών
Πριν το 2008 υπήρχαν περίπου 24.000 εν ενεργεία στελέχη, ενώ ο συνήθης ρυθμός αποστρατειών ήταν 300 ~ 400 άτομα ανά έτος.
Από το 2009 και μετά οι αποστρατείες αυξήθηκαν κατακόρυφα, σε περίπου 1.000 άτομα ετησίως (το 2013 αποχώρησαν 1.090 άτομα).
Αντίθετα το 2014 υπήρξε μεγάλη πτώση με λιγότερες από 250 αποστρατείες για όλο το έτος. Έχουν απομείνει 19.000 εν ενεργεία στελέχη.

Μείωση εσόδων – αύξηση δικαιούχων
Προ κρίσης
α. Υπήρχαν εισφορές 24.000 στελεχών και υπήρχε απαίτηση για πληρωμή 300 ~ 400 εφάπαξ το χρόνο.
β. Το μισθολόγιο ήταν μεγαλύτερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού ήταν περισσότερες.
γ. Υπήρχε σημαντικό έσοδο από την παρακράτηση 2% σε όλες τις προμήθειες της Αεροπορίας.
δ. Υπήρχε συνεχής αναπλήρωση του προσωπικού από τις στρατιωτικές σχολές και μέσω πρόσληψης ΕΠΟΠ.
Μετά την κρίση
α. Υπάρχουν εισφορές 19.000 στελεχών και υπάρχει απαίτηση για πληρωμή 1.000 εφάπαξ το χρόνο (εκτός του 2014).
β. Το μισθολόγιο είναι μικρότερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού είναι λιγότερες.
γ. Έχουν ελαχιστοποιηθεί τα έσοδα από την παρακράτηση 2% λόγω (σχεδόν) εκμηδένισης των προμηθειών.
δ. Δεν υπάρχει αναπλήρωση προσωπικού λόγω περιορισμού εισακτέων στις στρ. σχολές και πάγωμα προσλήψεων ΕΠΟΠ.

Προκαταβολές – δάνεια
Από το καταστατικό του ταμείου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ (συνολικά μέχρι 5% των διαθεσίμων).
Επειδή όμως λόγω της κρίσης υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις για προκαταβολή, το ποσό που αναλογούσε σε κάθε αίτηση ήταν (σχεδόν) ασήμαντο, της τάξης των 2~3.000 € ανά αίτηση.
Για το λόγο αυτό ήδη από το Δεκέμβριο του 2012 σταμάτησαν να δίνονται προκαταβολές εφάπαξ, και επιλέχθηκε η λύση της χορήγησης δανείων από το ΜΤΑ (όχι τον ΕΛΟΑΑ) με όριο 3.000 € για απόστρατους και 5.000 € για τους εν ενεργεία.
Επισημαίνεται ότι στον Π/Υ του ΕΛΟΑΑ εγγράφεται κονδύλιο προκαταβολών, αλλά αποδίδεται στα κανονικά εφάπαξ (όπως έγινε και το 2014).

Διαφορά εξόδων προϋπολογισμού – ποσού απόδοσης εφάπαξ
Σε κάποιο σχόλιο αναφέρθηκε ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΟΑΑ αναφέρει έξοδα 41.000.000 € και ποσό για εφάπαξ 31.378.000 €.
Δικαίως προέκυψε το ερώτημα που πηγαίνουν τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η εξήγηση είναι λογιστική: Όταν πληρώνεται ένα εφάπαξ για το οποίο έχει ληφθεί προκαταβολή, τότε εγγράφεται στα έξοδα του ταμείου το σύνολο του ποσού (παρά το ότι δεν εκταμιεύτηκε), ενώ το ποσό που παρακρατείται λόγω προκαταβολής, τόκων, αλλά και των αναδρομικών κρατήσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (τουλάχιστον όχι άμεσα) για χορήγηση νέων εφάπαξ!
Παράδειγμα: Έστω εφάπαξ 70.000 € από το οποίο αφαιρείται προκαταβολή 15.000 €, τόκοι προκαταβολής 4.000 και διάφορες κρατήσεις (γάμου, διαφορά επιδόματος εξομάλυνσης κλπ) 2.000 €.
Στα έξοδα του προϋπολογισμού (τα 41 εκατομμύρια) εγγράφεται το πλήρες ποσό των 70.000 €.
Στο ποσό απόδοσης εφάπαξ (31,5 εκατομμύρια) εγγράφεται το ποσό των 49.000 € που εκταμιεύεται (70.000-15.000-4.000-2.000).
Το ποσό που παρακρατείται (21.000 €), μετά από χρονοβόρα λογιστική διαδικασία (άλλος κωδικός), χρησιμοποιείται σε επόμενο διαχειριστικό έτος.
Ουσιαστικά το ποσό των 41.000.000 € είναι μόνο λογιστικό (δεν υπάρχει), διότι περιλαμβάνει και τις προκαταβολές-κρατήσεις που δεν δίνονται!

Σειρά απόδοσης
Η σειρά απόδοσης των εφάπαξ προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά τη στιγμή υποβολής του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών (μαζί με την συνταξιοδοτική πράξη).
Κάθε μήνα συγκεντρώνονται οι εισφορές των εν ενεργεία συνδέλφων και αποδίδονται στο σύνολό τους στους πρώτους δικαιούχους.
Από 19.000 στελέχη περίπου με εκτιμώμενη μέση εισφορά 70 ~ 75 €, τα μηνιαία έσοδα του ΕΛΟΑΑ ανέρχονται σε περίπου 1.400.000 €.
Με μέσο εφάπαξ 60.000 € (αφαιρουμένων των προκαταβολών – κρατήσεων), τα έσοδα επαρκούν για χορήγηση 20 ~ 25 εφάπαξ μηνιαίως.

Τρέχουσα κατάσταση
Μέχρι τις 16-2-2015 ίσχυε η σειρά λήψης εφάπαξ όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους στα σχόλια και διαμορφώθηκε σε πίνακα στο site.
Από 17-2-2015 αφαιρούνται 40 άτομα από τη σειρά όλων, διότι τόσα εφάπαξ έχει εγκρίνει ο ΕΛΟΑΑ το Φεβρουάριο.
Τα 20 πρώτα εφάπαξ θα εκταμιευθούν αυτή την εβδομάδα και τα υπόλοιπα 20 την επόμενη (στις επιταγές υπάρχει πάντα valeur).
Τελευταίος αρ. πρωτοκόλλου που θα λάβει εφάπαξ την επόμενη εβδομάδα είναι το 14897 της 23-12-2013.
Απομένουν 21 άτομα με κατάθεση δικαιολογητικών εντός του 2013 (από αρ. πρωτ. 14898/23-12-13 μέχρι και 15303/31-12-13).
Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 450 αιτήσεις με υποβολή μέχρι 30-7-2014 και 250 περίπου από 1-8-2014 (με άγνωστο τρόπο υπολογισμού).
Όσον αφορά τη σύγκριση με τα άλλα ταμεία, ο ΕΛΟΑΣ και ο ΕΛΟΑΑ αποδίδουν τώρα αιτήσεις Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο ΕΛΟΑΝ Ιανουαρίου 2014.

Συμπληρωματικά εφάπαξ
Τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αρχίσουν να δίνονται παράλληλα με τα κανονικά, όπου υπάρχουν όμως ορισμένα αντικειμενικά προβλήματα.
Ο χρόνος που χρειάζεται ο υπολογισμός ενός συμπληρωματικού εφάπαξ είναι υπερδιπλάσιος από ένα κανονικό, γεγονός που σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες των συμπληρωματικών εφάπαξ δημιουργεί πρόβλημα διεκπεραίωσης (και όχι τόσο ταμειακό).
Το προσωπικό του ΕΛΟΑΑ είναι 7 (ΕΠΤΑ) άτομα, οπότε να προσεύχεστε να μην αρρωστήσει κανένας από αυτούς που υπολογίζουν τα εφάπαξ!
Τέλος, τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αφορούν ουσιαστικά όλες τις αιτήσεις μέχρι και σήμερα, διότι το νέο μισθολόγιο ψηφίστηκε το Νοέμβριο 2014 και όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν ΦΔΜ με το προηγούμενο μισθολόγιο.
Δηλαδή όλοι θα παίρνουν το εφάπαξ με το μισθολόγιο 2012 και θα μπαίνουν στη σειρά για το συμπληρωματικό.
Με αυτό τον τρόπο τηρείται και η υπάρχουσα σειρά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος με νεώτερο αρ. πρωτοκόλλου να πάρει ολοκληρωμένο εφάπαξ ενώ οι προηγούμενοι θα αναμένουν το συμπληρωματικό.

Ανακοινώσεις ταμείου
Ο ΕΛΟΑΑ δεν διαθέτει καν δική του ιστοσελίδα, ενώ το ΜΤΑ διαθέτει υπό τη σκέπη του haf.gr (το οποίο διαχειρίζεται από το ΓΕΑ/ΚΜΗ).
Κατά συνέπεια επί του παρόντος δεν μπορεί να αναρτήσει αποφάσεις στο διαδίκτυο.
Σε αντιδιαστολή το ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ διαθέτει ιστοσελίδα που όμως σχεδίασε ιδιωτική εταιρεία (αναφέρεται “Development by OWmedia Group”).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι οι “επαναστάτες του καναπέ” που εκτοξεύουν αστήρικτες κατηγορίες κατά πάντων διότι δεν έλαβαν το εφάπαξ “εδώ και τώρα”, θα πρέπει να βγάλουν τις παρωπίδες τους και να αποδεχθούν την πραγματικότητα.
Όσοι από αυτούς δεν βαριούνται, ας επισκεφθούν τη σελίδα “Βοηθήματα –> Απόδοση Kρατήσεων”, να τη συμπληρώσουν εισάγοντας τις εισφορές υπέρ ΕΛΟΑΑ (ΤΑΣΑ παλαιότερα) από την ετήσια βεβαίωση αποδοχών για την εφορία, για να δουν πόσο εφάπαξ αναλογεί στις κρατήσεις τους.

Μετάπτωση ασφάλισης από ΟΠΑΔ σε ΙΚΑ

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος G.G. στα σχόλια, υπάρχει νεώτερη ανακοίνωση του ΙΚΑ μετά την από 29-10-2014 μετάπτωση των υπηρεσιών υγείας από τον ΟΠΑΔ στο ΙΚΑΕΤΑΜ για όλους τους ασφαλισμένους (εν ενεργεία και συνταξιούχους).
Σε αυτή την ανακοίνωση με ημ/νία 12-2-2015: ΙΚΑ – Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας
αναφέρεται ότι δεν απαιτείται πλέον προσέλευση στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση βιβλιαρίου).

Έχει υλοποιηθεί on-line εφαρμογή και απαιτούνται δύο βήματα για να ελεγχθεί η ισχύς των βιβλιαρίων (ασφαλιστική ικανότητα):
α. Μετάβαση στη διεύθυνση: Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου
όπου ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον υφιστάμενο Αριθμό Μητρώου ΟΠΑΔ (στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου) και η εφαρμογή εμφανίζει το νέο Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑΕΤΑΜ, ο οποίος θα ισχύει από τώρα και στο εξής.
Τον αριθμό ΑΜΑ ΙΚΑΕΤΑΜ θα πρέπει να τον αναγράψετε στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
β. Μετάβαση στη διεύθυνση: Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας
όπου ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον Αρ. Μητρώου (ΑΜΑ) του ΙΚΑΕΤΑΜ που αναφέρθηκε προηγουμένως, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, οπότε στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει την Ασφαλιστική Ικανότητα, ενώ πατώντας ένα βελάκι στα αριστερά εμφανίζονται τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Επίσης ο συνάδελφος GEORGIOSP μας ενημέρωσε ότι υλοποιήθηκε εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας θα μπορούμε να δούμε στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, υλικών, νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα από τον προσωπικό μας φάκελο.
Η διαδικασία περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: Φάκελος Ασφάλισης Υγείας

Προσθήκη 27-2-2015: Εκδόθηκε νέα ανακοίνωση από το ΙΚΑ: Δελτίο τύπου ΙΚΑ
όπου επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται προσέλευση στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.
Επίσης η ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας για προστατευόμενα μέλη ΟΠΑΔ θα γίνει την Τρίτη 3/3/2015.

Καθορισμός μερισμάτων για το 2015

Έχουμε ήδη τις πρώτες πληροφορίες για το πως αναμένεται να κινηθούν τα μερίσματα το τρέχον έτος.
Όπως είναι γνωστό το ύψος του μερίσματος του κάθε ταμείου προκύπτει από την απλή διαίρεση των ετήσιων εσόδων του διά τον αριθμό των δικαιωμάτων των μετόχων. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα αναπροσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη του κάθε ταμείου.

Μέχρι σήμερα ισχύουν τα εξής (η ανάρτηση θα ανανεώνεται εάν υπάρχουν εξελίξεις):
ΣΤΡΑΤΟΣ: α) Μετά το πέρας των αναδρομικών κρατήσεων, το μέρισμα ΜΤΣ επανήλθε στα 4,9865 € (μεσοσταθμική τιμή 2014).
β) Το μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ μειώνεται κατά 5% από 1-3-2015 σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΓΕΣ: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 2015
Η τιμή του διαμορφώνεται σε 4,9383 € από 5,1982 € που ισχύει μέχρι 28-2-2015.
ΝΑΥΤΙΚΟ: Το ΜΤΝ αποφάσισε τη διατήρηση των μερισμάτων στα επίπεδα του 2014: Απόφαση ΜΤΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση και επί του παρόντος συνεχίζει να δίνει τα ίδια μερίσματα με το 2014.
ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ή σχετική ανακοίνωση από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Ενημέρωση σελίδων εφάπαξ στρατιωτικών

Πρόσφατα στα σχόλια υπήρξαν πληροφορίες ότι τα ταμεία των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ, ΕΛΟΑΑ) σκοπεύουν να αποδώσουν τη διαφορά του εφάπαξ λόγω του νέου μισθολογίου 2015, σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και το είχαν εισπράξει με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο 2012.

Προς υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στις σελίδες υπολογισμού εφάπαξ ΕΛΟΑΣΕΛΟΑΝΕΛΟΑΑ όταν επιλεγεί μισθολόγιο 2012 υπολογίζεται πλέον και η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο 2015. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται μόνο για ημ/νία διαγραφής μετά την 1-8-2012, διότι από την ημερομηνία αυτή και μετά εφαρμόστηκε στα εφάπαξ το μισθολόγιο 2012.

Επίσης προστέθηκε επιλογή μισθολογίου 2015 για υπολογισμό του εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο, για όσους δεν το έχουν εισπράξει ακόμη.
Από πληροφορίες συναδέλφων στα σχόλια, μάλλον το εφάπαξ θα συνεχίσει να δίνεται σύμφωνα με το αρχικό ΦΔΜ που είχε εκδοθεί (με το ακυρωθέν μισθολόγιο 2012), και στη συνέχεια θα δοθεί το συμπληρωματικό ακολουθώντας τη σειρά που δόθηκε το αρχικό εφάπαξ.

ΥΓ. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για υποβληθείσες αιτήσεις εφάπαξ μέχρι 30-7-2014, όπως αναλύεται εδώ:
http://enstoloi.net/exetasi-viosimotitas-metochikon-tamion/

Προσθήκη 16-2-2015: Σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφορία στα σχόλια, το ΜΤΑ από το Μάρτιο 2015 θα αρχίσει να αποδίδει εφάπαξ με αναλογία 60/40 (60% τρέχοντα και 40% αναδρομικά από 1-8-2012).

Συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας

google_analyticsΗ ιστοσελίδα enstoloi.net συμπληρώνει σήμερα δύο χρόνια λειτουργίας, καθώς στις 28-1-2013 κατοχυρώθηκε το σχετικό domain name.
Σύμφωνα με την ανάλυση επισκεψιμότητας (από Google Analytics), σε αυτά τα δύο χρόνια έγιναν 894.000 επισκέψεις (Sessions) στο site, από 346.000 επισκέπτες (Users) από 58 χώρες, ενώ υπήρξαν 3.380.000 θεάσεις σελίδων (Pageviews), με πολύ υψηλή μέση διάρκεια επίσκεψης (4:48 λεπτά).

Ο αρχικός σχεδιασμός περιείχε on-line υπολογισμούς για απόστρατους (πρόβλεψη σύνταξης, εφάπαξ, ανάλυση κρατήσεων, θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης κλπ), καθώς και την παροχή πληροφοριών μέσω στατικών σελίδων (ενότητα FAQ, σελίδα “Απασχόληση”, σύνδεσμοι, έγγραφα κλπ).

Όμως σε αυτή τη διετή πορεία αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ένα διαδραστικό τμήμα (οι σελίδες των σχολίων) και αναδείχθηκε σε μία ζωντανή κοινότητα με πληροφόρηση και αλληλοενημέρωση συναδέλφων, καθώς και επίλυση αποριών από συναδέλφους με περισσότερες γνώσεις ή/και εμπειρία.

Ενδεικτικό της επιτυχούς λειτουργίας των σχολίων είναι ότι σε 2 χρόνια έγιναν συνολικά πάνω από 9.400 σχόλια!
Γενικά σχόλια: 2.338
Σχόλια Στρατού Ξηράς: 2.290
Σχόλια Πολ. Ναυτικού: 437
Σχόλια Πολ. Αεροπορίας: 2.903
Σχόλια Σωμ. Ασφαλείας: 1.455

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί για μία ακόμη φορά ότι το site δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από ένα άτομο (ερωτήσεις 1.1 και 1.2 στις FAQ), το οποίο δεν διαθέτει κανενός είδους “εσωτερική” πληροφόρηση, κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα για αναρτήσεις που αφορούν την τρέχουσα καθημερινή ειδησεογραφία, διότι θα μετατρεπόταν σε απλή παράθεση – αντιγραφή άρθρων από άλλα site (όπως γίνεται συχνά στο διαδίκτυο).

Στην πρώτη σελίδα ανεβαίνουν αναρτήσεις με πρωτογενή ανάλυση των νόμων – διατάξεων που αφορούν τους απόστρατους, αφού οριστικοποιηθούν και ψηφιστούν, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται εάν επηρρεάζονται και σε ποιο ακριβώς βαθμό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι συχνή η έκδοση νόμων που να μας αφορούν, οι αναρτήσεις δεν υπερβαίνουν συνήθως τις 1~2 ανά μήνα.

Τέλος, ο ενδεικνυόμενος τρόπος χρήσης – αξιοποίησης του site επεξηγείται εδώ: http://enstoloi.net/tropos-chrisis-aksiopoiisis-site/

Απάντηση ΕΛΟΑΣ για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Συνάδελφος μου έστειλε την απάντηση του ΕΛΟΑΣ σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012, λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του νέου μισθολογίου.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο: Απάντηση ΕΛΟΑΣ για αναπροσαρμογή εφάπαξ
η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ αποφάσισε να απευθύνει ερώτημα στο ΝΣΚ, προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση για το θέμα.
Δεν αναφέρεται κάποια πληροφορία ως προς το χρόνο υποβολής του σχετικού ερωτήματος προς το ΝΣΚ (μάλλον δεν έγινε ακόμη).
Το πιθανότερο είναι ότι και τα άλλα ταμεία χορήγησης εφάπαξ θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική (αναμονή γνωμοδότησης από το ΝΣΚ), γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν κάποιο ταμείο να αναπροσαρμόσει τα εφάπαξ και τα άλλα να αρνηθούν.

Ενημέρωση 27-1-2015: Σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων εδώ: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-38/#comment-13216
δρομολογείται από τον ΕΛΟΑΣ η χορήγηση της διαφοράς εφάπαξ λόγω αναδρομικής εφαρμογής του μισθολογίου, για όσους αποστρατεύθηκαν μετά την 1-8-2012. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και τα υπόλοιπα ταμεία (ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ).

Πιθανό λάθος υπολογισμoύ στο φόρο από το Ναυτικό

Εν ενεργεία συνάδελφος του Πολεμικού Ναυτικού μου έστειλε την ανάλυση πληρωμής Ιανουαρίου 2015 με την επισήμανση ότι, ενώ όλες οι υπόλοιπες κρατήσεις συμφωνούν με τη σελίδα “Νέο Μισθολόγιο”, υπάρχει διαφορά μερικών ευρώ στο φόρο.
Έκανα προσεκτικά έλεγχο των δικών μου υπολογισμών γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε λάθος στη σελίδα, αφού είχα λάβει ενημέρωση από πολλούς εν ενεργεία συναδέλφους ότι τα αποτελέσματα της σελίδας “Νέο Μισθολόγιο” είναι 100% σωστά.

Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι το Πολεμικό Ναυτικό στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2015 κατήργησε τη μείωση φόρου 1,5% για τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, η οποία ισχύει λόγω προπληρωμής του φόρου κάθε μήνα (και όχι το επόμενο έτος με τη φορολογική δήλωση).
Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για αυτό:
α. Ένα ενδεχόμενο είναι κάποια νέα διάταξη για την κατάργηση της μείωσης φόρου κατά 1,5% στους δημοσίους υπαλλήλους.
Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό γιατί δεν γράφτηκε τίποτα στο διαδίκτυο για το θέμα, ενώ και οι πληρωμές συντάξεων Ιανουαρίου 2015 από το ΓΛΚ έγιναν με συνυπολογισμό της μείωσης φόρου 1,5%.
β. Ίσως έγινε λάθος εκ παραδρομής στη μισθοδοσία και το ποσό του (αρχικού) φόρου δεν πολλαπλασιάστηκε επί 0,985 όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Εάν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, τότε οι εν ενεργεία του Πολεμικού Ναυτικού θα δείτε ότι εάν διαιρέσετε το ποσό φόρου που υπολογίζεται στη σελίδα “Νέο Μισθολόγιο” με το φόρο από τη μηνιαία ανάλυση Ιανουαρίου 2015 θα βγάλετε αποτέλεσμα 0,985 (που προκύπτει από το 100% – 1,5%).
Καλό θα είναι αύριο Δευτέρα να θέσετε το ερώτημα στους συναδέλφους σας οικονομικής ειδικότητας για να ξεκαθαριστεί το θέμα.

ΥΓ. Στη σελίδα “Νέο Μισθολόγιο” έχει αλλάξει το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στη στήλη 2015 (0,7% μέχρι 20.000 € και 1,4% για παραπάνω ετήσιο εισόδημα), λόγω της μείωσής του κατά 30% από 1-1-2015.

Αναδρομικά, μείωση χιλιοστών και παλιό μισθολόγιο 2011

Χθες (10-12-2014) το ΓΛΚ δημοσιοποίησε στο διαδίκτυο τις αναλύσεις συντάξεων Ιανουαρίου 2015, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται και στους αποστράτους το νέο μισθολόγιο με βάση το Ν.4307/14 (αποκατάσταση του 50% των μειώσεων του μισθολογίου της 1-8-2012).
Στην ανάλυση αναγράφονται τα ακαθάριστα αναδρομικά που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, ενώ σε ορισμένους συναδέλφους ο επανακαθορισμός της σύνταξης με το νέο μισθολόγιο οδήγησε σε μείωση των χιλιοστών βασικής σύνταξης.

1. Δικαιούμενα αναδρομικά σύμφωνα με το Ν.4037/14 (νέο μισθολόγιο Νοεμβρίου 2014)
Η πρώτη σύνταξη που υπολογίζεται με το νέο μισθολόγιο είναι ο Ιανουάριος 2015, αλλά επειδή προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-8-2012, θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά μέχρι τις 31-12-2014, δηλαδή για 29 μήνες συνολικά.
Στη σύνταξη Ιανουαρίου περιλαμβάνονται τα αναδρομικά των τελευταίων 6 μηνών, δηλαδή από 1-7-2014 έως 31-12-2014.
Άρα απομένουν αναδρομικά για 23 μήνες για όσους διαγράφηκαν πριν από την 1-8-2012 (αλλιώς για όσους μήνες ήσασταν απόστρατοι).
Εάν τα υπόλοιπα αναδρομικά (για τους 23 μήνες) είναι κάτω από 250 €, θα δοθούν σε μία δόση μαζί με τη σύνταξη Φεβρουαρίου 2015.
Εάν είναι περισσότερα από 250 € θα διαιρεθούν διά 36 και θα δίνονται μηνιαία για τους επόμενους 36 μήνες (μέχρι το τέλος του 2017).

2. Προσθήκη πεδίου “Αναδρομικά” (κάτω από το οικογενειακό επίδομα)
Στην ανάλυση του ΓΛΚ αναγράφεται το ακαθάριστο ποσό των εν λόγω αναδρομικών (δεν έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί).
Το ποσό αυτό φορολογείται με σταθερό συντελεστή 20% και για το λόγο αυτό είναι αυξημένος ο φόρος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Εισάγοντας στο πεδίο “Αναδρομικά” το ποσό της ανάλυσης του ΓΛΚ, υπολογίζεται πλέον σωστά στη σελίδα και ο φόρος (όπως και οι κρατήσεις).
Το πεδίο αυτό θα είναι μόνιμο, αφού σε πολλούς αποστράτους θα προστίθεται ποσό αναδρομικών σε μηνιαία βάση για τα επόμενα 3 χρόνια!

3. Μείωση χιλιοστών
Τα χιλιοστά βασικής σύνταξης εξαρτώνται από τις συντάξιμες αποδοχές (Τμήμα Ι) και το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας (Τμήμα ΙΙ).
Με την αλλαγή μισθολογίου το τμήμα Ι της σύνταξης αυξήθηκε περισσότερο από το τμήμα ΙΙ και αυτό οδηγεί σε μείωση των χιλιοστών.
Δηλαδή τα χιλιοστά μειώνονται όταν αυξάνεται το μισθολόγιο και αντίστοιχα αυξάνονται όταν μειώνεται το μισθολόγιο.
Με τον ίδιο τρόπο μειώθηκαν τα χιλιοστά σε όσους επανακαθορίστηκε η σύνταξη μετά το “ξεπάγωμα” των αποδοχών (1-7-2011 έως 1-8-2012).
Ο ακριβής υπολογισμός θα φανεί στον επανακαθορισμό της σύνταξης που θα πρέπει να αποστείλει το ΓΛΚ σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012.
Για αποστρατεία πριν τις 1-8-2012 δεν θα γίνει επανακαθορισμός των χιλιοστών, διότι η αλλαγή του μισθολογίου επήλθε μετά τη διαγραφή.
Έλεγχος μείωσης χιλιοστών
Συμπληρώστε τη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ με τα στοιχεία της συνταξιοδοτικής πράξης σας σύμφωνα με το υπόδειγμα στα δεξιά. Στη συνέχεια αλλάξτε μόνο τις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο (χωρίς να αλλάξετε το μέσο όρο πενταετίας) και θα δείτε ότι τα χιλιοστά μειώνονται!
Σχετική με το θέμα ήταν η ανάρτηση του Απριλίου 2013: http://enstoloi.net/lathos-epanakathorismos-vasikis-sintaxis-apo-to-glk/
… επί της οποίας υπάρχει κείμενο – απάντηση του ΓΛΚ στα δεξιά της σελίδας: Επαλήθευση – Σύνταξη ΓΛΚ

4. Προσθήκη μισθολογίου 2011
Στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των κλάδων και σωμάτων προστέθηκε η επιλογή μισθολογίου 2011 (που ίσχυε μέχρι 31-7-2012).
Υπολογίζοντας τη διαφορά της πληρωτέας σύνταξης 2015 – 2011, μπορεί εύκολα ο καθένας να δει άμεσα το ακριβές ποσό που χάνει ανά μήνα, λόγω της μερικής εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ (η οποία προβλέπει πλήρη επιστροφή στο παλιό μισθολόγιο).
Αφού δείτε τη διαφορά 2015-2011, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κάνετε προσφυγή (εφόσον θεωρείτε τη διαφορά στο πληρωτέο σημαντική).
Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υπολογίσετε και την ακαθάριστη διαφορά στις συντάξεις (αυτή η διαφορά θα φαίνεται στην προσφυγή).
Όσον αφορά το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων, υπάρχουν πολλές απόψεις: http://apostolospapaparisis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_10.html

5. Υπολογισμός αναδρομικών
Για να υπολογίσετε μόνοι σας τα αναδρομικά θα πρέπει να συγκρίνετε τα φορολογητέα ποσά με τα 2 μισθολόγια (2012 και 2015).
Δεν συγκρίνουμε βασικές (μικτές) συντάξεις γιατί η αύξηση των μισθών προκαλεί αύξηση και των κρατήσεων, μειώσεων, περίθαλψης κλπ.
Φορολογητέο ποσό είναι αυτό που προκύπτει αφαιρώντας από τη Βασική Σύνταξη όλες τις κρατήσεις και μειώσεις, πλην του φόρου και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986, τα οποία συνυπολογίζονται πάντα στο “καθαρό” εισόδημα.
Το φορολογητέο είναι το “ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ” που αναγράφεται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών, με βάση το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.
1. Φορολογητέο ποσό 2012: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 1%”
2. Φορολογητέο ποσό 2015: Αθροίζουμε τα πεδία “Πληρωτέα Σύνταξη” + “Φόρος 22%” + “Ν.3986 (Εκτ.Εισ) 0,7%”
Αφαιρώντας τα 2 ανωτέρω αθροίσματα έχουμε τα αναδρομικά ανά μήνα, πολλαπλασιάστε επί 6 (μήνες) και βγάζετε το ποσό της ανάλυσης ΓΛΚ!

Πότε αυξάνεται η σύνταξη αλλά μειώνεται το πληρωτέο

Κρατήσεις συντάξεων αποστράτων Εδώ και καιρό έκανα δοκιμές για να βρω έναν απλό και κατανοητό τρόπο επεξήγησης της ισχύουσας αντιφατικής κατάστασης, όπου αρκετοί συνάδελφοι ενώ με το νέο μισθολόγιο δικαιούνται μεγαλύτερη βασική σύνταξη, τελικά καταλήγουν να εισπράττουν μικρότερο πληρωτέο ποσό!
Η απλή παράθεση πινάκων με δεκάδες νούμερα είναι εξαιρετικά κουραστική, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις κατέληξα στη λύση της γραφικής παράστασης!

Ο πίνακας στα αριστερά παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα από την αθροιστική εφαρμογή των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων.
Επειδή για τις κρατήσεις λαμβάνεται υπόψη το επίδομα τέκνων αλλά και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα, για να υπάρχει δίκαιη σύγκριση όλα τα ποσά υπολογίστηκαν για έγγαμο με 2 παιδιά και άθροισμα (ακαθάριστων) μερισμάτων 300 € το μήνα.

Ανάλυση γραφικής παράστασης
1. Η διαφορά βασικής (μικτής) και πληρωτέας σύνταξης αυξάνει σε ποσοστό όσο μεγαλύτερη είναι η βασική σύνταξη.
Έτσι για μικτά 1.250 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.050 €, δηλαδή μείωση: 150 / 1.250 = 12% (επί της βασικής σύνταξης).
Όμως για μικτά 1.800 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.250 €, δηλαδή μείωση: 550 / 1.800 = 31% (επί της βασικής σύνταξης).
Τέλος για μικτά 2.400 € το πληρωτέο είναι περίπου 1.400 €, δηλαδή μείωση: 1.000 / 2.400 = 42% (επί της βασικής σύνταξης).

2. Κάθε φορά που αλλάζει το ποσοστό κράτησης και ισχύει όριο ασφαλείας, το πληρωτέο δεν αυξάνεται ανάλογα με τη βασική σύνταξη.
Για παράδειγμα στα 1.400 αρχίζει να επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης N.3865 3%, αλλά ταυτόχρονα τα 1.400 € αποτελούν όριο ασφαλείας.
Έτσι κάποιος με βασική σύνταξη 1.420 € κανονικά θα έπρεπε να έχει κράτηση 3% x 1.420 = 43 € (δηλαδή καθαρά 1.377 €), αλλά τότε θα έπεφτε κάτω από κάποιον με μικρότερη βασική σύνταξη 1.399 € στον οποίο δεν επιβάλλεται αυτή η κράτηση.
Για να αποφευχθεί αυτό όλες οι βασικές συντάξεις από 1.400 έως 1.444 € “ισοπεδώνονται” στα 1.400 €, διότι 1.444 x 0,97 = 1.400 €.

Αυτές οι περιπτώσεις αναγνωρίζονται εύκολα αφού η γραμμή της πληρωτέας σύνταξης είναι οριζόντια (δεν αυξάνεται με τη βασική σύνταξη), όπως:
2.α. Παραίτηση με συμπληρωμένη 35ετία (πράσινη γραμμή):
Βασικές συντάξεις από 1.400 ~ 1.450 € (σημεία Γ-Δ) καταλήγουν ίσες στα 1.100 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.250 €.
Επίσης το πληρωτέο ποσό ουσιαστικά σταματά να αυξάνει μετά τα 2.150 € βασικής σύνταξης (σημείο Μ) και παγιώνεται στα 1.330 € περίπου.
2.β. Παραίτηση χωρίς συμπληρωμένη 35ετία (κόκκινη γραμμή):
Βασικές συντάξεις από 1.350 ~ 1.500 € (σημεία Β-Ε) καταλήγουν ίσες στα 1.050 €, ενώ συντάξεις από 1.800 έως 1.950 € (σημεία Θ-Κ) γίνονται 1.130 €.
Δηλαδή στις 2 ανωτέρω περιπτώσεις συνάδελφοι με διαφορά στη βασική σύνταξη μέχρι και 150 € παίρνουν το ίδιο πληρωτέο!

3. Όταν αλλάζει το ποσοστό κράτησης χωρίς όριο ασφαλείας, το πληρωτέο μειώνεται όταν αυξάνεται η βασική σύνταξη!
Αυτό συμβαίνει για βασικές συντάξεις λίγο πάνω από 1.700 € για όλους και 2.300 € για τις αυτοδίκαιες αποστρατείες.
Πχ. Στις βασικές συντάξεις μέχρι 1.700 € η εισφορά αλληλεγγύης N.3865 είναι 3%, άρα μετά την κράτηση απομένουν 1.700 x 0,97 = 1.649 €.
Όμως για βασική σύνταξη 1.701 € η εισφορά αλληλεγγύης Ν.3865 πηγαίνει στο 6%, οπότε 1.701 x 0,94 = 1.599 €, δηλαδή 50 € λιγότερα από πριν!
Οι περιπτώσεις αυτές ακραίας αδικίας αποδεικνύονται από την απότομη “κάθοδο” του πληρωτέου στα σημεία Ζ και Ξ του διαγράμματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
α. Ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων δημιουργεί πολλές αδικίες, καθώς συνάδελφοι με μεγαλύτερη βασική σύνταξη εισπράττουν τα ίδια ή και λιγότερα από συναδέλφους με μικρότερη βασική σύνταξη (δηλαδή με μικρότερο βαθμό ή με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας).
Σε πολλές περιπτώσεις διαφορές στη βασική σύνταξη ακόμα και 150 € “ισοπεδώνονται” μετά τη διαδοχική εφαρμογή όλων των μειώσεων.

β. Μικρή αδικία προκαλεί ακόμη και η περίθαλψη 4%, διότι υπολογίζεται στην ακαθάριστη σύνταξη (δηλαδή και στις κρατήσεις)!
Όταν 2 συνάδελφοι με διαφορά βασικής σύνταξης 150 € καταλήγουν μετά τις μειώσεις στο ίδιο φορολογητέο ποσό (όπως αναλύθηκε παραπάνω), αυτός με τη μεγαλύτερη ακαθάριστη σύνταξη πληρώνει εισφορά περίθαλψης 6 € παραπάνω από τον άλλο (4% x 150 € διαφορά σύνταξης), οπότε καταλήγει τελικά να εισπράττει μικρότερο πληρωτέο (έστω και για λίγα ευρώ).

γ. Για βασικές συντάξεις μέχρι 1.809 €, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ παραίτησης με 35ετία και αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
Για μεγαλύτερες βασικές συντάξεις η σύνταξη ουσιαστικά “παγώνει” στα επίπεδα των 1.809 € σε περίπτωση παραίτησης.

δ. Θα μπορούσαν οι ίδιες αριθμητικές μειώσεις στις συντάξεις να εφαρμοστούν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο, δηλαδή πάντα κάποιος με μεγαλύτερη αρχική βασική σύνταξη να λαμβάνει μεγαλύτερο πληρωτέο, ακολουθώντας ευθεία γραμμή όπως η “Δίκαιη κατανομή” στο γράφημα.

ε. Όλα τα ανωτέρω έχουν μεγάλη σημασία και για τους εν ενεργεία συναδέλφους, διότι γίνεται κατανοητό γιατί ο μεγαλύτερος βαθμός ή/και χρονοεπίδομα αυξάνουν μεν τη βασική σύνταξη, αλλά δεν οδηγούν πάντα σε μεγαλύτερο πληρωτέο ποσό!